text bild karta   info, a-ö

Ollajvs naturreservat

Gotland | Alskog socken | Naturreservat | Utskrift | Mobilsida
Ollajvs naturreservat
Ollajvs naturreservat, foto Bernt Enderborg
Ett drygt 115 hektar stort skogsområde beläget ca 1 km sydväst om Ljugarn. Området är förhållandevis fuktigt, och stora delar av skogsmarken kan karaktäriseras som sumpskog. Gran är det dominerande trädslaget, och många av träden är gamla och grova. Flera av träden växer på tydligt utvecklade socklar. I området finns rikligt med död ved i form av torrträd, högstubbar och granlågor i fuktiga miljöer.

Ollajvs naturreservat

Vegetationen domineras i bottenskiktet av mossor, huvudsakligen vanliga arter som kvastmossa, kranshakmossa, husmossa och väggmossa, men inom området finns även en lokal för den sällsynta mossan grön sköldmossa, en art som är upptagen i bilaga 2 i EU:s art- och habitatdirektiv.

Ollajvs naturreservat

I fältskiktet växer huvudsakligen risväxter och ställvis gott av ormbunkar som majbräken, skogsbräken och ekbräken. De äldre granarnas stammar täcks av gammelgranslav, medan kattfotslav och havstulpanlav växer mer sparsamt. Granticka förekommer med enstaka exemplar.

Ollajvs naturreservat

Genom området rinner Svajdeån samt ett par mindre biflöden till denna.

Ps. Guteinfo rättar. På informationsskylten i skogen står att det stora stenröset vid Gålrum heter Digerrojr. Det är fel. Digerrojr ligger i Garde socken några kilometer åt söder. Röset vid Gålrum har vi på Guteinfo kallat Dikkarehagens röse emedan det inte har något egen namn. Du får vara beredd på att myndigheter och kartritare kommer att ha fel i många år till, ty den här informationen går inte att få in i skallen på sådana. Om jag kommer ihåg rätt så är det Hilfeling som i slutet av 1700-talet har fel första gången. Ds.
/text Länsstyrelsen i Gotlands län, foto Bernt Enderborg

Platsguide

Guteknappen - platsguide

Genom att trycka på en knapp på mobilen med gps får du gudning. Står du t ex nära en kyrka får du information om kyrkan och en lista på vad som finns i närheten.

Platsguiden fungerar förstås bara när du är på Gotland. Mobilanpassat finns på Visit Hemse - klicka på hjärtanet.
Alskog socken

Vägbeskrivning


Alskog socken är gulmarkerad på kartan, klicka och socknen med utflyktsmål visas.

Mer info

Här finns mer om Naturreservat.

I närheten - fågelvägen

Artiklar

En vandringsled i Ardre, Kapungs slott, 4,8 km
Folhammar eller Fågelhammar, 4,6 km
Ljugarns förskola - Bikupan, 2,1 km
Ljuvliga Ljugarn på Gotland - film, 2,3 km
Nu blåser vi ut ljusen, 2,5 km
På vandring i Garde den 24/7-2003, 4,3 km

Bilder

Med solen i ryggen, 4,2 km

Fiskeläge

Gamle hamn i Ljugarn, 2,5 km
Langbjänne, Langbjenne fiskeläge, 2,2 km
Svajde fiskeläge, 1,3 km
Tutens eller Masrebodar fiskeläge, 2,2 km
Vitvär fiskeläge, 3,6 km

Fornborgar

Botvidebackar - Walbierg, 3,7 km
Fornborgen Burgen eller Burgvallen, 1,9 km
Kaupungs slott, 4,6 km

Fritid

Vandring längs Ljugarnstranden och Ardreskogen , 3,6 km

Företag

Ljugarns Bygg, 2,0 km

Hamnar

Ljugarns hamn, 2,3 km

Historia

Anckarströms änka, 3,9 km
Portklappen i Alskog, 2,6 km
Visbjerg - promenadguiden, 4,0 km

Kastaler

Lau kastal, 5,7 km

Kuriosa

En sojde, 4,3 km
Flodhästen i Ljugarn, 4,1 km
Västra kyrkogårdsmuren i Lau, 5,7 km

Kyrka

Alskog kyrka, 2,6 km
Gunfjauns kapell, 4,4 km
Lau kyrka, 5,7 km

Kåseri

Ellinor på land, 2,2 km
I centralplaneringens anda, 2,4 km
Lemviqs Apotek, 4,8 km
Ljugarn med Fish n Chips, 2,4 km
Säsongsförlängare, 1,2 km

Kämpgravar

Käldänge, 4,0 km
Kämpgravar i Juves änge, 3,1 km
Visne ängar, 4,8 km

Magiska Gotland

En skön kväll i Ljugarn 7/8-2006, 2,6 km
Hur mycket magi tål du, 4,0 km
Månen, 1,1 km
Några bilder på Lau, 3,4 km
Ta det lugnt - besök Ljugarn i stället, 2,3 km
Älvorna dansar, 5,3 km

Museer

Fossilmuseum, 2,4 km
Ljugarn strandridaregård, 2,4 km
Strandbygdsmuseum i Ljugarn, 2,6 km

Målningar

Alskogaren - glasmålare, 2,6 km
Aposteln Petrus i Lau, 5,7 km
Den unge Jesus, 5,7 km
Mariabilder - Maria med skyddsmantel, 2,6 km

Naturreservat

Folhammar, 4,6 km
Ollajvs naturreservat, 0 m

Platser

Godugn - stenåldersgrotta, 4,1 km
Lau käldu, 4,6 km
Visbjerg, 4,0 km
Vitvär, namnet = Widfärswik, 3,6 km

Rauk

Folhammar, 4,6 km
Var kommer de ifrån?, 4,6 km

Reklam

Husbyggarna, 1,6 km

Saga

Fålltare fylling, 2,7 km

Skeppssättningar

Gålrum gravfält, 876 m
Bandeläins täppu, 4,4 km
Liffrideskeppen, 3,1 km
Skeppssättningar vid Digerrojr, 2,7 km

Skulptur

Altartavlan i Lau kyrka, 5,7 km
Globus, stenkonstnär, 2,6 km
Josefs första dröm, 2,6 km
Medeltida föreställningar, 5,7 km
Triumfkrucifixet i Lau, 5,7 km
Tvivlaren i Lau, 5,7 km

Slipskåror

Lite till om slipskåror, 5,4 km

Socken

Alskog, 2,5 km

Stenrösen

Digerrojr, 2,7 km
Dikkarehagens röse, 834 m

Stränder

Lausviken, 2,9 km
Ljugarns strand, 2,7 km
Svajde, 1,4 km

Ängen

Hemängen i Ljugarn, 2,3 km
Käldänge, 4,0 km

Öar

Skarpholmen, 5,6 km

Stugor östra Gotland

2 bäddar - Solstugan Alskog
2 bäddar - Rum i Sjonhem
4 bäddar - Kalkstenshuset Alskog
4 bäddar - Lövängen
4 bäddar - Bulhus 1
4 bäddar - Bulhus 2
4 bäddar - Campingstuga
4 bäddar - Combistuga
4 bäddar - Präriehuset
4 bäddar - Rum i Sjonhem
4 bäddar - kalkstenshus
5 bäddar - Familjestuga 1
5 bäddar - Familjestuga 2
6 bäddar - Ljugarn
6 bäddar - Flygeln
6 bäddar - Nunneborgen
12 bäddar - Prästgården


Se vidare Boendesidan