text bild karta   info, a-ö


Omsorg på Gotland

Bara några telefonnummer och länkar som kan göra livet lättare.

/text och foto Bernt Enderborg
Allmänt
Akut - ring: 112
Akut tandvård 0498-20 36 79
Visby lasarett 0498-26 90 00

Rådgivning
Sjukvård, 0498-26 80 09

Vårdcentral
Gråbo Visby 0498 - 26 89 17
Hemse 0498-20 46 50
Klinte 0498-20 47 62
Roma 0498-20 44 22
Slite 0498-2045 81
Visby Norr 0498-20 45 81
Wisby Söder 0498-26 89 18