text bild karta   info, a-ö


Magiska Gotland, några tankar

Varumärkeslöftet "Gotland, den magiska ön" är väl tänkt att samordna marknadsföringen av Gotland under ett teoretiskt paraply, och de har kommit så långt att konsulter och politiker säger att de har lagt grunden och att det nu är upp till gutarna själva av förverkliga detta, dvs bygga på den "gemensamma bild" som folk skall tänka på när de på något sätt hör talas om "Gotland".

Allehanda lustifikationer har förstås redan avhörts. Några insändare har i stället för magiska Gotland skrivit "tragiska" Gotland och framlagt argument för just detta. Och detta finner väl en och annan vara ett stort problem eftersom arbetets framgång är totalt beroende av att tillräckligt många anammar varumärkesarbetet medan andra är mer överseende härvidlag.

Vidare har tanken framförts att just det här ordet "magisk" egentligen inte bör användas i marknadsföringen, kanhända beroende på att man tänker sig att det på något sätt skall framgå att Gotland är magiskt i alla fall.

Till höger finns några länkar till artiklar där vi funderar på orden magiskt och Gotland, ömsom vin ömsom vatten.

/text Bernt Enderborg, foto Björn Pettersson
Arkivet
1) Språket - Magiska Gotland
2) Begynnelsen - Magiska Gotland
3) Historien - Magiska Gotland
4) Fornt - Magiska Gotland
5) Vad är magiskt