text bild karta   info, a-ö

Gravfältet vid Gålrum

Gotland | Alskog socken | Skeppssättningar4
Gravfältet vid Gålrum
Gravfältet vid Gålrum, foto Bernt Enderborg

En hel flotta av skeppssättningar, sju stycken, seglar sen bronsålder fram i Alskog


Gravfältet vid Gålrum i Alskog socken har stor variation av gravar från bronsåldern till romersk järnålder. 125 fornlämningar, varav fem rösen, åtta skeppssättningar, 111 runda stensättningar samt en bildsten som 1925 flyttades några kilometer från Tomtängskvior till Gålrum. Mindre rösen, gravar och skeppssättningar som pryder fältet är från järnåldern.

Det står ofta att läsa om skeppssättningarna på bilden ovan i historiska översiktsböcker, varvid de oftast beskrivs som en flotta av något slag. I två av skeppssättningarna har man hittat föremål från yngre bronsålder (1000 - 500 f.Kr), så det är uppemot 3000 år gamla skepp; buktiga skulle kanske Homeros han kallat dem, om han varit född när de byggdes.

Bildsten vid Gålrum i Alskog

Bildstenen vid Gålrum
De gutniska bildstenarna är intressanta saker. Visserligen går det inte längre att se bilderna på stenen i Gålrum eftersom väder och vind ständigt gnatar men de är tankeväckande i alla fall.

Det är på bildstenarna man har fått reda på hur seglet på vikingaskeppen såg ut (bildstenarna är dock ofta äldre än vikingatiden). Och de senare bildstenarna är väl några hundra år äldre än de många runstenarna i Svealand, som ju vanligen är skrivna med danska runor någon gång på 1000-talet eller så, fast det kanske man inte får säga.

Bildstenarna är emellertid en gutnisk specialitet, finns inte annorstädes i världen förutom något exporterat exemplar i Uppland och något eller några på Öland.

Bildstenen vid Gålrum är dock ditflyttad av fornminnesälskande personer från Tjängdarve, som ligger västerut i Alskog, och vi skall tillägga att man har hittat flera bildstenar i Alskog men att de förstås är rövade av kulturtjuvar till museer - antagligen står en del av Alskogs kulturarv på Historiska Museet i Stockholm av någon för gutar kränkande och obegriplig anledning. Det händer ibland att det sägs att det här är viktiga saker för Sveriges kulturarv varför tydligen något eller några museer i Stockholm skall fyllas med dyrgripar från Gotland, men det är förstås viktiga saker för vårt kulturarv också.

Rösen vid Gålrum i Alskog på Gotland

Gravfält
Skogen är bemängd med gravar, och det område som Gålrum är en del av sträcker sig faktiskt en mindre mil söderut (det ligger mängder med fornlämningar i skogarna söderöver). Det är en vanlig gravtyp som Du ser på bilden ovan, och förekommer både som brand- och skelettgrav. Under ett och ett halvt årtusende har döda begravts i Gålrum i Alskog. Och där finns över 100 gravar, de flesta dock mycket låga och knappt synliga över marken.

Gålrum, ett gravfält i Alskog

Mera gravar
Inne på området finns ett mindre röse och det är en väl använd stund att gå omkring vid Gålrum och kika på historien. Men det är väl fortfarande ett gravfält på något sätt, så sätt Dig gärna på en stor sten och fundera en stund, och låt ungarna hoppa omkring, men inga grillplatser och sånt.

Gålrum, Alskog socken, Gotland

Stenformation
Riktigt vad älskarna (ett gammalt namn på folk boende i Alskog) har tänkt sig med stenformationen på bilden vet jag inte, kanske är det någon slags domarring eller samlingsplats eller så. Gravfältet har nyttjats under lång tid och kanske har bronsluretutande människor, som bilden på informationstavlan låter förstå, promenerat runt i högtidliga ceremonier och tagit adjö av sina älskade.

Personligen har jag dock alltid haft svårt att föreställa mig annat än att de ställde till ett förfärligt oväsen med bronslurar, varför jag liksom inte riktigt kan tro på sånt där. De som lever i Alskog i dag, dvs de jag känner, är hyvens folk och skulle säkert kunna tuta alldeles ohyggligt i sådana där lurar, men knappast på kyrkogården.

Bronsåldersröset på bilden ovan kallas på informationstavlan för Digerrojr (eller hur de nu stavar), men det är fel. Digarojr återfinns halvannan mil söderut, ovanstående röse ligger i Dikkarehagen men något särskilt namn har det mig veterligen inte.

Gravfältet Gålrum på Gotland

Ringar i marken
Överallt på Gotland så hittar Du dem, ringar i marken, nån som någon gång har gjort något. Forskare drar ju vanligtvis till med att det har med religiösa ceremonier att skaffa och så låter de måla en bild med någon som går och tutar i en ofantlig bronslur.

Mja, religiösa älskar finns förstås, men nja, folk var nog inte mera religiösa på den tiden än vad vi är i dag. Vad folk på platsen egentligen har hållit på är det ingen som vet. Möjligen kan man säga att det där med ringar, det skulle lika gärna ha kunnat vara fyrkanter, har något med brondåldersfolkets religion att skaffa. Vår gamla Gutesaga säger ju att allt är bundet i ringar (som den officiella svenska översättningen lyder) - Alt ir baugum bundit - men om och hur det hänger ihop är inte gott att veta.

Varför "Alt ir baugum bundit" inte betyder att det är vapenmakt (pilbågar) som binder allt samman vet jag inte. Är det så otroligt?
/text och foto Bernt Enderborg
Alskog socken

Gravfältet vid Gålrum

kartan.

Alskog socken

är markerad på kartan, klicka och socknen med utflyktsmål visas.

Mer info

Här finns mer om Skeppssättningar4.

Länk till sidan: http://www.guteinfo.com?id=1664

Stugor östra Gotland

2 bäddar - Solstugan Alskog
2 bäddar - Rum i Sjonhem
4 bäddar - Kalkstenshuset Alskog
4 bäddar - Lövängen
4 bäddar - Bulhus 1
4 bäddar - Bulhus 2
4 bäddar - Campingstuga
4 bäddar - Combistuga
4 bäddar - Präriehuset
4 bäddar - Rum i Sjonhem
4 bäddar - kalkstenshus
5 bäddar - Familjestuga 1
5 bäddar - Familjestuga 2
6 bäddar - Ljugarn
6 bäddar - Flygeln
6 bäddar - Nunneborgen
12 bäddar - Prästgården


Se vidare Boendesidan

Guide till Gotland

Guider till Gotland - över 30 översikter inom olika områden.