Layoutelement

text bild karta   info, a-ö

Medeltidens borgar

Gotland - Annorstädes - Historia
Medeltidens borgar, foto: Bernt Enderborg
Medeltidens borgar, foto Bernt Enderborg

Visby har sin ringmur och på landet har nog kyrkorna under medeltiden utgjort fortifikationer


Skottgluggarna mot landsvägen på den medeltida kyrkan i När väcker många tankar. De återfinns i kyrkans nu bevarade äldsta del, tornet, som byggdes någon gång under den första halvan av 1200-talet; under golvet finns förresten grundmurarna till en 1100-tals kyrka.

På Gotland har det aldrig funnits någon adel, något skattefrälse som skulle försörja den regerande kungen med riddare, dvs före Gotland blev svenskt i slutet på 1600-talet då köpstaden Visby, landshövdingar, kalkpatroner och annat sånt utarmade Gotland ungefär som Riksantikvarieämbetet delar ut gotländska fornlämningar i nutid.

Det fanns alltså inget halvhjärtat feodalsystem med riddare som levererade skatter till någon kung. Det är emellertid inte samma sak som att inget försvar av Gotland fanns. Gutalagen som nedtecknades i början av 1200-talet stadgar: 'Vakt skall envar hålla, som är aderton år gammal, och tjugo år gammal skall han hava fulla vapen, och tjugotvå år gammal svara för allt till fullo'.

Det hölls alltså vakt vid kusterna - allmän värnplikt redan på 1200-talet, kanske från vikingatiden - men vad gjorde de om de blev anfallna?

Från tiderna långt före vikingatiden finns ungefär 100 fornborgar mer eller mindre bevarade. Det är nog inte alla borgar som har använts som försvarsborgar, säger experterna, men en och annan ligger så till att de just inte kunde ha använt den till något annat, t ex Nordens största fornborg - Tors borg - som påbörjades omkring 200 år efter Kristi födelse.

Men också från medeltiden finns ett och annat kvar. Ringmuren i Visby är förstås det häftigaste men också kastalerna i t ex Lärbro, Västergarn, Gammelgarn, Sundre, Gothem, Fröjel och Öja. Ruiner av borgar finns också kvar på t ex Vivesholm, Lojsta slott och slottsbacken i Slite.

Men det finns ännu mer, kyrkorna. Den medeltida kyrkan i socknen När har som ovan nämnts skottgluggar, under taket på huven i Bunge kyrka är tornet krenelerat (försvarstorn) - det finns också skottgluggar i kyrkogårdsmuren - och krenelerat var också tornet på Norrlanda kyrka innan det förhöjdes.

Om man tar och tänker på det så kanske vi idag kan se nästan 100 medeltida borgar på Gotland som därtill fortfarande används.

I artikeln om varför alla dessa kyrkor byggdes säger jag på andra grunder att ett ord från 1200-talets som anges i vår Krönika som skälet till att de byggdes - maki - nog inte betyder välmak, dvs bekvämlighet, som det officiellt översätts utan: makt.

Det är bevisligen så att somliga kyrkor användes som försvarsborgar. Varför inte alla? Och var det kanske av den anledningen som gutarna var så flitiga kyrkobyggare? Det var modernare fortifikationer som uppfördes.
/text och foto Bernt Enderborg

Mer information

Mer om Historia: länkar, bilder, karta - för annat se Information.
Mer om Annorstädes: länkar, bilder, karta.

Guide till Gotland

Översikt, allmän information: Gotlands historia i årtal.

Guider till Gotland - över 30 översikter inom olika områden.

Länk till den här sidan: http://www.guteinfo.com?id=3003

Annorstädes

Annorstädes socken Hitta Medeltidens borgar på kartan, klicka här, där du också kan flytta resans startpunkt genom att dra i A:et. Du kan också skicka denna med epost till en vän, och därtill få en vägbeskrivning hem.

Annorstädes socken är gulmarkerad på kartan, klicka på den och en karta över socknen med utflyktsmål visas.

"Medeltidens borgar" är en del av vår information om Historia på Gotland, som du kan få mer information om genom att klicka här.

Kommentarer till denna sida


Vill du fråga om, kommentera eller diskutera något på denna sida - klicka här.