text bild karta   info, a-ö

Ringkorset i Mästerby

Gotland | Mästerby socken | Historia | Utskrift | Mobilsida
Ringkorset i Mästerby
Ringkorset i Mästerby, foto Bernt Enderborg

Ett minneskors uppställt strax efter slaget på platsen 1361 då Gotlands intogs av hundens like Valdemar Atterdag, se Fide kyrka


Det har börjat hända saker inom forskningen av 1361 års krig på Gotland. Det var ju som bekant Valdemar Atterdag som intog ön, en bedrövlig händelse som vanligen kallas brandskattningen av Visby, se Massgravar på Solens berg.

Något man läser ibland är påståenden om Gotlands nyckel, dvs Ajmunds bro i Mästerby, inte särskilt långt från ringkorset ovan. Tanken är att den som ville inta Gotland söderifrån var tvungen att passera Ajmunds bro. Det är förstås inte sant, till och med en löjeväckande tanke (du kan läsa den här på Gotlands Länsmuseums beskrivning av Korsbetningen, "som de måste passera").

Atterdag var emellertid sättingarna för snabb. Han motade Hejde sätting redan innan de var framme, han mördade Burs sätting när de kom marscherande och Burgsviks sätting kom aldrig fram (förmodligen hade de en spejare som avrådde). Detta har gett upphov till sägner om en trollkäring, se Trollkärringens tillhåll, som på något trollsätt förhindrade gutarna att sätt stopp för dansken och medföljande tyska furstar. Men nutida forskning tycks säga att någon trollkärring inte var tillstädes, och därtill, om det fanns en trollkärring så var det danskarna hon ställde till det för.


I bakgrunden på bilden ovan syns ängsmarker och där har man hittar lämningar av krig, som alltså förmodligen härrör från 1361. Det tycks, sägs det, som att danskarna har gått över ån (Sudertingsån) öster om bron och förföljt flyende gutar i ängarna på bilden ovan.


När jag fotograferade ringkorset den 8 augusti 2010 tyckte jag mig alldeles tvärsäkert se att det stod något på korset, men eftersom jag aldrig läst något om detta så trodde jag att det bara var krumelurer. Nu verkar det dock som att forskningen har uppmärksammat detta, se artikel på Radio Gotland, men antagligen har folk i trakterna känt till detta i alla tider. Det skall bli spännande att se vad forskarna kommer fram till.

Kanhända var det alltså på platsen för ringkorset som ett avgörande slag stod, platsen där krigarna från de olika sättingarna fick sätta livet till, utmanövrerade av Valdemar Atterdag och de tyska furstarna, som visste exakt hur de skulle gå tillväga för att inta Gotland.

Därefter marscherade Atterdag med hären till Visby för att möta de gutniska krigsavdelningarna (sättingarna) från norra Gotland. Hur det gick vet varenda skolunge, däremot vet de inte att det var ingen lek Atterdag gav sig in på. Senast 1313 hade folk från norra Gotland på Röcklinge backe slagit den svenska armén under Birger Magnusson sönder och samman, äldste sonen till Magnus Ladulås.

Platsen för ringkorset i Mästerby är alltså en sorgens plats. I själva verket var det kanske där som Gotlands öde avgjordes, ty södra Gotland är folkrikt, men Atterdag visste att mörda de olika sättingarna en efter en.

Överkurs
Ibland läser man att de gotländska ringkorsen bara är medeltida medan det i England finns betydligt äldre sådana. Kanske denna sida kan vara något att läsa.
/text och foto Bernt Enderborg

Platsguide

Guteknappen - platsguide

Genom att trycka på en knapp på mobilen med gps får du gudning. Står du t ex nära en kyrka får du information om kyrkan och en lista på vad som finns i närheten.

Platsguiden fungerar förstås bara när du är på Gotland. Mobilanpassat finns på Visit Hemse - klicka på hjärtanet.
Mästerby socken

Vägbeskrivning


Mästerby socken är gulmarkerad på kartan, klicka och socknen med utflyktsmål visas.

Mer info

Här finns mer om Historia.

I närheten - fågelvägen

Bilder

Ajmunds bro, 2,7 km

Bildsten

Bildstenen i Sanda, 5,3 km
En bildsten i ett änge, 696 m

Fornborgar

Binge slott, 4,5 km
Fornborgen i Väte, 3,9 km
Långmyrsborg, 3,4 km

Gutasagan

18) Olof den helige, 4,1 km

Historia

1361 i Mästerby, 42 m
Ajmunds bro - Gotlands nyckel, 2,7 km
Fattigstugan i Atlingbo, 4,1 km
Medeltida smide i Väte, 3,9 km
Minnessten - vägen till framtids båtnad, 3,7 km
Ringkorset i Mästerby, 0 m
Rosenby båtmanstorp, 4,5 km
Slaget i Mästerby 1361, 887 m
Stenhuggarmärken, 3,9 km

Kuriosa

Trollkärringens tillhåll, 2,7 km

Kyrka

Hogrän kyrka, 4,6 km
Mästerby kyrka, 770 m
Väte kyrka, 3,9 km

Kåseri

Ett blommande land, 4,2 km

Medeltidsveckan

Medeltidsdagen i Väte 2013, 5,2 km

Museer

Mästerby museum, 678 m
Tjuls järnvägsstation, 3,8 km

Målningar

1100-talets världsdelar, 770 m
David och Goliat i Mästerby, 768 m
Helvetesgapet, 741 m
Kyrkmålningen i Väte, 3,9 km
Själavägningen i Mästerby, 741 m

Platser

Petarve vattensåg, 4,3 km

Runor

Kristendomens ålder på Gotland, 769 m

Skeppssättningar

Gräne skeppssättning, 3,2 km

Skulptur

Anna själv tredje, 3,9 km
Den drakdiande kvinnan, 4,1 km
Den gulbleka hästen i Hogrän, 4,6 km
Den sista måltiden igen, 4,0 km
En medeltidsman, 4,0 km
En tidigmedeltida riddare, 4,0 km
Ett torn i Väte, 3,9 km
Haren i Väte, 3,9 km
Krucifixet i Väte, 3,9 km
Sakristiportalen i Väte kyrka, 3,9 km
Skulpturer på kyrkan i Hogrän, 4,5 km

Stenrösen

Stenröse vid vägen till Dans, 4,5 km

Ängen

Augustas änge, 3,4 km
Fonnsänge, 4,2 km
Isums Slåtteräng, 4,2 km
Mästerby änge, 2,2 km
Prostarve äng, 3,8 km

Stugor västra Gotland

2 bäddar - Bysen
3 bäddar - Blåhammar Uppe
3 bäddar - Lillstugan
4 bäddar - Skogs
4 bäddar - Lilla huset Kovik
4 bäddar - Kroks Tofta, Kastanjegården
4 bäddar - Blåhammar S
4 bäddar - Röda stugan
5 bäddar - Grytet
5 bäddar - Lyan
5 bäddar - Nästet
5 bäddar - Blåhammar N
5 bäddar - Ingenjörsvillan
6 bäddar - Strandänget Kovik
10 bäddar - Matsalen


Se vidare Boendesidan