text bild karta   info, a-ö

Den påstått delade ön

Gotland | Historia | Utskrift | Mobilsida
Den påstått delade ön
Den påstått delade ön, foto Bernt Enderborg
På många, många ställen står att läsa att Visby och landet Gotland under medeltiden var två fristående enheter - vi skriver det också här och var ehuru vi ifrågasätter det på nästan lika många ställen - men det kan inte vara riktigt. Och på vilket sätt det skulle framgå att Visby var fristående av de fåtaliga handlingar som finns kvar efter att gutarna tillsammans med lübeckarna brände av Visby 1525 (se Vad hände egentligen) har jag aldrig förstått.

Nåja. Skilsmässan påstås vara en följd av inbördeskriget 1288 mellan borgarna och landsgutarna.


Det avtal som upprättades med stöd av förlikningsmannen den svenske kung Magnus Ladulås efter inbördeskriget 1288 finns kvar. Det kallas Visby underkastelsebrev antagligen därför att borgarna blev tvungna att gå under svea konung, vilket de enligt brevet låter det komma till envars kunskap: "...emedan vi hafvom felat mot vår herre, svears och götars konung, som vi alltid viljom vara underdånige..."

Det sägs vidare i underkastelsebrevet: "Dessutom lovfom vi, att, om af olycklig tillfällighet någon oenighet skulle uppstå mellan oss och landsgutarne, skolom vi stilla densamma på godt manér, om vi kunnom, och om detta ej skulle kunna ske på godt manér, skolom vi klaga deröfver hos vår herre konungen, och skolom vi ej skrida till någon hämnd mot dem, derest de icke så hastigt öfverrraska oss, att vi tvingas möta våld med våld."


Ovanstående stycke i underkastelsebrevet innebär rimligen att borgarna inte kunde bestämma någonting som inte gutarna gick med på. Om oenighet uppstod, skulle förhandlingar äga rum, dvs stillas på gott manér.

Ovanstående medför förstås inte att Visby inte på sätt och vis var fristående från Gutnaltinget, men handlingsfriheten var i vart fall inskränkt varför de var tvungna att ha Gutnaltinget med sig. Och därmed bör det väl vara rejält överdrivet att tala om Visby som fristående enhet.

Överkurs
Före inbördeskriget 1288 är alla författare som jag tagit del av överens om att Visby var underställt gutarnas allting (Gutnaltinget), och här hävdas alltså att det var Visby i princip också efter 1288, dvs Visby har aldrig någonsin i realiteten varit någon slags fristående stat i staten. Har Visby gjort något på egen hand så har de fått lov av Gutnaltinget att göra det.

Om du funderar på krig, arméer och sånt, så läs den här sidan: Sånt här är tråkigt att läsa.
/text och foto Bernt Enderborg

Platsguide

Guteknappen - platsguide

Genom att trycka på en knapp på mobilen med gps får du gudning. Står du t ex nära en kyrka får du information om kyrkan och en lista på vad som finns i närheten.

Platsguiden fungerar förstås bara när du är på Gotland. Mobilanpassat finns på Visit Hemse - klicka på hjärtanet.
Visby socken

Mer info

Här finns mer om Historia.

Visby omnejd stugor

4 bäddar - Lägenhet
4 bäddar - Visby. Lägenhet
5 bäddar - Uthyres
5 bäddar - Gotlandshus
6 bäddar - Uthyres


Se vidare Boendesidan