Layoutelement

text bild karta   info, a-ö

Nyheter Gotland

North East West South

Arbetsförmedlingen - jobb på Gotland 

Extrajobb Mystery Shopping Visby

Som Mystery Shopper besöker du butiker, restauranger, hotell, fartyg, museum... Överallt där företagen möter sina kunder kan vi dyka upp. Vi iakttar service, bemötande, hur möjligheter till merförsäljning tas till vara och mycket mer genom anonyma besök.

Vi tror att det här passar bäst för dig som studerar, är pigg pensionär, har ett deltidsjobb inom ett serviceyrke, driver eget företag och vill ha ett extra ben att stå på eller helt enkelt tycker om att ha många järn i elden. Som extrajobbare (timanställd) har du stora möjligheter att bestämma själv när du kan jobba.

För oss är det viktigt att du kan uttrycka dig mycket väl skriftligt för att kunna beskriva vad du sett hos kunden. Gillade du att skriva uppsats i skolan är det här säkert något för dig. Det är ett krav med minst tre års erfarenhet från ett serviceyrke inom butik, hotell, restaurang, café eller motsvarande.

I Visby har vi behov av ungefär en halv dags arbete några gånger per år. För dig som reser till fastlandet ibland finns det även möjlighet att jobba extra i andra städer... läs mer »

Rivningsarbetare

Verksamhetsbeskrivning:

Rivning & sanering - Professionellt, effektivt och rent

Välkommen till ORSAB.

Vi är specialiserade på stambyten, miljörivning, miljösanering av asbest, PCB, brand och mögel samt håltagning, golvslipning och ventilationsrengöring.

På ORSAB arbetar motiverade medarbetare med stark yrkesstolthet. Kontinuerliga investeringar i utbildning och moderna maskiner skapar möjligheter att framgångsrikt åta oss totalansvar för omfattande och krävande uppdrag.


Arbetsuppgifter:
Rivning, Sanering, Asbets, Kemiska ämnen och Håltagning jobbar vi med dagligen. Det är bra om du har kompetens inom detta men inte ett krav.

Arbetstiderna är Måndag till onsdag 07:00-19:00 och Torsdag 07:00-16:00. Detta då många i vår personal ej bor på Gotland utan veckopendlar.


Utbildning/Erfarenhet:
Det är en fördel om du har utbildning eller erfarenhet i yrket men det är inte ett krav. Viktigt är dock att du kommer i tid och vill arbeta då arbetet är tyngt fysiskt och vi jobbar tillsammans i ett arbetslag där alla har en uppgift.

Ansöker gör du via e-post... läs mer »

Lärare åk 2

Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, pedagogisk omsorg, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 2000 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Norrbacka/S:t Hans skolområde ligger i norra Visby med två F-6 skolor. En belägen innanför ringmuren och en strax utanför. Skolområdet har idag runt 370 elever jämnt fördelat på skolorna. På bägge skolorna finns fritidshem i åldrarna F-6 med idag ca 300 inskrivna elever. Skolorna har nära tillgång till de sevärdheter som finns i Visby men också Visbys medeltids stadskärna. Naturen finns också på nära avstånd bl a genom havet, gravarna runt ringmuren samt kuststräckan norrut.

Välkommen att bli en av oss!


ARBETSUPPGIFTER
Nu söker vi en lärare till St Hansskolans lågstadium. Du kommer att vara klassföreståndare i åk 2 och undervisa i ma, sv, so, no och bild i åk 1-3.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är legitimerad lärare och behörig att undervisa i ovan nämnda ämnen och årskurser (bifoga legitimation i din ansökan).

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet: Du är en tydlig pedagog som har erfarenhet av klassföreståndarskap i grundskolans tidigare år och kan sätta gränser i en relativt stor elevgrupp.

Du är ansvarstagande, lyhörd och har förmåga att se till varje barns individuella behov och förutsättningar samt förmågan att entusiasmera och engagera barn. Du har förmåga att samarbeta och delta aktivt i arbetslag samt har självfallet ett bra förhållningssätt i möten med barn, föräldrar och kollegor.

ÖVRIGT
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsteunderlaget kvarstår.

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.

Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på www.gotland.com/leva

Inför rekryteringsarbetet har vi på Region Gotland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter och liknande... läs mer »

Lärare sv/en

Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, pedagogisk omsorg, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 2000 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Nu söker vi en lärare i sv/en till Södervärnskolan i Visby. Södervärnskolan är en högstadieskola i södra Visby med ca 360 elever och drygt 40 personal. Du kommer att undervisa i åk 7-9.

Södervärnskolan är en 7-9 skola där traditionell schemalagd undervisning kombineras med flexibla projektarbeten och teman för att ge kunskap, färdigheter och social kompetens.

Målet är att eleverna ska lämna skolan som kunskapssökande och kritiskt granskande individer med gott självförtroende, humanistiska värderingar och engagemang. Detta sker genom att skolan präglas av en kompetent lärarkår/personal, kontinuitet, delaktighet på alla plan, öppenhet mot världen utanför skolan och en anpassad utbildning.

På Södervärnskolan satsar vi mycket på elevernas trivsel och trygghet eftersom vi tror att detta är basen för ett gott lärande.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker en lärare i sv/en för årskurs 7-9 till Södervärnskolan i Visby.

KVALIFIKATIONER
Du som söker är behörig, bifoga legitimation i din ansökan. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Vi söker en utvecklingsinriktad och engagerad medarbetare som är bra på att skapa goda relationer med elever och vårdnadshavare. Du har förmågan att arbeta självständigt och målinriktat utifrån grundskolans läroplan samt ämnesöverskridande i team tillsammans med övriga kollegor.

ÖVRIGT
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsteunderlaget kvarstår.

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.

Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på www.gotland.com/leva

Inför rekryteringsarbetet har vi på Region Gotland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter och liknande... läs mer »

Lärare åk 4

Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, pedagogisk omsorg, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 2000 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Högbyskolan ligger i Hemse på Södra Gotland. Skolan är en grundskola som omfattar förskoleklass, årskurs 1-9 och fritidshem. Skolan har cirka 270 elever och präglas av utvecklingsbenägna och engagerade medarbetare.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker nu en lärare för mellanstadiet med bred behörighet för tjänst på heltid till Högbyskolan i Hemse. Du kommer att undervisa och vara klasslärare i åk 4.

KVALIFIKATIONER
Du som söker är behörig att undervisa på mellanstadiet i åk 4-6, bifoga legitimation i din ansökan

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet: Vi söker en utvecklingsinriktad och engagerad medarbetare som är bra på att skapa goda relationer med vårdnadshavare och elever. Du har också förmågan att arbeta självständigt och målinriktat utifrån grundskolans läroplan samt ämnesöverskridande, i team tillsammans med övriga kollegor


ÖVRIGT
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsteunderlaget kvarstår.

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.

Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på www.gotland.com/leva

Inför rekryteringsarbetet har vi på Region Gotland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter och liknande... läs mer »

Handläggare SoL, LSS, 2 st

Som en del av Region Gotland ansvarar socialförvaltningen för socialtjänst, äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade på hela Gotland. Våra cirka 1800 medarbetare är med och skapar en effektiv verksamhet som har brukarna i centrum.

Socialförvaltningens myndighetsavdelning ansvarar för all myndighetsutövning för äldre personer och för personer med funktionsnedsättningar. Avdelningen leds av en avdelningschef och består av tre enheter; äldreenheten, funktionshinderenheten och enheten för avgifter och bostadsanpassning. Hela avdelningen består av ca 45 medarbetare varav merparten är handläggare.

ARBETSUPPGIFTER
Som handläggare ansvarar du för att utreda och besluta om insatser i enlighet med gällande lagstiftning.
I uppdraget ingår att:
- informera enskilda om vilka insatser man kan ansöka om och hur man ansöker om dessa
- utreda inkomna ansökningar
- bedöma behov och fatta beslut enligt gällande delegation
- följa upp beslutade insatser
- dokumentera i och vara väl förtrogen med aktuellt verksamhetssystem

Region Gotland har valfrihet av utförare enligt LOV för hemtjänst och daglig verksamhet. Som handläggare har du ett nära samarbete med utförare, angränsande verksamheter inom Region Gotland och andra myndigheter.
Verksamheten är inriktad mot att ta vara på det friska och stödja enskilda till ett aktivt deltagande i samhällslivet utifrån egna villkor.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har socionomexamen eller annan akademisk utbildning som prövas likvärdig samt har minst ett års erfarenhet från myndighetsutövning.

Du har ett strukturerat arbetssätt, förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra och du uttrycker dig väl i både tal och skrift. Dessutom är det önskvärt att du har kunskap om och/eller erfarenhet av arbete med målgrupperna äldre eller personer med funktionsnedsättningar.
Arbetet kräver körkort. Individuell lönesättning tillämpas.


ÖVRIGT
Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.

Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på www.gotland.com/leva

Inför rekryteringsarbetet har vi på Region Gotland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter och liknande... läs mer »

Gruppchef

Pensionsmyndigheten ansvarar för den allmänna pensionen och informerar om hela pensionen. Varje år betalar vi ut drygt 300 miljarder kronor till 2,1 miljoner pensionärer, genomför drygt 800 000 fondbyten och skickar ut 6,8 miljoner orange kuvert. Vi är omkring 1 100 medarbetare på 8 orter.

Vi gör pensioner enklare - för att alla ska kunna leva i nuet.

Kontoret i Visby består av cirka 100 anställda och här handläggs bostadstillägg för pensionärer, ålderspension, återkrav samt serviceärenden. Kontoret leds av en enhetschef.

Nu söker vi en gruppchef till en av våra grupper som består av 20-25 medarbetare.


Som gruppchef rapporterar du till och bistår enhetschef och du ingår i ortens ledningsgrupp.

Du har personal-, resultat- och uppföljningsansvar inom ditt ansvarsområde och leder det operativa arbetet i gruppen. Du ansvarar för att verksamheten bedrivs med hög kvalitet, service, effektivitet och kostnadsmedvetenhet.

Som chef i Pensionsmyndigheten har du också ansvar för att driva ett aktivt arbetsmiljö- och hälsoarbete samt att bidra till att skapa en utvecklande arbetsplats. Vidare ansvarar du för att genom dialog skapa förutsättningar för att medarbetarna ska kunna och vilja ta ansvar för sina uppdrag, sina mål och sin kompetensutveckling.

Inom Produktionsavdelningen pågår ett intensivt utvecklings- och förändringsarbete och här har du som gruppchef en viktig roll för att arbetet ska nå framgång.

Utbildning och erfarenhet:
Du har relevant akademisk examen samt gedigen chefserfarenhet där du har arbetat med personal och resultatansvar. Det är meriterande om du har erfarenhet av att styra och leda processtyrd verksamhet och vi ser gärna att du har erfarenhet av att driva förändringsarbete i en verksamhet med stort kundfokus. Vidare har du goda kunskaper i svenska i tal och skrift.

I övrigt har du intresse för samhällsfrågor.


Egenskaper:
För att lyckas i rollen som gruppchef är det viktigt att du är trygg, stabil och innehar en personlig mognad som gör att du förhåller dig på ett sätt som är anpassat till situationen. Du har god samarbetsförmåga, är lyhörd och har gott omdöme som leder till korrekta avvägningar och prioriteringar.

Vidare har du mycket goda ledaregenskaper och ett uttalat resultatfokus med särskilt god förmåga att få medarbetarna att uppnå resultat och känna engagemang. Du arbetar målinriktat för att åstadkomma samverkan, delaktighet och har god kommunikativ förmåga. Du bör vara analytisk, strukturerad och kvalitetsmedveten. Vi ser även att du har en förmåga att arbeta strategiskt och se till helheter och genom detta skapa förståelse för utveckling och förändring.

Övrigt:
Anställningen är tillsvidare och placerad i Visby med tillträde enligt överenskommelse.

Första intervjuomgång är planerad under vecka 16.

För mer information:
Vill du veta mer är du välkommen att kontakta enhetschefen Maria Uddin Åkeson, 010-4543400

Fackliga representanter är Anna-Karin Åhrman Cortelius, Saco, 010-454 39 14 och Ann-Christine Jonsson, ST, 010-454 28 54... läs mer »

Demopersonal med intresse för hälsa och välmående

Om företaget

Vi söker nu personal till en av våra kunder som är verksamma inom livsmedelsindustrin med inriktning mot hälsosamma varor och produkter. Företaget är verksamma inom hälsoprodukter och erbjuder ett brett utbud av dessa. De söker nu en person som kan hjälpa dem att demonstrera en av sina produkter under vecka 29.Dina arbetsuppgifter

Du kommer arbeta med att demonstrera kokosvatten för ett väletablerat företag inom branschen. Eventen kommer äga rum måndag till fredag under vecka 29 i Visby. Företaget profilerar sig mot hälsa och välmående och vi ser gärna att sökande för denna roll också har detta som ett intresse. I rollen ingår det att presentera produkten och informera om dess fördelar för konsumenterna.
Efter avslutat uppdrag finns det stora möjligheter att fortsätta hos oss på Studentwork på andra uppdrag


Din profil

Vi söker dig som:
- Har en positiv energi och gillar att ta kontakt med nya människor
- Är serviceminded och har ett stort engagemang
- Har ett intresse för hälsa och välmående

Har du tidigare arbetat med liknade arbetsuppgifter är detta meriterande.

Urval och intervjuer kommer ske löpande så är detta av intresse, tveka inte att skicka in din ansökan direkt.

Om oss

Vi är pionjärer inom talent relations, vilket kort sagt innebär att vi vet vilka talangerna är. Studentworks mål är att vara en långsiktig partner för både företag och privatpersoner. Genom ett ständigt uppdaterat nätverk av kandidater och spännande kundföretag - i alla storlekar, i alla branscher - kan vi ligga steget före och matcha rätt person med rätt företag. Vi är Studentwork. Vi vet vad talang är. Det är vårt jobb. Kontakta oss redan idag och bli en del av vårt nätverk.

Alla CV:n och ansökningar är välkomna, men om ni vill ha CV-tips rekommenderar vi varmt riktlinjerna i CV Guidelines. Dessutom få ni rätten att pryda ert CV med deras kvalitetsstämpel. Läs mer på
www.cvguidelines.com/.. läs mer »

Lärare en/sv 7-9

Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, pedagogisk omsorg, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 2000 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Högbyskolan ligger i Hemse på Södra Gotland. Skolan är en grundskola som omfattar förskoleklass, årskurs 1-9 och fritidshem. Skolan har cirka 270 elever och präglas av utvecklingsbenägna och engagerade medarbetare.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker nu en en/sv lärare till Högbyskolan i Hemse. Du kommer att undervisa i engelska och svenska i år 7-9.

KVALIFIKATIONER
Du som söker är behörig att undervisa i ovan nämnda ämnen för åk 7-9, bifoga legitimation i din ansökan

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet: Vi söker en utvecklingsinriktad och engagerad medarbetare som är bra på att skapa goda relationer med vårdnadshavare och elever. Du har också förmågan att arbeta självständigt och målinriktat utifrån grundskolans läroplan samt ämnesöverskridande, i team tillsammans med övriga kollegor


Erfarenhet krävs.


ÖVRIGT
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsteunderlaget kvarstår.

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.

Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på www.gotland.com/leva

Inför rekryteringsarbetet har vi på Region Gotland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter och liknande... läs mer »

Lärare no/tk

Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, pedagogisk omsorg, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 2000 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Högbyskolan ligger i Hemse på Södra Gotland. Skolan är en grundskola som omfattar förskoleklass, årskurs 1-9 och fritidshem. Skolan har cirka 270 elever och präglas av utvecklingsbenägna och engagerade medarbetare.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker en no och tekniklärare till Högbyskolan i Hemse. Du kommer att undervisa i år 7-9.

KVALIFIKATIONER
Du som söker är behörig att undervisa i ovan nämnda ämnen i åk 7-9. Bifoga legitimation i din ansökan.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet: Vi söker en utvecklingsinriktad och engagerad medarbetare som är bra på att skapa goda relationer med vårdnadshavare och elever. Du har också förmågan att arbeta självständigt och målinriktat utifrån grundskolans läroplan samt ämnesöverskridande, i team tillsammans med övriga kollegor.ÖVRIGT
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsteunderlaget kvarstår.

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.

Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på www.gotland.com/leva

Inför rekryteringsarbetet har vi på Region Gotland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter och liknande... läs mer »

Lärare ma/no

Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, pedagogisk omsorg, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 2000 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Högbyskolan ligger i Hemse på Södra Gotland. Skolan är en grundskola som omfattar förskoleklass, årskurs 1-9 och fritidshem. Skolan har cirka 270 elever och präglas av utvecklingsbenägna och engagerade medarbetare.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker nu en lärare i ma/no till Högbyskolan i Hemse. Du kommer att undervisa i åk 7-9

KVALIFIKATIONER
Du som söker är behörig att undervisa i ovan nämnda ämnen i åk 7-9. Bifoga legitimation i din ansökan.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi söker en utvecklingsinriktad och engagerad medarbetare som är bra på att skapa goda relationer med vårdnadshavare och elever. Du har också förmågan att arbeta självständigt och målinriktat utifrån grundskolans läroplan samt ämnesöverskridande, i team tillsammans med övriga kollegor.ÖVRIGT
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsteunderlaget kvarstår.

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.

Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på www.gotland.com/leva

Inför rekryteringsarbetet har vi på Region Gotland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter och liknande... läs mer »

Förskollärare

Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, pedagogisk omsorg, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 2000 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Förskolan Lunden i Väskinde söker nu en engagerad förskollärare. Vi är en stor förskola som ligger naturskönt intill Väskinde skola. Vi har två stora förskolegårdar samt en inhägnad skogsdunge med multihus. Förskolan består av 6 avdelningar, 3 avdelningar för barn 1-3 år och 3 avdelningar för barn 3-5 år. Avdelningarna arbetar i spår så barnen följer ett spår under sin tid på förskolan.

ARBETSUPPGIFTER
Arbetet består av att, tillsammans med arbetslag och övrig personal, planera och utveckla det pedagogiska arbetet utifrån barngruppens behov och förskolans läroplan.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är förskollärare eller lärare mot de lägre åldrarna, med inriktning mot förskolan (bifoga legitimation i din ansökan).

Vi vill att du är väl insatt i läroplanen för förskolan (lpfö 98/10). Du har dessutom ett särskilt intresse för små barns lärande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet; du är bra på att skapa goda relationer med vårdnadshavare, barn och kollegor.

ÖVRIGT
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsteunderlaget kvarstår.

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.

Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på www.gotland.com/leva

Inför rekryteringsarbetet har vi på Region Gotland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter och liknande... läs mer »

Lokalvård

ISS är ett av de största lokalvårdsföretagen i Sverige och har verksamhet i hela landet.
Vi har nu behov av timvikarier samt semestervikarier i Visby.
Vi söker lokalvårdare... läs mer »

Studie- och yrkesvägledare - inriktning grundskola, 2 st

Som en del av Region Gotland ansvarar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för bland annat förskola, pedagogisk omsorg, grundskola, fritidshem, särskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt mottagande och etablering av nyanlända. Våra 2000 medarbetare bidrar till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling på Gotland.

Den samlade organisationen för studie- och yrkesvägledning finns inom ramen för Kompetenscentrum Gotlands verksamhet. Inom verksamheten finns, förutom vägledning, också vuxenutbildning och Sfi, ansvar för det kommunala aktivitetsansvaret samt en arbetsmarknads- och en integrationsenhet.


ARBETSUPPGIFTER
Vi söker nu studie- och yrkesvägledare till grundskolan. En tjänst är inriktad på två mindre skolor på den gotländska landsbygden, i Roma och i Klinte. Vi söker också studie- och yrkesvägledare med placering på Södervärnskolan i Visby. Det kan komma att öppna sig fler möjligheter så vi ser gärna en dialog med sökande utifrån önskemål och kompetens.

Vi erbjuder stimulerande och omväxlande uppdrag i en organisation i förändring. Arbetet som studie- och yrkesvägledare består av vägledning, information, kontakt med föräldrar, samarbete med skolans pedagogiska personal och arbetslivet samt andra instanser som är viktiga för elevernas utveckling.
KVALIFIKATIONER
Vi söker studie- och yrkesvägledare som känner sig utmanade av att pröva olika miljöer, samarbetspartners och vägledningssituationer.

Körkort erfordras för tjänsten i Roma/Klinte, tillgång till bil är önskvärt.

Du är utbildad studie- och yrkesvägledare och har du erfarenhet av arbete på grundskolan ser vi det som meriterande.

Som person behöver du vara initiativrik, flexibel och ansvarstagande. Du har en förmåga att prioritera och planera ditt arbete så att du når önskade resultat. Vidare har du en empatisk förmåga och har lätt för att samarbeta med andra människor.

Region Gotland har som policy att främja jämställdhet och mångfald bland våra medarbetare och vi ser därför gärna sökanden med olika kulturella bakgrunder och kön.

ÖVRIGT
Kontaktpersonerna har semester vid olika tidpunkter under ansökningstiden.
Enhetschef Inger Svenserud nås dock på e-post hela ansökningstiden.


Tjänsterna ledigförklaras under förutsättning att de ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsteunderlaget kvarstår.

Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på www.gotland.com/leva

Inför rekryteringsarbetet har vi på Region Gotland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter och liknande... läs mer »

Mekaniker/Tekniker

Verksamhetsbeskrivning
Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 29 000 svenska lantbrukare, är 10 500 anställda, har verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 3 miljarder kronor. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av våra mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Kungsörnen, GoGreen, Schulstad, Gooh, Finn Crisp och Bonjour. Vårt företag är grundat på kunskap om värderingar som funnits i generationer hos våra ägare.

Genom att vi har forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan, kan vi tillsammans ta ansvar från jord till bord.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår allt från enklare service och underhåll till mer avancerade leveransmonteringar och felsökningar på Volvos entreprenadmaskiner. Du bör ha fordonsteknisk utbildning och/eller praktisk erfarenhet av arbete med tunga fordon

Utbildning/Erfarenhet
Det är viktigt att du har kunskap om el, kan läsa elscheman och har erfarenhet av hydraulik. Du förstår engelska manualer, har datorvana och körkort, lägst klass B. Vi vill att du gillar utmaningar, är självgående och sätter kunden i fokus. Du bör också ha ett gott ordningssinne och intresse för att vidarutbilda dig.

Lantmännen Maskin värdesätter din kompetensutveckling och erbjuder dig möjlighet till utveckling inom mekanikeryrket genom interna utbildningar på de produkter som Lantmännen säljer. Tillsammans med ditt engagemang, din delaktighet och drivkraft når vi gemensamma mål... läs mer »

Serveringspersonal

Verksamhetsbeskrivning
Vi är ett nystartat företag som kommer erbjuda ett unikt koncept kring Mat och dessertvåfflor till framförallt turister på Gotland under sommarsäsong. Hos oss står alltid kundens upplevelse i centrum och vårt ledord är att ingenting är omöjligt.

Arbetsuppgifter
Hos oss kommer du att ta emot våra gäster och under hög servicegrad arbeta med servering, kassa, städ av lokaler samt uppläggning av våfflor.

Utbildning/Erfarenhet
Tidigare erfarenhet av kassa samt servering är en fördel men inget krav. Vi förväntar oss att du tycker service och försäljning är en naturlig och rolig del av arbetet samt att du är tävlingsinriktad och ger det lilla extra vid säljtävlingar och andra aktiviteter... läs mer »

Bartender till Visbyhamn

Sommarrestaurang i Visby inre hamn med utsikt över hamn och båtar.

Nu söker vi barpersonal med erfarenhet till sommarsäsongen 2016. Du ska vara nogrann och serviceinriktad då våra gäster har höga krav på kvalitet och service.

Du som söker tjänsten vet vad arbetet innebär och har erfarenhet inom yrket.

Boende finns för personal från fastlandet.. läs mer »