text bild karta   info, a-ö

Wulfstan

I en reseberättelse för den engelske kungen Alfred den store (871-899) om en resa från Hedeby i Danmark till Truso vid Weichsels mynning, säger en Wulfstan att på babords sida låg Blekinge, Möre, Öland och Gotland och att dessa land hör till svearna.

Det föreslås oftast att detta nog skall förstås så att Gotland tillhörde Sveariket vid den tiden. De flesta man läser förutsätter att det vid den här tiden fanns ett starkt Svearike som kunde erövra andra länder. Bevis för något sådant har jag dock ännu aldrig läst om, förutom att det påstås titt som tätt att svearna var väldiga krigare och hade stora flottor.

Man kan förstås fråga sig varför Wulfstan skrev det här på sin resa längs den danska kusten om det inte förhöll sig så. Och vad betyder det förresten att länderna hör till svearna? Frågorna är inte goda att tas med och något ordentligt svar finns inte. Men Gutasagan säger onekligen att något slags avtal fanns mellan gutar och svear, och jag kan inte begripa annat att avtalet borde vara från den här tiden.

Men Gutasagan säger också att det inte fanns någon annan makt som någonsin hade lyckats inta Gotland, åtminstone inte före Waldemar Atterdag långt efter Gutasagans tid, se t ex hur det gick för Björn från Aspö. Gutarna behöll alltid segern - så står det - men det måste man glömma bort om man påstår att Gotland har tillhört svearnas rike sen gammalt. Det skall också tilläggas att arkeologerna inte heller har funnit något som tyder på att Gotland har blivit intaget någon gång.

Det är nämligen så att många forskare anser att Wulfstans ord är dagsens sanning - jag har aldrig sett det ifrågasatt - men att det därmed inte är säkert, sägs det, att detta gutarnas "lydnadsförhållande" har bestått tills fredsavtalet mellan gutar och svear träffades. Forskningen tycks alltså inte vara villig att godta påståendet att avtalet hade ingåtts före Wulfstans resa på 700-talet och att det alltså är därför han säger så. Men det förefaller onekligen förhålla sig så, ty det gutniska påståendet i Gutasagan att gutarna "underkastade" sig sveariket finner alla svenska forskare vara sant (se mera under Fredsavtalet).

Vi skall här bara tillägga att det fanns inget "lydnadsförhållnade" - det finns t ex inget ett enda knäpp om några konungsliga rättigheter i Gutalagen, Sveriges äldsta lagbok, som var i kraft på Gotland till 1600-talet. Och det om "underkastelsen" är bara storvulet ordval från fastländska författare.

"Så gick gutarna av egen fri vilja under svearnas kung", sägs det i Gutasagan som alltså är det man åberopar för att styrka underkastelsen. Anledningen till denna "underkastelse", står det i Gutasagan, är att gutarna ville "fritt och utan risk fara till alla platser i Svea rike utan tull och andra avgifter."

Ett tillägg från Roland Salomonsson, om klaner

"I en reseberättelse för den engelske kungen Alfred den store (871-899) om en resa från Hedeby i Danmark till Truso vid Weichsels mynning, säger en Wulfstan att på babords sida låg Blekinge, Möre, Öland och Gotland och att dessa land hör till svearna"

Ovanstående kan också inom ett klansamhälle innebära att den klan som kallas Svear behärskar eller är allierad med småklanerna inom nämnt område. Observera att överklanen kan bo inom det område de behärskar. Det finns väl för övrigt inga skriftliga eller arkeologiska bevis på att några svear etablerat sig inom Mälarområdet innan Sigtuna grundas ca år 970. Men den klanledare (troligen Erik Segersäll) som initierar etableringen är då ledare för en gren av det som en gång hade VARIT "Svear".

Ett arkeologiskt bevis för att Gutarna själva (stormannaskiktet) är en del av Sveaklanen är alla dessa stadssamhällen som grundas runt Östersjön under 700-talet (inkl Novgorod). Alla platser har likartad stadsplan. Den utländska befolkningen vid alla platser i Ö resp S är Gutnisk. Efter Godfreds anfall ca 808, så återuppbyggs platserna nu med vallar och skyddsborgar enligt likartad princip. Utländska befolkningen är då Gutnisk och östsvensk (ej specifikt Mälarområdet) till lika delar.

Kom ihåg att Björköstaden är grundad under nämnd period. Hur är det med Gutnisk representation för den "utländska " befolkningen inom Björköstaden (Vi vet faktiskt inte om det är Birka, eller ett allmänt stadsbegrepp, likt vårt "sta´n"). Det är väl aldrig klarlagt. Varför?

- Vi tackar Roland Salomonsson för detta intressanta inlägg - Tack Roland! - och får skicka frågan vidare till våra läsare: klaner?

Hur många gutar som vilar evighet i Birka har jag aldrig lyckats få reda på men att de finns lär vara säkert. Vi kan också nämna Kylverstenen från 400-talet som ju förutom att innehålla världens äldsta runalfabet också uppvisar palindromet: sueus.

Att palindromet betyder svear är väl inte säkert men omöjligt är det ingalunda. Och kanske kan detta styrka vad Roland Salmonsson säger ovan, dvs att folk på tiden visste bra mycket mer om var man hade varandra än vad vi någonsin kan tro. Vi vill i förbigående också nämna sagan om Beowulf, som kanhända levde på 700-talet och därtill var en tvättäkta gute. Och vi får förstås inte förglömma Awair Strabain ty Gutasagan meddelar att relationen mellan gutar och svear inte alls var vänskaplig, ehuru detta kan hänföra sig till en tid långt efter såväl Beowulf som Wulfstan (det hävdas ibland att avtalet mellan gutar och svear i Gutasagan ingicks på 1100-talet).

Kanhända var vi alla mera bundsförvanter före vikingatiden men att någonting sedermera gick snett. Nu hävdar många på obefintliga grunder att Gotland var ett skyddsland under svearna på grund av det som står i Gutasagan men detta sågar vi sönder och samman på denna sida.

Synpunkter? Använd länken "Kommentar" nedan.
/text Bernt Enderborg

Platsguide

Guteknappen - platsguide

Genom att trycka på en knapp på mobilen med gps får du gudning. Står du t ex nära en kyrka får du information om kyrkan och en lista på vad som finns i närheten.

Platsguiden fungerar förstås bara när du är på Gotland. Mobilanpassat finns på Visit Hemse - klicka på hjärtanet.


Se vidare Boendesidan