text bild karta   info, a-ö
Information
Geografi
Gotland är den största ön i Östersjön såframt man glömmer Själland, men Gotland är hur som helst längst, ungefär 14 mil fågelvägen, dock bara fem mil å bredaste stället.

Från Gotland till den närmaste punkten på fastlandet är det drygt åtta mil, och det är bara fyra mil kortare än till Lettland. Till Polen är det kring 21 mil och till Finland cirka 28.

Man kan säga att Gotland reser sig med branta klippor i väster och sjunker sakteliga mot öst och ändar i långgrunda sandstränder. Det är ju inte riktigt sant, men ungefär stämmer det. Man kan också hålla med Linné som på sitt besök anno 1741 konstaterade att Gotland liksom delade sig i två regioner, en med barrskog i norr och en mera lövrik i söder. Gränsen går några mil söder om Visby ungefärligen tvärs över ön; vi kallar södra delen av Gotland för Sudret, men säger aldrig Nordret eller så (Sudret = Suder treding).

Lite siffror
Gotland utgörs av 3.140 km2, vilket motsvarar 0,8% av Sveriges yta. Men Gotland är en ö så det finns mycket kust, ungefär 800 km.

Längsta å är Gothemsån: ca 55 km
Största sjö är Bäste träsk: 6,3 km2
Djupaste sjö är Sigvalde träsk: 16 m
Högsta punkt är Lojsta hed: 82 meter över havet

Den som tycker att det är konstigt att vi säger att ett träsk är den djupaste sjön, bör känna till att på Gotland kallas alla sjöar för träsk utom Östersjön som kallas sjön.

Ett träsk på Gotland är oftast ingen sumphåla utan en insjö med klart och rent vatten. Man kan väl i förbigående tillägga att uttryck som "narkotikaträsk" och dylikt aldrig någonsin skulle uppstå på Gotland emedan det skulle vara obegripligt.

/text Bernt Enderborg
Länkar
Gotlands kommun
Fakta om Gotlands kommun