text bild karta   info, a-ö

Nyheter Gotland

North East West South

FHM - alla nyheter 

Förnyat och stärkt WHO-samarbete för stöd till det globala antibiotikaarbetet

Världshälsoorganisationen, WHO, har gett förnyat uppdrag till det samarbetscenter för antibiotikafrågan som finns på Folkhälsomyndigheten. Sedan 2016 har centret tillhandahållit stöd till WHO i att stärka…... läs mer »

Sänkt medellivslängd för ensamstående kvinnor med kort utbildning

Medellivslängden sjunker för ensamstående kvinnor med förgymnasial utbildning födda i Sverige. Det visar en ny sammanställning från Folkhälsomyndigheten.... läs mer »

Narkotika i Europa växande utmaning

Tillgången till narkotika i Europa är hög. Ett brett utbud av substanser med hög styrka och i nya former och kombinationer ökar riskerna för skada. Det slår EU:s narkotikamyndighet EMCDDA fast i en ny rapport.... läs mer »

Normer påverkar bisexuellas psykiska hälsa

Bisexuella har sämre livsvillkor, livskvalitet och hälsa än homosexuella och heterosexuella. Det visar en ny rapport som bygger på forskning i de nordiska länderna.... läs mer »

Vaccination mot mpox viktigt för personer i riskgrupp

Smittspridningen av mpox fortsätter och det är viktigt att vaccination finns lättillgängligt i sjukvården för individer med ökad risk att exponeras. Personer med ökad risk uppmanas också att se över sitt…... läs mer »

Fler grupper har behov av HPV-vaccination

Folkhälsomyndigheten ser ett behov av vaccination mot humant papillomvirus, HPV, i grupper som hittills inte erbjudits denna vaccination på ett organiserat sätt. Grupperna inkluderar pojkar och män, inklusive män som har sex med…... läs mer »

Uppdaterad beräkning visar på högre samhällskostnader för narkotikabruk

Narkotikabruket i Sverige beräknas ha kostat samhället minst 44 miljarder kronor år 2020. Det visar en uppdaterad beräkning som Folkhälsomyndigheten låtit göra. Genom förebyggande arbete kan samhället minska…... läs mer »

Hälsan bland de yngsta behöver förbättras

Det finns hälsomässiga utmaningar bland de yngsta i befolkningen och hälsan är ojämlikt fördelad. Det visar en ny kartläggning från Folkhälsomyndigheten.... läs mer »

Samordnad vaccinationsinsats mot covid-19 och influensa i oktober 2024

Hösten 2024 rekommenderar Folkhälsomyndigheten att vaccinationsinsatsen mot covid-19 och influensa sker samordnat från den 15 oktober.... läs mer »

Nya rapporter: Så är det att vara äldre och leva med hiv i Sverige i dag

Det finns en oro bland äldre personer som lever med hiv för att inte få rätt vård och omsorg under ålderdomen. Det visar två nya rapporter om bland annat erfarenhet av att åldras med hiv, vad ett gott liv innebär…... läs mer »

Kikhosta ökar i Sverige

Antalet rapporterade fall av kikhosta ökar i Sverige efter att ha legat på låga nivåer sedan år 2020. För de yngsta barnen kan kikhosta vara en livshotande sjukdom. Det är viktigt att förebygga kikhosta genom att…... läs mer »

Remissförslag respektive vägledning för vaccination mot vattkoppor och bältros

Folkhälsomyndigheten konstaterar att vattkoppor uppfyller kriterierna för nationellt vaccinationsprogram, och ett förslag går nu ut på remiss till berörda instanser. Myndigheten har även tagit fram en vägledning om…... läs mer »

Vart femte dödsfall under 65 år kan kopplas till bruk av alkohol, narkotika eller tobaksrökning

En av fem personer som dog i förtid under år 2022 hade minst en dödsorsak som kunde kopplas till bruk av alkohol, narkotika eller tobaksrökning. Det visar Folkhälsomyndighetens årliga uppföljning om tillgång, bruk…... läs mer »

Europeisk undersökning ska ge kunskap om narkotika och dopningsmedel i Sverige

Under maj och juni pågår en europeisk webbundersökning för att få en bild av hur narkotika används i Sverige och Europa. I Sverige ingår även frågor om dopningsmedel. Undersökningen genomförs av…... läs mer »

25-årsjubileum för Stramadagen om Sveriges banbrytande arbete mot antibiotikaresistens

Den 15 maj hölls den 25:e Stramadagen i Stockholm med Folkhälsomyndigheten och Strama. Detta för att uppmärksamma Stramas viktiga del i det svenska arbetet mot antibiotikaresistens. Med anledning av jubileet närvarade Hennes Kungliga…... läs mer »

Stora skillnader mellan regionerna i andelen äldre vaccinerade mot covid-19

Vaccinationstäckningen hos äldre varierar stort i landets olika regioner. Effektiv informationspridning, god tillgänglighet till vaccination, enkla bokningsförfaranden och personliga kallelser är faktorer som påverkar positivt.... läs mer »

Ny tillsynsvägledning om temperatur inomhus

Folkhälsomyndigheten publicerar nu en ny tillsynsvägledning om temperatur inomhus. En förändring jämfört med tidigare är att de nya allmänna råden har ett större fokus på höga temperaturer.... läs mer »