text bild karta   info, a-ö

Uppdateringar


De 100 senast nya eller uppdaterade informationssidorna
Obs! Här kan finnas texter vi ännu arbetar med.


2019-09-16

Kämpgravar, stavgardar på Gotland

2019-09-14

Avreitarbacke

2019-09-12

Draken i Vänge
Fornänge i Vänge

2019-09-08

Killingmyr, nyanlagd våtmark

2019-09-06

Det lilla är förbi
Helvetesgapet

2019-09-05

Killinga - fornborgarna

2019-09-03

Folhammar eller Fågelhammar

2019-08-30

Folhammar

2019-08-29

Fornborgen Burgen eller Burgvallen

2019-08-28

Fornborgar

2019-08-27

En torkbastu i Anga
En vanlig syn
Grodde naturreservat
Klase fiskeläge
Processionskrucifix
Sten- och klapperstrand på Gotland

2019-08-26

Draken i Gerum
Globus i Gothem
Gothem kyrka
Sjauster eller Sjaustru eller Sjöstugorna

2019-08-21

Allén till kyrkan från Kungsgården

2019-08-14

Alskogaren - glasmålare

2019-08-07

Kastaler - guide
Lau kastal

2019-07-31

Mästerby kyrka

2019-07-17

Sundre kyrka
Tingstäde kyrka

2019-07-07

Brudkorset i Silte

2019-07-05

Jättekast i Akebäck

2019-07-03

Gothem Logi, restaurang Vedugnen

2019-06-28

Hämnd, Gutalagen, medeltiden

2019-06-27

Stångaspelen

2019-06-24

Byzantios och ortodoxi
Kulturlandskapet äldre järnålder
Mjöd

2019-06-21

Ganthem kyrka
Helvetesgapet

2019-06-20

Gråhäger

2019-06-18

Bottarve museigård

2019-06-14

Medeltida målningar

2019-06-13

Kräklingbo kastal

2019-06-11

Broa gravfält
En kalkugn från 1200-talet
Kalk och kalksten på Gotland
Vikingatida smideskonst i Vänge

2019-06-10

Medeltiden på Gotland

2019-06-07

Blodnäva

2019-06-04

Hemse
Kiosken i Djupvik

2019-05-27

Silverskatter - antal och tider

2019-05-24

Internationella dagen i Hemse
Jesus som världsdomare

2019-05-22

B&M gård, djurpark

2019-05-20

Gotlandstips
Pärlor på Gotland
Skeppssättningar
Stenåldern = Big bang - 1.600 f.Kr.

2019-05-17

Vikingatiden på Gotland
Visbys storhet under medeltiden

2019-05-14

Järnålderns organisation och försvar
Norderport
Ringmurens storlek
Söderport
Österport

2019-05-10

Gamle hamn i Ljugarn
Största målningen - kejsar Henriks själavägning

2019-05-09

Ta det lugnt - besök Ljugarn i stället

2019-05-06

Igelkott - landskapsdjur

2019-05-04

Arängsbacke
Bollplanket - kulturarvet
Eke kyrka
Kulturi
Nådastolen

2019-05-02

Gutalagens kvinnosyn på medeltiden
Hejde kyrka

2019-04-30

Gotland - hästarnas land
Stabbgard
Tänkaren i Martebo
Zynt Ylvan

2019-04-29

Lichnat ei Stainkörke