text bild karta   info, a-ö

Viklaugruppen - romansk konst

Gotland | Guide Gotland | Utskrift | Mobilsida
Viklaugruppen - romansk konst
Viklaugruppen - romansk konst, foto Bernt Enderborg

Romansk träskulptur av central betydelse också internationellt


Det finns många sköna konstverk från länge sen förflutna tider på Gotland. Viklaugruppen kallas så utifrån Viklaumadonnan, bilden ovan, vars polykromi (bevarad mångfärgenhet) från medeltiden gör skulpturen till ett betydande verk i Europa men också dess skönhet, det utmärkta träsnideriet, är tilltalande. Gruppens stora betydelse kommer sig av att: "Till det skall läggas, att det gällande romansk träskulptur knappast i någon annan del i Europa bevarats en lika klart sammanhållen och väl definierad enhet..." (citat från 'Kyrkornas ö, årsbok 2012-2013 för Gotlands kyrkohistoriska sällskap', Lennart Karlsson, s 253 ff. (Karlsson är docent i konstvetenskap och har varit medeltidsspecialist på Statens historiska museum - alla citat på denna sida kommer från Karlssons artikel)).


1100-talskrucifixet från Alskogs kyrka.

Med Viklaugruppen menas ett antal vackra krucifix som återfinns i olika medeltida kyrkor på Gotland, i första hand Alskog, Endre, Hemse och Väte, "den oomtvistade kärnan" (bilderna på denna sida visar just dessa krucifix), men det finns olika förslag och gränsdragningar om vad som bör räknas till denna grupp, se t ex krucifixen i Gerums kyrka och Ekeby kyrka. Gruppen har dock sitt namn av Viklaumadonnan eftersom hon först uppmärksammades, Roosval förstås. Tidigare hade Gotlands sköna träskulptur negligerats av experterna eller avfärdats som "retarderad bygdekonst" men annorlunda bedöms det nu ty "dess estetiska kvaliteter är idag helt uppenbara".


1100-talskrucifixet från Endre kyrka.

Karlsson säger att givetvis har inspirationen till dessa utsökta krucifix och madonnan kommit utifrån till Gotland men det förefaller inte vara någon som längre tror att det var de nyanländna munkarna i Romakloster som karvade statyer på beställning (i förbigående skall nämnas att Karlsson fortfarande tror att det enastående järnsmidet på Gotland kommer från Romakloster men det tror inte jag). I stället antas det ha funnits vad man kallar en "verkstad" på Gotland, ty skulpturerna är så skickligt utförda att det krävs ganska stora kunskaper för att göra dem, bl a själva målandet, och en och annan stadsmänniska förlägger naturligtvis verkstaden till Gotlands enda stad Visby men anledningen till detta torde övergå samtliga levande människors förstånd.

Man har försökt hitta konst i Europa som kan vara inspirationen till Viklaugruppen, bl a skulptur från kyrkan i Chartres i Frankrike och en staty från Kölndomen, om jag förstått rätt, Gero-statyn, men att man numera nog inte kan peka ut något visst som källan till Viklaugruppen. Det antas dock att inflytelserna kommer från nordvästra Tyskland emedan gutar aldrig någonsin får beskrivas som självständiga (det finns förmodligen någon lag om detta).


1100-talskrucifixet från Hemse kyrka.

Vad som är karaktäristiskt för Viklaugruppen är för svårt för en amatör, men det har att skaffa med den korsfästes anatomi, konsekvent stilisering (graden av realism, jfr t ex krucifixet i Stenkyrka), rörelseschema, huvudets lutning, ländklädets utseende, själva korsens grundform och utsmyckning och att Jesus är krönt, dvs han är tillkommen sitt rike medan senare tiders barn förefaller vilja visa Jesu dödskamp med törnekrona, blod och elände; det borde ha att göra med att Jesu lidande som sådant blev viktigare längre fram i tiden, se Passionsfriserna (även om nu dessa målningar ligger långt fram i tiden jämfört med krucifixen).

Ett citat från Karlsson kanske klargör två saker: "I Hemse vittnar kroppens intrikata rörelsemönster om en medveten och välorienterad skulptör med utvecklad förmåga att tillvarata sitt materials uttryckspotential. Han har ingalunda saknat förebilder, men i en situation då det kontinentala materialet till största del gått förlorat, är det omöjligt att finna några näraliggande paralleller."

Det är alltså näppeligen någon bygdesnidare som skapat konstverket, och lite roligt är det väl ändå att man just inte hittat några förebilder på kontinenten men trots detta antas inspirationen komma därifrån, dvs i förlängningen står alla skulptörer i världen i beroendeställning till Fidias.


Krucifixet i Väte kyrka; det finns en sida om detta med annorlunda frågeställningar.

Tiden för när Viklaugruppens sköna konstverk tillkommit antas såvitt går att förstå vara 1100-talet, olika årtionden anges, men det finns också andra tidsbestämningar såväl senare som tidigare; det kan vara så att krucifixen är skapade redan på 1000-talet, vikingatiden. Det finns några ännu mer stiliserade krucifix, t ex i Buttle och Björke, men hur de förhåller sig till själva Viklaugruppen och i tillkomsttid råder oklarhet.

Den här sidan gjordes för att göra dig medveten om att det finns såväl enastående som utsökt träskulptur på Gotland, som i sig själv utgör en tillräcklig anledning för att resa till Gotland (inte Visby utan du måste ut på landet). Vill du ha mera kunskap om Viklaugruppen så hänvisar vi till artikeln i ovannämnda bok ty Karlsson drar sig inte för att kritisera tidigare kunskap om Viklaugruppens konstverk, och lite annat också. Här är ett citat som kommer efter en utsaga om att Roosval, som var den förste som på allvar började undersöka Gotlands medeltida kyrkor och därmed var tvungen att skapa teorier ity inga fanns då han jobbade, men:

"Detta i högst påtaglig motsättning till den för dagen påbjudna teorieskapismen, enligt vilken det gäller att kopiera in en rad prefabricerade floskler utan minsta relevans för vår medeltida bildkonst. Likt af Ugglas bygdekonst tycks den senare inte tillmätas något egenvärde. Den förefaller bestå av torftiga provdockor, kring vilka man kan drapera sina inlånade sekundärteorier. All ambition är fokuserad på att excerpera fram färdigformulerad grannlåt, utan relevans för våra förment ointressanta original."

Nu vet du att det finns "romansk träskulptur av central betydelse också internationellt" på Gotland, vilket är ett citat från artikeln vid namn "Viklaugruppens krucifix - en forskningshistorisk översikt" i ovannämnda bok, ISBN 978-91-979559-3-5, som är såväl lärorik, välgörande som trevlig att läsa.
/text och foto Bernt Enderborg

Platsguide

Guteknappen - platsguide

Genom att trycka på en knapp på mobilen med gps får du gudning. Står du t ex nära en kyrka får du information om kyrkan och en lista på vad som finns i närheten.

Platsguiden fungerar förstås bara när du är på Gotland. Mobilanpassat finns på Visit Hemse - klicka på hjärtanet.


Se vidare Boendesidan