Layoutelement

text bild karta   info, a-ö

Bildsten Gotland


Bildsten inmurad i Bro kyrka »»»BroHitta
Bildsten på Klinteberget »»»KlinteHitta
Bildsten vid Vallstenarum »»»VallstenaHitta
 
Bildstenar i det fria »»»HejnumHitta
Bildstenar i Hejde »»»HejdeHitta
Bildstenen i Sanda »»»SandaHitta
 
Bildstenen vid Stenbro »»»SilteHitta
Djur på en bildsten »»»BroHitta
Draken »»»Hangvar 
 
En bildsten »»»GotlandHitta
En bildsten i ett änge »»»MästerbyHitta
En bildsten i Väskinde »»»VäskindeHitta
 
En bildsten på kyrkogården »»»HemseHitta
En blåsbälg till fågelhamn »»»ArdreHitta
En ormgrop på en bildsten, 700-talet »»»Klinte 
 
Forse bildsten »»»StenkumlaHitta
Hur hedrar man en närk? »»»När 
Härstain »»»FröjelHitta
 
Midvinterblot från vikingatiden »»»ArdreHitta
Närkar raised stain atar »»»NärHitta
Runstensliknande funktion »»»Gotland 
 
Suderbys bildsten »»»VästerhejdeHitta
Underliga hälsningar »»»Gotland 
Vad föreställer bilden på stenen »»»Hellvi 
 
Var de fredliga handelsmän »»»ArdreHitta
Vikingatida åkdon »»»LevideHitta
Virvelhjulen - vad är det för nåt »»»BroHitta
 
Änges bildstenar »»»ButtleHitta
Är det smeden Volund »»»ArdreHitta
Är det solsymboler och ärans ringar »»»GotlandHitta
 
Är det symboler på Vallstenastenen »»»VallstenaHitta
- Är det svårt att bestämma sig? Klicka på illustrationen ovan till vänster.