text bild karta   info, a-ö

Änges bildstenar

Gotland | Buttle socken | Bildsten
Änges bildstenar
Änges bildstenar, foto Bernt Enderborg

Originalstenar står kvar på originalplats längs en utgammal väg i Buttle socken på Gotland. Kulturlandskap, sköna fält och ett vackert änge ligger halvvägs ner till bildstenarna.Av Gotlands alla bildstenar är det få som hittats på ursprunglig plats. Många har använts till byggmaterial, bl a i kyrkornas väggar och golv. Men åker man till Buttle står två av dessa fantastiska stenar precis där vikingarna, eller deras far eller farfar, en gång reste dem (7-800-tal). Den ena är 3,7 m hög och det är nästan den största som hitintills har hittats på Gotland. Gamla kartor visar att stenarna stod invid en huvudväg åt Lojstahållet, och än i dag är det lätt att se att bildstenarna står i ett kulturlandskap med sköna fält och små stenrösen (gravar) överallt. Men stället heter inte Änges för ro skull, det är gott om ängsmark.På den stora stenen finns spår efter figurer, skepp och bandmönster; den lilla visar inga tecken på ristningar varför man tror att den har varit målad. Längst upp förefaller det vara gubbar som håller på med något, kanske något krigsföretag, nån procession eller så, jfr denna bildsten som är från samma tid.Den ena bildstenen är nästan fyra meter hög. Lite vertikalt ficklampslysande på kvällen borde vara spännande.Environgerna är utgamla kulturlandskap, skönt fält, och håller du ögonen öppna när du tar den lilla dammiga vägen ner till gården på vars baksida bildstenarna står så passerar du ett skönt änge, och vidare i ängsmarkerna ligger lämningar efter myckethanda. Eftersom bildstenar ofta rests bredvid vägkanter så finns vägstumpar bevarade och märkta för hugade vandrare som vill gå i vikingarnas spår.

Änges bildstenar är Gotlands kultur på riktigt och väl värda ett besök. Vikingatiden på riktigt!
/text och foto Bernt Enderborg
Buttle socken

Änges bildstenar

kartan.

Buttle socken

är markerad på kartan, klicka och socknen med utflyktsmål visas.

Mer info

Här finns mer om Bildsten.

Länk till sidan: http://www.guteinfo.com?id=3220

Stugor östra Gotland

2 bäddar - Solstugan Alskog
2 bäddar - Rum i Sjonhem
4 bäddar - Kalkstenshuset Alskog
4 bäddar - Lövängen
4 bäddar - Bulhus 1
4 bäddar - Bulhus 2
4 bäddar - Campingstuga
4 bäddar - Combistuga
4 bäddar - Präriehuset
4 bäddar - Rum i Sjonhem
4 bäddar - kalkstenshus
5 bäddar - Familjestuga 1
5 bäddar - Familjestuga 2
6 bäddar - Ljugarn
6 bäddar - Flygeln
6 bäddar - Nunneborgen
12 bäddar - Prästgården


Se vidare Boendesidan

Guide till Gotland

Översikt, allmän information: Guide till bildstenar på Gotland.

Guider till Gotland - över 30 översikter inom olika områden.