text bild karta   info, a-ö

Kommentera, tillägga, kritisera


Sidan du skriver en kommentar till visas också längre ner på denna sida.

Du kan inte spara scripts eller länkar i något av fälten.
Vi kontrollerar inlägget före publicering. Det kan ta någon dag.

Ange gärna ditt namn i kommentarsfältet så att vi vet vem vi skall tacka.

Rubrik till din kommentarKommentarKyrkor

Gotland | Guide Gotland
Kyrkor
Kyrkor, foto Bernt Enderborg

Kyrkorna på Gotland är en enastående företeelse i den europeiska kristenheten


Förutom ett dussintal ruiner i Visby så finns det nästan 100 medeltida kyrkor som fortfarande används på Gotland. I förstone kan allihop tyckas likadana, men med lite kunskaper om vad man ser så är varje kyrka en skatt i sig.

I en förundersökning - Gotlands medeltida kyrkor - en del av världsarvet? - säger Louise Borgö i Visby den 17 augusti 2009 att:

"På Gotland finns 92 medeltida kyrkor i bruk. En av dem ligger i Visby och är stiftets domkyrka och övriga 91 är utspridda på resten av ön. På medeltiden hade Visby ytterligare minst 12 kyrkor och landsbygden minst 4 till, som idag är ruiner."

"I inget annat landskap har man byggt så intensivt under medeltiden som på Gotland" (s 144), alla är byggda före år 1350, och 100% av kyrkorna är klassade som riksintresse för kulturmiljövården (s 123), vilket står att läsa i "Sockenkyrkorna, Kulturarv och bebyggelse", ett forskningsprojekt, Riksantikvarieämbetet, Kristianstad boktryckeri, 2008.

Några röster om kyrkorna

Konsthistoriker Brunius skrev på 1800-talet att ”Af Gotlands talrika kyrkor finns knappt någon, som ej förtjenar att i konsthistoriskt afseende tagas i närmare skärskådande”. Konstprofessorn och den störste undersökaren av våra kyrkor, Johnny Roosvall, sa att Gotlands kyrkor var "En enastående företeelse i den europeiska kristenheten." Gunnar Svahnström säger i guideboken Gotlands kyrkor, Arlöv 1984 att: ”En sådan koncentration av märkliga kulturminnen möter man eljest knappast på dessa nordliga breddgrader”. Engelsmannen och konsthistorikern T Frances Bumpus skrev i sin bok om kyrkorna i Sverige, Norge och Danmark 1908 att: "...I know no district of Europe more fascinating to the ecclesiologist then this little sea-girt isle." Nedan lämnar också en engelsman, Heales, sitt vittnesbörd.

I mitt tycke är Garda kyrka den vackraste, som också är en av de äldsta stenkyrkorna, med bl a sin unika 1100-tals konst och det bevarade taket från samma århundrade. Men det finns många vackra kyrkor, fyllda med makalös konst av allehanda slag.

99% av konsten, eller mer, finns på landet och inte i S:ta Maria, domkyrkan i Visby, som är den mest besökta platsen. Och det är också på landet som den unika och nyskapande konsten finns, och då är det fråga om 100%.

När och varför byggdes kyrkorna


Alf Henriksson säger att det nästan finns en katedral i varje socken på Gotland, och så är det väl ungefär, men det som förundrar är att det är så få som har åstadkommit alla dessa kyrkor, omkring 10-15 gårdar per kyrka - de måtte ha varit rika som troll ty varje kyrka är utsmyckad på allehanda sätt: stenarbeten, målerier, skulpturer, glasmålningar, smide osv.

Det är många som har frågat sig varför det har byggts så många kyrkor, tätheten är exceptionell och varhelst man än befinner sig på ön så har man ofta en eller flera kyrkospiror i blickfånget.

Antag för perspektivets skull att Gotland hade en befolkning på låt säga 50.000 personer under 1100- till 1300-talet och att det var jämt 100 kyrkor de byggde. Antag vidare att Sveriges största stad Stockholm i dag har 1 miljon innevånare. Divisionen ger alltså 2.000 kyrkor att bygga och fylla med konstverk om stockholmarna skulle göra samma sak i dag som gutarna gjorde under medeltiden.

Se Kyrkornas ålder, Varför byggdes alla kyrkor och Vem byggde kyrkorna.

Det största kulturarvet


Gotland är långt ifrån bara rosor, badstränder och en ringmur. Kyrkorna är otvivelaktigt vårt största kulturarv, och fastän såväl danskar som svenskar, arkeologer och museifolk har burit iväg med tonvis av konstverk från kyrkorna, återstår ändå bra mycket. Vi döper ungarna i dopfuntar som snart nog är tusen år gamla, vi ser de inmurade bildstenarna som är flera hundra år äldre än kyrkorna och vi kan alla se runor, klotter och allvarliga saker, på golv och väggar, på stenar och minnesmärken.

I varje kyrka på Gotland bor medeltiden kvar högst påtagligt - tiden har på något sätt konserverats och vid ett besök i en kyrka så är man alltså nära den.

Det tar sin tid


Visby hinner man springa runt på några timmar men landets kyrkor och de kolossala byggnadsverken från forntiden kräver lite planering och tar längre tid.

Och det är en lisa för själen att ta del av kyrkorummens självklara tystnad, de medeltida tankarna på väggarna, häpnadsväckande målningar som t ex i Anga och Garda, reliefer som t ex Tänkaren i Martebo, Spel och dobbel, den Medeltida punkrockaren och Kvinnan klädd i solen. Det finns väldigt, väldigt mycket att se och lika mycket att begrunda.

Till sist ett litet råd: visst är kunskaper om vad du ser bra att ha, men den medeltida konsten skapades inte för allehanda förståsigpåare. Det är faktiskt bara att åka ut i härligheten, kika efter och tycka vad du tycker.

* Målningar i kyrkan - vem är det
* Kyrkorna på en karta

Kyrkorna i Visby


I Visby finns det ju som bekant bara en medeltida kyrka i behåll, S:ta Maria, resten är mer eller mindre välbevarade ruiner, som i och för sig är väldigt vackra. I skriften De hundra kyrkornas ö från 1989, som ges ut av Stiftsamfälligheten i Visby stift, säger Tore Furberg att den engelska majoren Alfred Heales besökte Gotland 1884 och blev så fascinerad av kyrkorna på landet att han också återvände nästa år, sedermera blev det en bok av det hela: The churces of Gotland (other than those of Wisby).

Vi citerar ett stycke av Furberg där han beskriver lite av bokens innehåll: "Texten börjar med att beskriva Visby under glansperioden, då staden som handelscentrum överglänste t o m London. De många kyrkorna i Visby, liksom Roma klosterkyrka, har enligt författaren sina motsvarigheter i andra länder men kyrkorna på den gotländska landsbygden är till stor del unika i sitt slag. Kyrkorna på Gotland är i jämförelse med de engelska landskyrkorna nästan orörda och har nästan helt och hållet undgått den destruktiva procedur, som kallas restaurering."

Och jag kan inte annat än att hålla med major Heales och Roosvall. Det är kyrkorna på landet som är den enastående företeelsen i europeiska kristenheten.

Fler guider


Gotlands kyrkor är ett omfattande område. Vi har gjort några andra guider som kan vara av nytta:

* Glasmästarna, glasmålningar, Lye kyrka
* Målningar
* Målningar - vem är det
* Skulpturer, reliefer
* Smideskonst

- Gotlands sökmotor uppe i högra hörnet är också snabb och bra.
/text och foto Bernt Enderborg

Länk till sidan: http://www.guteinfo.com?id=1784


Se vidare Boendesidan

Kommentarer till denna sida

1) Oplysninger om gotlandske kirker

Det er et helt fantastisk arbejde Bernt Enderborg her har udført. Det har glædet os rigtig meget at kunne hente mange personligt udformede kommentarer til det righoldige billedmateriale her findes til eget brug i forbindelse med vores ophold på Gotland i juni 2012, hvor vi besøgte 47 af kirkerne. Derved har vi fået et endnu bedre indblik i den fantastiske rigdom, Gotland er i besiddelse af.
Iver Gaarden. Aalborg. Danmark.

--- webmastern kommenterar ---

- Tack Iver för dina vänliga ord! Det glädjer oss att vi kunnat vara till hjälp.

2) Besökte Gotlands alla kyrkor på en dag

Sommaren 2010 tog jag och min hustru Karolina och genomförde en gammal dröm. Vi besökte Gotlands alla 96 kyrkor på en och samma dag!

Nja, vi var inte inne i kyrkorna, men vi stannade vid varje och tog två bilder: en på namnskylten och en på kyrkan. Det tog 13,5 timme och turen blev, tror jag, 96 mil. Bragden resulterade i alla fall i artikel i Gotlands allehanda!

Med vänlig hälsning,
Sven Andersson, Uppsala

--- webmastern kommenterar ---

Hej Sven!

Det måste ha varit häftigt att se all denna rikedom på en enda dag. Och det är roligt att veta att det är möjligt att göra det, men jag vet inte om jag vill rekommendera någon annan att göra samma sak.

- Tack för din information!

3) Stenportalerne - er de blevet restaureret og genhugget?

Efter at have besøgt en pæn del af Gotlands fantastiske kirker sommeren 2015 vil jeg spørge om man har haft et restaureringsprogram vedr. stenportaler på kirkerne.

På vore breddegrader vil natursten blive mørkt, overgroet med alger, forvitre lidt i overfladen osv. så det bliver vanskeligt at aflæse figurerne. Vi oplevede at alle portaler var fine, rene og skarpe i konturene. Derfor spørger jeg om de generelt er blevet restaureret, afrenset eller genhugget? Eller om Gotland er velsignet med et klima der ikke tærer på sandstenen?

UL (København)

webmaster kommenterar


Nej, så välsignat klimat har inte Gotland, utan portalerna rengörs. Däremot vet jag inte om det sker med jämna mellanrum, vid behov eller möjligen enbart när hela kyrkan restaureras.

Det finns också hårresande exempel på sådan rengöring. Erik Olsson, kulturgiganten och skaparen av fiskerimuseet vid Kovik, berättar i en bok att han hade upptäckt rester av färg i en portal - jag tror det var Lejonporten i Hablingbo - men innan han hade hunnit undersöka det hela närmare kom någon från myndigheterna och tvättade portalen med kaustiksoda så att alla spår av färger försvann.

Det förekommer också att portalerna restaureras. Vid ett snabbt ögonkast på t ex kyrkan i Östergarn så ser man att utsmyckningarna är relativt nya. Och så är det nog också med kyrkor som brunnit i senare tid, som t ex Träkumla (vi visar inte exteriöra utsmyckningar från denna kyrka), och det finns därtill ett par kyrkor som har återtagits i bruk och också dessa har nog restaurerats.

Det finns ett företag på Gotland, Byggnadshyttan, med 38 anställda som inte gör annat än att restaurera kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

- Tack för din fråga! Roligt att höra av någon från Danmark. Flera danskar borde besöka Gotland, vi var ju den del av Danmark en gång. Och t ex jägarna som drev iväg på isflaket 1603 var danskar, se Kutatavlan.

Och ja, jag har besökt Danmark ett par gånger. Strosat runt i Köpenhamn, hälsat på i Kristiania (nej, jag använder inte sånt, vi bara kikade och tog en öl), njutit av konsten i Lousiana och dinglat med benen från Danmarks underbara klippor ut mot Östersjön.

/bernt

Vill du fråga om, kommentera eller diskutera något på denna sida - klicka här.

Mer information

Mer om Guide: länkar, karta - för annat se Information.
Mer om Annorstädes: länkar, karta.

Guide till Gotland

Guider till Gotland - över 30 översikter inom olika områden.