text bild karta   info, a-ö

Uppdateringar


De 100 senast nya eller uppdaterade informationssidorna
Obs! Här kan finnas texter vi ännu arbetar med.


2019-05-20

Gotlandstips
Pärlor på Gotland
Skeppssättningar
Stenåldern = Big bang - 1.600 f.Kr.

2019-05-17

Vikingatiden på Gotland
Visbys storhet under medeltiden

2019-05-14

Järnålderns organisation och försvar
Norderport
Ringmurens storlek
Söderport
Österport

2019-05-10

Gamle hamn i Ljugarn
Största målningen - kejsar Henriks själavägning

2019-05-09

Ta det lugnt - besök Ljugarn i stället

2019-05-07

Processionskrucifix

2019-05-06

Igelkott - landskapsdjur

2019-05-04

Arängsbacke
Bollplanket - kulturarvet
Eke kyrka
Kulturi
Nådastolen

2019-05-02

Gutalagens kvinnosyn på medeltiden
Hejde kyrka
Jättekast i Akebäck

2019-04-30

Gotland - hästarnas land
Stabbgard
Tänkaren i Martebo
Zynt Ylvan

2019-04-29

Lichnat ei Stainkörke

2019-04-27

Rikviderojr

2019-04-26

Fiskeläget i Ihreviken
Gammelslott, fornborg
Kyrkbänkarna i När
Pilla ett troll i huvudet
Predikstolen i Hall kyrka
Rebecca, Rebecka
Salepsrot

2019-04-25

Aspisryttare
Grötlingbo kyrka
Guds stad i Gammelgarn
Lapidarium i Björke
Romanska målningar i Vall kyrka
Vall kyrka

2019-04-24

Almedalsveckan 2012
Gaitkörku - kyrkoruin...
Levide kyrka
Varför kyrkan i Wi inte brändes

2019-04-23

Hemse
Hemse bibliotek
Hemse filmstudio
Hemsegården
Kvarnåkershamn
Mariabilder - Maria med skyddsmantel
Visit Hemse

2019-04-21

Hjulkorsgraven

2019-04-20

Sigsarve vattensåg i Hejde

2019-04-18

Passionsfriser
Visby den 26 juli 2001
Växande propellrar

2019-04-17

Almedalsbiblioteket
Drottens ruin
Helgeands kyrkoruin
Hemse Hembygdsförening
S:t Clemens ruin
S:t Hans och S:t Pers ruiber
S:t Lars ruin
S:t Nicolai ruin
S:t Olof ruin
S:ta Carin ruin
S:ta Gertrud ruin
Solberga Kloster ruin
Visborgs slott

2019-04-16

Lausviken

2019-04-15

Badstränder, badplatser på Gotland
Hellvi medeltida prästgård
Hörte strand
Vanges Gårdsmuseum i Burs

2019-04-11

En soluppgång på Grogarnsberget
Evenemang på Gotland

2019-04-10

Tack Gerd!

2019-04-09

De 100 kyrkornas ö

2019-04-04

Motormarknad & Loppis

2019-04-03

Hemsedagen
Marknader på Gotland
Naturen på Gotland

2019-04-02

Gotlands sökmotor
Lärbro kyrka
Underbara Gotland - språket

2019-04-01

Hemse torgdag
Hemsekoppen
Medeltida hus - en gammal lista