text bild karta   info, a-ö

Gotländska företag

Gotland | Fakta | Utskrift | Mobilsida
Gotländska företag
Gotländska företag, foto Bernt Enderborg
Om du söker Gotländska företag så får du kolla i Gotlands Företagskatalog, där alla företag m.m. får finnas med gratis, här skall vi närmare fundera på vad ett gotländskt företag kan tänkas vara.

Frågan kan ju tyckas korkad, ett gotländskt företag är ju ett företag som finns på Gotland, det vet alla. Men gäller det även statliga företag? Har ägandet förresten någon betydelse? Hur skall företag med utländskt ägande betraktas, exempelvis Cementa som ägs av den förträffliga Heidelbergkoncernen, som återinvesterar mycket av vinsten på Gotland, är det ett gotländskt företag?

Frågan kan nämligen sägas ha med Gotlands budget att göra. Jag läste nämligen en så fånig mening i utredningen "Moderna transporter 2005/06:TU5", där det sägs: "Stödet till Gotlandstrafiken är i grunden en satsning som förbättrar konkurrenskraften så att även Gotland kan bidra till den svenska tillväxten".

Denna mening är lösryckt från sitt sammanhang, jag har inte läst hela utredningen, men utvisar i alla fall hur Gotland betraktas, dvs som en utgiftspost i Statens budget. Jag har ägnat ungefär en dag åt att försöka få reda på hur staten betraktar Gotland, hurdan är budgeten, dvs kostar Gotland statskassan en hopen eller bidrar också Gotland med en slant? Det tycks emellertid inte finnas något vettigt svar på detta, främst beroende på att det helt enkelt inte finns något vettigt svar. Frågan är alldeles för komplex och mycket beroende på hur man räknar. I vart fall är det direkt olämpligt att som i ovannämnda utredning skriva "... så att även Gotland kan bidra till den svenska tillväxten" eftersom vi redan gör det.

Företag verksamma på Gotland
För skoj skull skall jag påstå att gotländska företag är företag som är verksamma på Gotland, som Cementa, Rederi AB Gotland, PayEx, Nimbus Produktion i Visby AB, Visby Motorcentral AB, Gotlandsägg AB och Svenska Spel med huvudkontor i Visby.

Om vi vill så kan vi alltså säga att Svenska spel som 2006 gick i vinst med 4,8 miljarder, varav 1,2 miljarder gick till folk- och idrottsrörelsernas barn- och ungdomsverksamhet, resten gick till statskassan. Det är förstås ett stort plus i statskassan som övergår samtliga bidrag, pensioner och annat till Gotland.

Det är väl inte säkert att det är lämpligt att räkna så, men det kan vara kul att veta att åtminstone är det gutar som ser till att folkrörelserna får över en miljard i bidrag varje år. När du ser Svenska Spels logga på fotbollslandslagets tröjor och alla andra ställen, så är det antagligen gutar som har satt dem där och därtill ser till att de som tävlar får lön.

Svenska Spel hette tidigare Penninglotteriet, som utlokaliserades till Gotland. Men det är trots detta ett företag som är verksamt på Gotland och som genererar storartade vinster till statskassan. Det skulle förstås Svenska Spel göra var det än låg, men just nu ligger det på Gotland.

Vi skall för säkerhets skull tillägga att även utan Svenska Spel genererar Gotland stora inkomster till statskassan - bara moms från turism måste vara över en miljard, och det är många pengar mer än vad vi får i t ex bidrag för att hålla någorlunda anständiga priser på Gotlandsfärjan och det måste väl nästan också täcka vad det kommunala skatteutjämningsbidraget kostar.

Det finns ingen som helst anledning för gutar att känna att vi inte bidrar till statskassan utan bara utgör en utgiftspost till staten. De senaste 20 åren har vi skickat dit en ruskig massa mer pengar än vad vi har fått.
/text och foto Bernt Enderborg

Platsguide

Guteknappen - platsguide

Genom att trycka på en knapp på mobilen med gps får du gudning. Står du t ex nära en kyrka får du information om kyrkan och en lista på vad som finns i närheten.

Platsguiden fungerar förstås bara när du är på Gotland. Mobilanpassat finns på Visit Hemse - klicka på hjärtanet.


Se vidare Boendesidan