text bild karta   info, a-ö

Guide Gotland - översikter


Mobilguide Gotland


Ett klick på mobilen eller paddan och vi visar vad som finns i närheten.
Står du i närheten av en kyrka, strand, rauk så visas info om detta - ett klick - och därtill en lista på vad som finns i närheten.

Lättast att klicka på Sudrets hjärta på Visit Hemse.

Sökfältet har två knappar, som fungerar precis som du tror (prova utan sökord).


Översikter, guider till Gotland så att du kan orientera dig om sevärdheter, målningar och mycket annat (lista till höger).

Det finns en begränsad innehållsöversikt för ämnesområden och en för socknar.

Badplatser, stränder »

Så gott som alla svenskar är bekanta med att det finns underbara stränder på Gotland, men kanhända alla inte vet hur många, eller var det är lämpligt att bada.
Gotland har omkring 80 mil kust - det blir en del badställen.

Bildstenar på Gotland »

Bildstenarna från Gotland är den häftigaste konst som bevarats från hitsidan av Jesu födelse, Sveriges enda monumentalkonst från vikingatiden.

Många ser nordisk mytologi på dem, men det är ingalunda säkert.

Mer än vad du tror »

Det finns över 40.000 fornlämningar på Gotland. Allt från lämningar av grottmän från äldsta stenåldern till senare medeltiden då Gotland pga av storpolitik misshandlades.

Ibland är det häftigare att se något som flitiga arkeologer inte har staplat om utan som ligger där det skall.

Fiskelägen på Gotland »

Många fiskelägen som kantar Gotland är nuförtin pittoresk kultur för rekreation, men en gång var det annorlunda. Och förresten, varför finns det tusentals kulturbyråkrater men nästan inga fiskegubbar?

Fornborgar på Gotland »

En tiondel av hela Sveriges fornborgar finns på Gotland, däribland Nordens största, som därtill heter Tors borg.

Många av borgar är lätta att hitta.

Fornlämningar och fornminnen »

Gotland är väldigt rikt på fornlämningar, och för många tidsperioder, t ex vikingatiden, också Sveriges fornminnesrikaste län.

Gatuvalven i Visby »

På grund av utrymmesbrist byggdes handelsmännens hus i Visby såväl högre som tätare samman jämfört med övriga städer inom Hansan. För valv mellan husen var Visby "framom alla övriga städer på jorden".

Glasmästarna och glasmålningar »

Gotland har flest bevarade glasmålningar i hela Norden, och experterna menar att man kan följa en "verkstad" ända sen år 1230.

Glasmålningarna är en av de stora sevärdheterna på Gotland, dock finns ingen bevarad i Visby.

Gotlands historia »


En översikt fram till medeltiden av Gotlands historia.

Gotlands stenmästare »

Kyrkorna på Gotland har många skulpturer från alla tider. Dessvärre har vi bara namn på några få, det mesta är stilnamn uppfunna av konsthistoriken Johnny Roosval

Kastaler på Gotland »

Det finns gott om någorlunda bevarade tidigmedeltida kastaler, försvarstorn. En och annan tycker att dessa är en av höjdpunkterna med resan till Gotland.

Konsten i årtal

För en bättre överblick för konstens historia på Gotland har vi sammanställt en lista som just nu omfattar bildstenar, målningar och skulpturer (mest kyrklig sådan).

Här finns Gotlands konsthistoria i årtal.

Kyrkor på Gotland »

Kyrkorna på landet är den största kulturskatten. Ruinerna i Visby är förvisso vackra men dess kyrka ungefär som i alla städer. Det är på landet som den enastående företeelsen i den europeiska kristenheten finns.

Kämpgravar på Gotland »

En kämpgrav är en husgrund från århundradena kring Kristi födelse; också mindre byar finns kvar. Uppemot 2.000 kämpgravar är fortfarande synliga, minst lika många har odlats bort.

Det här är häftigt på riktigt, några har rekonstruerats.

Medeltida gårdsportar »

På Gotland finns det kvar ett antal gårdsportar från medeltiden, som alltså står där än idag och vittnar om rikedom och entreprenörsanda på 1300-talet.

Medeltidens Gotland »

Medeltiden i våra trakter börjar med kristendomen och slutar med den danska reformationen.

Det finns mycket litteratur om medeltiden, och många olika åsikter - men kom till en början ihåg att medeltidsfolket tänkte nog inte riktigt som vi.

Guteinfo har artiklar om kyrkor, medeltida hus, målningar, skulptur, Gutasagan, Gutalagen och mycket, mycket annat, se t ex vår årtalshistoria eller dito konsthistoria.

Medeltida målningar »

Den som önskar se medeltida målningar kommer att finna skatter i kyrkorna på landsbygden, i Visby finns just inget kvar.
Det finns målningar med färg lika dyr som guld, det finns verk av bygdekonstnärer med egna tankar - det finns massor av utsökt konst.

Målningar i kyrkor - vem är det »

I vår sekulariserade tid där religionen förefaller heta politik är många osäkra på vem de ser, och varför då.
Massvis av kunskap har myndigheter rationaliserat bort av dumheten i sig själv, ett bortslarvat kulturarv.

Naturen på Gotland »

En av de stora anledningarna till att många älskar Gotland är naturen.

Våra branta klippor och långa stränder, magra hällmarker och ljuva ängar, vindpinade klapperstenskuster och djupa skogar bjuder många högtider på en skälig yta.

Passionsfriser »

Passionsfriserna handlar om det elände Jesus enligt den färdiga planen råkade ut för i Jerusalem.

Sådana bildberättelse har funnits i ungefär hälften av kyrkorna, men nästan alla har kalkats över, mycket har dock nutiden tålmodigt knackat fram.

Raukar och raukfält »

Var kommer raukarna ifrån? Hur gamla är dom? Var kan man se dem?

Här finns allt upptänkligt om raukar.

Ringkorsen på Gotland »

De flesta ringkorsen är triumfkrucifix i kyrkorna ute på landet, somliga strålande mästerverk. Ett och annat finns också uppställt här och där till minne av våldsamma händelser.

Ruiner på Gotland »

Det finns tusentals ruiner på Gotland, de äldsta från bronsåldern, men bara en och annan som kan vara vikingatida, och för medeltiden har vi förutom de på landet också Visby.

Skeppssättningar »

Alla skeppssättningar på Gotland är från bronsåldern förutom ett par stycken som är nybyggda. Det är ett gotländskt gravskick.

Skulpturer, reliefer »

Det mesta av medeltida skulptur är beställd av kyrkan, men där förekommer å andra sidan också häpnadsväckande profana verk. Det finns glädjande mängder på och i kyrkorna på landet.

Smideskonst på Gotland »

Gutar har alltid vara ypperliga smeder, och vad gäller medeltiden så finns det somt där inget land i världen som kan mäta sig med Gotland. Järnet var nog också först på Gotland i Sverige.

Statsskick på Gotland »

Är det någonting man som gute blir trött på så är det alla ändlösa spekulationer om vilket land Gotland har tillhört genom tiderna. Anledningen till dessa kan bara vara att man vill åt Gotlands historia, fornlämningar, skatter osv.

Stenrösen »

Det finns många väldigt stora stenrösen på Gotland, omkring 400, och hur många små rösen, gravar och annat, det finns tror jag inte att någon vet, tusentals. De flesta smårösena är dock plundrade av marodörer.

Svärdslipningsstenar, slipskårestenar »

Den stora mängden svärdslipningstenar är spännande, kring 3.700 skåror är kända, men ingen vet riktigt säkert till vad de har använts.
Kanhända har man slipat olika saker genom årtusendena.

Torn i Visby ringmur »

Det finns olika typer av torn i ringmuren, som en gång i tiden hade omkring 50 sådana, och att en del torn är av ansenlig storlek är lättast att uppleva i Östergravar. Det är skönt att gå runt hela ringmuren.

Varumärket Gotland »

Gotland har jämfört med andra kommuner genomfört ett otillständigt dyrt varumärkesarbete, vars logga visas till vänster. Varför man vill gå ifrån det lamm som använts sen 1200-talet är för en amatör obegripligt.

Visby »

Visby är nog Sveriges vackraste stad och på sin storhetstid Östersjöns största, större än dåvarande London.

Däremot tillskriver nutida historiker nog staden mera makt än vad den i själva verket hade.

Visby ödekyrkor »

Ruinerna i Visby ger onekligen stadsbilden romantiska drag, men när det hela utspelade sig var det nog lite annorlunda, allra helst vad gäller Helgeand och Kristi riddare.

Visby ringmur »

Man kan gott fråga sig om Sveriges största sevärdhet överhuvudtaget har fört något gott med sig. Jag tror det inte.

Ängar på Gotland »

Ängarna på Gotland är kulturmark sen 2.500 år. De är blomsterhav, gutarnas kärleksförklaring omsorgsfullt vårdade sen långliga tider, och egentligen är de väl också en sorts fornlämningar.