text bild karta   info, a-ö


Energi, ström och sånt

På Gotland finns ett energibolag som ägs av kommunen (25%) och Vattenfall (75%)gemensamt: GEAB, se länkar till höger. GEAB tillhandahåller förutom el och nät också service, fjärrvärme och bredband.

Det finns en del vindkraft på Gotland, se länkar.

Nuförtin får man köpa ström från vilken leverantör man i stort sett behagar.

/text Bernt Enderborg
Artiklar från Radio Gotland
Ström från Gotland till fastlandet
Turistföretag kritiska till vindkraft

Länkar
GEAB - gotlandsenergi.se
Vattenfall
Vindkraft - GEAB

Länktips
Centrum för Vindkraftsinformation - Högskolan
Vindkraft - Gotlands kommun