text bild karta   info, a-ö

Sevärt på Gotland


Ett slumpmässigt urval för att bekanta dig med Gotland. Klicka på en bild om du vill veta mer. Ladda ett nytt urval när du vill! Du kan också välja en slumpsida.

Hjälp från ovan vid skvaller

Målningar »»


En del av en målning i Linde kyrka som visar hur djävulen får på skallen... läs mer

Färger och space

Magiska Gotland »»


läs mer

Gothemhammar

Fornborgar »»


Fornborgen Gothemhammar i Gothem är riktigt gammal... läs mer

Klintar på Gotland

Naturtyper »»


Klintar, bergväggar som reser sig ur havet är vanliga, särskilt längs den nordvästra kusten, men också inlandsklintar finns, som t ex Torsburgen, Herrgårdsklint och Lindeberget... läs mer

Skyltinformation vid Roma kloster

Historia »»


läs mer

Ändliga strandängar

Kåseri »»


Några vardagsfilosofiska funderingar... läs mer

Rätt Guta aln - alnlikare

Kuriosa »»


Vikt och mått har standardiserats länge på Gotland... läs mer

Mölnorviken

Stränder »»


En ensam strand på Fårö för ensamma diktare, bada vid Sudersand i stället... läs mer

Dikkarehagens röse

Stenrösen »»


Detta röse är inte Digerrojr, fast står det står på skylten, men vackert ändå, en bronsåldersflotta seglar på andra sidan vägen... läs mer

Väderkvarnarna

Kåseri »»


läs mer

Segeltornet

Ringmuren »»


läs mer

Medeltidsveckans skådespel

Medeltidsveckan »»


läs mer

Barnamorden

Skulptur »»


Lye kyrka har också intressanta reliefskulpturer, förutom mängder av runklotter och en historiskt sett intressant gravsten.... läs mer

Visne ängar

Kämpgravar »»


Visne ängar (Visnare) i Alskog socken är ett skönt järnålderstida boställe med flera husgrunder och avsläggade bildstenar. Promenadvänligt änge, till och med en kulturstig finns på platsen.... läs mer

Först, störst, äldst osv.

En häftig lista

Visa ett nytt urval