text bild karta   info, a-ö

Uppdateringar


De 100 senast nya eller uppdaterade informationssidorna
Obs! Här kan finnas texter vi ännu arbetar med.


2017-04-27

Åkergroda

2017-04-25

Bogeviken
En nedbränd kyrka
Ett eller en hult
Högby äng
Vitvär fiskeläge

2017-04-24

Gotlandssnok

2017-04-21

Gotlands skärgård, Slite backe
Slite kyrka

2017-04-20

Korsflis - runristning
Källmyrar på Gotland, källkärr

2017-04-19

Anga prästänge
Björkume naturreservat
Brucebo
Fardhem prästänge
Krakvät och Sävvät
Kvie källmyr
Kärrknipprot
Mangsarve änge
Muskmyr
Vitärtskällan

2017-04-18

Daniel i lejongropen
En kvarn i Västergarn
Spängar

2017-04-17

02) Tjelvar upptäckte Gotland
Boris och Gleb
Garde kyrka

2017-04-14

Frukostmöte med kommun 28/11-2007
Strömstare

2017-04-13

Rådjur på Gotland

2017-04-12

Silverstenen i Lojsta
Tjelvars varpe

2017-04-11

Bastustain, största flyttblocket
Christus natus est
Stefanos martyrium, stenandet
Tuppundret i Vänge

2017-04-10

Alla får plats och är välkomna
Andetappare
Annandag jul 2014, en utflykt
Bernard i Hablingbo
Liffrideskeppen
Skeppssättningar

2017-04-09

Globus, stenkonstnär
Hathor, Egypticus och hans mormor
Sfinxer i kyrkokonsten
Tornet på Dalhem kyrka
Österledes i Slite

2017-04-08

Alskog kyrka

2017-04-07

Hörsne kyrka
Klädd i solen
Kuppen
Trana, tranor

2017-04-06

Kämpgrav i Eskelhem
Kärleken till allting
Nässelfjäril
Turkduva
Våraningar
Överträdelsens barn i Buttle

2017-04-05

Barlingbo prästgård
Åkerlandskap

2017-04-04

När kyrka
Större hackspett

2017-03-31

Fritidsfiske på Gotland
Gulkronill
Högrelieferna i Stånga
Levide kyrka
Levide prästänge
Långhusportalen i Stånga kyrka
Sportfiske på Gotland
Torsburgen

2017-03-30

Ett gotländskt vattendrag
Gotland Whisky AB
Gropen i Stånga
Hans Kroks kors i Dalhem
Ingmar Bergmans grav
Krucifixet i Väte
Kyrkbinge vattensåg i Gothem
Käldhagen rastplats
Ladan i Hemse
Ljudkrukor i Akebäck kyrka
Ljudkrukor i Vamlingbo kyrka
Lyckans hjul i Ekeby
Medeltida smide i Väte
Tingstäde fästning
Österby myr i Kräklingbo

2017-03-29

Daniel och Habackuk
Kvarntornet
Mattsarve änge
Mjölkört
Murgröna
Skeppsristningar i Ala

2017-03-28

Tryffelmeny på Gula hönan

2017-03-22

Skolgalleriet

2017-03-21

Atlingbo kyrka