Layoutelement

text bild karta   info, a-ö

Historia Gotland


1300-talet - ett bedrövligt århundrade »»»Gotland 
1353 - ett brev från rådmännen i Visby »»»VisbyHitta
1361 - massgravar på Solens berg »»»VisbyHitta
 
1361 i Mästerby »»»MästerbyHitta
1436 - Erik av Pommern belägras »»»GotlandHitta
1437 - tre smeck paa Rumpen »»»Gotland 
 
1446 e.Kr. - krigståg till Gotland »»»Gotland 
1524 e.Kr - Sören Norby slår bondekungen »»»VisbyHitta
1525 - vad hände egentligen »»»GotlandHitta
 
Ajmunds bro - Gotlands nyckel »»»MästerbyHitta
Allén till kyrkan från Kungsgården »»»RomaHitta
Allmän värnplikt sen vikingatiden »»»Gotland 
 
Anckarströms änka »»»AlskogHitta
Andrées Gotlandsresa »»»Fröjel 
Artlenburgprivilegiet 1161 »»»Gotland 
 
Atterdag på landet 1361 - Hundens like »»»FideHitta
Avrättningsplatser »»»Gotland 
Axelssönerna »»»Visby 
 
Brandskattningen av Visby 1361 »»»VisbyHitta
Braskens brev, reformationen »»»Gotland 
Bronsåldern = 1.600 f.Kr. - 500 f.Kr »»»Gotland 
 
Båt med likadana ändar »»»BroHitta
Båtsman Lindgrens grav »»»ÖstergarnHitta
Dannebrogen och Strelow i Fole »»»FoleHitta
 
De gothers konge - Valdemar Atterdag »»»Gotland 
Dei jär mi traugt »»»Gotland 
Den medeltida inkörsporten »»»TingstädeHitta
 
Den påstått delade ön »»»Visby 
Den unika predikstolen i Grötlingbo »»»GrötlingboHitta
Det medeltida människovärdet »»»Gotland 
 
Det medeltida världsalltet »»»EskelhemHitta
Det står det inte alls i Gutasagan »»»Gotland 
Det tydliga språket »»»Gotland 
 
Digerdöden - ett straff från ovan »»»LärbroHitta
Diie Rostocker Skipper »»»FröjelHitta
Domarringen vid Sojvide i Sjonhem »»»SjonhemHitta
 
Dryckeshornen från äldre järnåldern »»»GotlandHitta
Dösen på Gotland »»»ToftaHitta
Edsöre »»»Gotland 
 
Elvatusen jungfrur »»»VisbyHitta
En flyktingbåt »»»BogeHitta
En nedbränd kyrka »»»VallHitta
 
En romersk bronsmask, 100-talet e.Kr. »»»Hellvi 
En stor katastrof 1566 »»»VisbyHitta
Erik av Pommern »»»Gotland 
 
Ett eller en hult »»»Gotland 
Ett skott i tornet »»»VisbyHitta
Ett vendeltida skeppsvarv vid Paviken »»»VästergarnHitta
 
Fader vår på gutniska »»»HavdhemHitta
Festplatsen i Buttle »»»HallaHitta
Fetaliebröder »»»Gotland 
 
Fiskerännorna i Västergarn »»»VästergarnHitta
Florensdokumentet »»»Gotland 
Flytande järn »»»AngaHitta
 
Foro de vida - runristningar »»»Gotland 
Fredsavtalet med svearna »»»Gotland 
Fångar i Bergen-Belsen och Auschwitz »»»LärbroHitta
 
Gaitkörku - kyrkoruin... »»»LevideHitta
Galgberget »»»VisbyHitta
Garde Compani »»»GardaHitta
 
Goter och gutar »»»Gotland 
Gotland - en tidig demokrati »»»Gotland 
Gotland blir svenskt »»»Gotland 
 
Gotland och sveariket »»»Gotland 
Gotlands försvar i början på 1500-talet »»»Visby 
Gotlands handel genom tiderna »»»Gotland 
 
Gotlands organisation »»»Gotland 
Gotlands sigill och vapen »»»GotlandHitta
Gotlands skriftligt kända historia »»»Gotland 
 
Gråbröder - Franciskaner »»»VisbyHitta
Gustav Vasas brev 1526 »»»Gotland 
Gutarnas kolonier - vendeltiden »»»GotlandHitta
 
Guteriddaren »»»HallaHitta
Gutnaltinget - marknadsplats, varv »»»RomaHitta
Gutniska stenkors på Isle of Man »»»Gotland 
 
Gårdsporten vid Riddare »»»HejnumHitta
Halshuggningen 1342 »»»VisbyHitta
Henrik Lejonet »»»VisbyHitta
 
Hertig Erik »»»Visby 
Hjorters kapell »»»BursHitta
I begynnelsen »»»Gotland 
 
Idyller med tankar »»»ÖstergarnHitta
In Gothlandia et Mari spes mea »»»VisbyHitta
Inbördeskriget 1288 »»»HallaHitta
 
Infördes tull till Visby 1288 »»»VisbyHitta
Ingermans båtmanstorp »»»ÖstergarnHitta
Inledning sjörövare »»»GotlandHitta
 
Inledning till medeltiden »»»Gotland 
Jacobs minnessten, ringkors »»»GuldrupeHitta
Jägarna på Kutatavlan »»»FåröHitta
 
Järn på Gotland »»»Gotland 
Järnugnar - Sveriges äldsta »»»GotlandHitta
Järnåldern på Gotland »»»Gotland 
 
Kalk och kalksten på Gotland »»»OthemHitta
Kastalen i Gammelgarn »»»GammelgarnHitta
Kastalen i Västergarn »»»VästergarnHitta
 
Kastalet i Ala »»»AlaHitta
Koleragraven vid Kajlungs »»»LärbroHitta
Komme om sydher j skilsmessone »»»Gotland 
 
Krampmacken »»»SandaHitta
Krig på Gotland »»»GotlandHitta
Kriget med Unionen 1403-1404 »»»OthemHitta
 
Kristi riddares gård på riddarnas ö »»»VisbyHitta
Kristna symboler - fiskhuvudformiga hängen »»»GotlandHitta
Kung David den helige av Skottland »»»HablingboHitta
 
Kyrkornas ålder på Gotland »»»Gotland 
Kämpgravar - stafgarþa »»»Gotland 
Ledung »»»Gotland 
 
Lichnat ei Stainkörke »»»StenkyrkaHitta
Lite om frihandelns historia »»»Gotland 
Lokalpatriotism »»»Gotland 
 
Långt i Aifur »»»BogeHitta
Maktkampen i början av 1500-talet »»»GotlandHitta
Malmö recess »»»Gotland 
 
Malstainar »»»Gotland 
Mariaprocessionen »»»VisbyHitta
Medeltida grindstolpar i Vamlingbo »»»VamlingboHitta
 
Medeltida minneskors vid Västers »»»BogeHitta
Medeltida ringkors vid Laxarve »»»BogeHitta
Medeltidens försvarsverk, kyrktornen »»»GotlandHitta
 
Minnessten - vägen till framtids båtnad »»»AtlingboHitta
Månens betydelse »»»GotlandHitta
Namnet Gotland »»»Gotland 
 
Nestorskrönikan - vilka var ruserna »»»GotlandHitta
Nordens största gravklot »»»HallaHitta
Något om den medeltida tankevärlden »»»Gotland 
 
Nåt läskigt »»»Gotland 
Om Gutasagan »»»Gotland 
Om tecknet þ »»»Gotland 
 
Om trälar »»»Gotland 
Ormicas bynahus på S:t Olofsholm »»»HellviHitta
Petrus de Dacia - Sveriges första författare »»»VisbyHitta
 
Petrus Harding i Vall »»»VallHitta
Ringkorset i Mästerby »»»MästerbyHitta
Rosenby båtmanstorp »»»VäteHitta
 
Ryttaren på Fardhem kyrka »»»FardhemHitta
Rövar Lilja »»»VästerhejdeHitta
S:t Olof kristnade inte Gotland II »»»GotlandHitta
 
Sitt andaktsfullt »»»LärbroHitta
Sjörövare på Vivesholm »»»SandaHitta
Skampålen på Klinttorget »»»VisbyHitta
 
Skeppsristningar i Ala »»»AlaHitta
Skyddslandet Gotland »»»GotlandHitta
Skyltinformation vid Roma kloster »»»RomaHitta
 
Slaget i Mästerby 1361 »»»MästerbyHitta
Slaget på Röcklinge backe 1313 »»»LärbroHitta
Slungsten »»»Garda 
 
Snickeri från 1900-talets början »»»AlaHitta
Sproge kyrkas byggnadsår stämmer »»»SprogeHitta
Stadens blomstring »»»VisbyHitta
 
Staten Gotland »»»Gotland 
Stavkyrkor »»»Gotland 
Stenhuggarmärken »»»VäteHitta
 
Stenkumla avrättningsplats - Tecktor »»»StenkumlaHitta
Stensarkofagen i Åhus »»»Gotland 
Stenåldern = Big bang - 1.600 f.Kr. »»»Gotland 
 
Stora förvar - kannibalerna »»»EkstaHitta
Svartbröder - Dominikaner »»»GotlandHitta
Svärdslipningsstenar i Ronehamn »»»RoneHitta
 
Sysne och Sandviken »»»ÖstergarnHitta
Sören Norby »»»VisbyHitta
Tavlan flyttas icke »»»FåröHitta
 
Thielward landsteg på Tjäldersholm »»»BogeHitta
Tillverkning av stenyxor »»»Gotland 
Tiondeladan i Hablingbo »»»HablingboHitta
 
Tre kända sjörövarfästen på Gotland »»»Gotland 
Två hundra hästar med folk av bönderna anno 1523 »»»VisbyHitta
Tvångskristnandet och Strelow »»»LärbroHitta
 
Underkastelsen, ledungsflottan och den svenske kungens krig »»»Gotland 
Vad betydde kristendomen »»»GotlandHitta
Vad kallas hela jorden på gutniska »»»Gotland 
 
Vad sa Linné »»»Visby 
Vad sa Petrus de Dacia 1288 »»»VisbyHitta
Vann Visby kriget 1288, ingrep Magnus Ladulås »»»VisbyHitta
 
Var kommer gutar ifrån »»»Gotland 
Varför byggdes nästan 100 kyrkor »»»Gotland 
Varför den första kyrkan inte brändes »»»VisbyHitta
 
Varför Hansan förlorade sin roll »»»Visby 
Varför ruinerades Visby »»»VisbyHitta
Vattenvägar på Gotland »»»GotlandHitta
 
Vem byggde kyrkorna »»»Gotland 
Vendeltiden på Gotland »»»Gotland 
Vikingarnas Västergarn »»»VästergarnHitta
 
Vikingatida verktyg från Mästermyr »»»Sproge 
Vikingatiden på Gotland »»»Gotland 
Vilka var ruserna »»»GotlandHitta
 
Vilket land tillhörde Gotland 1280 enligt Petrus de Dacia »»»GotlandHitta
Visbjerg ting »»»GardaHitta
Visby hyllar Olof Håkansson och förlåter medhjälparna »»»VisbyHitta
 
Visby lades i aska 1362 »»»VisbyHitta
Visby stadslag »»»VisbyHitta
Visby under medeltiden »»»VisbyHitta
 
Visby under stenåldern »»»VisbyHitta
Visby underkastelsebrev »»»VisbyHitta
Visbys storhet under medeltiden »»»VisbyHitta
 
Wulfstan »»»Gotland 
Vårt språk »»»Gotland 
Världsarvet Visby »»»VisbyHitta
 
- Är det svårt att bestämma sig? Klicka på illustrationen ovan till vänster.