Layoutelement

text bild karta   info, a-ö
Illustration
Hem

Boende
Företag
Annonser

Kartor - bad
Information

Guide Gotland
Bra att veta
Nyheter

Historia
Fakta
Socknar

Kultur
Natur

Nöje/göra
Utflykter

Fårö
Visby ringmur
Visby ruiner

Vykort

Bilder
Uppdaterat/nytt
Kommentarer
Först, störst

Kriget med Unionen 1403-1404

Gotland - Othem - Historia
Kriget med Unionen 1403-1404, foto: Bernt Enderborg
Kriget med Unionen 1403-1404, foto Bernt Enderborg

Återigen får den svenska armén under drottning Margareta på skallen på Gotland. Varför bråkar Ni hela tiden?


Under ledning av Algot Månsson Sture (överbefälhavare), Abraham Brodersson (Tjurhufvud) och Sven Sture (som betitlas sjörövare av svensk historia när han inte är i svensk tjänst) anlände Unionens flotta den 12 november 1403 till Gotland.

Tyska Orden som innehade Gotland efter att ha kastat ut de s.k. Vitaliebröderna hade endast ett manskap om 85 man stationerade på ön, bl a på begäran av gutarna. Det tyska manskapet satte sig i säkerhet innanför murarna i Visby när flottan anlände. Staden belägrades från S:t Pauli dag (25/1) och ute på landet uppförde Unionen tre (eller fem) fasta borgar.

Gutarna höll sig till Tyska Orden eftersom de i snart tio år njutit fred, fri handel och sina gamla lagar att följa (Tyska Orden var till skillnad från dansk eller svensk inblandning bra för Gotland). Redan den 22 februari tvingades belägrarna genom framgångsrika utfall att ge sig av. Vid påsken (30 mars) fick gutarna och folket från Tyska Orden förstärkningar. I Visbymunkarnas efterlämnade skrifter sägs att hela den preussiska styrkan (Tyska Orden alltså) uppgick till 15.000 man. Och nu vände Unionens krigslycka för gott.

Den svensk-danska hären drevs bort fullständigt från Visby, flydde och nödgades innesluta sig i de fästen de hade uppfört på landet, däribland de vid namn Goltborch (Lojsta slott) och ett annat Slyt (bilden ovan). Dessa och de andra fästena erövrades nu ett efter ett. I synnerhet sägs kampen om Slitefästet (Slyt) ha varit hård, men efter åtta dagars belägring och bombardemang kapitulerade också detta.

Den 16 maj 1404 slöts ett stillestånd om tre veckor med början på Pingstdagen: fästet Slyt skulle vara utrymt efter 3-4 dagar och nedbränt innan solnedgången den 21 maj. Under stilleståndstiden skulle unionsdrottningens vilja inhämtas, om kriget skulle fortsätta eller fred avslutas.

När underrättelsen nått drottning Margareta samlade hon en flotta i Kalmar att småningom förstärka hären på Gotland. Men Tyska Orden fick nys om saken, anföll oförmodat, erövrade en del och brände upp omkring 200 skepp. I slutet av juni hade alla Unionens fästen fallit.

Den 20 juli 1404 avslöts under hansestädernas medling ett stillestånd som skulle räcka till S:t Hans (midsommar) följande år, som också innebar ett slut på detta krig. Gotland köptes från Tyska Orden genom den s.k. Gotlands lösen vars sista slant inbetalades den 22 september 1408 (en av anledningarna till att Erik av Pommern ansåg Gotland som sin egen).

Bilden ovan är från i Slite, alldeles ovanför Stugbyn, där nog den Nordiska Unionens fäste Slyt en gång låg. Det här får inget gotländskt barn lära sig i skolan eftersom gutarna inte var ett smack intresserade av någon svensk eller nordisk överhöghet och därtill hade mage att tillsammans med Tyska Orden kasta av dem från ön.

Kommentar
Silver Mets från Eskilstuna som härstammar från Saaremaa (Ösel) har kommenterat den positiva beskrivningen av Tyska Orden ovan, och efter erhållet tillstånd publicerar vi hans kommentar:

”Ni beskriver Tyska Orden med positiva ordalag, och möjligen finns det fog för det då gotlänningarna fick smaka på fred ett tag men samma orden var känd för sin grymhet, bl a i Livland. Omkring mitten av 1200-talet erbjöds alla syndaförlåtelse mot att de slöt sig till Ordern, allt de hade gjort tidigare i sina liv glömdes och organisationen fylldes av allehanda psykopater och kriminella. Eftersom jag själv härstammar från Ösel (Saaremaa) som har tillhört ordern så var det intressant att läsa den enda positiva beskrivningen av denna förbrytarorganisation, som dock gynnade Gotland ett tag.”

Vi svarade:

”Vi tror förstås inte för en sekund att Tyska orden var bättre kålsupare än andra, men det verkar som att gutarna har haft ganska nära relationer med dem och andra tyska furstar, bl a så säger ju Strelow att vid inbördeskriget 1288 då stad och land slogs så begärde och fick faktiskt gutarna/bönderna hjälp av bl a härmästaren för svärdsorden i Livland medan Visby höll sig till sina speciella vänner i Lübeck. Jag har bara nämnt detta i förbigående på guteinfo.com, men har tänkt väva in det i en större framställning av Gotlands statsrättsliga ställning när jag får tid att skriva den.”

Silver Mets håller för övrigt på med en hemsida om Ösels historia och har upptäckt att gotlänningar (gutar) och Öselbor (saarlased) länge har haft nära kontakter med varandra. Han har därtill vänligheten att nämna ett par tillfällen då gutarna har tagit ställning för sina förbundskamrater på Ösel och antingen givit dem samma rättigheter som alla andra, trots att de var hedningar, eller vägrat följa med på krigståg för att ”kristna” dem.

Guteinfo tackar Silver Mets för kommentaren, och hoppas att han skickar en länk till oss när hemsidan är klar.
/text och foto Bernt Enderborg

Mer information

Mer om Historia: länkar, bilder, karta - för annat se Information.
Mer om Othem: länkar, bilder, karta.


Guide till Gotland

Översikt, allmän information: Gotlands historia i årtal.

Guider till Gotland - över 30 översikter inom olika områden.

Länk till den här sidan: http://www.guteinfo.com?id=2781

Othem

Othem socken Hitta Kriget med Unionen 1403-1404 på kartan, klicka här, där du också kan flytta resans startpunkt genom att dra i A:et. Du kan också skicka denna med epost till en vän, och därtill få en vägbeskrivning hem.

Othem socken är gulmarkerad på kartan, klicka på den och en karta över socknen med utflyktsmål visas.

"Kriget med Unionen 1403-1404" är en del av vår information om Historia på Gotland, som du kan få mer information om genom att klicka här.

Kommentarer till denna sida


Vill du fråga om, kommentera eller diskutera något på denna sida - klicka här.

Stugor på norra Gotland

lägenhet, 3 bäddar, Bunge socken »»»
lägenheter, 4 bäddar, Bunge socken »»»
4-bädd, 4 bäddar, Fårö socken »»»
Parstuga, 4 bäddar, Fårö socken »»»
Gårdsstuga, 4 bäddar, Othem socken »»»
5-bädd, 5 bäddar, Fårö socken »»»
lägenheter, 6 bäddar, Bunge socken »»»
6-bädd, 6 bäddar, Fårö socken »»»
Parhus 6 bädd, 6 bäddar, Fårö socken »»»
Parhus 8 bädd, 8 bäddar, Fårö socken »»»

* Du kan fråga många på en gång i ett mail, se Guteinfo Offert.

Gotlands historia

Årtalshistoria, Konsthistoria i årtal, Gutasagan, Vatu bandu, Några platser, Lichnat, Petrus Harding, Hundens like, En lort som ett svinatryne, Djävulens spik, Lyckans hjul

Om historieskribenten, se Lokalpatriotism.

Gotland har en fantastisk historia! Sök på historia så hittar du många artiklar. Vill du hellre besöka platser, kika på kartan.

Företag i Othem

Aktivitet Othem

Slite Golfklubb »»»

Golf Othem

Slite Golfklubb »»»

Stuguthyrning Othem

Margretha och Hans Hörlin »»»
Margretha och Hans Hörlin »»»
Margretha och Hans Hörlin »»»

Turism Othem

Slite Golfklubb »»»

I närheten av Kriget med Unionen 1403-1404

Under flikarna överst i spalten till höger finns mer information om Othem socken, listan nedan baseras på latitud och longitud.

Bilder

Med huvudet kvar, Lärbro socken »»»

Historia

Digerdöden - ett straff från ovan, Lärbro socken »»»
Fångar i Bergen-Belsen och Auschwitz, Lärbro socken »»»
Kalk och kalksten på Gotland, Othem socken »»»
Medeltida ringkors vid Laxarve, Boge socken »»»
Sitt andaktsfullt, Lärbro socken »»»
Slaget på Röcklinge backe 1313, Lärbro socken »»»

Kuriosa

Det ståtliga kyrktornet talar, Lärbro socken »»»

Kyrka

Ganns ödekyrka, Lärbro socken »»»
Lärbro kyrka, Lärbro socken »»»
Othem kyrka, Othem socken »»»
Slite kyrka, Othem socken »»»

Medeltidsveckan

Medeltidsveckans innehåll - slaget vid Slyt, Othem socken »»»

Målningar

Aposteln Paulus, Othem socken »»»
Dionysius i Othem, Othem socken »»»
En tavla i Lärbro kyrka, Lärbro socken »»»
Lidande i Lärbro, Lärbro socken »»»
Maria med Jesusbarnet, Othem socken »»»

Platser

Hångers källa, Lärbro socken »»»

Saga

Takstainarn i Lärbro, Lärbro socken »»»

Sevärt

Cementas kalkbrott i Slite, Othem socken »»»

Socken

Lärbro socken, Lärbro socken »»»

Ängen

Laxarve änge, Boge socken »»»
Othems korsänge, prästänget, Othem socken »»»

Othem socken

Karta Othem »»»
Bilder Othem »»»

Artiklar

Slite marknad »»»

Bilder

Hur har det gått »»»

Fritid

Fiske i Bogeviken »»»

Hamnar

Slite lanthamnen »»»
Slite Lännahamnen »»»

Historia

Kalk och kalksten på »»»
Kriget med Unionen 1 »»»

Konst

Bertil Nyström - Mad »»»

Kuriosa

Det här är råkan Ber »»»
Gotlands skärgård »»»
Ryssarnas verk på Lo »»»

Kyrka

Othem kyrka »»»
Slite kyrka »»»

Kåseri

Det blir varmare ock »»»
Så underligt på Gotl »»»
Våren 2003 »»»
Österledes i Slite »»»

Magiska Gotland

Det bästa jag såg 20 »»»

Medeltidsveckan

Medeltidsveckans inn »»»

Museer

Sjöfartsmuseum »»»

Målningar

Aposteln Paulus »»»
Dionysius i Othem »»»
Maria med Jesusbarne »»»

Platser

Sju strömmar »»»

Rauk

Asunden, och öarna u »»»
Raukar i Slite »»»

Sevärt

Cementas kalkbrott i »»»

Stränder

Slite hamnbad »»»
Slitebadet »»»

Ängen

Othems korsänge, prä »»»

Öar

Enholmen »»»

Länkar Othem

Fornfynd Othem »»»
Kyrkans kontaktuppgifter »»»
Othem Prästgård »»»
Slite bibliotek »»»

Gårdar Othem

Barshage
Busarve
File
Klints
Kviende
Långume
Norrbys
Närs
Othemars
Prästgården »»»
Spillings
Stenstugu
Ytings
Österby

Byggnadsminnen

othem enholmen 1:1
othem klints 1:3
othem kviende 1:6
othem prästgården 1:1
othem prästgården 1:2
othem prästgården 1:3
Annonser gårdsbutik
Annonser Othem
Annonser boende

Strandbacka Stugby

Strandbacka Stugby
Stugbyn vid norra del av den populäraste
stranden. 4–10 bäddar med dusch, WC, kök, kabel-TV och trådlöst internet.

Ihrebaden

Ihrebaden
Restaurang, vandrarhem och utebar vid den sköna
Ihreviken. En fantastisk plats för bad och avkoppling.