text bild karta   info, a-ö

Nyheter Gotland

North East West South

Arbetsförmedlingen - jobb på Gotland 

Verksamhetschef resursområde AnOpIva

Som en del av Region Gotland ansvarar hälso- och sjukvårdsförvaltningen för i stort sett all offentligt finansierad hälso- och sjukvård samt tandvård på Gotland. Våra cirka 1400 medarbetare värnar patientens bästa med fokus på trygghet, respekt, integritet och tillgänglighet.

Resursområdet AnOpIva innefattar tre enheter: anestesi, operation och intensivvårdsavdelning med cirka 100 medarbetare. På operationsavdelningen utförs ca 3700 elektiva operationer per år, främst inom områdena ortoped, kirurgi, gynekologi, urologi och öron näsa hals. Det finns även extern verksamhet som dagkirurgi, narkos på röntgen och käkkirurgi. Den akuta verksamheten spänner över alla områden inom operationssjukvården. Det finns fem salar på centraloperation och två på den dagkirurgiska enheten. Intensivvårdsavdelningen på Visby lasarett har fem vårdplatser varav två är IVA-platser och tre för HIA/intermediär vård. Här handläggs en mängd olika tillstånd från kvalificerad övervakning av vitala parametrar till avancerade intensivvårdsfall. I intensivvårdens verksamhet ryms även preanestesimottagning, post-IVA-mottagning, pre- och post-operativ avdelning samt IVA-mottagning där man bedriver konsultverksamhet gentemot övriga verksamheter inom gotländsk sjukvård. Anestesiologerna på Visby lasarett arbetar både på IVA och på operation samt ingår i transportledet för flygande IVA-transporter till fastlandet.

Målet inom verksamheten är att erbjuda patienterna god vård med hög patientsäkerhet och tillgänglighet, samt att patienter och anhöriga känner sig delaktiga och välinformerade.
Vi arbetar med ständiga förbättringar och att ta tillvara medarbetarnas engagemang för att utveckla vården.

ARBETSUPPGIFTER
Som verksamhetschef inom AnOpIva är du närmaste chef för tre enhetschefer och 15 läkare. I ditt uppdrag ingår att leda, planera, utveckla och utvärdera den egna verksamheten.

Verksamhetschefsuppdraget är en chefsbefattning i kombination med klinisk verksamhet eller andra administrativa arbetsuppgifter. Fördelningen sker i överenskommelse med anställande chef.

Du företräder verksamheten både externt och internt. Du bidrar till ett gott samarbete samt utvecklingen av den gotländska sjukvården och vårdprocesserna.

Du driver en effektiv verksamhet med patienterna i centrum. Du har ekonomiskt ansvar med egen budget samt resultatansvar mot regionens styrkort och förvaltningens verksamhetsplan. Tjänsten innefattar ett arbetsmiljö- och arbetsgivaransvar.

KVALIFIKATIONER
Du som söker är legitimerad läkare samt specialist inom anestesi och intensivvård. Har du chefserfarenhet ser vi det som meriterande.

Vi söker dig som har en god kommunikativ förmåga där du upplevs som tydlig, inlyssnande och pedagogisk. Du är strategisk, analytisk och strukturerad i ditt förhållningssätt med fokus på gemensamma mål och resultat. Du har helhetssyn och är öppen för nya förutsättningar och idéer. Du entusiasmerar och motiverar dina medarbetare, värdesätter ett gott arbetsklimat och skapar samsyn i dialog med andra.

ÖVRIGT
Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.

Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://www.gotland.com/leva... läs mer »

Verksamhetschef ortopedi/rehab

Som en del av Region Gotland ansvarar hälso- och sjukvårdsförvaltningen för i stort sett all offentligt finansierad hälso- och sjukvård samt tandvård på Gotland. Våra cirka 1400 medarbetare värnar patientens bästa med fokus på trygghet, respekt, integritet och tillgänglighet.

Visby lasarett har ett brett sjukvårdsuppdrag och försörjer Gotland med akut och elektiv sjukvård med behov av stor kompetensbredd beroende på ö-läget. Ett stort antal specialiteter finns representerade inom både de opererande och de medicinska områdena då lasarettet fungerar som ett länssjukhus. Den ortopediska verksamheten bedriver elektiv kirurgi, såsom höft- och knäproteskirurgi, hand- och fotkirurgi samt ryggkirurgi, där huvuddelen av ryggkirurgin bedrivs av konsulter från ryggkirurgiska enheter på fastlandet, främst Karolinska.

Den akuta ortopediska traumaverksamheten är omfattande och bedrivs i samarbete med andra engagerade specialiteter, främst allmänkirurgi och anestesiologi/intensivvård. Alla typer av frakturkirurgi förekommer, även om majoriteten av akut ryggkirurgi remitteras till Karolinska. Sedan ett par år ansvarar ortopeden för en frakturkedja för benskörhetsfrakturer.

Verksamheten präglas av ett stort akut patientflöde, med en markant ökning under sommarhalvåret. Vi samarbetar med övriga specialiteter i sjukvården och med kompetensutbyten med enheter på fastlandssjukhus, fr.a. Karolinska. Den kirurgiska verksamheten bedrivs i nära samarbete med andra opererande specialiteter på en gemensam operationsavdelning.

Våra patienter vårdas primärt på en vårdavdelning (15 vårdplatser) med ortopedisk profilering. Ortopedmottagningen har en stor verksamhet med blandat remiss- och återbesök. Vi delar primärjourslinjen med kirurgen/urologen även om utvecklingen går mot separata framjourslinjer på kontorstid.

Sedan några år är Rehabmedicinska enheten en del av ortopedin. I dagsläget finns där en vårdavdelning på 7 vårdplatser, samt en växande dagrehabilitering. Denna enhet ansvarar i dag också för en smärtmottagning (MMR2) och en minnesmottagning.

Målet inom verksamheten är att erbjuda patienterna god vård med hög patientsäkerhet och tillgänglighet, samt att patienter och anhöriga känner sig delaktiga och välinformerade. Vi arbetar med ständiga förbättringar och att ta tillvara medarbetarnas engagemang för att utveckla vården.

ARBETSUPPGIFTER
Som verksamhetschef inom ortopedi/rehab är du närmaste chef för ungefär 25 läkare. I ditt uppdrag ingår att leda, planera, utveckla och utvärdera den egna verksamheten.

Verksamhetschefsuppdraget är en chefsbefattning i kombination med klinisk verksamhet eller andra administrativa arbetsuppgifter. Fördelningen sker i överenskommelse med anställande chef.

Du företräder verksamheten både externt och internt. Du bidrar till ett gott samarbete samt utvecklingen av den gotländska sjukvården och vårdprocesserna.

Du driver en effektiv verksamhet med patienterna i centrum. Du har ekonomiskt ansvar med egen budget samt resultatansvar mot regionens styrkort och förvaltningens verksamhetsplan. Tjänsten innefattar ett arbetsmiljö- och arbetsgivaransvar.

KVALIFIKATIONER
Du som söker är legitimerad läkare samt specialist inom någon av de ingående specialiteterna. Har du chefserfarenhet ser vi det som meriterande.

Vi söker dig som har en god kommunikativ förmåga där du upplevs som tydlig, inlyssnande och pedagogisk. Du är strategisk, analytisk och strukturerad i ditt förhållningssätt med fokus på gemensamma mål och resultat. Du har helhetssyn och är öppen för nya förutsättningar och idéer. Du entusiasmerar och motiverar dina medarbetare, värdesätter ett gott arbetsklimat och skapar samsyn i dialog med andra.

ÖVRIGT
Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.

Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://www.gotland.com/leva... läs mer »

Sjuksköterska sökes till kardiologavdelning på Gotland i sommar

Om företaget
Vi söker sjuksköterska som vill arbeta på kardiologavdelning på Gotland i sommar. Vecka 24-33. Tjänstgöringsgrad hel- eller deltid.

Din profil
Du som söker är legitimerad sjuksköterska med minst 2 års yrkeserfarenhet. I övrigt är du trygg i både person och profession samt har ett patientfokuserat arbetssätt.

Rekrytering sker löpande så välkommen med din ansökan redan idag!

Vi erbjuder:
- Konkurrenskraftig lön
- Trygg anställning genom kollektivavtal och försäkringar
- Introduktion inför nya uppdrag
- Friskvårdsbidrag
- Rekryteringsbonus
- Sommarbonus
- Inbjudan till föreläsningar
- Festligheter, biokvällar, pubkvällar, sommar- och julfester


Om oss
Klara är det nya namnet på Rent A Doctor and Nurse. Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag. Det innebär bland annat att vi tillämpar kollektivavtal, att vi har ansvarsförsäkring, att vi följer etiska regler och allmänna leveransvillkor och att vi har en fastställd jämställdhetsplan.

Vi vill vara en trygg och lyhörd arbetsgivare för dig som värderar frihet, omväxling och spännande utmaningar i din roll som sjuksköterska. Det betyder i klartext fungerande rutiner men också värme, gemenskap, kompetensutveckling och omtanke.

Vården behöver vår kompetens – på flera sätt.

Välkommen till oss på Klara!... läs mer »

Verksamhetschef infektion och lungmedicin

Som en del av Region Gotland ansvarar hälso- och sjukvårdsförvaltningen för i stort sett all offentligt finansierad hälso- och sjukvård samt tandvård på Gotland. Våra cirka 1400 medarbetare värnar patientens bästa med fokus på trygghet, respekt, integritet och tillgänglighet.

Infektions och lungenheten vid Visby lasarett har 14 slutenvårdsplatser och en mottagning. Uppdraget för enheten som helhet täcker både infektionsmedicin och lungmedicin samt allergologi. Verksamheten domineras av akut öppen och slutenvård, cirka 2/3, resten planerad mottagning. Nuvarande läkarbemanning består av 8 specialistläkare och 4 ST-läkare. Samtliga specialister är infektionsläkare, med varierande grad av lungmedicinsk och/eller allergologisk profilering. Stora ansvarsområden såsom bl a obstruktiva lungsjukdomar, kroniska hepatiter, obstruktivt sömnapné syndrom, lungcancer och allergier.

Målet inom verksamheten är att erbjuda patienterna god vård med hög patientsäkerhet och tillgänglighet, samt att patienter och anhöriga känner sig delaktiga och välinformerade.

Vi arbetar med ständiga förbättringar och att ta tillvara medarbetarnas engagemang för att utveckla vården.

ARBETSUPPGIFTER
Som verksamhetschef inom infektion och lungmedicin är du närmaste chef för 12 läkare. I ditt uppdrag ingår att leda, planera, utveckla och utvärdera den egna verksamheten.

Verksamhetschefsuppdraget är en chefsbefattning i kombination med klinisk verksamhet eller andra administrativa arbetsuppgifter. Fördelningen sker i överenskommelse med anställande chef.

Du företräder verksamheten både externt och internt. Du bidrar till ett gott samarbete samt utvecklingen av den gotländska sjukvården och vårdprocesserna.

Du driver en effektiv verksamhet med patienterna i centrum. Du har ekonomiskt ansvar med egen budget samt resultatansvar mot regionens styrkort och förvaltningens verksamhetsplan. Tjänsten innefattar ett arbetsmiljö- och arbetsgivaransvar.

KVALIFIKATIONER
Du som söker är legitimerad läkare samt specialist inom infektion och/eller lungmedicin. Har du chefserfarenhet ser vi det som meriterande.

Vi söker dig som har en god kommunikativ förmåga där du upplevs som tydlig, inlyssnande och pedagogisk. Du är strategisk, analytisk och strukturerad i ditt förhållningssätt med fokus på gemensamma mål och resultat. Du har helhetssyn och är öppen för nya förutsättningar och idéer. Du entusiasmerar och motiverar dina medarbetare, värdesätter ett gott arbetsklimat och skapar samsyn i dialog med andra.

ÖVRIGT
Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.

Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://www.gotland.com/leva... läs mer »

Kommunikatör

Som en del av Region Gotland ansvarar socialförvaltningen för socialtjänst, äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade på hela Gotland. Våra cirka 1800 medarbetare är med och skapar en effektiv verksamhet som har brukarna i centrum.ARBETSUPPGIFTER
Vi söker dig som vill fortsätta driva den strategiska och operativa kommunikationsutvecklingen hos oss på socialförvaltningen. Vår strävan är att ligga i framkant inom kommunikation och vi söker dig som har förmågan att snappa upp trender och nya metoder som leder till utveckling samt vill fortsätta utveckla arbetet inom digitala kanaler och sociala medier.

Uppdraget innebär att samordna och driva arbetet med förvaltningens kommunikation både externt och internt. Du kommer ha en aktiv roll som kommunikatör i förvaltningens ledningsgrupp och bidra med kommunikationens inverkan utifrån ett strategiskt perspektiv.

I arbetsuppgifterna ingår att coacha, utbilda och ge råd i kommunikationsfrågor till chefer och medarbetare, samt uppmärksamma behov och ta initiativ till åtgärder.

Du kommer att agera presstöd till socialnämnden gällande information och pressmeddelanden. I uppdraget ingår att vara beställare till byråer, samt upprätthålla relationer med media. Rollen innefattar också att representera socialförvaltningen i olika nätverk.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har högskoleexamen i medie- och kommunikationsvetenskap eller motsvarande utbildning som bedöms likvärdig samt erfarenhet av uppdrag som kommunikatör. Du har goda kunskaper rörande digital utveckling och har förmåga att se hur nya metoder och kanaler kan användas för att utveckla och effektivisera kommunikationsverksamheten.

Du är lösningsorienterad och känner stort ansvar för dina uppdrag, dess genomförande och resultat. Du har en god stilistisk förmåga och kan uttrycka dig väl i tal och skrift. Som person tror vi att du är strukturerad och ansvarstagande och gillar att ligga steget före.

Du har ett stort intresse för samhällsfrågor och är en engagerad, initiativrik och trygg kommunikatör. Du skapar goda relationer och har lätt för att samarbete med människor.

Stort vikt läggs vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT
Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.

Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på www.gotland.com/leva

Inför rekryteringsarbetet har vi på Region Gotland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter och liknande.... läs mer »

Personlig assistent till 20-årig kille söder om Visby

Vi på Nordström Assistans är övertygade att med rätt hjälp och förutsättningar kan man nå mer. Vi vill förändra, förbättra och skapa vägen till en bättre tillvaro.Vi har funnits sedan 1998 och erbjuder idag personlig assistans i hela Sverige utgående från regionalkontoren i Stockholm, Malmö, Jönköping, Västervik och Gällivare. Vår framgång vilar på våra medarbetare och nu söker vi dig som vill vara en del av vårt team!

Vill du ha ett av de bästa jobben? Personlig assistent sökes till 20-årig kille söder om Visby 

Vi söker en personlig assistent till en härlig 20-årig  kille som bor i Eskelhem. Vår kund har många aktiviteter på sin fritid där du är med honom.  Han gillar luftgevärsskytte, ridning och att bowla. Även datorer och dataspel är ett intresse. Han arbetar på daglig verksamhet i Visby på dagarna. Han har en utvecklingsstörning med inslag av autism och han har även diabetes och epilepsi.

Du skall ha stor ansvarsförmåga, vara noggrann, inkännande, lyhörd samt ha en positiv grundsyn. Du får gärna ha ett idrottsintresse eftersom han gillar att titta på idrott.  

Det krävs att du är flexibel och hjälper till att aktivera honom. Du skall kunna vara en förebild för en ung kille på väg in i vuxenlivet. Du är rökfri. Det är inget krav att ha erfarenhet av att ha arbetat som personlig assistent tidigare, däremot är det meriterande. Vi kräver dock mycket goda referenser, gärna från liknande arbete.

Möjlighet att arbeta heltid finns förutsatt att du är flexibel. Arbetstider görs i stor mån upp med pojkens föräldrar men passen är i huvudsak förlagda från kl. 15 och framåt kvällstid vardagar efter daglig verksamhet och även dag och kvällstjänstgöring under helger är aktuellt. Tjänsten kommer att tillsättas snarast.

Du kommer på sikt att introduceras även på den dagliga verksamheten. 

Skriv och berätta om din bakgrund och varför du söker detta arbete och vad som gör just dig till en bra assistent. Vi erbjuder ett omväxlande yrke hos en trygg arbetsgivare.

Körkort och tillgång till egen bil är ett krav.... läs mer »

Barnvakt/Nanny Extrajobb Gotland Visby Juli

Om Nannynu! / About Nannynu!
Nannynu! är ett av Sveriges största, första och mest prisbelönta barnvaktsföretag. Vi är stolta över att ha över 1400 barnvakter. Vi tror på att leverera barnpassning i världsklass och då vi är ett växande företag söker vi nu Dig som vill ge dig ut på nya äventyr som barnvakt. Vi ser till att du får jobba i en familj som passar in på din profil och att du utbildas i bland annat Barn-HLR och barnolycksfall i samband med att du börjar jobba.
Du kommer att ha tät kontakt med din närmaste chef och ett roligt extrajobb som är en merit för livet!

Om uppdraget / About the assignment
Familj i Visby behöver hjälp mellan 1-8 juli, tiderna varierar mellan 10.00-16.00 eller 16.00-21.00. Två barn som är 3 och 6 år, två glada, pratsamma och väldigt påhittiga barn.

Din profil / Your profile
Är du en person som vill underlätta andra människors vardag samtidigt som du har ett roligt extrajobb? Vill du ansvara för det finaste en familj har, nämligen barnen, och samtidigt hjälpa föräldrar att få ihop livspusslet? Vill du skratta, busa och bidra till att barnen får en fantastisk stund tillsammans med en person de kan se upp till? Vill du bli en del av ett företag som levererar barnpassning i världsklass? Då ska du söka jobbet som barnvakt hos en av våra familjer!

Då detta är ett extraarbete är det viktigt att du har en annan huvudsaklig sysselsättning, t.ex. studier eller deltidsjobb och för att det ska bli en långsiktig relation vill vi att du har en restid på ungefär 30 minuter till familjen.
Här kan du läsa mer om oss och vår kravprofil https://nanny.nu/jobba-hos-oss/


Vi erbjuder / What we offer
Börjar du hos oss så kan vi erbjuda dig ett roligt och meningsfullt extraarbete, du får dessutom:
– Nannycertifieringskurs
– Kurs i barn-HLR
– Försäkring till, från och under arbetet
– En egen kontaktperson på företaget
– 102-142 kr i lön per timme (inklusive semesterersättning)
– Ob-tillägg samt storhelgstillägg
– Möjlighet till fast avtal med garanterade timmar
– Möjlighet till fortsatt arbete inom koncernen

Vid anställning som barnvakt hos Nannynu! begär vi utdrag ur belastningsregistret.
Vi intervjuar löpande och tipsar dig att vara snabb in med din ansökan.
Skicka gärna in den på www.nanny.nu/ansok/... läs mer »

Mätningsingenjör

Som en del av Region Gotland arbetar samhällsbyggnadsförvaltningen med medborgarnas livsmiljö. Våra cirka 140 medarbetare hanterar frågor som rör bygglov, detaljplaner, miljö- och hälsoskydd, livsmedel och alkoholtillstånd, geografisk information samt räddningstjänst.

Enhet geografisk information har tolv medarbetare som tillsammans tar fram och tillhandahåller geodata både till verksamheter inom Region Gotland såväl som till externa kunder. Enheten står för hela kedjan från fältmätning fram till färdig produkt (t.ex. nybyggnads- eller grundkarta) och sköter bland annat driften av Region Gotlands geografiska informationssystem (GIS) samt adressättning och 3D visualisering.

Inom ramen för vårt nya digitaliseringsprojekt, DISA, kommer vi göra en stor satsning på kvalitetshöjning av fastighetsgränser och söker därför dig som är mätningstekniker eller mätningsingenjör och önskar bli en del av vår enhet där vi tillsammans arbetar för en smart samhällsbyggnadsprocess med geodata i centrum.


ARBETSUPPGIFTER
Som mätningsingenjör hos oss kommer du arbeta med kvalitetshöjning av fastighetsgränser inom våra detaljplanelagda områden. Arbetet innefattar tolkning av äldre förrättningsakter, planering av fältarbete, inventering och mätning i fält samt beräkningar och leveranser av kvalitetshöjda gränser till Lantmäteriet. Om intresse finns kommer det även finnas möjlighet för dig att handleda mät- och kartstudenter som kommer genomföra sin praktik hos oss under olika perioder.

En stor del av ditt arbete utgörs av inmätning av fastighetsgränser i fält. Arbetet utförs övervägande med totalstation och GNSS, men har du intresse och kompetens finns det möjlighet för dig att medverka till att nya mätmetoder börjar användas. Arbetet är omväxlande och frihet under ansvar är en självklarhet hos oss.

Varje morgon utgår du från vårt kontor i Visby men mätuppdragen är sedan spridda över hela ön, till dem tar du dig i våra mätbilar som är inredda med allt som kan tänkas behövas under en dag.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som vill kombinera ditt tekniska kunnande med ditt intresse för samhällsbyggnad och bli kollega med våra trevliga och kompetenta mät- kart- och GIS-ingenjörer.

Du är utbildad mätningstekniker eller mätningsingenjör, alternativt har du arbetslivserfarenhet vi bedömer som likvärdig. Du har goda kunskaper inom mätning och kartproduktion. Du har också goda dator- och IT-kunskaper och är van vid arbete i geografiska informationssystem.

Som person är du noggrann och strukturerad men även prestigelös och gillar, precis som vi, att samarbeta och ha kul på jobbet.

Eftersom tjänsten innefattar mycket kontakter med interna och externa kunder är det viktigt att du har god förmåga att uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift.

Meriterande är erfarenhet från kommunal verksamhet inom samhällsbyggnadsområdet och kunskap om fastighetsbildningsprocessen. Vana av att arbeta med programvaror från ESRI, S-GROUP Solutions, Adtollo samt instrument från Trimble är även det meriterande.

Krav på B-körkort.

ÖVRIGT
Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.

Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på www.gotland.com/leva

Inför rekryteringsarbetet har vi på Region Gotland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter och liknande.... läs mer »

Timvikarie och sommarvikarie sökes

För vår kunds räkning söker vi nu en eller två personliga assistenter för arbete som timvikarie och/eller semestervikarie. Kunden är en kvinna i 60-års åldern som bor på ca 2,5 mil söder om Visby. Vi söker en assistent som har lätt för att ta egna initiativ och är flexibel och omtänksam.

Dina arbetsuppgifter består i att hjälpa kunden med det mesta i sin  vardag så som personlig omvårdnad, hushållsgöromål och att assistera vid andra aktiviteter både i och utanför hemmet.

Eftersom kunden är mycket infektionskänslig får du inte ha barn i förskoleåldern. Vi ser gärna att du precis som kunden är intresserad av konst, kultur, naturliv och politik.

Du som söker måste vara rökfri, doftfri och får inte ha katt på grund av att kundens allergiska astma. Det är bra om du har lite erfarenhet av hundar då kunden själv har hund. Körkort och bil är ett krav.

Arbetstiderna är i huvudsak förlagda mellan 9.15-16, både vardag och helg. Omfattningen för under sommaren är ca 2-3 pass per vecka. Utöver sommarvikarie är jag även i behov av en assistent som kan hoppa in vi ordinarie assistents sjukdom och ledighet.

Varmt välkommen med din ansökan!


I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Särnmark Assistans är en servicepartner inom personlig assistans. Verksamheten startades 1992 av Mikael Särnmark och Cecilia Ekholm. Vi tror på individuella lösningar och på människans förmåga att göra egna prioriteringar. Vår ambition är att göra det möjligt för människor att bestämma över sina liv.... läs mer »

Teletekniker inriktning fältradio/flygradio

Vi söker nu Teletekniker med inriktning fältradio och flygradio till Visby.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Som teletekniker utför du tillsyn, reparationer, felsökning och underhåll på Försvarsmaktens radiosystem/radioutrustning. Jobbet innebär bl . a. arbete på hög höjd i master och sker ofta på fältet. Arbete sker också i obemannade anläggningar och förebyggande underhåll kan komma att genomföras genom systemstödsresor utomlands.

Önskvärda kvalifikationer:
Vi ser att du minst har 3-årigt tekniskt gymnasium inom tele, radio, el, mekanik och gärna då inriktning mot radio. Du har flerårig erfarenhet inom liknande arbetsområde och gärna erfarenhet av mastklättring och kännedom om Försvarsmaktens utrustning.
B-körkort är ett krav och gärna även BE och/eller C, CE.

Personliga egenskaper:
Du är kommunikativ, tydlig i din personlighet, en problemlösare och självständig. Vidare är du samarbetsinriktad och har en hög initiativförmåga.

Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.

Läkarundersökning kommer att krävas avseende dina fysiska förutsättningar för detta jobb.

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av:
Jan Lager eller Sören Lorentzon på LB Karriär - Manpower tfn. 0498-201780.

Fackliga representanter:
SACO Mika Laitanen, OFR/S Clarence Arnstedt, OFR/O Håkan Larsson samt för SEKO Hans Montahn.
Samtliga personer nås via vår växel 019-393500.

Övrigt:
Tjänsten är tillsvidare med 6 månaders provanställning med placeringsort Visby.
Tillträde snarast enligt överenskommelse.

Sista datum för ansökan:
Välkommen med din ansökan senast söndagen den 22 april 2018.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband (FMTIS) har ett samlat ansvar för drift, underhåll och förvaltning av alla ledningsstödsystem i Försvarsmakten. FMTIS verkar kontinuerligt i fred, kris och krig vilket innebär att förbandet är ständigt insatt såväl nationellt som internationellt. Förbandet har mer än 1400 medarbetare spridda på drygt 30 orter i landet.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.... läs mer »

Reparatör

Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar hållbara boendemiljöer med bostadsrätt. Vi är samtidigt en av Sveriges största fastighetsförvaltare med såväl bostadsrättsföreningar och företag som offentliga fastighetsägare som kunder. Vår verksamhet finns över hela landet och i dag är vi cirka 2 300 medarbetare. Riksbyggen är en attraktiv arbetsgivare som erbjuder medarbetarna möjlighet till utveckling, delaktighet och inflytande. Välkommen!

Som reparatör hos Riksbyggen kommer du att vara en av dem som arbetar närmast kund. Arbetet är omväxlande och socialt. Du kommer mestadels att arbeta självständigt och får stor frihet att på egen hand lösa de utmaningar du ställs inför i ditt arbete.

Vad ska du göra?
Som reparatör hos oss kommer du utföra reparationsuppdrag i så väl bostäder som kommersiella fastigheter och lokaler i både inomhus och utomhusmiljö.

I arbetsuppgifterna ingår även reparationer och kontroller av fastigheternas värme-, ventilations- och elanläggningar.

Du kommer även att hantera den dagliga kontakten med kunderna, vilket innebär att det kommer att vara du som ansvarar för återkoppling och snabb hantering av eventuella önskemål och felanmälningar som inkommer genom vårt serviceorderssystem.

Utöver ovan är det bra om du har kunskaper av:
• Tillsyn och skötsel på plats av fastighetens tekniska system
• Utföra service på värme-, ventilations-, samt styr- och reglersystem.

Datorn är ett naturligt inslag i arbetet för alla anställda hos Riksbyggen och alla orders hanteras via våra mobila eller fasta enheter.

Vem är du?
Vi söker dig som har förmågan att se och möta våra kunders behov - du vill vara med och skapa en bra boendemiljö. Du har flerårig erfarenhet av fastighetsskötsel och reparationer alternativt har du yrkesutbildning med bygg-, el-, eller VVS- inriktning som grund. Du tycker om att lösa praktiska uppgifter, är kvalitetsmedveten och har förmågan att lägga upp ditt arbete på ett effektivt sätt. Vi ser att du har erfarenhet från liknande arbete. Att du kan hantera dator och mobila enheter är en förutsättning och utbildning kommer att ges på våra interna system.

Tjänsten är en tillsvidareanställning med placeringsort i Visby. B-körkort är ett krav

Riksbyggen strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka!

Din ansökan skickar du till oss via www.riksbyggen.se (http://www.riksbyggen.se/) under Jobb & Karriär/Sök. Sista ansökningsdag 2 april 2018. Vi arbetar med löpande urval, så sök redan idag!

Vid frågor kontakta: Per Ekdahl, Marknadsområdeschef, tel: tel:0498 - 205 951


Till rekryteringskonsulter, annonssäljare etc. Vi har redan beslutat vilka vi samarbetar med vid rekryteringar samt var vi vill synas. Vi undanber oss därför kontakt från försäljare i dessa frågor.... läs mer »

Ska vi jobba i hop i sommar?

Jag letar efter dig som vill arbeta som personlig assistent, i huvudsak på Gotland i sommar. Jag går på Riksgymnasiet i Stockholm under terminerna men kommer att vara hemma på Gotland under sommarlovet.

Du som söker är en ung, ansvarsfull, lyhörd och positiv kille eller tjej. Du har någon form av omvårdnadsutbildning, undersköterska eller motsvarande. Du har ett pedagogiskt arbetssätt. Du är rökfri och tycka om djur. I ditt arbete är du är engagerad, kan ta egna initiativ och är bra på att planera. Du blir inspirerad av att hitta nya möjligheter i vardagen. Jag arbetsleder mina assistenter själv och det är viktig att du har respekt för min integritet och mitt självbestämmande.

För att fungera för tjänsten är det viktigt att du har god fysik och körkort.

Arbetstiden kommer i huvudsak att vara dag och kvällstid (ej natt), både vardagar och helger. Det finns möjlighet att arbeta både deltid eller heltid. Det är viktigt att du är flexibel och kan stanna kvar ibland om en aktivitet kräver det och göra mindre förändringar i schemat om något oplanerat dyker upp på kortare varsel än två veckor.

Varmt välkommen med din ansökan!

 

 


I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.

Särnmark Assistans är en servicepartner inom personlig assistans. Verksamheten startades 1992 av Mikael Särnmark och Cecilia Ekholm. Vi tror på individuella lösningar och på människans förmåga att göra egna prioriteringar. Vår ambition är att göra det möjligt för människor att bestämma över sina liv.... läs mer »

Serveringspersonal

Slite Strandbar på Gotlandsguldkust söker serveringspersonal inför sommaren. Vi är belägna i Slite Strandby ett stenkast från havet. Restaurangen är öppen från lunch alla dagar i veckan från midsommar fram till sista helgen i augusti. Somrig fräsch mat med mycket lokala grönsaker serveras av vårat duktiga team i köket. Du som söker ska ha minst tre års erfarenhet av yrket och kunna hantera stress med ett glatt humör.
Skicka ansökan med CV till info@slitestrandbar.se

Slite Strandbar på Gotlandsguldkust söker serveringspersonal inför sommaren. Vi är belägna i Slite Strandby ett stenkast från havet. Restaurangen är öppen från lunch alla dagar i veckan från midsommar fram till sista helgen i augusti. Somrig fräsch mat med mycket lokala grönsaker serveras av vårat duktiga team i köket. Du som söker ska ha minst tre års erfarenhet av yrket och kunna hantera stress med ett glatt humör.
Skicka ansökan med CV till info@slitestrandbar.se

Slite Strandbar på Gotlandsguldkust söker serveringspersonal inför sommaren. Vi är belägna i Slite Strandby ett stenkast från havet. Restaurangen är öppen från lunch alla dagar i veckan från midsommar fram till sista helgen i augusti. Somrig fräsch mat med mycket lokala grönsaker serveras av vårat duktiga team i köket.... läs mer »

Servicetekniker till Mekonomen Bilverkstad Slite

På verkstaden erbjuder vi traditionell service och reparation av alla märken, vi jobbar också mycket med däck.
Du utför alla förekommande arbeten i en bilverkstad och vet vad det handlar om när kamremmar ska bytas eller motorer ska felsökas.
Vi jobbar med teknisk utrustning så som osilloscop och andra mätinstrument men även med traditionell manuell felsökning.

Däck hanterar vi från 3" - 24"

Vi ser att du som söker är ansvarstagande, målinriktad, flexibel och positiv. Du har lätt att hålla många bollar i luften är serviceminded samt gillar att jobba i mindre team.
Vi ser helst att du har personbilstekniskutbildning eller utbildning som bedöms likvärdig.
Du hanterar professionellt det arbeten som krävs i en bilverkstad.

Meriterande är:
AC certifierad
Ackrediterad
Heta arbeten
Däckutbildning
E-körkort

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Vi på Mekonomen Bilverkstad Slite är Norra Gotlands största verkstadsenhet för personbilar, vi är idag 6 anställda och jobbar stenhårt mot framtidens verkstad.
Vi är idag Grön verkstad samt ackrediterade av SWEDAC för att släcka bilprovningens 2:or, vi har en egen butiksfilial med kundmottagning.
verkstaden jobbar ständigt med att digitalisera fler arbetsuppgifter för att man just ska kunna göra det man tycker är roligt som tekniker, nämligen skruva och hjälpa våra kunder. vi är ett skönt team med blandade åldrar.... läs mer »

Lokalvårdare

ISS är ett av världens ledande städbolag.
Vi utför många olika städningar så som kontorsstäd, industristäd, bygg-flyttstäd,trappstädning m.m.
Till vår verksamhet på Norra Gotland söker vi nu en ny medarbetare som ser service och kvalité som en självklarhet!

Tjänsten kommer att tillsättas från 1/6-2018.


Du som söker tjänsten ska gärna ha tidigare erfarenhet inom yrket.
Du gillar att ta ansvar och kan börja jobba tidigt på morgonen.
Körkort är ett krav samt att du har tillgång till egen bil.

ISS Facility Services är ett av Sveriges och Nordens största tjänsteföretag med 9 000 medarbetare i Sverige och 34 000 medarbetare i Norden. Svensk omsättning är cirka 4,7 miljarder SEK och kommer från ett flertal tjänsteområden som bland annat facility management, mat & dryck, teknik- & energitjänster, städtjänster och kontorstjänster. Integrated Facility Services, IFS, är ISS unika leveransmodell där flera tjänster samordnas och levereras med egen personal. ISS Facility Services AB ingår i ISS A/S som är noterat på Köpenhamnsbörsen. Koncernen har cirka 500 000 anställda och verksamhet i mer än 75 länder. www.se.issworld.com... läs mer »

Kallskänka dagtid

Till vårt MEP-kök söker vi en bakningskunning kallskänka som förbereder för luncher, à la carte, större beställningar och bröllopsfester. Arbetstid mestadels dagtid med undantag för vissa större beställningar.

Vi söker en kallskänka för förberedande arbeten i våra kök, dels till våra tre restauranger samt till våra event och beställningar. Arbetet gäller allt från salladsbufféer och fika till bröllopsmiddagar.

Matmuren arbetar med mat och nöje i Visby sedan 1991, vi driver tre restauranger samt har en omfattande event- och cateringverksamhet med allt från beach party, ost- och vinprovningar till storslagna bröllopsfester.... läs mer »

Lammgrillare

Arbetsuppgifterna kommer att vara enklare köksarbete, lammgrillning och tranchering m.m.
I ditt arbete ingår att tranchera och servera helgrillat lamm till gästerna på Frimis Krog och du är en stor del av deras upplevelse, därför är det viktigt att du brinner för att ge bra service med det där lilla extra :)

Vi söker en person som är intresserad av matlagning och som skall jobba med enklare köksarbete, lammgrillning, tranchering m.m.
Personen ska vara öppen för att lära sig nya saker, kamratskap och glimten i ögat är viktiga egenskaper.

Frimis Krog är en sommarrestaurang belägen mitt i Visby innerstad, granne med S:t Nicolai ruin. Här serverar vi helgrillat gotländskt lamm och primörer varje kväll i den vackra trädgården. Frimis har även en Medeltidskällare där vi serverar Medeltida Gästabud och under Medeltidsveckan är Frimis en av de största mötesplatserna.... läs mer »