text bild karta   info, a-ö

Portklappen i Alskog

Gotland | Alskog socken | Historia | Utskrift | Mobilsida
Portklappen i Alskog
Portklappen i Alskog, foto Bernt Enderborg

A körkdur ei Alske


Bilden visar en liten bit av långhusets dörr på Alskogs kyrka, som är medeltida, liksom själva portalen, förra hälften av 1200-talet säger Erland Lagerlöf i Sveriges kyrkor, men träet i dörren har bytts ut ett antal gånger; portalen är en märkvärdighet bl a för Globus.

Till vänster på bilden ser du anordningar för att sätta upp meddelanden. Sådana är nog inte alltför gamla ehuru t ex Stångalnen är ett sorts meddelande av ansenlig ålder liksom runorna i Fole, se sidan om kyrkan.

Portklapp, Alskog kyrka, Gotland

Portklappen brukar omnämnas då det redogörs för kyrkan.
/text och foto Bernt Enderborg

Platsguide

Guteknappen - platsguide

Genom att trycka på en knapp på mobilen med gps får du gudning. Står du t ex nära en kyrka får du information om kyrkan och en lista på vad som finns i närheten.

Platsguiden fungerar förstås bara när du är på Gotland. Mobilanpassat finns på Visit Hemse - klicka på hjärtanet.

I närheten - fågelvägen

Artiklar

Bieffekten, 3,8 km
Ljugarns förskola - Bikupan, 4,4 km
På vandring i Garde den 24/7-2003, 2,3 km

Evenemang

Motormarknad & Loppis, 3,2 km

Fiskeläge

Svajde fiskeläge, 3,6 km
Tutens eller Masrebodar fiskeläge, 3,7 km

Fornborgar

Botvidebackar - Walbierg, 4,2 km
Fornborgen Burgen eller Burgvallen, 4,3 km
Kaupungs slott, 5,8 km

Historia

1100-talstaket i Garde kyrka, 3,1 km
Anckarströms änka, 1,7 km
En sojde i Garde, 4,0 km
God Gardesten, 2,5 km
Kalkstensbrytning i Garde, 3,1 km
Kyrkan som står barfota, 3,1 km
Lite mer om Garde kyrka, 3,1 km
Medeltida gårdsport i Garde, 3,0 km
Offerkast av sten, 4,1 km
Portklappen i Alskog, 0 m
Visbjerg - promenadguiden, 2,0 km

Kuriosa

En sojde, 5,4 km

Kyrka

Alskog kyrka, 3 m
Garde kyrka, 3,1 km
Gunfjauns kapell, 5,3 km

Kåseri

Nog ser det ut som, 3,1 km
Säsongsförlängare, 3,6 km

Kämpgravar

Graips hus, 3,1 km
Käldänge, 2,2 km
Kämpgravar i Juves änge, 2,0 km
Visne ängar, 4,0 km

Magiska Gotland

Hur mycket magi tål du, 2,1 km
Månen, 3,6 km
Några bilder på Lau, 3,9 km
Älvorna dansar, 4,9 km

Målningar

Alskogaren - glasmålare, 23 m
Boris och Gleb, 3,1 km
Mariabilder - Maria med skyddsmantel, 30 m

Naturreservat

Ollajvs naturreservat, 2,6 km

Platser

Godugn - stenåldersgrotta, 4,6 km
Lau käldu, 5,0 km
Visbjerg, 2,0 km

Reklam

Husbyggarna, 4,2 km

Runor

En av våra kyrkor, 3,1 km

Saga

Fålltare fylling, 2,5 km

Skeppssättningar

Gålrum gravfält, 1,7 km
Bandeläins täppu, 4,2 km
Liffrideskeppen, 3,5 km
Skeppssättningar vid Digerrojr, 2,4 km

Skulptur

Globus, stenkonstnär, 81 m
Josefs första dröm, 6 m

Slipskåror

Lite till om slipskåror, 3,6 km

Socken

Alskog, 60 m

Stenrösen

Digerrojr, 2,5 km
Dikkarehagens röse, 1,8 km

Stränder

Lausviken, 4,0 km
Svajde, 3,7 km

Ängen

Käldänge, 2,2 km

Stugor östra Gotland

2 bäddar - Solstugan Alskog
2 bäddar - Rum i Sjonhem
4 bäddar - Kalkstenshuset Alskog
4 bäddar - Lövängen
4 bäddar - Bulhus 1
4 bäddar - Bulhus 2
4 bäddar - Campingstuga
4 bäddar - Combistuga
4 bäddar - Präriehuset
4 bäddar - Rum i Sjonhem
4 bäddar - kalkstenshus
5 bäddar - Familjestuga 1
5 bäddar - Familjestuga 2
6 bäddar - Ljugarn
6 bäddar - Flygeln
6 bäddar - Nunneborgen
12 bäddar - Prästgården


Se vidare Boendesidan