Layoutelement

text bild karta   info, a-ö

Nyheter Gotland

North East West South

Arbetsförmedlingen - jobb på Gotland 

Köksbiträde

Sedvanliga arbetsuppgifter för restaurangbiträde.

Vi ser gärna att du har två års erfarenhet av kök... läs mer »

Biomedicinsk analytiker - sommarvikariat

Vi har behov av vikarier från början av juni till slutet av augusti. Vikariatets längd och sysselsättningsgrad sker i en överenskommelse.

LaboratorieMedicinskt Centrum Gotland är ett multidisciplinärt sjukhuslaboratorium där mikrobiologen, kemlab, blodcentral, waranmottagningen, fyslab och vattenlab för kemiska och mikrobiologiska vattenanalyser ingår. Vi söker leg BMA eller BMA under utbildning... läs mer »

Undersköterska/Barnskötare - sommarvikariat 2

Vi har behov av vikarier från början av juni till slutet av augusti.

Infektionsavdelningen (A2)
Avdelningen har 14 vårdplatser för infektion/lung med akutintag hela dygnet. Vårdplatserna är fördelade på 3 vårdlag.

Medicinavdelning (C4)
Avdelningen har 30 akutvårdplatser med stor genomströmning av patienter. Vårdplatserna är fördelade 15 platser med inriktning hjärtsjukvård, 8 av dessa har möjlighet till telemetriövervakning. På de övriga 15 vårdplatserna vårdas patienter med andra akuta internmedicinska sjukdomar.

Rehabiliteringsavdelningen
Avdelningen har 14 vårdplatser för patienter i alla åldrar (ej barn)som är i behov av intensiv rehabilitering. Arbetet på avdelningen är organiserat i två vårdlag. Omvårdnadsarbetet på rehabiliteringsavdelningen utgår ifrån en helhetssyn på patienten, där sjuksköterskor och undersköterskor tillsammans arbetar utifrån patientens behov. Det innebär att båda yrkeskategorierna aktivt deltar i omvårdnadsarbetet.

Rehabiliteringsavdelningen är en del av Rehabcentrum Gotland som innehåller både slutenvård och dagrehabilitering.Största patientgruppen är stroke och ortopedi. Arbetssättet är teambaserat som innebär att alla professioner arbetar tillsammans med patienten och varandra.

Psykiatriska kliniken
Heldygnsvården på psykiatriska kliniken är uppdelad på två vårdavdelningar med totalt 15 vårdplatser. Avd A har 9 vårdplatser och är en allmänpsykiatrisk avdelning och avd B har 5 vårdplatser för patienter som är i behov av mindre stimuli, t.ex. patienter med psykos och/eller manier samt patienter som vårdas enligt LPT. På avd B finns också en tillnyktringsplats. Klinikens jourmottagning ingår i heldygnsvårdens verksamhet och är bemannad dygnet runt. Vi arbetar utifrån kontaktmannaskap där bemötande och delaktighet är en viktig del i vården. Vi ser gärna att du har erfarenhet av psykiatrisk vård... läs mer »

Undersköterska/Barnskötare - sommarvikariat 1

Vi har behov av vikarier från början av juni till slutet av augusti.

Akutmottagningen
Vid akutmottagningen omhändertas akut insjuknade och skadade som behöver specialistvård. Huvudsaklig arbetsuppgift är att ge god omvårdnad och dokumentera denna under eget yrkesansvar. Handledning av olika yrkeskategorier ingår i det dagliga arbetet. Vi arbetar enligt triagemodellen RETTS.

Barn- och ungdomsavdelningen (C2)
På avdelningen som har 11 vårdplatser, vårdas alla barn och ungdomar (0-18 år) som är i behov av sluten vård vilket innebär att i stort sätt alla specialiteter är representerade som medicin-, kirurgi-, öron-, ögon-, neonatologi och barnpsykiatri.

Barndagvård
Dagvården för barn och ungdomar har sin placering på barn- och ungdomsavdelning C2.
Där tas barn och ungdomar omhand i samband med lite mer tidskrävande provtagningar och undersökningar samt före och efter polikliniska operationer.

Barn och ungdomsmottagning
På mottagningen utreds och behandlas patienter med barnmedicinska sjukdomar. Mottagningen tar om hand akut sjuka barn upp till två år eller äldre barn med remiss.

Diabetesmottagningen
Här coachar vi patienter med typ 1 diabetes. Vi träffar också patienter på våra avdelningar med både typ 1 och typ 2 diabetes.

Kirurgavdelning (C3)
En akut och elektiv kirurgisk/urologisk/ortopedisk vårdavdelning. Vi har 30 vårdplatser (28 på helgen) med stor genomströmning av patienter. Vi arbetar i vårdpar/vårdlag, sjuksköterska/undersköterska där kommunikation och samarbete är en förutsättning.

Ortoped-/strokeavdelningen (A4)
Avdelningen består av 20 vårdplatser som är fördelade i två enheter. En enhet med 10 vårdplatser består av akuta och elektiva ortopedpatienter. Den andra enheten har 10 vårdplatser bestående av 10 strokeplatser. Vi arbetar i vårdlag.

Intensivvårdsavdelningen
Avdelningen har fem vårdplatser. Här handläggs en mängd olika tillstånd från kvalificerad övervakning av vitala parametrar till avancerade intensivvårdsfall. I intensivvårdens verksamhet ryms även preanestesimottagning, post-IVA-mottagning, pre- och post-operativ avdelning samt IVA-mottagning där man bedriver konsultverksamhet gentemot övriga verksamheter inom gotländsk sjukvård. På samtliga områden arbetar vi med ständiga förbättringar. All personal är engagerad i olika arbetsgrupper och använder sig av utbildningsprogrammet Tilda.

Onkologavdelning (A3)
Onkologavdelningen har 10 vårdplatser för patienter med diagnosticerad cancer inom alla specialiteter utom barn. Vi arbetar utifrån en bekräftande omvårdnadsmodell, som ser till patientens behov och resurser. Vi sätter också stor vikt vid teamarbetet kring patienten.
Den onkologiska och palliativa omvårdnaden ställer krav på högt medicintekniskt kunnande samt förmåga att kunna möte människor i sorg och kris. Vi arbetar i parvård.

Onkologisk/hematologisk dagvårdsavdelning
Vi behandlar hematologiska och onkologiska patienter inom alla specialiteter, förutom barn och ungdomar under 19 år. Enheten administrerar cytostatika-, antikropps- och gammaglobulinbehandlingar och ger även blod- och trombocyttransfusioner.

Hematologmottagning-dagvård
På Hematologmottagningen på Visby lasarett utreds och behandlas patienter med hematologiska sjukdomar.

Neurologmottagningen
På Neurologmottagningen utreder, vårdar och behandlar vi patienter med konstaterad eller befarad neurologisk sjukdom... läs mer »

Sjuksköterska/Distriktssk primärvård-sommarvik

Vi har behov av vikarier från början av juni till slutet av augusti. Vikariatets längd och sysselsättningsgrad sker i en överenskommelse.

På Gotland finns fem vårdcentraler i regionens regi. Två av dessa har sommarstängt och verksamheten flyttas då till dem övriga. Hemse, Slite, Visby norr och Visby söder söker sommarvikarier som vill arbeta på dessa vårdcentraler.

Arbetsbeskrivning
Telefonrådgivning, bedömning och bokning till läkare och distriktssköterska. Handhavande av akuta patienter och bedömning av dessa. Vanligt förekommande mottagningsarbete.

Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska med vana från mottagningsarbete och telefonrådgivning. Meriterande är om du har distrikssköterskeutbildning... läs mer »

Barnmorska - sommarvikariat

Vi har behov av vikarier från början av juni till slutet av augusti. Vikariatets längd och sysselsättningsgrad sker i överenskommelsen.

Förlossning/BB och gynavdelning har ett samlat ansvar för gynekologi och obstetrik. Vi ger vård åt akuta och operationsplanerade patienter, oförlösta och förlösta kvinnor med barn. Som barnmorska arbetar man inom alla områden samt även med mottagningsverksamhet.

Ungdomsmottagningen
Arbetar med preventivmedelsrådgivning, samtal, hälsofrämjande frågor och STI för ungdomar upp till 23 år. I arbetet ingår också STI mottagning för de som är över 23 år.

Gynmottagningen
Arbetar med sedvanlig läkarmottagning för gynekologisk vård, abortverksamhet preventivmedelsrådgivning och infertilitetsmottagning.
Kvinnomottagningen arbetar med sedvanlig läkarmottagning för gynekologisk vård, abortverksamhet inkl medicinska- och hemarborter samt infertilitetsmottagning... läs mer »

Sjuksköterskor - öppenvård

Vi har behov av vikarier från början av juni till slutet av augusti. Vikariatets längd och sysselsättningsgrad sker i en överenskommelse.

Akutmottagningen
Vid akutmottagningen omhändertas akut insjuknade och skadade som behöver specialistvård. Huvudsaklig arbetsuppgift är att ge god omvårdnad och dokumentera denna under eget yrkesansvar. Handledning av olika yrkeskategorier ingår i det dagliga arbetet. Vi arbetar enligt triagemodellen RETTS. Flerårig vana från akut somatisk sjukhusvård önskvärd.

Diabetesmottagningen
Här coachar vi patienter med typ 1 diabetes. Arbetet är självständigt med telefonrådgivning och diabetessköterskemottagning, vi planerar och bokar sjuksköterske- och läkarbesök. Vi arbetar bland annat med insulinpumpar och kontinuerliga blodsockermätningar. Vi träffar också patienter på våra avdelningar med både typ 1 och typ 2 diabetes. Diabetessköterskeutbildning med förskrivarrätt är nödvändigt.

Onkologisk/hematologisk dagvårdsavdelning
Vi behandlar hematologiska och onkologiska patienter inom alla specialiteter, förutom barn och ungdomar under 19 år. Enheten administrerar cytostatika-, antikropps- och gammaglobulinbehandlingar och ger även blod- och trombocyttransfusioner. Bemanningen består av sjuksköterskor med vidareutbildning i onkologi/hematologi med god kunskap i cytostatikahantering.

Hematologmottagning-dagvård
På Hematologmottagningen på Visby lasarett utreds och behandlas patienter med hematologiska sjukdomar. Som sjuksköterska på Hematologmottagningen har du ffa telefonrådgivning, patientsamtal, provsvarshantering och är behjälplig vid läkarbesök, bl.a. benmärgsprovtagning.
Som sjuksköterska på dagvården administrerar du cytostatika- antikropps- och gammaglobulinbehandlingar och ger blod- och trombocyttransfusioner till ffa hematologiska men även onkologiska patienter. Är du en van hematologsjusköterska med goda kunskaper i cytostatikahantering skulle du passa bra hos oss.

Neurologmottagningen
På Neurologmottagningen utreder, vårdar och behandlar vi patienter med konstaterad eller befarad neurologisk sjukdom. Som sjuksköterska arbetar du självständigt med telefonrådgivning, sjuksköterskemottagning, dagvårdsbehandlingar samt planering och bokning av läkarmottagning. Du ingår också i det multiprofessionella teamet tillsammans med läkare, sjukgymnast, arbetsterapeut, logoped, dietist och kurator... läs mer »

Sjuksköterskor - slutenvård

Vi har behov av vikarier från början av juni till slutet av augusti. Vikariatets längd och sysselsättningsgrad sker i en överenskommelse.

Infektionsavdelningen (A2)
Avdelningen har 14 vårdplatser för infektion/lung med akutintag hela dygnet. Vårdplatserna är fördelade på 3 vårdlag. Som sjuksköterska arbetar du aktivt i den direkta vården av patienter.

Kirurgavdelning (C3)
En akut och elektiv kirurgisk/urologisk/ortopedisk vårdavdelning. Vi har 30 vårdplatser (28 på helgen) med stor genomströmning av patienter. Vi arbetar i vårdpar/vårdlag, sjuksköterska/undersköterska där kommunikation och samarbete är en förutsättning.

Medicinavdelning (C4)
Avdelningen har 30 akutvårdplatser med stor genomströmning av patienter. Vårdplatserna är fördelade 15 platser med inriktning hjärtsjukvård, 8 av dessa har möjlighet till telemetriövervakning. På de övriga 15 vårdplatserna vårdas patienter med andra akuta internmedicinska sjukdomar. Som sjuksköterska arbetar du i den direkta vården av patienterna, patientnäravård.

Ortoped-/strokeavdelningen (A4)
Avdelningen består av 20 vårdplatser som är fördelade i två enheter. En enhet med 10 vårdplatser består av akuta och elektiva ortopedpatienter. Den andra enheten har 10 vårdplatser bestående av 10 strokeplatser. Vi arbetar i vårdlag.

Onkologavdelning (A3)
Onkologavdelningen har 10 vårdplatser för patienter med diagnosticerad cancer inom alla specialiteter utom barn. Vi arbetar utifrån en bekräftande omvårdnadsmodell, som ser till patientens behov och resurser. Vi sätter också stor vikt vid teamarbetet kring patienten.
Den onkologiska och palliativa omvårdnaden ställer krav på högt medicintekniskt kunnande samt förmåga att kunna möte människor i sorg och kris. Vi arbetar i parvård.

Rehabiliteringsavdelningen
Avdelningen har 14 vårdplatser för patienter i alla åldrar (ej barn)som är i behov av intensiv rehabilitering. Arbetet på avdelningen är organiserat i två vårdlag. Omvårdnadsarbetet på rehabiliteringsavdelningen utgår ifrån en helhetssyn på patienten, där sjuksköterskor och undersköterskor tillsammans arbetar utifrån patientens behov. Det innebär att båda yrkeskategorierna aktivt deltar i omvårdnadsarbetet.

Rehabiliteringsavdelningen är en del av Rehabcentrum Gotland som innehåller både slutenvård och dagrehabilitering.Största patientgruppen är stroke och ortopedi. Arbetssättet är teambaserat som innebär att alla professioner arbetar tillsammans med patienten och varandra... läs mer »

Förrättningsassistent, Gotland

Lantmäteriet erbjuder stimulerande arbetsuppgifter och en arbetsorganisation som gör det spännande, roligt och utmanande att arbeta hos oss. För att leva upp till vår värdegrund service, öppenhet och handlingskraft förväntas våra medarbetare att uppnå resultat, utveckla och vara delaktiga.Division fastighetsbildning består av fyra regioner och region Öst söker nu en förrättningsassistent till vårt kontor i Visby. Arbetet som förrättningsassistent är omväxlande, självständigt och stimulerande. Du får en viktig roll i vårt arbete med fastighetsbildning på Gotland.
Divisionens mål är att vara en del av en modern myndighet som med effektivitet och enhetlighet lever upp till samhällets förväntningar och gör samhällsnytta.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår att självständigt ta emot kunder, administrera ansökningar och inkomna handlingar, göra utskick, fakturera, hantera post mm. Du kommer också att utföra moment i förrättningshandläggningen och i våra uppdrag, detta sker i samråd med kollegor och närmsta chef. Tjänsten består även av att sköta den administrativa servicen på kontoret. Innehållet kan variera över tiden.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har gymnasiekompetens eller motsvarande erfarenhet som vi bedömer likvärdig. Du har erfarenhet av administrativa arbetsuppgifter och datasystem. Du har god förmåga att uttrycka dig på svenska i såväl tal som skrift.
Det är meriterande om du har kännedom om förvaltningslagen, offentlighetsprincipen och fastighetsrätt. Vi tror att en lämplig bakgrund är t ex mäklarassistent, bygglovassistent eller administration inom juridisk verksamhet eller statlig förvaltning. Erfarenhet av att läsa och tolka kartor är också meriterande.
Personliga egenskaper
Du kan på ett strukturerat och noggrant sätt planera och genomföra dina uppgifter i rätt tid och med god kvalité som resultat. Du är lugn, stabil och kontrollerad vid pressade situationer och kan prioritera mellan flera arbetsuppgifter. Du är flexibel och arbetar självständigt utifrån givna ramar och eget omdöme. Du har lätt för att lära dig nya arbetsuppgifter och kan enkelt förstå samband i en arbetsprocess. Då arbetet innebär både intern service och kontakter med externa kunder ser vi att du är kommunikativ och har empatisk förmåga. Du har förmåga att dela med dig av din kunskap och har lätt för att samarbeta med kollegor.
 Vi lägger mycket stor vikt vid dina personliga egenskaper

Kontaktuppgifter
Om du vill veta mer så kontakta gärna Susanna Collin, 0498-28 27 80, funktionschef i Visby, eller enhetschef Catharina Hökby, telefon 0498-28 27 87.
Facklig företrädare för Lantmäteriakademikerna/SACO är Magdalena Spångberg, 018-17 50 94, och för ST inom Lantmäteriet, Katarina L Larsson, 08-709 56 51. Våra e-postadresser är fornamn.efternamn@lm.se. (t ex katarina.l.larsson@lm.se)

Eftersom vi använder det statliga ramavtalet när det gäller annonsförmedling så undanbedes annonsförsäljare vänligt men bestämt.

Övrig information
Då Lantmäteriet har en omfattande utlandsverksamhet kan det finnas möjligheter att arbeta i olika internationella projekt.Lantmäteriet strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla... läs mer »

Sjuksköterskor - psykiatri

Vi har behov av vikarier från början av juni till slutet av augusti. Vikariatets längd och sysselsättningsgrad sker i en överenskommelse.

Psykiatriska kliniken
Psykiatriska klinikens heldygnsvård består av två vårdavdelningar med sammanlagt 15 vårdplatser. Avd A har 9 vårdplatser för patienter med främst depression och ångest och avd B har 6 vårdplatser för patienter med främst psykos-sjukdom, maniska tillstånd och patienter som vårdas enligt LPT (lagen om psykiatrisk tvångsvård). Psykiatriska klinikens jourmottagning ingår i heldygnsvårdens uppdrag och är öppen dygnet runt. Som sjuksköterska arbetar du i nära samarbete med skötare och vårdkoordinator i vårdlag och med kontaktmannaskap. Du ansvarar för ronder, läkemedelsadministrering, stödjande samtal, anhörigkontakt mm. Vi ser gärna att du har specialistutbildning i psykiatri och att du är van att arbeta i journalsystemet Take Care... läs mer »

Sjuksköterskor - intensivvård

Vi har behov av vikarier från början av juni till slutet av augusti. Vikariatets längd och sysselsättningsgrad sker i en överenskommelse.

Intensivvårdsavdelningen
Vi söker sjuksköterskor med specialistutbildning inom intensivvård.
Avdelningen har fem vårdplatser. Här handläggs en mängd olika tillstånd från kvalificerad övervakning av vitala parametrar till avancerade intensivvårdsfall. I intensivvårdens verksamhet ryms även preanestesimottagning, post-IVA-mottagning, pre- och post-operativ avdelning samt IVA-mottagning där man bedriver konsultverksamhet gentemot övriga verksamheter inom gotländsk sjukvård. På samtliga områden arbetar vi med ständiga förbättringar. All personal är engagerad i olika arbetsgrupper och använder sig av utbildningsprogrammet Tilda... läs mer »

Sjuksköterskor - barn och ungdom

Vi har behov av vikarier från början av juni till slutet av augusti. Vikariatets längd och sysselsättningsgrad sker i en överenskommelse.

Barn- och ungdomsavdelningen (C2)
På avdelningen som har 11 vårdplatser, vårdas alla barn och ungdomar (0-18 år) som är i behov av sluten vård vilket innebär att i stort sätt alla specialiteter är representerade som medicin-, kirurgi-, öron-, ögon-, neonatologi och barnpsykiatri.

Barndagvård
Dagvården för barn och ungdomar har sin placering på barn- och ungdomsavdelning C2.
Där tas barn och ungdomar omhand i samband med lite mer tidskrävande provtagningar och undersökningar samt före och efter polikliniska operationer.

Barn och ungdomsmottagning
På mottagningen utreds och behandlas patienter med barnmedicinska sjukdomar. Som sjuksköterska på Barn och ungdomsmottagningen sköter du telefonrådgivning, provtagning och är behjälplig vid läkarbesök.
Mottagningen tar om hand akut sjuka barn upp till två år eller äldre barn med remiss... läs mer »

Ansvarig avdelningssjuksköterska psykiatrisk vård

Gotland är en fantastisk plats att bo och leva på med ett rikt kulturliv, unik natur och en arbetsmarknad som präglas av entreprenörsanda. Idag är vi 57 000 invånare och vår förhoppning är att det i framtiden är ännu fler som väljer att leva och bo här. På Gotland ansvarar Region Gotland för kommun- och landstingsuppgifter och har även det regionala utvecklingsansvaret. Inom Region Gotland arbetar ungefär 6000 engagerade medarbetare inom ca 240 olika yrken med att ge vård, omsorg, utbildning samt service till våra invånare. Arbetet inom Region Gotland baseras på vår värdegrund som är förtroende, omtanke och delaktighet.

Välkommen att bli en av oss!

Psykiatriska kliniken på Gotland, som ingår i Hälso- och sjukvårdsförvaltningen inom Region Gotland, är belägen i Visby men har hela ön invånare i sitt upptagningsområde. Upptagningsområdet är alltså, både till ytan och till invånarantalet, relativt litet men samtidigt medför ö-läget att kliniken måste kunna erbjuda en bredd vad gäller såväl kompetens som utbud. Kliniken tillhandahåller psykiatrisk heldygnsvård, vuxenpsykiatrisk öppenvård, psykiatrisk beroendevård samt barn- och ungdomspsykiatrisk vård och har sammantaget omkring 120 medarbetare.

Heldygnsvården har 15 vårdplatser fördelade på två vårdavdelningar. Avdelningarna har ett akutpsykiatriskt uppdrag och tidvis vårdas patienter enligt LPT. I heldygnsvårdens uppdrag ingår också ansvar för en psykiatrisk jourverksamhet.

Vi projekterar för närvarande för en ombyggnation och total renovering av vår heldygnsvård, ett arbete som innebär att vi ser över såväl den fysiska vårdmiljön som vårdens innehåll. Så ett intresse för förändringsarbete och för att vara med och påverka hur framtidens psykiatri på Gotland ska se ut och bedrivas är viktigt.

På Psykiatriska kliniken har vi årligen återkommande internutbildning som syftar till att öka personalens kompetens vad gäller angelägna områden såsom aktuell lagstiftning, organisation, dokumentation, suicidriskbedömning och patientsäkerhet. För att medarbetare och ledare på Psykiatriska kliniken ska ha bättre förutsättningar att bedriva en god vård där kvalitet och ständiga förbättringar står i fokus satsar vi också på utbildning i medarbetarskap. Utbildningen innehåller kunskap och diskussioner om rolltagande, grupprocesser och verksamhetsstyrning.


ARBETSUPPGIFTER
Som ansvarig avdelningssjuksköterska kommer du, utöver sedvanliga sjuksköterskeuppgifter på psykiatrisk vårdavdelning, att ha ett särskilt ansvar för att säkra vården på avdelningen. I arbetet ingår att fördela det dagliga arbetet och stödja medarbetarna i patientprocesserna. Du deltar på ronder och tillsammans med kurator och avdelningsläkare ansvarar du för vårdplaneringar. Du har också en aktiv roll i arbetet med att involvera patienters närstående. Tillsammans med övrig personal har avdelningssjuksköterskan ansvar för att utveckla och implementera nya rutiner och arbetssätt. Du kommer att få vara med och introducera ny personal.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning i psykiatri. Tidigare erfarenheter av arbete inom psykiatrisk omvårdnad och heldygnsvård är en förutsättning. Meriterande är kunskaper inom MI (Motiverande samtal) och ESL (Ett Självständigt Liv). Eftersom vi håller på att föra in principer för personcentrerad vård på kliniken är det viktigt att du som söker vill arbeta utifrån detta förhållningssätt.

Som person söker vi dig som är engagerad, initiativrik och samtidigt uthållig, empatisk med ett professionellt förhållningssätt, har en god samarbetsförmåga, kommunicerar tydligt, är noggrann och kan hantera stressade situationer. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Körkort är önskvärt. Vi arbetar i journalsystemet TakeCare.

ÖVRIGT
Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på www.gotland.com/leva

Inför rekryteringsarbetet har vi på Region Gotland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter och liknande... läs mer »

Behandlingsassistent - sommarvikariat

Socialförvaltningen
Individ- och familjeomsorgen, Socialförvaltningen har till uppgift att utreda behov, fatta beslut och vidta åtgärder när det gäller barn som far illa och deras familjer, personer i behov av försörjningsstöd, personer med psykisk funktionsnedsättning eller missbruksproblematik mfl.

Arbetsuppgifter:
I uppdraget som behandlingsassistent arbetar du inom Beroendeenheten. Målet är att hjälpa personen att leva ett självständigt och bra liv på sikt och att komma ur sitt beroende. Även praktiska uppgifter som flytthjälp, bankärenden etc kan förekomma.

Kvalifikationer:
Som behandlingsassistent är det viktigt att ha tålamod och och kunna hantera känslor av olika slag för att på bästa sätt kunna hjälpa klienten. Intresse för och/eller kunskap om somatiska och psykiska sjukdomar kopplade till missbruk samt gymnasieutbildning är en bra utgångspunkt... läs mer »

Boendeassistent - sommarvikariat

Äldreomsorgen, Socialförvaltningen
Äldreomsorgen har till uppgift att ge vård, stöd och omsorg till personer i särskilt och ordinärt boende. Det finns 19 verksamhetsområden för särskilt boende på Gotland och 14 hemtjänstdistrikt som arbetar i små arbetslag över hela ön.

Arbetsuppgifter: Ditt arbete som boendeassistent innebär att du arbetar nära brukare och anhöriga. Arbetet utförs antingen inom ordinärt eller särskilt boende. Vi har schemalagda arbetstider och du får en god erfarenhet och insikt i omsorgsarbete.

Kvalifikationer: Du som söker ska vara pålitlig, ansvarsfull, flexibel och gärna initiativrik. Du ska även vara en positiv person som tycker att arbete med människor är stimulerande. Vi kommer att prioritera personer med omvårdnadsutbildning och i vissa av våra verksamheter är körkort en förutsättning för arbetet. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.


Omsorg om funktionshindrade, Socialförvaltningen
Omsorg om funktionsnedsatta har till uppgift att ge service och omvårdnad till personer som är funktionsnedsatta utifrån beslut om insats enligt olika lagar såsom SoL, LSS och HSL. Syftet är att ge den enskilde brukaren möjlighet att leva ett självständigt och oberoende liv. Till våra bostäder med särskild service till vuxna, de vanligaste formerna är gruppbostad och servicebostad söker vi boendeassistenter. Bostad med särskild service finns i Hemse, Slite och Visby.

Arbetsuppgifter: Ditt arbete som boendeassistent innebär att stödja brukare i det dagliga livet. Vi har schemalagda arbetstider och du får en god erfarenhet och insikt i omsorgsarbete.

Kvalifikationer: Du som söker ska vara pålitlig, ansvarsfull, flexibel och gärna initiativrik. Du ska även vara en positiv person som tycker att arbete med människor är stimulerande. Vi kommer att prioritera personer med omvårdnadsutbildning och i vissa av våra verksamheter är körkort en förutsättning för arbetet. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.

Övrigt: Körkort är ett krav på vissa befattningar... läs mer »

Boendestödjare - sommarvikariat

Socialförvaltningen

Individ- och familjeomsorgen, Socialförvaltningen har till uppgift att utreda behov, fatta beslut och vidta åtgärder när det gäller barn som far illa och deras familjer, personer i behov av försörjningsstöd, personer med psykisk funktionsnedsättning eller missbruksproblematik mfl.

Arbetsuppgifter:
I uppdraget som boendestödjare arbetar du antingen inom Enheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar eller inom Beroendeenheten för att ge den enskilde ett socialt, psykologiskt och praktiskt stöd. En viktig del av boendestödjarens arbete är att se och bekräfta samt stödja och motivera.

Kvalifikationer:
Vi kommer att prioritera personer med kunskap och intresse för målgruppen. Det är viktigt att du har förmåga att skapa förtroende, är trygg och stabil samt har stort tålamod och är uppmärksam på små framsteg. I vissa av våra verksamheter är körkort en förutsättning för arbetet. Jobbet ställer krav på din förmåga att självständigt kunna fatta beslut och agera handfast... läs mer »

Personliga assistenter - sommarvikariat

Omsorg om funktionshindrade har till uppgift att ge service och omvårdnad till personer med funktionsnedsättning utifrån beslut om insats enligt olika lagar såsom SoL, LSS och HSL. Syftet är att ge den enskilde brukaren möjlighet att leva ett självständigt och oberoende liv. Hos oss kan du arbeta på varierande arbetstider och får en god erfarenhet och insikt i omsorgsarbete.

Personliga assistenter ger stöd i vardagen åt människor med funktionsnedsättning. Den du hjälper kan till exempel ha rörelsehinder eller en intellektuell funktionsnedsättning. I ditt arbete som personlig assistent försöker du stötta din brukare att kunna leva sitt liv som han eller hon själv vill.

Behovet av personliga assistenter gäller främst södra och norra Gotland samt ev för barn i Visby.

Arbetsuppgifter: Som personlig assistent är det din uppgift att underlätta för brukaren, personen med funktionsnedsättning, att sköta sig själv. Det kan gälla mat, hygien och att sköta hemmet, men det handlar också om att hjälpa brukaren att vara förälder och att sköta sitt arbete. Du hjälper brukaren att kunna ägna sig åt fritidsintressen, vara med i olika föreningsaktiviteter eller att studera. Ofta är du en av flera assistenter som turas om att hjälpa brukaren enligt ett fastlagt schema.

Kvalifikationer: Du som söker ska vara pålitlig, ansvarsfull, flexibel och gärna initiativrik. Du ska även vara en positiv person som tycker att arbete med människor är stimulerande. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper... läs mer »