text bild karta   info, a-ö

Gotlands konsthistoria i årtal

Illustration
Nedan finns en årtalslista för verk inom måleri och skulptur. Bildstenarnas datering är osäkrast. Inget område är ens i närheten av fullständigt, bara exempel. Vi lägger till sidor under hand.

För översikter, se Guider till Gotland. Lite om nutida konst.

All konst har inte åsatts årtal, för fullständiga listor se Bildstenar, Måleri och Skulptur. Uppdelning och klassificering gäller inte allt - det är inte utvalda exempel.

Jämna årtal avser vanligen århundrade. Till studenter och skolungdom!

400-talets konst

Det finns förstås konst tidigare än 400 e.Kr. på Gotland, t ex någon hällristning, men den förekommer mest på enskilda objekt varöver arkeologer och konstvetare har skrivit kubikmetrar.
400: Bildsten inmurad i Bro kyrka, bildsten
400: Bildsten vid Vallstena kyrka, bildsten
400: Djur på en bildsten, bildsten
400: Draken, bildsten

400: Kylverstenen, runor
400: Virvelhjulen - vad är det för nåt, bildsten
400: Är det symboler på Vallstenastenen, bildsten


500-talets konst

Mycken konst förefaller ha religiösa grunder, och kanske är det så.
500: Närkar raised stain atar, bildsten

600-talets konst

Kanske är det så...
600: Vad föreställer bilden på stenen, bildsten

700-talets konst

Vikingatid 700-1100 e.Kr., info om tiden.
700: Bildsten på Klinteberget, bildsten

700: Bildstenar i Hejde, bildsten
700: Bildstenen i Sanda, bildsten
700: Bildstenen vid Stenbro, bildsten

700: En bildsten i Väskinde, bildsten
700: En ormgrop på en bildsten, 700-talet, bildsten
700: Forse bildsten, bildsten

700: Härstain, bildsten
700: Runstensliknande funktion, bildsten
700: Suderbys bildsten, bildsten

700: Underliga hälsningar, bildsten
700: Änges bildstenar, bildsten
700: Är det solsymboler och ärans ringar, bildsten


800-talets konst

Bysantinska influenser 800-1150, se Byzantios och ortodoxi.
800: Bildstenar i det fria, bildsten
800: En bildsten, bildsten
800: En bildsten i ett änge, bildsten

800: En bildsten på kyrkogården, bildsten
800: En blåsbälg till fågelhamn, bildsten
800: Midvinterblot från vikingatiden, bildsten

800: Var de fredliga handelsmän, bildsten
800: Är det smeden Volund, bildsten

900-talets konst

Vikingarna bedrev omfattande internationell handel
900: Rodfos sveks i Rumänien, runor


1000-talets konst

Vikingarna var bl a bra smeder, och byggde sig en kyrka i Novgorod i senare delen av detta århundrade. Tidig medeltid i Norden 1050-1200.
1000: Oddgair dog i Holmgård, runor
1000: Vikingatida åkdon, bildsten
1050: Evigt medan världen vakar, runor

1050: Ormica - världsomseglaren, runor
1090: Tuppundret i Vänge, skulptur

1100-talets konst

1100: 1100-tals riddare (några arnar), skulptur

1100: Baggen i Eskelhem, skulptur
1100: Boris och Gleb, målningar
1100: Bysantisk figuration, skulptur

1100: Christus natus est, skulptur
1100: Den gulbleka hästen i Hogrän, skulptur
1100: Den sista måltiden igen, skulptur

1100: Den sovande Josef, skulptur
1100: Den vikingatida kyrktuppen, skulptur
1100: Dopfunten i Barlingbo, skulptur

1100: Dopfunten i Grötlingbo, skulptur
1100: Dopfunten i Hemse, skulptur
1100: Dopfunten i Stånga, skulptur

1100: Dopfuntsfoten - Hegvald, skulptur
1100: Duvorna i Hejnum, skulptur
1100: En av våra kyrkor, runor

1100: En biskop från 1100-talet, skulptur
1100: En tidigmedeltida riddare, skulptur
1100: Ett bart huggande svärd, skulptur

1100: Ett torn i Väte, skulptur
1100: Färg från 1100-talet, målningar
1100: Gårdsägare i Danmark, runor

1100: Haren i Väte, skulptur
1100: Heliga tre konungar, skulptur
1100: Ingalunda fastspikad, tjusig krona, skulptur

1100: Jesu dop, skulptur
1100: Jesu frestelse, skulptur
1100: Jesus väcker Lasaros, skulptur

1100: Josefs andra dröm, skulptur
1100: Jungfru Maria spinner purpurull, skulptur
1100: Jungfru Marie bebådelse, skulptur

1100: Korsfäst på 1100-talet, skulptur
1100: Korsfästelse på dopfunten, skulptur
1100: Krucifixet i Väte, skulptur

1100: Kulturkringlan, skulptur
1100: Kvinnans skapelse, skulptur
1100: Kyrkbyggaren i Akebäck, skulptur

1100: Lejonporten i Hablingbo, skulptur
1100: Lejonskulpturen, skulptur
1100: Mannens skapelse, skulptur

1100: Medeltida punkrockare, skulptur
1100: Nederstigen i dödsriket i Bro, skulptur
1100: Ormalur, ormödlor, runor

1100: Relikkista från 1100-talet, skulptur
1100: Röde orm från Tofta, runor
1100: Skulpturer på kyrkan i Hogrän, skulptur

1100: Skördeundret i När, skulptur
1100: Stackars Josef, skulptur
1100: Strumpor till alla, skulptur

1100: Syndafallet i Ekeby, skulptur
1100: Till väders i Hejnum, skulptur
1100: Tranan i Vamlingbo, skulptur

1100: Vattenvarelsen i Vänge, skulptur
1100: Vem - Josef, Tor eller Hägwald, skulptur
1100: Vem blir sluken, skulptur

1100: Vem är det på Ganthems kyrka, skulptur
1100: Viklaumadonnan, skulptur
1120: Salomes hand, skulptur

1150: Aspisryttare, skulptur
1150: Daniel i lejongropen, skulptur
1150: Hönsen i Hablingbo, skulptur

1150: Triumfkrucifixet i Vänge, skulptur
1175: Kunde alla läsa runor, runor
1180: Globus, stenkonstnär, skulptur


1200-talets konst

Gotisk stil 1200-1400, Nordisk högmedeltid
1200: Aposteln Filippus, målningar
1200: Aposteln Petrus i Lau, målningar
1200: Audvald dog i Finland, runor

1200: Den stekte Laurentius, målningar
1200: Den återuppståndne i domkyrkan, skulptur
1200: Drakdödaren i Anga, målningar

1200: En medeltidsman, skulptur
1200: Hjälp från ovan vid skvaller, målningar
1200: Kejsaren i Buttle, skulptur

1200: Mata hånnpelle, skulptur
1200: Medeltida föreställningar, skulptur
1200: Romanska målningar i Vall kyrka, målningar

1200: S:t Christopher, målningar
1200: S:t Nicolaus i Sanda, målningar
1200: Själavägningen i Anga, målningar

1200: Triumfkrucifixet i Lau, skulptur
1200: Triumfkrucifixet i Öja kyrka, skulptur
1200: Tvenne fiskar på Hörsne kyrka, skulptur

1200: Varför skrev han med runor, runor
1200: Zodiaken i Eskelhem, målningar
1200: Äldsta Marie kröning i Hejdeby, målningar

1200: Är det inte fan själv, målningar
1200: Öjamadonnan, skulptur
1240: Triumkrucifixet i Barlingbo, skulptur

1250: Blir man vägd där också, målningar
1250: Glasmålningar i Lojsta kyrka, målningar
1250: Rökelsekar, målningar

1250: Största målningen - kejsar Henriks själavägning, målningar
1280: Lidande i Lärbro, målningar

1300-talets konst

Det började gå utför med Gotland i slutet av 1300-talet. Senmedeltid i Norden 1350 till 1520.
1300: Adam och Eva i Gammelgarn, skulptur

1300: Barnamorden, skulptur
1300: Barnamorden i Norrlanda, skulptur
1300: Barnamorden i Stånga, skulptur

1300: Den ridande S:t Mikael, skulptur
1300: En dödskalle, skulptur
1300: En slurk dricke, skulptur

1300: Friser i Norrlanda, skulptur
1300: Glasmålningar i Hablingbo kyrka, målningar
1300: Gubben Noak i Gammelgarn, skulptur

1300: Gud Fader i Ganthem, målningar
1300: Högrelieferna i Stånga, skulptur
1300: I ditt anletes svett, skulptur

1300: Jesus - var det en bråkstake, skulptur
1300: Klädd i solen, skulptur
1300: Krucifixet i Stenkyrka, skulptur

1300: Kubbstolen i Källunge, skulptur
1300: Medeltida glasmålningar, målningar
1300: Månadsbilderna i Gothem, målningar

1300: Riddaren i Stenkyrka, målningar
1300: Rumphuggen objektivitet, skulptur
1300: Runor från 1300-talet, runor

1300: S:t Simon på altartavlan i Lojsta kyrka, målningar
1300: Soldater från 1300-talet i Källunge, skulptur
1300: Spel och dobbel, skulptur

1300: Spelemän med nyckelharpa och fiddla, skulptur
1300: Säckpiparen i Martebo, skulptur
1300: Tröskning på 1300-talet, skulptur

1300: Tänkaren i Lye, skulptur
1300: Tänkaren i Martebo, skulptur
1300: Tänkaren i Norrlanda, skulptur

1300: Vad har han med sig, skulptur
1300: Var finns Djävulen, skulptur
1300: Är det nån i Källunge, skulptur

1325: S:ta Dorotea, målningar
1330: Maria med Jesusbarnet, målningar
1361: Vi på muren, en gobeläng om 1361, konst

1380: Thebanska legionen eller 1361, målningar

1400-talets konst

Den sköna stilen, ca 1400, på väg mot renässans 1400-1500
1400: Adam och Evas befrielse, målningar
1400: Andreas, Paulus och Petrus, målningar

1400: Angakoden, målningar
1400: Aposteln Jakob den yngre, målningar
1400: Aposteln Paulus, målningar

1400: Bernard i Hablingbo, målningar
1400: Bjäru och tjuvmjölkerskan, målningar
1400: Brudstenen i Rute, stenkors, skulptur

1400: Evangelisterna på krucifixen, skulptur
1400: Ingalunda huvudlöst i Hejnum, målningar
1400: Jesus som världsdomare, målningar

1400: Judaskyssen i Gerum, målningar
1400: Margareta månne, målningar
1400: På stora fötter i Ganthem, målningar

1400: S:t Bartolomeus, målningar
1400: S:ta Barbara, målningar
1400: Skördeunder, sonoffer, brodermord, målningar

1400: Smärtornas man i Hamra, skulptur
1400: Tjuvmjölkerskan i Näs, målningar
1400: Triumkrucifixet, skulptur

1400: Väderstigen i Fide, målningar
1400: Vänd på steken - S:t Laurentius, målningar
1400: Öjamannen, målningar

1450: Bernhardinus av Siena, målningar
1450: Yttersta domen, målningar

1500-talets konst

Högrenässans 1500-1530, Senrenässans 1530-1600
1500: Altartavlan i Silte, målningar

1500: David och Goliat i Mästerby, målningar
1500: S:ta Brigida i Bäl, skulptur
1500: S:ta Katarina i Kräklingbo, målningar

1520: Kyrkmålningen i Väte, målningar
1582: Envar som läser detta, runor

1600-talets konst

Ungbarock ca 1570-1625, Högbarock ca 1625-1675
1600: Daniel och Habackuk, målningar

1600: Debora i Burs kyrka, målningar
1600: Guldgänget i Sanda, skulptur
1600: Jona i valfiskens buk, målningar

1600: Rebecca, Rebecka, målningar
1619: Predikstolen i Hall kyrka, målningar
1633: Tuggmotstånd i bröden från Bro, skulptur

1662: Gud fader själv i Västerhejde, målningar
1662: Moses i Västerhejde, målningar
1675: Altartavlan i Martebo, målningar

1679: Johannes, apostel och författare, målningar
1685: Lukas på predikstolen i Havdhem, målningar
1692: Altartavlan i Näs, skulptur

1696: Batseba i Västerhejde kyrka, målningar

1700-talets konst

Senbarock till omkring 1775 i Nordeuropa
1700: Bullar i Eskelhem, skulptur
1700: Den onde i Tingstäde, målningar

1700: Fleringekoden, altartavlan, målningar
1700: Jesus driver ut månglarna, målningar
1700: Judith, målningar

1700: Rakel, målningar
1700: S:t Thomas, målningar
1700: Varför steg han inte ner från korset, målningar

1703: En tavla i Lärbro kyrka, målningar
1703: Kyrkbänkarna i När, målningar
1706: Haec abluit unda, målningar

1706: Korbänken i Hejnum, målningar
1706: Maria Magdalena - Tingstädekoden, målningar
1706: Syndafallet i Burs, målningar

1746: Hesekiel på predikstolen i Alva, målningar

1800-talets konst

Romantiken slutet 1700-talet, höjdpunkt första delen 1800-talet
1800: Jesus i Getsemane, målningar

1900-talets konst

1900: Asger Jorns gravplats, skulptur

1900: En ängel med glasögon, målningar
1914: Paradiset i Dalhem, målningar

2000-talets konst

2000: Anna Nyberg - A story to be told, konst

2000: Den gamle och havet, konst
2000: En sovande ängel, konst
2000: Sebastian Swande, konst

2000: Veronica Brovall, konst
2015: Jennie Olofsson, konst