Layoutelement

text bild karta   info, a-ö

Uppdateringar


De 100 senast nya eller uppdaterade informationssidorna
Obs! Här kan finnas texter vi ännu arbetar med.


2017-01-17

Lite mer om Garde kyrka

2017-01-13

Underkastelse, ledungsflotta

2017-01-10

Storsund
Tornet på Dalhem kyrka

2017-01-04

Hejde kyrka

2017-01-02

Bredbandsmöte i Vänge 16/3 2015

2016-12-27

Thielward landsteg på Tjäldersholm

2016-12-22

Livsträdet i Hemse
Nestorskrönikan - vilka var ruserna
Vilka var ruserna

2016-12-21

18) Olof den helige
Byzantios och ortodoxi
Hällmark på Gotland
Medeltida målningar

2016-12-16

Passionsfriser

2016-12-14

Största målningen - kejsar Henriks själavägning

2016-12-09

En av våra kyrkor

2016-12-07

Boris och Gleb
Stenmästare

2016-12-04

Kalkstensbrytning i Garde

2016-12-01

Garde kyrka

2016-11-29

Bulverket
Kuttu, Kutkäldu

2016-11-26

Medeltidens försvarsverk, kyrktornen
När kyrka

2016-11-23

Barlastkajen, Balarn, Balan
S:t Lars
Takstainarn i Lärbro
Västergarnsvallen

2016-11-21

Den ridande S:t Mikael
Det egna valet, Kain och Abel

2016-11-18

Jennie Olofsson

2016-11-17

Bunker vid Kronvalls
Dopfuntsfoten - Hegvald
Kronvalls
Kronvalls fiskeläge

2016-11-14

Western Riders Gotland

2016-11-12

Medeltiden på Gotland

2016-11-11

Predikstolen i Martebo
Skärselden och Lidfrid i Klinte

2016-11-09

Gårdsägare i Danmark

2016-11-06

Vamlingbo kyrka

2016-11-03

Hafdhem järnvägsstation

2016-11-02

Tryffelmeny på Gula hönan

2016-10-28

Rumphuggen objektivitet

2016-10-25

Gutnaltinget - marknadsplats, varv
Processionskrucifix
Stensarkofagen i Eke (Åhus)

2016-10-17

Sjonhem kyrka
Takstains gård

2016-10-14

Helvetesgapet
Martebo kyrka

2016-10-05

Den vikingatida kyrktuppen

2016-10-04

Lejonet i Linde

2016-09-29

Ljusmakeriet

2016-09-28

1100-talstaket i Garde kyrka
Kyrkan som står barfota
Medeltida gårdsport i Garde
På vandring i Garde den 24/7-2003

2016-09-27

Draken i Gerum
Gerum kyrka
Kniven i Levide

2016-09-22

Högrelieferna i Stånga

2016-09-21

Hageby träsk
Långhusportalen i Stånga kyrka

2016-09-16

Torsätra, Västra Ryd, U 614

2016-09-15

Etelhem kyrka
God Gardesten
Kastaler
Nationaldagen

2016-09-13

Kyrkor

2016-09-09

Djävulens gullgryta
Stenkyrka kyrka

2016-09-08

En almanacka månne
Sundre kyrka

2016-09-07

Aspö kyrka i Södermanland
Lickershamn fornborg
Nattviol
Sigsarve strand
Störta stång

2016-09-06

Kastalen i Västergarn

2016-09-02

02) Tjelvar upptäckte Gotland
05) Gotland delas
Bara offerberg, Baraberget
Barrskog på Gotland
BB och sånt
Bollplanket - kulturarvet
Bosarve naturskog
Brya
Burmeisterska huset