Layoutelement

text bild karta   info, a-ö

Gotlands historia i årtal

Vi har sammanställt en årtalslista på Gotlands historia, dvs vi har årsmärkt
några av våra sidor om historia. Tanken är att man skall få lite överblick.

Jämna årtal till vänster om länken avser vanligen århundrade.
Och ta inte för hårt på rubrikerna nedan, allting är ungefärligt.

I begynnelsen

-400000000 - I begynnelsen »»»

Stenåldern 2300000-1.800 f.Kr.

-10000000 - Stenåldern = Big bang - 1.600 f.Kr. »»»
-15000 - Flytande järn »»»
-7400 - Stora förvar - kannibalerna »»»
-3500 - Dösen på Gotland »»»

Bronsåldern 1600-500 f.Kr.

-1600 - Bronsåldern = 1.600 f.Kr. - 500 f.Kr »»»
-1000 - Visbjerg ting »»»

Järnåldern 500 f.Kr.-1050 e.Kr.

-500 - Järnåldern på Gotland »»»
-380 - Järnugnar - Sveriges äldsta »»»
-300 - Kämpgravar - stafgarþa »»»

Folkvandringstid 375-550 e.Kr.

400 - Båt med likadana ändar »»»

Vendeltid 550-800 e.Kr.

550 - Kristna symboler - fiskhuvudformiga hängen »»»
550 - Vendeltiden på Gotland »»»
550 - Fredsavtalet med svearna »»»
600 - Gutarnas kolonier - vendeltiden »»»
600 - Domarringen vid Sojvide i Sjonhem »»»
700 - Ett vendeltida skeppsvarv vid Paviken »»»
700 - Dryckeshornen från äldre järnåldern »»»

Vikingatid 800-1050 e.Kr.

800 - Nåt läskigt »»»
800 - Allmän värnplikt sen vikingatiden »»»
800 - Skyddslandet Gotland »»»
800 - Visby växer fram »»»
890 - Wulfstan »»»
900 - Gutniska stenkors på Isle of Man »»»
900 - En nedbränd kyrka »»»
900 - Varför den första kyrkan inte brändes »»»
900 - Gaitkörku - kyrkoruin... »»»
900 - Långt i Aifur »»»
900 - Stavkyrkor »»»
900 - Foro de vida - runristningar »»»
900 - Vilka var ruserna »»»
1000 - Vikingatida verktyg från Mästermyr »»»
1000 - Inledning till medeltiden »»»
1000 - Det står det inte alls i Gutasagan »»»
1000 - Kung David den helige av Skottland »»»
1000 - Varför byggdes nästan 100 kyrkor »»»
1000 - Ormicas bynahus på S:t Olofsholm »»»
1000 - Namnet Gotland »»»
1000 - Kyrkornas ålder på Gotland »»»
1029 - S:t Olof kristnade inte Gotland II »»»
1029 - Tvångskristnandet och Strelow »»»
1050 - Något om den medeltida tankevärlden »»»
1050 - Visbys storhet under medeltiden »»»
1058 - Sproge kyrkas byggnadsår stämmer »»»

Medeltid 1100-1500 e.Kr.

1100 - Kastalen i Västergarn »»»
1100 - Vem byggde kyrkorna »»»
1100 - Ryttaren på Fardhem kyrka »»»
1100 - Nestorskrönikan - vilka var ruserna »»»
1120 - Florensdokumentet »»»
1129 - Henrik Lejonet »»»
1140 - Snickeri från 1900-talets början »»»
1150 - Krampmacken »»»
1150 - Visby under medeltiden »»»
1161 - Artlenburgprivilegiet 1161 »»»
1200 - Lichnat ei Stainkörke »»»
1200 - Kristi riddares gård på riddarnas ö »»»
1200 - Guteriddaren »»»
1200 - Sitt andaktsfullt »»»
1200 - Om trälar »»»
1200 - Galgberget »»»
1225 - Medeltidens borgar »»»
1230 - Svartbröder - Dominikaner »»»
1235 - Petrus de Dacia - Sveriges första författare »»»
1250 - Edsöre »»»
1279 - Elvatusen jungfrur »»»
1279 - Vilket land tillhörde Gotland 1280 enligt Petrus de Dacia »»»
1280 - Stadens blomstring »»»
1288 - Inbördeskriget 1288 »»»
1288 - Den påstått delade ön »»»
1288 - Visby underkastelsebrev »»»
1288 - Vann Visby kriget 1288, ingrep Magnus Ladulås »»»
1288 - Infördes tull till Visby 1288 »»»
1288 - Krig på Gotland »»»
1288 - Vad sa Petrus de Dacia 1288 »»»
1288 - Petrus Harding i Vall »»»
1289 - Mariaprocessionen »»»
1300 - Det medeltida människovärdet »»»
1300 - 1300-talet - ett bedrövligt århundrade »»»
1300 - Stenhuggarmärken »»»
1313 - Slaget på Röcklinge backe 1313 »»»
1342 - Halshuggningen 1342 »»»
1350 - Digerdöden - ett straff från ovan »»»
1353 - 1353 - ett brev från rådmännen i Visby »»»

Gotland dansk 1361-1645 e.Kr.

1361 - Ajmunds bro - Gotlands nyckel »»»
1361 - Slaget i Mästerby 1361 »»»
1361 - Atterdag på landet 1361 - Hundens like »»»
1361 - 1361 i Mästerby »»»
1361 - 1361 - massgravar på Solens berg »»»
1361 - Ringkorset i Mästerby »»»
1361 - De gothers konge - Valdemar Atterdag »»»
1361 - Brandskattningen av Visby 1361 »»»
1362 - Strax efter kriget 1361 »»»
1362 - Visby lades i aska 1362 »»»
1376 - Visby hyllar Olof Håkansson och förlåter medhjälparna »»»
1389 - Fetaliebröder »»»
1395 - Tre kända sjörövarfästen på Gotland »»»
1396 - Sjörövare på Vivesholm »»»
1397 - Hertig Erik »»»
1403 - Kriget med Unionen 1403-1404 »»»
1436 - 1436 - Erik av Pommern belägras »»»
1437 - 1437 - tre smeck paa Rumpen »»»
1439 - Medeltida minneskors vid Västers »»»
1439 - Erik av Pommern »»»
1446 - 1446 e.Kr. - krigståg till Gotland »»»
1449 - In Gothlandia et Mari spes mea »»»
1449 - Axelssönerna »»»

Nya tiden 1500 e.Kr. osv.

1500 - Gotlands försvar i början på 1500-talet »»»
1500 - Maktkampen i början av 1500-talet »»»
1523 - Två hundra hästar med folk av bönderna anno 1523 »»»
1524 - Malmö recess »»»
1524 - 1524 e.Kr - Sören Norby slår bondekungen »»»
1525 - 1525 - vad hände egentligen »»»
1526 - Gustav Vasas brev 1526 »»»
1527 - Braskens brev, reformationen »»»
1529 - Komme om sydher j skilsmessone »»»
1530 - Sören Norby »»»
1534 - Varför Hansan förlorade sin roll »»»
1548 - Den unika predikstolen i Grötlingbo »»»
1566 - En stor katastrof 1566 »»»
1600 - Jägarna på Kutatavlan »»»
1600 - Sysne och Sandviken »»»

Gotland svenskt 1645 e.Kr.

1645 - Gotland blir svenskt »»»
1654 - Dannebrogen och Strelow i Fole »»»
1741 - Vad sa Linné »»»
1742 - Fader vår på gutniska »»»
1754 - Rövar Lilja »»»
1790 - Anckarströms änka »»»
1808 - Båtsman Lindgrens grav »»»
1822 - Tiondeladan i Hablingbo »»»
1845 - Ingermans båtmanstorp »»»
1854 - Koleragraven vid Kajlungs »»»
1860 - Hjorters kapell »»»
1864 - Diie Rostocker Skipper »»»
1876 - Stenkumla avrättningsplats - Tecktor »»»
1894 - Andrées Gotlandsresa »»»
1940 - Minnessten - vägen till framtids båtnad »»»
1944 - En flyktingbåt »»»
1945 - Fångar i Bergen-Belsen och Auschwitz »»»
1945 - Idyller med tankar »»»
1967 - Tavlan flyttas icke »»»
1995 - Världsarvet Visby »»»