text bild karta   info, a-ö

Namnet Gotland

Gotland | Historia | Utskrift | Mobilsida
Namnet Gotland
Namnet Gotland, foto Bernt Enderborg

Gutland som latiniserats till Gotland


I och för sig, Gotland är i mångas tycke ett gott land, det stavades till och med Gottland ett tag, men språkforskarna går i taket om man skriver så. Det är en enkel banalisering, sägs det på lärt språk (ergo, id est skitprat). Gotland heter dessutom inte alls Gotland utan Gutland.

Och Gutland är precis vad som står i vår Krönika, nedtecknad i början av 1200-talet (skriften ifråga kallas Gutasagan). Gutland sägs förresten också vara vad som står på Torsätrastenen i Uppland (fast på 1000-talets runspråk stavades det Kutlanti, vilket påstås vara en sätt att skriva Gotland, fan tro't). Förresten, blotta tanken att en runsten i Svealand avfattad med danska bokstäver skulle ge det rätta namnet på Gotland är så enfaldig att jag nu har nödgats skriva just denna mening. En och annan tror sig nämligen på Torsätrastenen ha funnit lösningen. Gotland heter egentligen Kutland, dvs kutarnas land (sälar). Men tyvärr, säger Ingemar Olsson i boken Gotländska Ortsnamn, man använde samma bokstav för k och g i runskriften, varför det står Gutland på Torsätrastenen och ingenting annat. Men varför det inte enligt samme forskare står Kutland och ingenting annat kan jag inte ens gissa mig till.

Danskarna sa och skrev Gulland ett tag under medeltiden också, men det är bara en fördanskning, så heter Gutland inte.

Namnet Gotland

Namnet Gotland är förmodligen en latinisering av Gutland eller kanske, säger forskarna, en lärd identifikation med de vittomtalade goterna, som ju bl a välte Rom över ända i början av 400-talet. Det där skriver forskarna för att ingen skall inbilla sig något - lärd identifikation - menen rent språkmässigt är de faktiskt tvungna att erkänna att gutar och goter är samma ord.

Råkar man ha läst Gutasagan på originalspråk, det här säger forskarna inget om, så handlar den bl a om en utvandring då Gutland blev överbefolkat. Var tredje familj lottades ut (þa lutaþu þair bort af landi huert þriþia þiauþ) och tvingades lämna landet. Det står egentligen inte familj, utan thiauth (þiauþ), som alltså är ett ord för folk, människa eller så. Skall man se praktiskt på det så var det väl var tredje familjeöverhuvud som blev utlottad.

På 500-talet e.Kr. skrev en herre vid namn Jordanes goternas historia, deras stamsaga, varvid han påstod att goterna utvandrade från ön Gothiscandza innan de kom till Weichelområdet (floden Visla i Polen, mynnar vid Gdansk). Han säger bl a att denna ö ligger rakt utanför Weichels mynning och att den ser ut som ett citronblad (se gutarnas kolonier)

Men Jordanes säger inte goterna utan han kallar dem Guthiuda - folket från Gut. Därtill finns det tyskar som begriper sig på latin och de säger att Gothiscandza, som enligt Jordanes ligger vid sidan av Thule, läser jag i Tore Gannholms bok Gotland, Östersjöns pärla, kan utläsas som Gutniska kusten, vilket är ett sorts officiellt namn på Gutland som användes i handelstraktater med främmande land.

Och vi skall väl lägga till att vi är gutar, inte gotlänningar, och här kan du förresten få reda på vem som egentligen är en riktig gute.
/text och foto Bernt Enderborg

Platsguide

Guteknappen - platsguide

Genom att trycka på en knapp på mobilen med gps får du gudning. Står du t ex nära en kyrka får du information om kyrkan och en lista på vad som finns i närheten.

Platsguiden fungerar förstås bara när du är på Gotland. Mobilanpassat finns på Visit Hemse - klicka på hjärtanet.


Se vidare Boendesidan