text bild karta   info, a-ö

Tillväxt Gotland, föreningsstämma 5 maj 2008

Gotland | Artiklar
Tillväxt
Tillväxt Gotland, föreningsstämma 5 maj 2008 , foto Bernt Enderborg

Tillväxt Gotland är en förening


Medan Visby och Almedalen log kvällsljus höll Tillväxt Gotland ordinarie föreningsstämma. Det var en kort historia, det formella årsmötet, där Göran Nygren från Gotlands Åkericentral manövrerade dagordningen föredömligt, men vi bjöds också på utmärkta tankeställare av Sven-Erik Bucht från Haparanda-Tornio samt en liten inledande pratövning från en av arbetsgrupperna inom Tillväxt Gotland om samarbete mellan myndigheter och företag.


Eva Nypelius, ordförande i kommunstyrelsen, inledde stämman, hälsade alla välkomna osv. Om jag begrep rätt så var det hon som hade sett till att Sven-Erik Bucht kom och talade en kort men tänkvärd stund, utomordentligt, och det är förstås också glädjande att kommunen lägger så stor vikt vid föreningen att topparna dyker upp.

En ovanlig sak kan från mötet kan nämnas. Tillväxt Gotland fick i efterhand godkänt av stämman att bli medlem i Swedish Incubators and Science Parks, SISP, eftersom de redan hade gått med. Plump.


Sven-Erik Bucht, kommunalråd från Haparanda, talade en kort och intressant stund. Om du inte vet vem det är så se Årets svensk - och han är uppenbarligen inte noga så.

På sätt och vis har Haparna-Tornio dragits med samma problem som Gotland, nämligen det här med gränser. Fram till nyligen har ju de båda städerna varit åtskilda genom gränsen mellan Sverige och Finland, men det där verkar reda sig lite bättre genom EU och klyftigt folk på båda sidorna. Sven-Eriks föredrag var kort men lysande eftersom man faktiskt kunde hålla reda på den röda tråden: "Tänk över gränserna" (i förbigående kan jag klämma in att någon rysskräck lider de inte av).

Detta innebär förstås inte endast att man skall tänka över gränserna mellan länder utan också att nya tankar skall fram, "Våga vara annorlunda" sa han. Han sa också en annan sak då han talade varmt om finnarna som åtminstone jag tycker är tänkvärd. Jag antecknade inte något direkt citat om detta men i princip så sa han: För mycket snack och för lite verkstad.

Sven-Erik vände på kartan, sa att Sverige fick silvermedalj i kriget 1809 (förlorade Finland) och att "De flesta gränser är mänskliga verk". Han fick kraftiga applåder av mötet.

Nu tillbaka till likheten av problem. Gotland ligger mitt i Östersjön och den baltiska sidan har i princip varit stängd för oss. Men det börjar onekligen ljusna härvidlag, och hoppeligen kan vi utveckla samarbete och affärer tillsammans med dem framöver, inklusive Kalingrad (som ju hette Königsberg fordom där bland annat Immanuel Kant levde). Gotlands kommun jobbar så smått på det där, se Internationellt samarbete (här kan du se i vilka internationella samarbetsorganisationer kommunen är med) och vad gäller trafiken på Östersjön, se Sea of Plenty.

Sven-Erik Bucht från Haparanda bad oss tänka över gränserna och vända på kartan. Och från kunskapssynpunkt kan undertecknad nämna att ända fram på 1800-talet var Gotlands export större till den östra sidan än den västra av Baltiska havet.

- Visste du det?


Peter Lindvall från Länsförsäkringar höll ett slags miniseminarium för en av arbetsgrupperna inom Tillväxt Gotland. Ovan kallade jag detta lite nonchalant för "pratövning" men kanske ordet uppvärmning är bättre, ty det handlade om samarbetet mellan myndigheter och företag. Och det här är långa och krångliga frågor.

Mötet indelades i grupper och ombads fundera på och ge exempel på dåligt samarbete, bra samarbete, förslag till förbättringar samt önskemål om hur kontakterna borde fungera.

De konkreta exempel som kom upp handlade mestadels om tillstånds- och besvärsärenden och, för att tala gammalbyråkratiska, onödig tidsutdräkt. Och även om jag ingalunda är någon hängiven anhängare av byråkrati så skall jag dra vapen för byråkraterna. Jag har på juristlinjen studerat både förvaltningsrätt och förvaltningsprocessrätt, och allt det där är inget annat än ett ormbo. Ofta inleds lagstiftningen med något som kallas portalparagrafer, vilket väl är några sorts målsättningar från lagstiftarens sida och som i det praktiska livet inte betyder ett smack (journalister förefaller emellanåt ha glansdagar med sådana paragrafer i ryggen) varefter lagstiftningen vanligen fortsätter med detaljregleringar och till ytterlighet komplicerad rappakalja.

Den gamla romerska sentensen om att "Ju fler lagar, desto sämre stat" är inget som den svenska lagstiftaren tycks tänka på ehuru den kanske borde.

Men ett och annat i lagstiftningen finns det tankar bakom, alla saker skall inte gå fort. Det är en slags demokratiskt tanke, saker och ting skall bli blötta och stötta innan beslut fattas. Att myndigheter skulle ha hanteringstider och rutiner som företag vid ärenden och beslutsfattande är helt enkelt inte demokratiskt. Man kan i detta sammanhang nämna att kommunen vid några tillfällen har sålt fastigheter på ett oförmodat sätt - varvid prisdiskussioner uppstått - förmodligen med en önskan om att utveckla Gotland så raskt det går. Det är i och för sig bra tankar, men det är onekligen långväga från demokrati.

Byråkrati skall ta tid, det är en av grundtankarna, vilket givetvis inte på något enda sätt hindrar att företagen får en ingång till myndigheterna och någorlunda vederhäftiga besked om vad som kommer att hända, hur lång tid osv. Rättigheten att anföra besvär och rätt att överklaga olika ärenden är i själva verket ofta det egentliga problemet, men detta kan inte den enskilda myndigheten/byråkraten som handlagt ärendet påverka.

Per-Erling Evensen från Destination Gotland la fram några bra tankar vad gäller själva beslutsfattandet inom myndigheter. Den övergripande målsättningen för Gotland i miljardtals utredningar är att öka befolkningen. Evensen sa, om jag får tolka lite fritt, att denna målsättning skall återfinnas som tanke/bakgrund i vartenda beslut som fattas. Hur påverkar detta beslut målsättningen, kan nåt göras annorlunda med tanke på denna osv. Alldeles som ett företag sålunda. Vad det står i övergripande papper är säkert roligt och bra men det är de dagliga görandena och låtandena som har betydelse.

Och då är det med detta som med allting annat - vill du förändra världen så får du göra det själv.
/text och foto Bernt Enderborg

Platsguide

Guteknappen - platsguide

Genom att trycka på en knapp på mobilen med gps får du gudning. Står du t ex nära en kyrka får du information om kyrkan och en lista på vad som finns i närheten.

Platsguiden fungerar förstås bara när du är på Gotland. Mobilanpassat finns på Visit Hemse - klicka på hjärtanet.

I närheten - fågelvägen

Almedalsveckan

Almedalsveckan 2006, 144 m
Almedalsveckan 2009, 175 m
Almedalsveckan 2010, 149 m
Almedalsveckan 2012, 186 m
Almedalsveckan 2014, 181 m
Haro - tid för barnen - föräldraupproret!, 144 m

Artiklar

Demonstrationen för vägpris 2012, 404 m
Företagardagen 8/11 2007, 83 m
Invigningsgala Gotland pride 2013, 73 m
Kultur i natten, 158 m
Kulturting 2007, 6 m
Livrädda Östersjön 2006 - artisterna, 236 m
Mal- eller slungstenar, 1,4 km
Maskeraden 2010, 13 m
S:ta Gertrud, 783 m
Stora Torget den 29 april 2007, 438 m
Sveriges största sevärdhet - ringmuren, 963 m
Tullar vid portarna, 603 m
Vattendagen 2015, 218 m
Vi skämmer ut oss, 1,4 km
Vi såg Street theatre Pinezka på Östertorg, 808 m
Visby Ladies svenska mästare i basket 2005, 1,7 km
Visbydagen 2011, 799 m
Återställ hålen, 610 m
Öppen ruin, 419 m

Bilder

Hertik Erik, 582 m
Jolly Roger, 279 m
Kalkugnar, 1,3 km
Massor av kärlek, 511 m
Svärdet i stenen, 842 m
Sånt här är tråkigt att läsa, 790 m
Var är medeltiden, 456 m
Vinter i Visby, 536 m
Väktargång | Ringmuren, 808 m

Fakta

Ringmuren fick tre stjärnor, 356 m

Fiskeläge

Flundreviken fiskeläge, 3,6 km

Flora

De blommande trädens glada tankar, 493 m

Fornborgar

Bygdeborg i Väskinde, 6,0 km

Gravfält

Annelund gravfält, 4,3 km

Guide

Gatuvalven i Visby, 1,4 km

Hamnar

Visby hamn, 269 m

Historia

1353 - ett brev från rådmännen i Visby, 67 m
1361 - massgravar på Solens berg, 937 m
Brandskattningen av Visby 1361, 579 m
Elvatusen jungfrur, 714 m
En kalkugn från 1200-talet, 1,4 km
En stor katastrof 1566, 590 m
Ett skott i tornet, 593 m
Galgberget, 1,5 km
Gråbröder - Franciskaner, 401 m
Halshuggningen 1342, 247 m
Henrik Lejonet, 589 m
In Gothlandia et Mari spes mea, 491 m
Infördes tull till Visby 1288, 598 m
Kristi riddares gård på riddarnas ö, 627 m
Mariaprocessionen, 556 m
Petrus de Dacia - Sveriges första författare, 729 m
S:t Augustinus och S:t Nicolai, 1,4 km
Skampålen på Klinttorget, 598 m
Snäckskogen i Boge, 1,4 km
Stadens blomstring, 292 m
Sören Norby, 515 m
Sören Norby slår bondekungen, 490 m
Två hundra hästar med folk av bönderna anno 1523, 553 m
Vad sa Petrus de Dacia 1288, 713 m
Vann Visby kriget 1288, ingrep Magnus Ladulås , 248 m
Varför kyrkan i Wi inte brändes, 1,4 km
Varför ruinerades Visby, 422 m
Visby hyllar Olof Håkansson och förlåter medhjälparna, 425 m
Visby lades i aska 1362, 285 m
Visby stadslag, 246 m
Visby under medeltiden, 273 m
Visby under stenåldern, 595 m
Visby underkastelsebrev, 258 m
Visbys storhet under medeltiden, 248 m
Världsarvet Visby, 337 m

Kalkbrott

Follingbo kalkbrott, 5,5 km

Konst

Anna Nyberg - A story to be told, 308 m
Vi på muren, en gobeläng om 1361, 110 m

Kultur

Almedalsbiblioteket - bokmässa Gotland, 67 m

Kuriosa

Bödelsstugan står kvar, 843 m
Djävulens spik, 715 m
Fan i helvete, 657 m
Gåtfull inskrift vid S:ta Carin, 396 m
Jacob av Charra, 722 m
Kanonen vid Wallers plats, 442 m
Norra stigluckan vid Visby domkyrka, 1,4 km

Kyrka

Visby domkyrka - S:ta Maria, 581 m
Vårdklockans kyrka, 459 m

Kåseri

Den 6 juni 2002, 626 m
Elda på, 439 m
Försköna Visby, 588 m
Gutavallen - vad menas, 777 m
Jättesnygga brudar, 89 m
Kruttornets finesser, 304 m
Kärleksstigen, Hälsans stig, 1,7 km
Nordiska naturväsen, 713 m
Nåt att titta på, 394 m
Ringmurskaries, 590 m
Strandpromenaden, 368 m
Visby 10 juni 2015, 523 m

Magiska Gotland

Barflickor på Effes, 592 m
Dei jär ret vackat, 692 m
Domkyrkoberget i Visby, 599 m
En helt vanlig kväll, 398 m
En sommarbild, 510 m
Ett andningshål - Botaniska trädgården, 425 m
Förlova dig på Gotland, 564 m
Gotland året runt, 555 m
Krumelurer i Botaniska Trädgården, 570 m
Under putsen, 283 m
Åttahundra år gammal skugga, 276 m

Medeltida hus

Burmeisterska huset, 199 m
Clematishuset, 268 m
Donnerska huset, 185 m
Engeströmska huset i Visby, 468 m
Huset med målningarna, 581 m
Hästnäs, 4,8 km
Johan Målares hus, 570 m
Liljehornska huset, 249 m
Tjärkoket, 554 m
Vinhuset, rådhuset på Rolandstorget, 245 m

Medeltidsveckan

Danska pannkakor på Medeltidsveckan, 789 m
En promenad på Medeltidsveckan den 6 augusti 2003, 692 m
Medeltidsveckan 2005 - några bilder, 734 m
Medeltidsveckan 2006, 742 m
Medeltidsveckan 2006 - några bilder, 734 m
Medeltidsveckan 2008, 3 - 10 augusti, 794 m
Medeltidsveckan 2010, 749 m
Medeltidsveckan 2012, 708 m
Medeltidsveckan 2013, 815 m
Medeltidsveckans skådespel, 707 m

Naturreservat

Bergbetningen, 3,2 km
Brucebo, 6,0 km
Galgberget, naturreservat, 1,6 km
Reveln fågelskyddsområde, 1,4 km

Platser

Almedalen, 143 m
Birgers gränd, 238 m
Botaniska Trädgården, 518 m
Dansa, din djävul, 556 m
Fiskargränd i Visby, 385 m
Paviljongsplan, 737 m
Rackarbacken, 863 m
Salomos stenbrott, 558 m
Södra hällarna i Visby, 3,0 km
Åhsbergska hagen, 3,3 km

Rauk

Snäckschimpansen, 4,2 km

Ringmuren

Dalmanstornet, 728 m
Ett torn i Östergravar, 669 m
Fiskarporten, 267 m
Jungfrutornet, 776 m
Kajsartornet, 579 m
Kaponniärerna, 854 m
Kruttornet - Visby kastal, 290 m
Kvarntornet, 587 m
Kärleksporten, 519 m
Lilla Strandporten, 218 m
Lübeckerbräschen, 865 m
Långa Lisa, 875 m
Murfallet, 712 m
Mynthuset, 879 m
Nordergravar, 966 m
Norderport, 891 m
Portar i ringmuren, 864 m
S:t Göransporten, 878 m
Segeltornet, 488 m
Sidledes skytte, 730 m
Silverhättan eller Kames, 857 m
Skansen Havsfrun, 592 m
Snäckgärdsporten, 861 m
Sparbössan, 720 m
Sprundflaskan, 442 m
Stor Christin, 576 m
Storhenrik, Store Henrik, 583 m
Söderport, 625 m
Tjärkoket, 545 m
Valdemarsmuren, 622 m
Östergravar i Visby, 770 m
Österport, 608 m

Ruin

Allmänt ruiner, 1,4 km
Drottens ruin, 429 m
Helgeands kyrkoruin, 656 m
Ryska kyrkan, 490 m
S:t Clemens ruin, 546 m
S:t Göran - kyrkoruin, 1,2 km
S:t Hans och S:t Pers ruiber, 336 m
S:t Lars ruin, 407 m
S:t Mikael, 528 m
S:t Nicolai ruin, 726 m
S:t Olof ruin, 443 m
S:ta Carin ruin, 428 m
S:ta Gertrud ruin, 715 m
Solberga Kloster ruin, 961 m
Visborgs slott, 510 m

Runor

Evigt medan världen vakar, 333 m

Saga

Carins blomma, 418 m
Jungfrun i tornet, 776 m
Karbunkelstenarna, 622 m
Pilla ett troll i huvudet, 642 m

Skulptur

Den återuppståndne i domkyrkan, 567 m
Jungfru Maria, 566 m
Klädd i solen i Visby, 459 m
Markus, evangelisten, 587 m
Änglavingar, 654 m

Stränder

Fridhem, 6,2 km
Gustavsvik, 3,1 km
Norderstrand, 1,7 km
Snäck, 4,3 km
Visby havsbad, 66 m

Träsk

Svaide vät, 5,7 km

Visby

25 juli 2003, 214 m
De första spåren, 490 m
Klinten, 589 m
Stora Torget, 443 m
Strandgatan, 221 m
Välkommen till Visby, 106 m

Färjor

834 m, Destination Gotland


Se vidare Boendesidan