text bild karta   info, a-ö

Bulverket

Gotland | Tingstäde socken | Fornborgar | Utskrift | Mobilsida
Bulverket
Bulverket, foto Björn Pettersson

Nordens största bevarade byggnadsverk av trä från övergången mellan vikinga- och medeltid ligger på botten av en sjö i Tingstäde socken. Det är inget som går att se, du kan dock bada i sjön.


På botten mitt i Tingstäde träsk ligger resterna av det som många tolkar som en väldig befästning. Anläggningen är arkeologiskt undersökt på 1920-talet men för inte så länge sen kom en doktorsavhandling ut i ämnet - Bulverket - där författaren Johan Rönnby undersökt området marinarkeologiskt under 1989-1993. Han säger att anläggningen antagligen byggdes "på ett lokalt initiativ under en dramatisk period på ön ca 1130. Kanske var det en lokal storhövding härstammade från den gamla tingsplatsen i Tingstäde som höll i trådarna."

Enligt dateringar gjorda i samband med avhandlingen så skall Bulverket vara byggt omkring 1120. Det verkar inte som om anläggningen brukats under så lång tid.

Johan Rönnby har alltså skrivit till oss och korrigerat somligt. Tackar! Han meddelade också att Bulverket är en fantastiskt spännande plats (han är ämnesansvarig för arkeologi/marinarkeologi på Södertörns högskola).

Bulverket, Tingstäde träsk

Bulverket är byggd som en kvadrat med 170 meters sidor och med en fyrkantig öppning i mitten. Verket är sammansatt av 5-7 meter stora kistor av stockar. Ovanpå dessa har det funnits ett golv, på vilket det stod hus, såväl knuttimrade som byggda i skiftesverksteknik (bulhus). Runt om anläggningen fanns ett pålverk av nedslagna stockar.

Bulverket är brandskadat, men exakt när det brann vet vi inte. Ett uttryck på Gotland är att "Det rökte som när Tingstäde träsk brann" - kanhända är det minnet av Bulverksbranden. Vi kanske här törs påminna om att Bulverket förmodligen byggdes i början av 1100-talet, dvs vikingatiden är bara en generation tidigare. Hur gammalt det där talesättet egentligen är skulle man allt bra gärna vilja veta.

I Tingstäde fästning, Skans 1, finns en rekonstruktion av Bulverket. Där finns också två husmodeller av hus som troligen funnits ute på Bulverket, och vidare en text- och fotoutställning om major Arvid Zetterling som undersökte Bulverket under åren 1931-1936, finns där också.

Uppgifterna i ovanstående stycke har vi fått av Berit Pettersson, Tingstäde hembygdsförening. Vi tackar så fint vi kan.

Tingstäde träsk
Foto Bernt Enderborg

Vi skall väl tillägga att man ser inget av Bulverket från landbacken, åtminstone har aldrig jag sett något. Ovan ett kort taget alldeles norr om kyrkan som visar Tingstäde träsk (badplats) med det medeltida tingshuset i förgrunden.
/text Bernt Enderborg, foto Björn Pettersson

Platsguide

Guteknappen - platsguide

Genom att trycka på en knapp på mobilen med gps får du gudning. Står du t ex nära en kyrka får du information om kyrkan och en lista på vad som finns i närheten.

Platsguiden fungerar förstås bara när du är på Gotland. Mobilanpassat finns på Visit Hemse - klicka på hjärtanet.
Tingstäde socken

Vägbeskrivning


Tingstäde socken är gulmarkerad på kartan, klicka och socknen med utflyktsmål visas.

Mer info

Här finns mer om Fornborgar.

I närheten - fågelvägen


Stugor norra Gotland

3 bäddar - lägenhet
4 bäddar - lägenheter
4 bäddar - 4-bädd
4 bäddar - Parstuga
5 bäddar - 5-bädd
6 bäddar - lägenheter
6 bäddar - 6-bädd
6 bäddar - Parhus 6 bädd
8 bäddar - Parhus 8 bädd


Se vidare Boendesidan