text bild karta   info, a-ö

Om tecknet þ

Tecknet þ är en konsonatsammandragning som vanligen översätts med th. I dagens gutniska blir det här och var nog bokstaven d i stället, ett vanligt ord i Gutasagan är t ex dem, vilket skrivs þaim och skulle alltså översättas med thaim, men t ex lauboar och närkar använder också i dag daim och daires och menar alltså därvid dem och deras.

Flera översättningar:

þaim = daim = dem
thaires = daires = deras
þair = dair = de
siþan = sidan = sedan
þu = du = du
Troþu = troddu = trodde
stafgarþa = stafgarda = stavgårdar

Däremot kanske:
þula = thula = tåla
þan = than = den

Om du försöker läsa Gutasagan så läs högt för dig själv så går det hoppeligen bättre.
/text Bernt Enderborg

Platsguide

Guteknappen - platsguide

Genom att trycka på en knapp på mobilen med gps får du gudning. Står du t ex nära en kyrka får du information om kyrkan och en lista på vad som finns i närheten.

Platsguiden fungerar förstås bara när du är på Gotland. Mobilanpassat finns på Visit Hemse - klicka på hjärtanet.


Se vidare Boendesidan