Layoutelement

text bild karta   info, a-ö

01) Gutasagan - gutarnas krönika

Gotland - Annorstädes - Gutasagan
01) Gutasagan - gutarnas krönika
01) Gutasagan - gutarnas krönika, foto Bernt Enderborg
Numreringen i menyn hänför sig till vilken turordning artiklarna bör läsas. Jag tror emellertid inte att vi har kommenterar hela Gutasagan, vilket är ett drygt arbete, vill du läsa hela Gutasagan och slippa mina kommentarer så se hela Gutasagan, men också då riskerar du kanhända att missa somligt tänkvärt.

Vanligen kallas Gutarnas Krönika för Gutasagan. Men det är vilseledande därför att man oftast får de isländska sagorna i tanke när man talar om sagor i dessa sammanhang. Krönikan nedtecknades förmodligen i början av 1200-talet som ett bihang till Gutalagen och behandlar Gotlands äldsta historia fram till kristendomens införande.

Gutasagan är skriven på gutniska, som är ett eget språk alldeles som isländska, svenska, norska eller danska. Riktigt intressant är att inget annat språk på jorden är så likt gotiska, se Goter och gutar. Se förresten också Underbara, magiska Gotland - språket, långt ner på sidan, ty gutarna har med runalfabetet åstadkommit det första uttrycket inte bara för Nordens utan för hela den germanska kulturens självständighet och kraft.

Gutasagan är inte heller en saga vilken som helst, utan ett statsrättsligt dokument som så sent som 1449 åberopades av gutarna som en motivering till varför de skulle följa med den svenske kungen att störta innehavaren av Visborgs slott (se varför ruiner under Världsarvets sidor). Men då kallas den inte Gutasagan utan som ovan Gutarnas Krönika.

För kronologiskt intresserade så är sagan nedtecknad ungefär samtidigt med Snorri Sturlussons (1179-1241) litterära mödor, något att begrunda för de som hänför allting till Asatron. Vid tiden ifråga var Visby Östersjöns mest besökta hamn och den största staden i Östersjöområdet.

Gutasagan återges i originaltext vartill kommer den (officiella) översättning som är hämtad från Holmbäck-Wessén Svenska landskapslagar, Skånelagen och Gutalagen 1943. Vi kommenterar en del.

Vill du göra en utflykt till olika ställen som nämns i Gutasagan så finns det också: I Gutasagans spår.
/text och foto Bernt Enderborg

Mer information

Mer om Gutasagan: länkar, bilder, karta - för annat se Information.
Mer om Annorstädes: länkar, bilder, karta.

Guide till Gotland

Guider till Gotland - över 30 översikter inom olika områden.

Länk till den här sidan: http://www.guteinfo.com?id=1830

Annorstädes

Annorstädes socken Hitta 01) Gutasagan - gutarnas krönika på kartan, klicka här, där du också kan flytta resans startpunkt genom att dra i A:et. Du kan också skicka denna med epost till en vän, och därtill få en vägbeskrivning hem.

Annorstädes socken är gulmarkerad på kartan, klicka på den och en karta över socknen med utflyktsmål visas.

"01) Gutasagan - gutarnas krönika" är en del av vår information om Gutasagan på Gotland, som du kan få mer information om genom att klicka här.

Kommentarer till denna sida

1) Gutasagans ordningsföljd

Läser med stort nöje dina kommentarer till Gutasagan. Dock är den här ordnad alfabetiskt efter kapitlens namn. Du borde ge dem ett Kapitelnummer i början och sortera om.

--- webmastern kommenterar ---

- Tack för ditt vänliga omdöme!

Jag har lagt upp en numrering, åtminstone i vilken turordning det hela bör läsas, men jag är inte säkert på att jag har kommenterat allt i Gutasagan.

Men hoppeligen är det lite lättare att orientera sig nu.

- Tack för tipset!

Vill du fråga om, kommentera eller diskutera något på denna sida - klicka här.