text bild karta   info, a-ö

Tillverkning av stenyxor

Gotland | Historia | Utskrift | Mobilsida
Tillverkning av stenyxor
Tillverkning av stenyxor, foto Bernt Enderborg
Hur många stenyxor som har hittats på Gotland är det kanske ingen som vet, legio. Bengt G. Söderberg säger i boken "Gotland", AB Allheim - Malmö, 1959 (s 91) att:

"När Ancylussjön bröt sina fördämningar mot västerhavet bildades det s. k. Litorinahavet, som hade större salthalt än nutidens Östersjön. De gamla boplatserna övergavs och nya anlades, fortfarande längs stränderna, och redskapen blev flera och mera utvecklade; man hittar stenyxor av skiftande typer, på vissa ställen i sådan myckenhet att man får föreställningen om en specialiserad massproduktion: vid Nasume i Tofta och Norrbys i Hall har man tillvaratagit 600 respektive 500 fint bultade trindstenyxor."

På Gotland finns ju också de omdiskuterade slipskårorna och vi har skrivit några artiklar om dem. Klicka här för en sökning för att läsa dessa artiklar. Ungefär 3.700 slipskåror är kända på Gotland i dag. Om de gjorde stenyxor i dem så blir det en väldig massa stenyxor. Det skall tilläggas att undertecknad har inte varit vid Nasume eller Norrbys, men jag antar att slipskårorna finns där någonstans.

Det där med tillverkning kanske vi skall säga något om ty det tycks som om gutarna har tillverkat saker i långliga tider, se t ex om järnslagg i Visby; informationen finns i en liten betraktelse över Ett andningshål - Botaniska trädgården.
/text och foto Bernt Enderborg

Platsguide

Guteknappen - platsguide

Genom att trycka på en knapp på mobilen med gps får du gudning. Står du t ex nära en kyrka får du information om kyrkan och en lista på vad som finns i närheten.

Platsguiden fungerar förstås bara när du är på Gotland. Mobilanpassat finns på Visit Hemse - klicka på hjärtanet.


Se vidare Boendesidan