Layoutelement

text bild karta   info, a-ö

Bildsten Gotland


Bildsten inmurad i Bro kyrka »»»BroHitta
Bildsten på Klinteberget »»»KlinteHitta
Bildsten vid Vallstenarum »»»VallstenaHitta
 
Bildstenar i det fria »»»HejnumHitta
Bildstenar i Hejde »»»HejdeHitta
Bildstenar på Gotland - inledning »»»Gotland 
 
Bildstenen i Sanda »»»SandaHitta
Bildstenen vid Stenbro »»»SilteHitta
Djur på en bildsten »»»BroHitta
 
Draken »»»Hangvar 
En bildsten »»»GotlandHitta
En bildsten i ett änge »»»MästerbyHitta
 
En bildsten i Väskinde »»»VäskindeHitta
En bildsten på kyrkogården »»»HemseHitta
En blåsbälg till fågelhamn »»»ArdreHitta
 
En ormgrop på en bildsten, 700-talet »»»Klinte 
Forse bildsten »»»StenkumlaHitta
Hur hedrar man en närk? »»»När 
 
Härstain »»»FröjelHitta
Midvinterblot från vikingatiden »»»ArdreHitta
Närkar raised stain atar »»»NärHitta
 
Runstensliknande funktion »»»Gotland 
Suderbys bildsten »»»VästerhejdeHitta
Underliga hälsningar »»»Gotland 
 
Vad föreställer bilden på stenen »»»Hellvi 
Var de fredliga handelsmän »»»ArdreHitta
Vikingatida åkdon »»»LevideHitta
 
Virvelhjulen - vad är det för nåt »»»BroHitta
Änges bildstenar »»»ButtleHitta
Är det smeden Volund »»»ArdreHitta
 
Är det solsymboler och ärans ringar »»»GotlandHitta
Är det symboler på Vallstenastenen »»»VallstenaHitta
- Är det svårt att bestämma sig? Klicka på illustrationen ovan till vänster.