text bild karta   info, a-ö

Gotlands historia i årtal

Vi har sammanställt en årtalslista för Gotland, dvs vi har årsmärkt
några av våra sidor, inte alla. Det finns också en snabböversikt.

Jämna årtal till vänster om länken avser vanligen århundrade.
Och ta inte för hårt på rubrikerna nedan, allting är ungefärligt.

Till studenter och skolungdom!

I begynnelsen

400 000 000: I begynnelsen

Stenåldern 2300000-1.800 f.Kr.

Arla i urtid tog sig Tjelvar i land...
10 000 000: Stenåldern = Big bang - 1.600 f.Kr.
15 000: Bastustain, största flyttblocket
15 000: Flytande järn

15 000: Raukar och raukfält
7 400: Stora förvar - kannibalerna
3 500: Dösen på Gotland

2 000: En underlig sten i Eke
2 000: Gnisvärd
2 000: Svärdslipningsstenar


Bronsåldern 1600-500 f.Kr.

Redan nu är Gotland inne i en storhetstid, lite mer här, och Gotland är tillsammans med Skåne de fyndrikaste landskapen. I slutet av bronsåldern kom järnet.
1 600: Bronsåldern = 1.600 f.Kr. - 500 f.Kr
1 500: Skeppssättningar
1 500: Stenrösen

1 100: Stensättningar, bronsålder

Järnåldern 500 f.Kr.-1050 e.Kr.

Ungefärliga tidsperioder

* Förromersk järnålder 500 f.Kr. - Kristi födelse
* Romersk järnålder Kristi födelse till 400 e.Kr.
* Folkvandringstid 375 till 568 e.Kr.
* Vendeltid 550 till 800 e.Kr. (Kolonisationstid)
* Vikingatid 700 till 1100 e.Kr.

Cirka 80% av de romerska silvermyntet från århundradena efter Kristi födelse som hittats i Sverige är från Gotland.
500: Järnåldern på Gotland
500: Ängar

400: Konkret järnålder
380: Järnugnar - Sveriges äldsta
300: Kämpgravar - stafgarþa

1: Thielward landsteg på Tjäldersholm
100: En romersk bronsmask, 100-talet e.Kr.
200: Fornborgar

200: Runor
200: Torsburgen - þors borg, Tors borg

Folkvandringstid 375-550 e.Kr.

De första runorna har något hundratal år på nacken, bildstenar, Gotlands unika konst, kommer, liksom den högre kulturen: "...det första uttrycket icke endast för Nordens utan för hela den germanska kulturens självständighet och kraft", se Gutarnas språk.
400: Bildsten inmurad i Bro kyrka

400: Bildsten vid Vallstenarum
400: Bildstenar
400: Båt med likadana ändar

400: Djur på en bildsten
400: Draken
400: Kylverstenen

400: Virvelhjulen - vad är det för nåt
400: Är det symboler på Vallstenastenen
500: Kämpgravar, stavgardar

500: Närkar raised stain atar
500: Religionshistoria
500: Vendeltida solur


Vendeltid 550-800 e.Kr.

Guteinfo skulle föredra att perioden i stället kallades Kolonisationstid.
550: Awair Strabains grav
550: Fredsavtalet med svearna
550: Kristna symboler - fiskhuvudformiga hängen

550: Snäckänge med länningar
550: Vendeltiden på Gotland
600: Domarringen vid Sojvide i Sjonhem

600: Gutarnas kolonier - vendeltiden
600: Vad föreställer bilden på stenen

Vikingatid 700-1100 e.Kr.

Hälften av alla vikingafynd i Sverige kommer från Gotland, omkring 80% av silverskatterna.
700: Bildsten på Klinteberget

700: Bildstenar i Hejde
700: Bildstenen i Sanda
700: Bildstenen vid Stenbro

700: Dryckeshornen från äldre järnåldern
700: En bildsten i Väskinde
700: En ormgrop på en bildsten, 700-talet

700: Ett vendeltida skeppsvarv vid Paviken
700: Forse bildsten
700: Fågelsjön och Birka, Lina myr

700: Härstain
700: Rista blodörn - the blood eagle
700: Runstensliknande funktion

700: Suderbys bildsten
700: Underliga hälsningar
700: Upp och hoppa bror

700: Änges bildstenar
700: Är det solsymboler och ärans ringar
750: Beowulf - en gute från 750-talet

750: Människooffer - den enda bilden
800: Allmän värnplikt sen vikingatiden
800: Bildstenar i det fria

800: En bildsten
800: En bildsten i ett änge
800: En bildsten på kyrkogården

800: En blåsbälg till fågelhamn
800: Fortfarande skinnhandel
800: Gårdskors på Gotland

800: Midvinterblot från vikingatiden
800: Nåt läskigt
800: Skyddslandet Gotland

800: Valhall - bildstenarna budskap
800: Var de fredliga handelsmän
800: Vikingarnas skepp hade rutiga segel

800: Vikingarnas Västergarn
800: Vikingatida hamn i Västergarn
800: Visby växer fram

800: Är det smeden Volund
890: Wulfstan
900: En nedbränd kyrka

900: Foro de vida - runristningar
900: Före nedom klinten
900: Gaitkörku - kyrkoruin...

900: Gutniska stenkors på Isle of Man
900: Kannibaler och slavjägare
900: Långt i Aifur

900: Människooffer på riktigt
900: Rodfos sveks i Rumänien
900: Stavkyrkor

900: Varför den första kyrkan inte brändes
900: Varjager i Sagan om Ringen
900: Viking konkret

900: Vikingakläder
900: Vilka var ruserna
922: Jag såg rus

999: Marias altare
1000: Det står det inte alls i Gutasagan
1000: En portal i Halla kyrka

1000: Inledning till medeltiden
1000: Kung David den helige av Skottland
1000: Kyrkornas ålder på Gotland

1000: Lite mer om Garde kyrka
1000: Muntra skökor i gutarnas vi
1000: Namnet Gotland

1000: Oddgair dog i Holmgård
1000: Ormicas bynahus på S:t Olofsholm
1000: Statsskick

1000: Varför byggdes nästan 100 kyrkor
1000: Vikingar i Eskelhem
1000: Vikingatida verktyg från Mästermyr

1000: Vikingatida åkdon
1000: Är detta Frej månne
1029: Båtskulpturen i Rone

1029: Mangard - med anor från vikingatiden
1029: S:t Olof kristnade inte Gotland I
1029: S:t Olof kristnade inte Gotland II

1029: Tvångskristnandet och Strelow
1050: Ett andningshål - Botaniska trädgården
1050: Evigt medan världen vakar

1050: Medeltiden på Gotland
1050: Något om den medeltida tankevärlden
1050: Ormica - världsomseglaren

1050: Visbys storhet under medeltiden
1058: Sproge kyrkas byggnadsår stämmer
1090: Tuppundret i Vänge

1100: 1100-tals riddare (några arnar)
1100: 1100-talstaket i Garde kyrka
1100: Baggen i Eskelhem

1100: Boris och Gleb
1100: Bysantisk figuration
1100: Byzantios och ortodoxi

1100: Christus natus est
1100: Den gulbleka hästen i Hogrän
1100: Den sista måltiden igen

1100: Den sovande Josef
1100: Den vikingatida kyrktuppen
1100: Dopfunten i Barlingbo

1100: Dopfunten i Grötlingbo
1100: Dopfunten i Hemse
1100: Dopfunten i Stånga

1100: Dopfuntsfoten - Hegvald
1100: Duvorna i Hejnum
1100: En av våra kyrkor

1100: En biskop från 1100-talet
1100: En tidigmedeltida riddare
1100: Ett bart huggande svärd

1100: Ett torn i Väte
1100: Färg från 1100-talet
1100: God Gardesten

1100: Gårdsägare i Danmark
1100: Haren i Väte
1100: Heliga tre konungar

1100: Ingalunda fastspikad, tjusig krona
1100: Jesu dop
1100: Jesu frestelse

1100: Jesus väcker Lasaros
1100: Josefs andra dröm
1100: Jungfru Marie bebådelse

1100: Kastalen i Västergarn
1100: Kastalen i Öja
1100: Kastaler

1100: Korsfäst på 1100-talet
1100: Korsfästelse på dopfunten
1100: Krucifixet i Väte

1100: Kulturkringlan
1100: Kvinnans skapelse
1100: Kyrkan som står barfota

1100: Kyrkbyggaren i Akebäck
1100: Kyrkor
1100: Lejonporten i Hablingbo

1100: Lejonskulpturen
1100: Ljudkrukor i Akebäck kyrka
1100: Mannens skapelse

1100: Medeltida målningar
1100: Medeltida punkrockare
1100: Medeltidens försvarsverk, kyrktornen

1100: Nederstigen i dödsriket i Bro
1100: Nestorskrönikan - vilka var ruserna
1100: Ormalur, ormödlor

1100: Relikkista från 1100-talet
1100: Ryttaren på Fardhem kyrka
1100: Röde orm från Tofta

1100: Skulpturer på kyrkan i Hogrän
1100: Skulpturer, reliefer
1100: Skördeundret i När

1100: Stackars Josef
1100: Stenmästare, medeltida skulptur
1100: Strumpor till alla

1100: Syndafallet i Ekeby
1100: Till väders i Hejnum
1100: Tranan i Vamlingbo

1100: Träskulptur, romansk konst
1100: Vattenvarelsen i Vänge
1100: Vem - Josef, Tor eller Hägwald

1100: Vem blir sluken
1100: Vem byggde kyrkorna
1100: Vem är det på Ganthems kyrka

1100: Viklaumadonnan

Medeltid 1100-1500 e.Kr.

De medeltida kyrkorna på landsbygden är en enastående företeelse i den europeiska kristenheten, se kyrkguiden, Gotlands största kulturarv.

Det är först nu som Visby börjar bli något i Gotlands historia, ringmuren påbörjades i mitten av 1200-talet.
1120: Florensdokumentet
1120: Salomes hand

1129: Henrik Lejonet
1150: Daniel i lejongropen
1150: Hönsen i Hablingbo

1150: Krampmacken
1150: Visby under medeltiden
1161: Artlenburgprivilegiet 1161

1161: Vad betyder ortnamnet Roma
1164: Fiskdammar i Roma
1164: Många böcker i Gutnalia

1164: Roma kloster
1164: Wigarius i Romakloster
1175: Kunde alla läsa runor

1175: Vikingarnas Jesus
1180: Globus, stenkonstnär
1200: Aposteln Filippus

1200: Aposteln Petrus i Lau
1200: Audvald dog i Finland
1200: Den stekte Laurentius

1200: Den återuppståndne i domkyrkan
1200: Drakdödaren i Anga
1200: En kalkugn från 1200-talet

1200: En medeltidsman
1200: Galgberget
1200: Glasmästarna

1200: Guteriddaren
1200: Hamngardi på När
1200: Hjälp från ovan vid skvaller

1200: Kejsaren i Buttle
1200: Kristi riddares gård på riddarnas ö
1200: Lichnat ei Stainkörke

1200: Ljudkrukor i Vamlingbo kyrka
1200: Mata hånnpelle
1200: Medeltida föreställningar

1200: Något om Asaläran
1200: Om trälar
1200: Rättsstaten Gotland

1200: S:t Christopher
1200: S:t Göran - kyrkoruin
1200: S:t Nicolaus i Sanda

1200: Sitt andaktsfullt
1200: Själavägningen i Anga
1200: Sveriges största sevärdhet - ringmuren

1200: Triumfkrucifixet i Lau
1200: Triumfkrucifixet i Öja kyrka
1200: Tvenne fiskar på Hörsne kyrka

1200: Under putsen
1200: Varför skrev han med runor
1200: Zodiaken i Eskelhem

1200: Äldsta Marie kröning i Hejdeby
1200: Är det inte fan själv
1200: Öjamadonnan

1207: 01) Gutarnas krönika - Gutasagan
1207: Gutalagen, en landslag
1220: 22. Om kvinna skändas

1230: Svartbröder - Dominikaner
1235: Petrus de Dacia - Sveriges första författare
1240: Triumkrucifixet i Barlingbo

1250: Blir man vägd där också
1250: Edsöre
1250: Glasmålningar i Lojsta kyrka

1250: Rökelsekar
1250: Skeppsristningen i Fide
1250: Största målningen - kejsar Henriks själavägning

1250: Tjärkoket
1250: Torn i Visby ringmur
1250: Tornet på Dalhem kyrka

1250: Visby ringmur
1250: Visbys medeltida rikedom
1274: Takstainarn i Lärbro

1279: Elvatusen jungfrur
1279: Vilket land tillhörde Gotland 1280
1280: Djävulens spik

1280: Lidande i Lärbro
1280: Stadens blomstring
1288: Den påstått delade ön

1288: Inbördeskriget 1288
1288: Infördes tull till Visby 1288
1288: Krig på Gotland

1288: Petrus Harding i Vall
1288: Vad sa Petrus de Dacia 1288
1288: Vann Visby kriget 1288, ingrep Magnus Ladulås

1288: Visby underkastelsebrev
1289: Mariaprocessionen
1300: 1300-talet - ett bedrövligt århundrade

1300: Adam och Eva i Gammelgarn
1300: Barnamorden
1300: Barnamorden i Norrlanda

1300: Barnamorden i Stånga
1300: Canterbury tales och Gotland
1300: Den ridande S:t Mikael

1300: Det medeltida människovärdet
1300: Det ståtliga kyrktornet i Lärbro talar
1300: Draken i Vänge

1300: En dödskalle
1300: En slurk dricke
1300: Friser i Norrlanda

1300: Glasmålningar i Hablingbo kyrka
1300: Gubben Noak i Gammelgarn
1300: Gud Fader i Ganthem

1300: Högrelieferna i Stånga
1300: I ditt anletes svett
1300: Jesus - var det en bråkstake

1300: Klädd i solen
1300: Krucifixet i Stenkyrka
1300: Kubbstolen i Källunge

1300: Lyckans hjul i Ekeby
1300: Medeltida glasmålningar
1300: Medeltida gårdsport i Garde

1300: Medeltida gårdsportar
1300: Målningar i kyrkan - vem är det
1300: Månadsbilderna i Gothem

1300: Riddaren i Stenkyrka
1300: Rumphuggen objektivitet
1300: Runor från 1300-talet

1300: S:t Simon på altartavlan i Lojsta kyrka
1300: Skärselden och Lidfrid i Klinte
1300: Soldater från 1300-talet i Källunge

1300: Spel och dobbel
1300: Spelemän med nyckelharpa och fiddla
1300: Stenhuggarmärken

1300: Säckpiparen i Martebo
1300: Tröskning på 1300-talet
1300: Tänkaren i Lye

1300: Tänkaren i Martebo
1300: Tänkaren i Norrlanda
1300: Vad har han med sig

1300: Var finns Djävulen
1300: Var har du skallen
1300: Välkommen till Visby

1300: Är det nån i Källunge
1313: Dick Harrison - lysande
1313: Medeltidsveckans innehåll

1313: Slaget på Röcklinge backe 1313
1330: Maria med Jesusbarnet
1342: Halshuggningen 1342

1350: Digerdöden - straffet från ovan
1350: Långhusportalen i Stånga kyrka
1350: Rätt Guta aln

1353: 1353 - ett brev från rådmännen i Visby

Gotland danskt 1361-1645 e.Kr.

På 1300-talet började det gå utför. Gräsliga stormar, kanske sandades Västergarn upp, i mitten av århundradet kom Digerdöden, se Ett straff från ovan, och strax därefter Atterdag.
1361: 1361 - massgravar på Solens berg
1361: 1361 i Mästerby

1361: Ajmunds bro - Gotlands nyckel
1361: Atterdag på landet 1361 - Hundens like
1361: Brandskattningen av Visby 1361

1361: Bräntings haid
1361: De gothers konge - Valdemar Atterdag
1361: Karbunkelstenarna

1361: Ringkorset i Mästerby
1361: Slaget i Mästerby 1361
1361: Trollkärringens tillhåll

1361: Valdemarsskatten
1361: Vi på muren, en gobeläng om 1361
1362: Strax efter kriget 1361

1362: Visby lades i aska 1362
1366: Örnstenen i Endre - Arnstaini
1376: Visby hyllar Olof Håkansson och förlåter medhjälparna

1380: Carins blomma
1380: Thebanska legionen eller 1361
1389: Fetaliebröder

1390: Lojsta slott
1395: Tre kända sjörövarfästen på Gotland
1396: Sjörövare på Vivesholm

1397: Hertig Erik
1397: Östra porten på Landeskron
1400: Adam och Evas befrielse

1400: Andreas, Paulus och Petrus
1400: Angakoden
1400: Aposteln Jakob den yngre

1400: Aposteln Paulus
1400: Bernard i Hablingbo
1400: Bjäru och tjuvmjölkerskan

1400: Brudstenen i Rute, stenkors
1400: Det helga korset i Bro
1400: Evangelisterna på krucifixen

1400: Ingalunda huvudlöst i Hejnum
1400: Jesus som världsdomare
1400: Judaskyssen i Gerum

1400: Jungfrutornet
1400: Margareta månne
1400: På stora fötter i Ganthem

1400: S:t Bartolomeus
1400: S:ta Barbara
1400: Skilj på får och getter

1400: Skördeunder, sonoffer, brodermord
1400: Smärtornas man i Hamra
1400: Tjuvmjölkerskan i Näs

1400: Triumkrucifixet
1400: Väderstigen i Fide
1400: Vänd på steken - S:t Laurentius

1400: Öjamannen
1403: Kriget med Unionen 1403-1404
1430: Hans Kroks kors i Dalhem

1436: 1436 - Erik av Pommern belägras
1437: 1437 - tre smeck paa Rumpen
1439: Erik av Pommern

1439: Medeltida minneskors vid Västers
1446: 1446 e.Kr. - krigståg till Gotland
1448: Stenkorset i Burs

1449: Axelssönerna
1449: In Gothlandia et Mari spes mea
1450: Bernhardinus av Siena

1450: Passionsfriser
1452: Bara offerberg, Baraberget
1499: Glimmingehus - ett gutniskt hus i Skåne

1500: Altartavlan i Silte
1500: David och Goliat i Mästerby
1500: Gotlands försvar i början på 1500-talet

1500: Gudarnas land, goternas land - Gotland
1500: Kanonen vid Wallers plats
1500: Kaponniärerna

1500: Maktkampen i början av 1500-talet
1500: S:ta Brigida
1500: S:ta Gertrud

1500: S:ta Katarina i Kräklingbo
1520: Kyrkmålningen i Väte
1523: En lort som ett svinatryne

1523: Två hundra hästar med folk av bönderna anno 1523
1524: Malmö recess
1524: Sören Norby slår bondekungen

1525: 1525 - vad hände egentligen
1525: Allmänt ruiner
1525: Lübeckerbräschen

1526: Gustav Vasas brev 1526
1527: Braskens brev, reformationen
1529: Komme om sydher j skilsmessone

1530: Sören Norby
1534: Varför Hansan förlorade sin roll
1540: Spökelse eller vidskepelse

1547: Sju strömmar
1548: Den unika predikstolen i Grötlingbo
1566: En stor katastrof 1566

1582: Envar som läser detta
1600: Bödelsstugan står kvar
1600: Daniel och Habackuk

1600: Debora i Burs kyrka
1600: Fiskelägen på Gotland
1600: Guldgänget i Sanda

1600: Jona i valfiskens buk
1600: Jägarna på Kutatavlan
1600: Rebecca, Rebecka

1600: Rosenby båtmanstorp
1600: Sysne och Sandviken
1619: Predikstolen i Hall kyrka

1633: Pilla ett troll i huvudet
1633: Tuggmotstånd i bröden från Bro

Gotland svenskt 1645 e.Kr.

1645: Gotland blir svenskt

1654: Dannebrogen och Strelow i Fole
1662: Gud fader själv i Västerhejde
1662: Moses i Västerhejde

1675: Altartavlan i Martebo
1679: Johannes, apostel och författare
1683: Gothlands Vext- och Fruchtbarhet

1685: Lukas på predikstolen i Havdhem
1692: Altartavlan i Näs
1696: Batseba i Västerhejde kyrka

1700: Bullar i Eskelhem
1700: Den onde i Tingstäde
1700: Fleringekoden, altartavlan

1700: Jesus driver ut månglarna
1700: Judith
1700: Rakel

1700: S:t Thomas
1700: Skansen Havsfrun
1700: Stensarkofagen i Eke (Åhus)

1700: Strandridare Ahlboms väg
1700: Varför steg han inte ner från korset
1703: En tavla i Lärbro kyrka

1703: Kyrkbänkarna i När
1706: Haec abluit unda
1706: Korbänken i Hejnum

1706: Maria Magdalena - Tingstädekoden
1706: Syndafallet i Burs
1741: Vad sa Linné

1742: Fader vår på gutniska
1743: Min vän är min
1746: Hesekiel på predikstolen i Alva

1754: Rövar Lilja
1762: Vitvär, namnet = Widfärswik
1776: Häradsstenen

1782: En vägsten från 1782
1790: Anckarströms änka
1800: Birgers gränd

1800: Bottarve museigård
1800: Hults båtmanstorp
1800: Jesus i Getsemane

1800: Utvandrarekontrakt
1808: Båtsman Lindgrens grav
1808: Votivskeppet i kyrkan


Gotland ryskt 1809 e.Kr., 23 april-16 maj

1809: Ryssarnas verk på Lotsbacken

Gotland svenskt igen

I nutid kan folk inte ta färjan hit till vägpriser, men å andra sidan har ni ju järnvägar, motorvägar och subventionerade flyg i alla fall...
1822: Tiondeladan i Hablingbo
1829: Briggen Alfhilde förliste 1829

1840: Rambas ei Hajde
1845: Ingermans båtmanstorp
1853: Engelska kyrkogården

1854: Koleragraven vid Kajlungs
1860: Hjorters kapell
1864: Diie Rostocker Skipper

1876: Tecktors grav
1881: Jätten Edman i Burs - en stor kille
1894: Andrées Gotlandsresa

1900: Asger Jorns gravplats
1900: En ängel med glasögon
1900: Snickeri från 1900-talets början

1913: Disponentvillan i Hörsne
1926: Buttle järnvägsstation
1940: Minnessten - vägen till framtids båtnad

1944: En flyktingbåt
1945: Fångar i Bergen-Belsen och Auschwitz
1945: Idyller med tankar

1950: Horpallen i Hall
1967: Tavlan flyttas icke
1975: Stavars skatt

1995: Världsarvet Visby
2000: Anna Nyberg - A story to be told
2000: Den gamle och havet

2000: En sovande ängel
2000: Gun Rodenius
2000: Jan Brauner

2000: Sebastian Swande
2000: Veronica Brovall
2001: Lojstaeken

2002: Guldkotten - Rockdia 2002
2005: Visby Ladies svenska mästare i basket 2005
2006: Grattis Smaklösa - kulturpristagare 2006

2006: Vi kan väl snacka om saken, Länsstyrelsen
2007: Ingmar Bergmans grav
2007: Trafiken i Baltiska havet - Sea of Plenty

2010: Centerns valvagn 2010
2010: För barnfamiljer är Gotland bäst
2012: Demonstrationen för vägpris 2012

2012: Sveriges favoritkommun 2012
2014: Bjärges Solljus
2014: Invigningen av Barlingbo Bryggeri

2014: Kapten Grogg i Ronehamn
2014: Stenansigter - sommarens Gotlandsbok
2014: Tunnvarpa i Hablingbo

2015: Jennie Olofsson