text bild karta   info, a-ö

Uppdateringar


De 100 senast nya eller uppdaterade informationssidorna
Obs! Här kan finnas texter vi ännu arbetar med.


2017-12-15

Fårö kyrka
Koviks fiskerimuseum
Medeltidens försvarsverk, kyrktornen

2017-12-13

Barlastkajen, Balarn, Balan
Klintehamn
Man får inte okväda varandra
Vem ror II

2017-12-04

S:t Augustinus och S:t Nicolai

2017-11-30

Altartavlan i Lau kyrka

2017-11-27

Norra stigluckan vid Visby domkyrka

2017-11-20

Hamngardi på När
Kulturhistoria - promenadvis

2017-11-14

Hamra kastal

2017-11-10

Snäckskogen i Boge

2017-11-08

Nordergravar
Portklappen i Alskog

2017-11-06

Arkeologins dag 2017
Daniel i lejongropen
Kristi riddares gård på riddarnas ö
Krucifixet i Väte
Träskulptur, romansk konst

2017-11-03

Fan i helvete

2017-11-01

Symbolism i Ala

2017-10-30

Batseba i Västerhejde kyrka
Ett bart huggande svärd
Josefs första dröm
Kruttornet - Visby kastal
Kruttornets finesser
Kräklingbo kastal
Runor i Guldrupe kyrktorn
Träkumla kyrka
Vad betyder ortnamnet Roma

2017-10-27

Stensättningar, bronsålder

2017-10-25

Gamle Patron, en rauk i Lummelunda
Internationella dagen i Hemse

2017-10-23

Visby domkyrka - S:ta Maria

2017-10-19

Lokrume kyrka

2017-10-13

Paradiset i Dalhem
Predikstolen i Martebo

2017-10-06

Kyllaj hamn

2017-10-03

Alskogaren - glasmålare
Sakristiportalen i Väte kyrka

2017-09-27

Huru svin i ollonskog må hållas

2017-09-26

Kastaler och organisation

2017-09-21

Botvatte fornborg
Kulturarvets dag 2017 - kastaler

2017-09-20

Västergarn kastal
Ala kastal - kastalet
Ardre kastal
Fröjel kastal
Gammelgarn kastal
Gothem kastal
Kastaler - guide
Kastelle
Lau kastal
Sundre kastal
Sundre kyrka
Öja kastal

2017-09-11

En romersk bronsmask, 100-talet e.Kr.
Tuna i Viklau

2017-09-10

Något om den medeltida tankevärlden

2017-09-08

1100-talets världsdelar
Väskinde kyrka

2017-09-06

Rövar Lilja

2017-08-31

Gotlands organisation

2017-08-30

Lyckans hjul i Ekeby

2017-08-24

Bro offerkälla

2017-08-22

Varför skrev han med runor

2017-08-21

Den sovande Josef
Josefs andra dröm

2017-08-16

Jungfru Maria spinner purpurull

2017-08-13

Alskog kyrka
Folhammar
Folhammar

2017-08-12

Bildsten vid Vallstenarum
Är det symboler på Vallstenastenen

2017-08-11

Alexander den stores himlafärd
Kung David den helige av Skottland

2017-08-10

Visne ängar

2017-08-08

Buttle järnvägsstation
Russgift och lambgift

2017-07-25

Lickershamn
Offerkast av sten
Raukar vid Lickershamn
Svajde fiskeläge

2017-07-14

B&M gård, minizoo

2017-07-11

Bogeviken
Vallstena

2017-07-07

Jungfru Marie bebådelse
S:ta Dorotea
Vikingatida flöjel

2017-07-05

Gotlandsfärjan, Gotlandsbåten, tidtabeller, bokning, färjetrafik
S:ta Barbara

2017-07-04

Kyrkan som står barfota

2017-06-30

Hemse
Hemsedagen