text bild karta   info, a-ö

Nyheter Gotland

North East West South

FHM - alla nyheter 

Hållbara samhällen behövs för att motverka övervikt och fetma

Den 4 mars uppmärksammas Världsfetmadagen, i år med fokus på hälsofrämjande och hållbara samhällen. Samtidigt presenterar Folhälsomyndigheten en ny analys som ger ökad kunskap om utvecklingen av övervikt…... läs mer »

Folkhälsomyndigheten har kartlagt den svenska ensamheten

Ensamheten är högre i vissa grupper av befolkningen, bland annat bland yngre och äldre personer. Det visar en kartläggning som är en del av uppdraget om ofrivillig ensamhet, och som har överlämnats till regeringen.... läs mer »

Kulturaktiviteter kan bidra till bättre folkhälsa

Att delta i kulturaktiviteter kan gynna hälsan på många olika sätt. Det visar en ny rapport från Folkhälsomyndigheten som sammanfattar resultat från en litteraturöversikt om kulturens betydelse för hälsan.... läs mer »

Ny vägledning om inomhusmiljö i bostäder ska stötta kommunernas tillsynsarbete

Många människor upplever hälsorelaterade besvär på grund av sin inomhusmiljö. Folkhälsomyndigheten har därför tagit fram en ny vägledning och stödmaterial som ska hjälpa kommunerna i arbetet med…... läs mer »

Vaccination mot mässling särskilt viktigt vid utlandsresor

Flera länder i Europa varnar för pågående utbrott av mässling. Den som smittas kan bli allvarligt sjuk. Därför är det viktigt med vaccinationsskydd mot mässling vid resor utanför Sverige.... läs mer »

Den nordiska folkhälsokonferensen arrangeras i Sverige 2025

I maj nästa år kommer den nordiska folkhälsokonferensen till Sverige. Folkhälsomyndigheten står för arrangemanget, och syftet är att skapa dialog och lärande om folkhälsoarbetet i de nordiska länderna.... läs mer »

Enkät till 110 000 personer ska undersöka folkhälsan i Sverige

I dagarna skickas en enkät ut till drygt 110 000 personer i Sverige för att undersöka folkhälsan. Svaren på enkäten gör det möjligt att följa utvecklingen i befolkningen över tid, så att rätt åtgärder…... läs mer »

Nationella mål föreslås för en hälsosam och hållbar livsmedelskonsumtion

Dagens livsmedelskonsumtion är inte hållbar för hälsa, miljö och klimat. Våra matvanor ökar risken för sjukdomar som diabetes, fetma, hjärt- kärlsjukdom och olika cancerformer. På uppdrag av regeringen…... läs mer »

Rekommendationer för vaccination mot covid-19 våren 2024

Alla personer 80 år och äldre, samt personer 65 år och äldre med dagliga omsorgsinsatser, rekommenderas en påfyllnadsdos vaccin mot covid-19 under våren 2024. Tillgången på vaccin är god och det finns som…... läs mer »

Covid-19 fortsätter minska – men andra luftvägssjukdomar kvar på en medelhög nivå

Den senaste statistiken från Folkhälsomyndigheten visar att de bekräftade fallen av covid-19 fortsatt minskar, men att spridningen av influensa och RS-virus ligger kvar på en medelhög nivå. Samtidigt ses en ökning i antalet…... läs mer »

De narkotikarelaterade dödsfallen ökade för första gången på fyra år

Under 2022 ökade antalet dödsfall som orsakats av narkotikaförgiftningar för första gången på fyra år. Oavsiktliga överdoser var den vanligaste dödsorsaken, och opioider var involverade i 86 procent av…... läs mer »

Vistelse i naturmiljö positivt för barns hälsa

Natur och biologisk mångfald har positiva hälsofrämjande effekter för barns hälsa. Det visar en ny forskningssammanställning som tagits fram på uppdrag av Folkhälsomyndigheten.... läs mer »

Nu införs anmälningsplikt för kyltorn

Regeringen har beslutat att införa anmälningsplikt för kyltorn för att förebygga risken för spridning av legionella. De nya bestämmelserna införs den 1 februari 2024 och innebär att verksamheter blir skyldiga att…... läs mer »

Fortsatt ökad försäljning av antibiotika under 2023

Den totala försäljningen av antibiotika på recept fortsatte att öka under 2023 efter en kraftig nedgång under pandemin. Trots ökningen ligger försäljningen för hela året fortfarande under nivåerna…... läs mer »

Tillsynsplanen klar för 2024 års arbete inom områdena alkohol, tobak, nikotinprodukter och hälsofarliga varor

I år planerar Folkhälsomyndigheten att bedriva tillsyn och marknadskontroll inom nio områden. De presenteras i den årliga tillsynsplanen och i programmet för marknadskontroll.... läs mer »

TBE-säsongen närmar sig

Antalet fall av TBE fortsatte att öka 2023. Personer som vistas i områden där TBE förekommer uppmanas att ta ställning till vaccination i enlighet med regionernas rekommendationer för ett ha ett gott skydd inför fästingsäsongen.... läs mer »

Ökat antal fall med invasiva grupp A-streptokocker

Ny sammanställd statistik visar att antalet rapporterade fall med invasiva grupp A-streptokocker, iGAS, ökade till cirka 1300 under år 2023. Sjukdomsförloppet kan vara hastigt, och det är viktigt med snabbt och korrekt omhändertagande…... läs mer »