text bild karta   info, a-ö
Information
Jord- och skogsbruk
Jordbruk sysselsätter direkt cirka 10% av arbetskraften, men det blir uppemot 30% av arbetskraften om man inkluderar de näringar som är beroende av jordbruket.

Mestadels är det rätt små gårdar på Gotland och därmed är bönderna ofta mångsysslare, men här finns också stora anläggningar, som t ex Sveriges största anläggning för biffrasdjur, och gårdar som handhar enorma mängder grönsaker, t ex Ryftes.

I mångahanda skrifter framhålls av olika orsaker att andelen bönder är större än i andra län. Det beror på att det finns utomordentlig jordbruksmark på Gotland samt att klimatet är så milt.

Något som ofta glöms bort är att det är bönderna som har skapat det fantastiska landskapet med den fantastiska naturen som finns på Gotland - det drar hundratusentals besökare varje år. Här finns skogar som är så snälla att promenera i att man blir salig, fulla av bär och svamp, här finns ängar, Sveriges örtrikaste, där man med jämna mellanrum hittar nya arter och här finns ett lantbruk som producerar några av Sveriges absolut bästa och godaste produkter. Nuförtin odlas till och med vin.

Vad gäller skogsindustri så finns, procentuellt sett, mer skog på Gotland än i mörka Småland. Men mycket av det där får nog karaktäriseras som impediment i stället, inte direkt högavkastande skogsmark, å andra sidan finns här virke om står sig väldigt länge - för det gotländska kärnvirket finns stor efterfrågan. Gå gärna ner till Historiska museet i Stockholm och kika på stavkyrkan från Hemse, som var golvplank fram till 1963, eller varför inte titta på takstolarna i Garde kyrka från 1100-talet.

/text Bernt Enderborg, illustration Lotta Ingelse
Länkar
Länktips
Jordbruksaktuellt

Länsstyrelsen
Länsstyrelsen om jordbruk

Organisationer
LRF Gotland

Tidningsartikel
Jordbruket nonchaleras