text bild karta   info, a-ö

Fakta om Gotland


Aktuellt

Gotland är bra

Gotland är bra

Vi skall börja med att säga att Gotland är ett utmärkt ställe att leva på. Det är större än vad du tror, det finns mer än vad du tror och gutar är ett trevligt folk.

På landet är det särskilt skönt och vackert, beroende på naturen och havet, medan Visby börjar kännas mer och mer som en liten stor stad, ty den har vuxit nåt enormt de senaste 50 åren vilket beror på den politik som har förts i Sverige under denna tid då stadsutveckling har gynnats långt utöver förundran. Visby är en enastående stad innanför murarna, ett par kvadratkilometer konkret historia.

Kommunens storlek

Kommunens storlek

I förhållande till folkmängd är Gotlands kommun jättestor, dominerande på många områden. Observera dock att det inte finns något landsting utan det mesta sköts av kommunen, också sjukvård.

Nuförtin har kommunen också hand om den skattefinansierade utvecklingen, dvs kommunen kan ge bidrag till sånt de tror på (något som Länsstyrelsen tidigare skötte alldeles utmärkt och opartiskt), varför kommunen inte längre kallar sig kommun utan nu skall det vara finare potäter och de säger sig därför heta Region Gotland. Det enda som åstadkoms genom kommunens storlek och arbetsuppgifter är i stort sett planekonomi och byråkratism.

Ett exempel kan vara att kommunen har satsat många, många miljoner på att förbättra företagsklimatet, men det enda som händer är att detta blir sämre. Och ungefär vart tredje år tar man fram storsläggan och skall rätta till allt med en ny organisationsplan.

Enligt min erfarenhet är kommunen företagsfientlig.

Ovanstående får inte uppfattas som att vanligt folk inom Region Gotland på något sätt inte fullgör sina uppgifter, tvärtom, många berömvärda människor jobbar där och tar hand om oss och andra saker på ett föredömligt sätt.

Besvärliga problem

Besvärliga problem på riktigt

Under sommaren tiodubblas - minst! - Gotlands befolkning. Under omkring tre månader måste alltså det gotländska samhället ha beredskap för att ta hand om en tiodubblad befolkning, t ex inom sjukvård. Vi måste ha ett tillräckligt stort sjukhus, tillräckligt många vårdcentraler osv.

- Det kostar mycket!

Gotlands befolkning ligger omkring 60.000 människor, men sommartid rör det sig alltså om 600.000 människor. Ta reda på befolkningen i din egen hemort, tiodubbla den och fundera på hur det skulle gå.

Vägpris på färjan

Den viktigaste frågan - priset att ta sig till Gotland

Att färjan inte skall kosta mer än vad det kostar att köra på landsvägen utanför din dörr tycks rikspolitiker vara överens om, förvånansvärt nog.

Men så är inte fallet, och varför Gotland diskrimineras i förhållande till andra landsändar går inte att begripa. Gutarna själva har rätt bra pris på färjan, men ödesfrågan är till vilka priser andra reser.

Här på Gotland är färjetrafiken den viktigaste frågan "what so ever" men tystnaden från riksdag och regering är öronbedövande. Se mera under Vägpriser på färjan.

Det är svårt att tycka att Gotland är en del av Sverige när ön ges sämre förutsättningar än andra landsändar. Föregående mening upprör storligen en och annan, som säger att gutar bara skall ha och ha, men om du tänker närmare på det så är det din resa vi vill göra billigare.

Först, störst osv.

Sveriges största raukfält »

Digerhuvud/Bjärge på västra Fårö är en magisk solnedgångsplats och Sveriges största raukfält.

Det är 3,5 kilometer långt och 50 meter brett. Vill du bekanta dig med raukar så är Digerhuvud/Bjärge ett bra ställe för detta.

Nordens största stenröse »

Uggarde roir från bronsåldern är ett väldigt stort stenröse, 8 meter högt, 45 meter i diameter, dvs en omkrets på strax över 140 meter.

Mer om Uggarde stainroir, se också översikten och kartan.

Världens största samling slipskåror »

Slipskårorna förekommer såväl i häll som på lösa stenblock, 3.700 skåror känner vi till.

Det är oklart vad förfäderna höll på med, men i folkmun heter de svärdslipningsstenar. Det är säkert rätt, läs mer.

Första järnet i Sverige »

Det är inte bara så att det första järnfyndet är från Gotland, i ett bronsåldersfynd i Eskelhem, utan det är också så att de äldsta järnugnarna är gotländska.

Och om du undrar hur det har kommit till Gotland emedan järn inte finns naturligt i berggrunden så har det flutit hit.

Nordens äldsta och vackraste ängar »

Förutom att de gotländska ängarna är de örtrikaste som finns i Sverige så påstår vi att de också är de vackraste.

Ängarna hyser ofta kämpgravar, som tillkom några hundra år f. Kr., ängsbruket bör ha minst samma ålder. Eftersom husgrunder ligger där vet vi också att ängsbruket är över 2.000 år.

Ängarna är underbara och omåttligt vackra, här finns några besöksvärda ängar.

Sveriges örtrikaste äng »

Gutarnas makalöst vackra ängar är eldoradon av livskraft och härlighet på jorden. I Gerum prästänge har en botaniker satt sig ner för att räkna efter.

Jag säger någonstans att Botaniska trädgården i Visby är själens bensinstation, vackert så, men Gotlands ängar är i så fall oljefälten.

Världens första runor »

Världens äldsta runalfabet har hittats på ön, se ovan, och också världens äldsta runor är från Gotland. Det är den berömda spjutspetsen på vilken runorna lyder "gaois" eller "sioag" beroende på åt vilket håll man önskar kasta spjutet.

Inte nog med att Gotland har de första runorna, gutarna använde dem också väldigt länge. Riksantikvarieämbetet säger att gutarna använde runor från 200-talet e.Kr. till åtminstone 1600-talet. Runor har alltså använts på Gotland i minst 1.400 år. Här finns info runor och spjutspetsen

En av Norden största fornborgar »

Torsburgen är en gigantiskt borg med byggstart i trakterna av 200-talet e.Kr. Förutom den största så är det gott om fornborgar, se kartan, där några av de besöksvärda visas, och därtill finns det borgar som förmodligen är från bronsåldern på Gotland.

Lite om Torsburgen, som heter þors borg - Tors borg.

Största husgrunden »

Strax bredvid Stavgards järnåldersby återfinns den största husgrunden i Östersjöområdet från tiderna strax efter Kristi födelse - 67 meter.

Det finns 1.800 bevarade vad vi kallar kämpgravar, som alltså är forntida husgrunder, förmodligen har minst lika många odlats bort.

Första tecknet på högre germansk kultur »

Kylverstenen som hittades i Stånga socken på Sudret (södra tredjedelen av Gotland) har världens äldsta runalfabet.

Det innebär att denna runsten från 400-talet med den 24-typiga futharken är det första tecknet på en högre germansk kultur.

Och det är inte en gute som påstår detta utan en riktigt fastlänning, en runexpert

Nordens monumentalkonst från järnåldern »

De gotländska bildstenarna är makalösa! Många vill se Nordisk mytologi på alla häftiga bilder, men de isländska sagorna nedtecknades på 1200-talet och då var redan många bildrika stenar 500 år gamla, långt äldre än landnamet på Island

De första bildstenarna började knackas till vid pass 400 e.Kr. (denna datering är emellertid ifrågasatt, de är förmodligen äldre) och de sista hör hemma i början av medeltiden.

Här är lite om bildstenar. Vill du se mera så är det lättast att söka på bildsten, men se också kartan för kopior och de som står kvar.

Norden största gravklot »

Norden största gravklot ligger längs väg 143 i Halla socken. Sådana solida stenklot lades ovanpå gravarna, små rösen, av obekant anledning. Det kommer från gravfältet som kallas Broa på andra sidan vägen.

Här är mera om gravklotet och lite om gravfältet.

Enastående i den europeiska kristenheten »

Rosvall, som nog är den som mest ingående har undersökt Gotlands medeltida kyrkor, säger att det är:

"En enastående företeelse i den europeiska kristenheten".

Det är svårt att inte hålla med ty kyrkorna är med lätthet Gotlands värdefullaste kulturarv!

Här finns en textöversikt och här en karta.

Medeltida smideskonst »

Sen järn introducerades har gutar visat skicklighet inom smideskonst. På Gotland finns de äldsta järnugnarna i Sverige och arkeologer säger att gutarna har tillverkat vapen i långa tider. Det finns mycket att se på kyrkdörrarna och vill du se nyare hantverk rekommenderas Gårdsmuseet Wanges i Burs.

Nordens största forntida träanläggning »

Bulverket i Tingstäde kan du bara se på vintern. Försvarsborgen, troligen, är från 1100-talet och har förbryllat forskare sen det brann (gotländskt uttryck: "Det rykte som när Tingstäde träsk brann").

Mer om Bulverket och en karta över besöksvärda borgar.

Nordens största krucifix »

Det stora kyrkorummet i Lau medeltida kyrka förleder nog en smula, men krucifixet från 1200-talet som hänger på norrväggen är stort.

Riktigt hur många saker i Gotlands kyrkor som är störst, först, värst osv. är det nog inte riktigt någon som vet.

Det finns vad som tycks vara oändliga mängder konst, varav krucifixet i Lau kyrka är ett.

Sveriges första lagbok är Gutalagen »

Det finns äldre lämningar av uppteckningar av landskapslagar men det är mest privata anteckningar, rättsböcker kallade. Gutalagen är emellertid en regelrätt lagbok. Och lite roligt är det att någon kung överhuvudtaget inte finns nämnd i texten, som i stället talar om att Gotland var en demokratisk republik, se Gutalagen.

Sveriges enda saga-litteratur »

Det hela är faktiskt mer spännande än vad det i förstone låter, ty Gutasagan är med lätthet Sveriges häftigaste skrift. En del vill därför att man skriver Guta Saga i stället för Gutasagan för att framhäva dess betydelse.

Gutasagan är samtida med Snorre Sturlussons fabulerande på Island, ty den är ett bihang till Gutalagen som nedskrevs i början av 1200-talet.

Gutesagan berättar Gotlands äldsta historia och slutar vid kristendomens införande. En sak som är särskilt roligt är att såväl Gutalagen som Gutasagan är skrivna på Gotlands eget språk.

Mindre roligt är de slutsatser som Gutalagen har använts till, ty folk med fantasi lyckas inläsa såväl människoffer som att gutarna skulle ha "underkastat" sig svearna.

Så är det inte, här finns Gutasagan med kommentarer av en jurist.

Enda någorlunda bevarade glasmålningar »

I Norden är det bara på Gotland som medeltida glasmålningar i kyrkorna har bevarats i någorlunda fullständigt skick.

Det finns många kyrkor där målningar kan beundras, se glasmästarna, framför allt i Lye kyrka, några bilder.

Äldsta Marie kröning i Sverige »

I Hejdeby medeltida kyrka finns ovanför triumfbågen en relativ stor målning av Marie kröning, vilken är den äldsta i Sverige av detta motiv.

Hejdeby kyrka kallas förresten för rosornas kyrka.

Sveriges äldsta kyrkklocka »

Sveriges äldsta kyrkklocka är från 1200-talet och hänger bra där den gör i Norrlanda kyrka.

Vi skall också passa på att säga att det finns en välbevarad och synnerligen sevärd passionsfris från 1400-talet inuti kyrkan, och inte heller är det långt till annat som Trullhalsar och Liste ängar.

Sveriges största sevärdhet »

Ringmuren kan du besöka när du vill. Hon vill inte ha inträde, hon guidar dig inte i någon skrällig högtalare och du får lov att ta på henne.

Här finns en översikt, lite om tornen också, och här en karta.

Skönaste skulpturmonumenten i Norden »

Det är af Ugglas som säger så om Öja krucifix i sina berömda avhandling om Gotlands medeltida träskulptur till och med höggotikens inbrott,

Det är själva corpus som omtalas i dessa positiva ordalag, tillsammans med Öjamadonnan strax bredvid. Också Viklaugruppen, och några anonymnamn, visar väldig hög konstnärlig förmåga likt en väldig massa annan medeltida träskulptur på Gotland.

Nästan världens äldsta själavägning »

De målningar av kejsar Henriks själavägning som finns i olika kyrkor på Gotland är stora märkvärdigheter, ty det finns bara ett ställe i världen som har en äldre målning av samma motiv, och det i själva Rom.

Vägningen i Vamlingbo sägs vara äldst, den är också störst, men de förekommer också i några andra kyrkor som Anga, Buttle, Ganthem, Mästerby och Sanda, sök på själavägning.

Medeltidens största bildframställning »

Själavägningen i Vamlingbo, se alldeles ovan, är inte bara en sevärdhet pga valet av motiv utan det är samtidigt medeltidens största enskilda bildframställning i Sverige.

Den medeltida kyrkan i Vamlingbo bör alltså för nutiden vara ett slags vallfärdsort för denna underbara målning. Men målningen är så stor att det sägs att kyrkan också besöktes flitigt under medeltiden emedan S:t Mikael var begravd där.

Sveriges första aln »

På porten till Stånga medeltida kyrka hänger en kopia av vad som rimligen bör vara Sveriges första aln, och på den står att "detta är rätt guta aln", fast på gutniska.

Här kan du läsa mer om Rätt Guta aln.

Unik skeppsristning, första koggen »

Ristningen av en kogg i den fortfarande mjuka putsen vid pass 1250 i Fide kyrka gör den unik i Norden som den första avbildningen av en kogg. Det är rätt häftigt om man tänker på det.

Här finns mer om ristningen och mer om Fide kyrka.

Sveriges förste författare »

Petrus de Dacia som bl a var prior i S:t Nicolai på 1200-talet brukar kallas Sveriges förste författare, ty han skrev en brevbok där han blir styrkt i sina tvivel av en tyska, Kristina av Stommeln, som var Kristi brud och utsattes för en hoper gräsliga prövningar av Djävulen vilket till en början styrker Petrus men som i det sista brevet andas uppgivenhet.

Mer om Petrus, se också Elvatusen jungfrur och Djävulens spik.

Världens äldsta nyckelharpor »

Den helt profana frisen på Källunge medeltida kyrka visar förutom andra häftiga saker också ett par spelmän med varsin nyckelharpa. De är från 1300-talet, se sidan om dessa.

Det finns långt äldre bevis på spelmän. Gravfältet Broa i Halla socken hade i ryttargraven ett stall till ett stränginstrument, se gravfältet. Gotland har också blivit kallat melodiernas ö, och det med rätta, ty mängden folkmusik är stor (jag har inte hunnit skriva om detta).

En märklig gravsten - lyckohjulet »

En av de märkligaste gravstenarna från medeltidens Sverige står i dag utställd i norra stigluckan till Ekeby kyrka. Det är en sevärdhet, Lyckohjulet, av mått och rang som envar borde ta sig tillfälle att njuta av. Medeltiden var mänsklig.

Lyckohjulet och den märkliga gravstenen med runskrift i Lärbro säger mycket om medeltida föreställningar.

Sveriges äldsta säckpipa »

De sköna friserna på Martebo medeltida kyrka innehåller också en del överraskningar. De är måhända inte profana som de på Källunge kyrka men väldigt väl utförda.

Vi har skrivit en del kåserier om dessa friser, som t ex Huru svin i ollonskog må hållas ty det rent faktamässiga är illande kvickt avklarat. Skulpturerna anses förfärdigade av medarbetare ur "Egypticus" byggnadshytta på 1330-talet, lite mer under Stenmästarna.

Sveriges största ringmur »

Bara tre städer i det medeltida Sverige var av sådan betydelse att de hade en ringmur: Stockholm, Kalmar och Visby. Det finns nog ingen större ringmur i Norden men det är inte det som är grejen. Visby ringmur är trots att den är en symbol för dumhet förmodligen världens vackraste ringmur.

Textöversikt av ringmuren, och här en karta.

Nordens största massgravar »

Mig veterligen finns inga större massgravar än dem Valdemar Atterdag åstadkom då Gotland intogs 1361.

Det hela är för jävligt och Valdemar Atterdag en satans mördare, men massgravarna ligger där i alla efter slaktningen 1361.

Det präktigaste fähuset i Sverige »

Linné tyckte på sin Gotlandsresa att ruinerna efter Roma kloster, som påbörjades 1161, var det präktigaste fähus han hade sett i Sverige, ty ruinerna fyllde detta ändamål 1741.

Här finns lite om Roma kloster.

Lite av varje »

Lite skojiga saker till:

* Linné sa att Hau gård var den artigaste bondgården i riket, men exakt vad som menas med detta vet jag inte.

* Ärkeängel Mikaels grav finns i Vamlingbo, se själavägningen

* Sveriges enda fågelberg finns på Karlsöarna utanför Ekstakusten.

* Världens största vikingaskatt är Spillingskatten om 56 kg silver.

* Visste du att Gotland är världens skattrikaste ställe. Närmare 80% av allt vikingatida silver har hittats på Gotland, och visste du också att 80% av alla silverdenarer från 200-talet e. Kr. är från Gotland.

Till sist skall vi säga att ovanstående lista är långt ifrån färdig, men hoppeligen förbluffande i alla fall.

Välkommen till Gotland!