text bild karta   info, a-ö

Stånga kyrka

Gotland | Stånga socken | Kyrka
Stånga kyrka
Stånga kyrka, foto Bernt Enderborg

Ett av Gotlands högsta kyrktorn, vacker dopfunt och märkliga skulpturer från 1300-talet sitter inmurade bredvid långhusportalen


Stånga kyrka har ett av Gotlands högsta kyrktorn (tillsammans med Rone, Dalhem och Öja). Alla dessa mäktiga torn är uppförda under samma tid och av samme anonyme byggmästare, kallad 'Egypticus', som var verksam vid 1300-talets mitt. Även långhuset är denne mästares verk. I samband med hans stora ombyggnad revs det äldre romanska långhuset, medan absidkoret från 1100-talet fick stå kvar. Koret och absiden nybyggdes dock på 1860-talet i stort sett i överensstämmelse med den ursprungliga utformningen.

Stånga kyrka

Långhusportalen är ett av Gotlands märkligaste kyrkliga monument. På kapitälbanden skildras Kristi barndoms historia. I tympanon framställes Marie kröning och i vimpergen Kristi uppståndelse.

Omedelbart öster om portalen finns en unik relieffris av monumentala mått!

Stånga kyrka

Interiören domineras av det höga fyrvälvda långhuset med dess väldiga kolonn. Triumfkrucifixet från 1200-talet har återförts till sin ursprungliga plats i triumfbågen; Jesus tycks ha haft blå ögon. Dopfunten från 1100-talet är tillskriven stenmästaren 'Hegvald'. På cuppan finns expressiva reliefer som skildrar Kristi barndoms historia.

Stånga kyrka är väl värd ett besök!
/text Carin Olofsson, foto Bernt Enderborg
Stånga socken

Stånga kyrka

kartan. Flytta startpunkt genom att dra i A:et, närmaste väg till tätorter från målet, skicka länk via epost.

Stånga socken

är markerad på kartan, klicka och socknen med utflyktsmål visas.

Stånga kyrka är en del av information om Kyrka på Gotland, som du kan få mer information om genom att klicka här.

Länk till denna sida: http://www.guteinfo.com?id=235

Mer information

Konst i kyrkan, se skulptur eller målning. Eller kika i spalten till höger.

Mer om Kyrka: länkar, bilder, karta - för annat se Information.
Mer om Stånga: länkar, bilder, karta.

Stugor södra Gotland

4 bäddar - Pensionatsstugan
6 bäddar - Ladan (Nya huset)


Se vidare Boendesidan

Guide till Gotland

Översikt, allmän information: Guide till kyrkor på Gotland.

Guider till Gotland - över 30 översikter inom olika områden.