text bild karta   info, a-ö

Undersökningar av företagsklimatet

Gotland | Fakta
Undersökningar
Undersökningar av företagsklimatet , foto Carin Olofsson
Forum för Småföretagsforskning, FSF, publicerade i slutet av december 2007 ett alternativt index om det kommunala företagsklimatet, som baseras på det index som Svenskt näringsliv upprättar. FSF tar hänsyns till lite andra variabler än Svenskt näringsliv, som ger Gotland plats 234, och sänker Gotlands ranking till plats 291.

I förordet i FSF:s rapport sägs: "Indexet rankar svenska kommuners företagsklimat, korrigerat för deras olika förutsättningar. De kommuner som placerar sig högt i FSF:s index har ett bättre företagsklimat än vad man kunnat förvänta sig utifrån deras förutsättningar. De med en lägre placering borde, givet sina förutsättningar, ha ett bättre företagsklimat."

Och lite längre fram sägs: "Utgångspunkten för FSF:s företagsklimatindex 2007, är att synliggöra relationen mellan de förutsättningar som finns i en kommun för att åstadkomma ett gott företagsklimat samt de åsikter som företagare har om företagsklimatet i den egna kommunen."

Såvitt jag kan begripa säger FSF att Gotlands kommun är en underpresterare, dvs Gotland ligger sämre till i deras ranking än vad förutsättningarna egentligen säger. Trots detta är Gotlands placering skrämmande.

Ps. Jag borde skriva mera utförligt om dessa undersökningar för att försöka få kläm på kärnpunkterna i det hela, men det är svårt att finansiera sådana här sidor när det offentliga gör sitt bästa för att skattefinansierat konkurrera med oss - de drar sig inte ens för att planka delar av guteinfo.com. Våra konkurrenter är förstås inte enbart olika myndigheter, det rör sig om skattefinansierade föreningar och företag också. Ds.
/text Bernt Enderborg, foto Carin Olofsson

Platsguide

Guteknappen - platsguide

Genom att trycka på en knapp på mobilen med gps får du gudning. Står du t ex nära en kyrka får du information om kyrkan och en lista på vad som finns i närheten.

Platsguiden fungerar förstås bara när du är på Gotland. Mobilanpassat finns på Visit Hemse - klicka på hjärtanet.


Se vidare Boendesidan