Layoutelement

text bild karta   info, a-ö

Nyheter Gotland

North East West South

Arbetsförmedlingen - jobb på Gotland 

Lärare till samundervisningsgrupp so/no/bild

Gotland är en fantastisk plats att bo och leva på med ett rikt kulturliv, unik natur och en arbetsmarknad som präglas av entreprenörsanda. Idag är vi 57 000 invånare och vår förhoppning är att det i framtiden är ännu fler som valt att leva och bo här. På Gotland ansvarar Region Gotland för kommun- och landstingsuppgifter och har även det regionala utvecklingsansvaret. Inom Region Gotland arbetar ungefär 6000 engagerade medarbetare inom ca 240 olika yrken med att ge vård, omsorg, utbildning samt service till våra invånare. Arbetet inom Region Gotland baseras på vår värdegrund som är förtroende, omtanke och delaktighet.

Välkommen att bli en av oss!

Gotland har ett stort utbildningsutbud med förskola, förskoleklass, skolbarnsomsorg, grundskola, särskola, gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning och Kulturskola. Den regionala verksamheten har en god geografisk spridning över ön med 44 förskolor och 31 grundskolor. På Gotlands förskolor, fritidshem och skolor vill vi ge förutsättningar för ett livslångt lärande, där grundinställningen är att alla skall ha möjlighet att lyckas. Trygghet är ett ledord i verksamheterna då vi ser det som en grundförutsättning för barns utveckling och lärande. Särskilt fokus är att ge alla barn och elever en god läsförmåga. Vi hoppas att du delar vår vision och vill bli en av oss!

ARBETSUPPGIFTER
Nu behöver vi en lärare till vår samundervisningsgrupp Samba på Gråboskolan i Visby. Du kommer att ansvara för undervisning i so, no och bild för elever i åk 4-6.

KVALIFIKATIONER
Om du trivs med att arbeta i nära samarbete med andra pedagoger kan Samba vara arbetsplatsen för dig!

Lärmiljön utmärks av en långsam inlärningstakt, hög pedagogtäthet, tydlig struktur och studiero. Vi söker dig som kan bidra till denna miljö och som är behörig i ovan nämnda ämnen och årskurser (bifoga legitimation i din ansökan). Vi ser gärna att du dessutom har kunskaper inom läsinlärning.

Erfarenhet av arbete med elever i behov av särskilt stöd är av stor vikt. Specialpedagogisk vidareutbildning är meriterande.

Viktigast för arbetet med eleverna på Samba är din förmåga att skapa trygga relationer till elever och deras vårdnadshavare. Du utmanar eleverna i deras lärande och använder din egen kreativitet och breda pedagogiska kunskap för att skapa de bästa förutsättningarna för varje enskild individ att uppnå grundskolans kunskapskrav.

Vi tror att du som söker denna tjänst är en person som är kreativ, lösningsfokuserad och mycket trygg i din egen kompetens.ÖVRIGT
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för lärare med företrädesrätt samt att tjänsteunderlaget kvarstår.

Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på www.gotland.com/leva

Inför rekryteringsarbetet har vi på Region Gotland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter och liknande... läs mer »»»

Lärare sv/so/eng

Gotland är en fantastisk plats att bo och leva på med ett rikt kulturliv, unik natur och en arbetsmarknad som präglas av entreprenörsanda. Idag är vi 57 000 invånare och vår förhoppning är att det i framtiden är ännu fler som valt att leva och bo här. På Gotland ansvarar Region Gotland för kommun- och landstingsuppgifter och har även det regionala utvecklingsansvaret. Inom Region Gotland arbetar ungefär 6000 engagerade medarbetare inom ca 240 olika yrken med att ge vård, omsorg, utbildning samt service till våra invånare. Arbetet inom Region Gotland baseras på vår värdegrund som är förtroende, omtanke och delaktighet.

Välkommen att bli en av oss!

Gotland har ett stort utbildningsutbud med förskola, förskoleklass, skolbarnsomsorg, grundskola, särskola, gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning och Kulturskola. Den regionala verksamheten har en god geografisk spridning över ön med 44 förskolor och 31 grundskolor. På Gotlands förskolor, fritidshem och skolor vill vi ge förutsättningar för ett livslångt lärande, där grundinställningen är att alla skall ha möjlighet att lyckas. Trygghet är ett ledord i verksamheterna då vi ser det som en grundförutsättning för barns utveckling och lärande. Särskilt fokus är att ge alla barn och elever en god läsförmåga. Vi hoppas att du delar vår vision och vill bli en av oss!

ARBETSUPPGIFTER
Nu behöver vi en lärare till Romaskolans lågstadium. Du kommer att undervisa i svenska, so och engelska i åk 1-3.

KVALIFIKATIONER
På Roma skolområde ska eleverna mötas av en engagerad personal och undervisning i toppklass! Hjälp oss att bli det bästa skolområdet på Gotland!.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet: Du är bra på att skapa goda relationer med vårdnadshavare och elever. Du har också förmågan att arbeta självständigt och målinriktat utifrån grundskolans läroplan samt ämnesöverskridande, i team tillsammans med övriga kollegor.

Du är behörig att undervisa i nämnda ämnen och årskurser. Bifoga legitimation i din ansökan.

ÖVRIGT
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för lärare med företrädesrätt samt att tjänsteunderlaget kvarstår.

Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på www.gotland.com/leva

Inför rekryteringsarbetet har vi på Region Gotland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter och liknande... läs mer »»»

Lärare till särskild undervisningsgrupp ma/no/tk

Gotland är en fantastisk plats att bo och leva på med ett rikt kulturliv, unik natur och en arbetsmarknad som präglas av entreprenörsanda. Idag är vi 57 000 invånare och vår förhoppning är att det i framtiden är ännu fler som valt att leva och bo här. På Gotland ansvarar Region Gotland för kommun- och landstingsuppgifter och har även det regionala utvecklingsansvaret. Inom Region Gotland arbetar ungefär 6000 engagerade medarbetare inom ca 240 olika yrken med att ge vård, omsorg, utbildning samt service till våra invånare. Arbetet inom Region Gotland baseras på vår värdegrund som är förtroende, omtanke och delaktighet.

Välkommen att bli en av oss!

Gotland har ett stort utbildningsutbud med förskola, förskoleklass, skolbarnsomsorg, grundskola, särskola, gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning och Kulturskola. Den regionala verksamheten har en god geografisk spridning över ön med 44 förskolor och 31 grundskolor. På Gotlands förskolor, fritidshem och skolor vill vi ge förutsättningar för ett livslångt lärande, där grundinställningen är att alla skall ha möjlighet att lyckas. Trygghet är ett ledord i verksamheterna då vi ser det som en grundförutsättning för barns utveckling och lärande. Särskilt fokus är att ge alla barn och elever en god läsförmåga. Vi hoppas att du delar vår vision och vill bli en av oss!

ARBETSUPPGIFTER
Nu behöver vi en lärare till våra särskilda undervisningsgrupper på Klinte- respektive Romaskolan. Du kommer att undervisa i ma, no och tk för elever i åk 7-9. Cirka 70% av undervisningen är förlagd till Klinteskolan, där du också kommer att ha din grundplacering. Du undervisar cirka 30% på Romaskolan.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är behörig i ma, no och tk i åk 7-9. Bifoga legitimation i din ansökan. Erfarenhet och/eller kompetens i arbete med elever inom NPF-området är också av stor vikt. Bredare ämnesbehörighet samt specialpedagogisk vidareutbildning är meriterande.

Viktigast är din förmåga att skapa bärande relationer till elever och deras vårdnadshavare. Vi arbetar för att åstadkomma en fungerande situation kring varje elev och fokuserar på att utveckla elevens egna förmåga att arbeta på rätt nivå med rätt metoder. Målsättningen för varje elev är att kunna återgå till undervisning i klass så långt det är möjligt.

Vi tror att du som söker denna tjänst är en person som är kreativ, lösningsfokuserad och mycket trygg i sin egen kompetens.

ÖVRIGT
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för lärare med företrädesrätt samt att tjänsteunderlaget kvarstår.

Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på www.gotland.com/leva

Inför rekryteringsarbetet har vi på Region Gotland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter och liknande... läs mer »»»

Lärare trä- metallslöjd

Gotland är en fantastisk plats att bo och leva på med ett rikt kulturliv, unik natur och en arbetsmarknad som präglas av entreprenörsanda. Idag är vi 57 000 invånare och vår förhoppning är att det i framtiden är ännu fler som valt att leva och bo här. På Gotland ansvarar Region Gotland för kommun- och landstingsuppgifter och har även det regionala utvecklingsansvaret. Inom Region Gotland arbetar ungefär 6000 engagerade medarbetare inom ca 240 olika yrken med att ge vård, omsorg, utbildning samt service till våra invånare. Arbetet inom Region Gotland baseras på vår värdegrund som är förtroende, omtanke och delaktighet.

Välkommen att bli en av oss!

Gotland har ett stort utbildningsutbud med förskola, förskoleklass, skolbarnsomsorg, grundskola, särskola, gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning och Kulturskola. Den regionala verksamheten har en god geografisk spridning över ön med 44 förskolor och 31 grundskolor. På Gotlands förskolor, fritidshem och skolor vill vi ge förutsättningar för ett livslångt lärande, där grundinställningen är att alla skall ha möjlighet att lyckas. Trygghet är ett ledord i verksamheterna då vi ser det som en grundförutsättning för barns utveckling och lärande. Särskilt fokus är att ge alla barn och elever en god läsförmåga. Vi hoppas att du delar vår vision och vill bli en av oss!

ARBETSUPPGIFTER
Solberga är skolan där solen går upp! Med nytt tänk och nya idéer, men förankrad i en bördig kunskapsmylla - där är Solbergaskolan, och där vill vi vara! Nu söker vi en vikarierande trä- och metallslöjdslärare för vt-15. Du kommer att undervisa i åk 7-9.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är behörig att undervisa i trä- och metallslöjd i åk 7-9. Vi ber dig som har gått lärarutbildning med antagning 2001 eller senare att bifoga kursplan på inriktning/specialisering.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet: Du är bra på att skapa goda relationer med vårdnadshavare och elever. Du har också förmågan att arbeta självständigt och målinriktat utifrån grundskolans läroplan samt ämnesöverskridande, i team tillsammans med övriga kollegor.

ÖVRIGT
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för lärare med företrädesrätt samt att tjänsteunderlaget kvarstår.

Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på www.gotland.com/leva

Inför rekryteringsarbetet har vi på Region Gotland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter och liknande... läs mer »»»

Lärare mu/ma/no

Gotland är en fantastisk plats att bo och leva på med ett rikt kulturliv, unik natur och en arbetsmarknad som präglas av entreprenörsanda. Idag är vi 57 000 invånare och vår förhoppning är att det i framtiden är ännu fler som valt att leva och bo här. På Gotland ansvarar Region Gotland för kommun- och landstingsuppgifter och har även det regionala utvecklingsansvaret. Inom Region Gotland arbetar ungefär 6000 engagerade medarbetare inom ca 240 olika yrken med att ge vård, omsorg, utbildning samt service till våra invånare. Arbetet inom Region Gotland baseras på vår värdegrund som är förtroende, omtanke och delaktighet.

Välkommen att bli en av oss!

Västerhejde skola är en F-6 skola med fritidsverksamhet. Våra profiler är miljö och internationalisering. Vi har Grön Flagg och arbetar med våra elever med WCP.

På Västerhejde skolområde för vi ett aktivt värdegrundsarbe tillsammans med elever och har för tredje året fått utmärkelsen Jämställd skola. Vi har regelbundna möten med trygghetsteamet och kompisstödjarna samt har värdegrunddagar där elever tillsammans med trygghetsteamet planerar och ansvarar för aktiviteterna.

ARBETSUPPGIFTER
Nu behöver vi förstärka Västerhejde skola med en lärare till låg- och mellanstadiet. Du kommer att undervisa i musik, matematik och no.


KVALIFIKATIONER
Det är viktigt att du är en trygg person med ett förhållningssätt som stämmer överens med skolans värdegrund. Eftersom vi arbetar i arbetslag är dessutom din förmåga att samarbeta och vara anpassningsbar mycket viktig. Vi söker dig som har förmåga att tänka nytt, som ser och tar tillvara på möjligheter att utveckla och utvecklas i en skola i förändring. Grundläggande IT-kunskaper är ett måste och kunskaper om hur vi kan använda IT som ett pedagogiskt verktyg är meriterande.

Du som söker är behörig att undervisa i ovan nämnda ämnen i åk 1-6. Bifoga legitimation i din ansökan.

ÖVRIGT
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för lärare med företrädesrätt samt att tjänsteunderlaget kvarstår.

Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på www.gotland.com/leva

Inför rekryteringsarbetet har vi på Region Gotland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter och liknande... läs mer »»»

Förskollärare

Gotland är en fantastisk plats att bo och leva på med ett rikt kulturliv, unik natur och en arbetsmarknad som präglas av entreprenörsanda. Idag är vi 57 000 invånare och vår förhoppning är att det i framtiden är ännu fler som valt att leva och bo här. På Gotland ansvarar Region Gotland för kommun- och landstingsuppgifter och har även det regionala utvecklingsansvaret. Inom Region Gotland arbetar ungefär 6000 engagerade medarbetare inom ca 240 olika yrken med att ge vård, omsorg, utbildning samt service till våra invånare. Arbetet inom Region Gotland baseras på vår värdegrund som är förtroende, omtanke och delaktighet.

Välkommen att bli en av oss!ARBETSUPPGIFTER
Vi behöver en vikarierande förskollärare till förskolan Blå Huset i Visby. Arbetet som förskollärare består i att tillsammans med arbetslag och barn planera, genomföra och utveckla det pedagogiska arbetet utifrån barngruppens behov, förskolans läroplan samt lokala styrdokument.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är förskollärare eller lärare mot de lägre åldrarna, med inriktning mot förskolan (bifoga legitimation).

Vi vill att du är väl insatt i läroplanen för förskolan (lpfö 98/10). Stor vikt läggs vid personlig lämplighet; du är bra på att skapa goda relationer med vårdnadshavare, barn och kollegor.

ÖVRIGT
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för lärare med företrädesrätt samt att tjänsteunderlaget kvarstår.

Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på www.gotland.com/leva

Inför rekryteringsarbetet har vi på Region Gotland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter och liknande... läs mer »»»

Lärare idrott och hälsa

Gotland är en fantastisk plats att bo och leva på med ett rikt kulturliv, unik natur och en arbetsmarknad som präglas av entreprenörsanda. Idag är vi 57 000 invånare och vår förhoppning är att det i framtiden är ännu fler som valt att leva och bo här. På Gotland ansvarar Region Gotland för kommun- och landstingsuppgifter och har även det regionala utvecklingsansvaret. Inom Region Gotland arbetar ungefär 6000 engagerade medarbetare inom ca 240 olika yrken med att ge vård, omsorg, utbildning samt service till våra invånare. Arbetet inom Region Gotland baseras på vår värdegrund som är förtroende, omtanke och delaktighet.

Välkommen att bli en av oss!

Gotland har ett stort utbildningsutbud med förskola, förskoleklass, skolbarnsomsorg, grundskola, särskola, gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning och Kulturskola. Den regionala verksamheten har en god geografisk spridning över ön med 44 förskolor och 31 grundskolor. På Gotlands förskolor, fritidshem och skolor vill vi ge förutsättningar för ett livslångt lärande, där grundinställningen är att alla skall ha möjlighet att lyckas. Trygghet är ett ledord i verksamheterna då vi ser det som en grundförutsättning för barns utveckling och lärande. Särskilt fokus är att ge alla barn och elever en god läsförmåga. Vi hoppas att du delar vår vision och vill bli en av oss!

ARBETSUPPGIFTER
Nu söker vi en lärare i idrott- och hälsa till Lyckåkerskolan i Visby.

KVALIFIKATIONER
Du som söker är behörig att undervisa i idrott och hälsa i åk 1-6. Erfarenhet av alternativa verktyg och barn i behov av särskilt stöd, är meriterande.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet: på Lyckåkerskolan strävar vi efter att vara en arbetsplats som genomsyras av öppenhet, ärlighet och samhörighet och vi vill att du som söker är bra på att skapa goda relationer med såväl vårdnadshavare och elever som kollegor.

Bifoga legitimation i din ansökan.

ÖVRIGT
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för lärare med företrädesrätt samt att tjänsteunderlaget kvarstår.

Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på www.gotland.com/leva

Inför rekryteringsarbetet har vi på Region Gotland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter och liknande... läs mer »»»

Fritidspedagog/Lärare i fritidshem

Gotland är en fantastisk plats att bo och leva på med ett rikt kulturliv, unik natur och en arbetsmarknad som präglas av entreprenörsanda. Idag är vi 57 000 invånare och vår förhoppning är att det i framtiden är ännu fler som valt att leva och bo här. På Gotland ansvarar Region Gotland för kommun- och landstingsuppgifter och har även det regionala utvecklingsansvaret. Inom Region Gotland arbetar ungefär 6000 engagerade medarbetare inom ca 240 olika yrken med att ge vård, omsorg, utbildning samt service till våra invånare. Arbetet inom Region Gotland baseras på vår värdegrund som är förtroende, omtanke och delaktighet.

Välkommen att bli en av oss!

Gotland har ett stort utbildningsutbud med förskola, förskoleklass, skolbarnsomsorg, grundskola, särskola, gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning och Kulturskola. Den regionala verksamheten har en god geografisk spridning över ön med 44 förskolor och 31 grundskolor. På Gotlands förskolor, fritidshem och skolor vill vi ge förutsättningar för ett livslångt lärande, där grundinställningen är att alla skall ha möjlighet att lyckas. Trygghet är ett ledord i verksamheterna då vi ser det som en grundförutsättning för barns utveckling och lärande. Särskilt fokus är att ge alla barn och elever en god läsförmåga. Vi hoppas att du delar vår vision och vill bli en av oss!

ARBETSUPPGIFTER
Nu söker vi till Lyckåkerskolan en fritidspedagog eller lärare med behörighet att undervisa på fritidshem.

KVALIFIKATIONER
Du som söker är behörig att undervisa på fritids. Erfarenhet av alternativa verktyg och barn i behov av särskilt stöd, är meriterande.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet: på Lyckåkerskolan strävar vi efter att vara en arbetsplats som genomsyras av öppenhet, ärlighet och samhörighet och vi vill att du som söker är bra på att skapa goda relationer med såväl vårdnadshavare och elever som kollegor.

Bifoga eventuell legitimation i din ansökan.

ÖVRIGT
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för lärare med företrädesrätt samt att tjänsteunderlaget kvarstår.

Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på www.gotland.com/leva

Inför rekryteringsarbetet har vi på Region Gotland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter och liknande... läs mer »»»

Förskollärare, 2 st

Gotland är en fantastisk plats att bo och leva på med ett rikt kulturliv, unik natur och en arbetsmarknad som präglas av entreprenörsanda. Idag är vi 57 000 invånare och vår förhoppning är att det i framtiden är ännu fler som valt att leva och bo här. På Gotland ansvarar Region Gotland för kommun- och landstingsuppgifter och har även det regionala utvecklingsansvaret. Inom Region Gotland arbetar ungefär 6000 engagerade medarbetare inom ca 240 olika yrken med att ge vård, omsorg, utbildning samt service till våra invånare. Arbetet inom Region Gotland baseras på vår värdegrund som är förtroende, omtanke och delaktighet.

Välkommen att bli en av oss!

Gotland har ett stort utbildningsutbud med förskola, förskoleklass, skolbarnsomsorg, grundskola, särskola, gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning och Kulturskola. Den regionala verksamheten har en god geografisk spridning över ön med 44 förskolor och 31 grundskolor. På Gotlands förskolor, fritidshem och skolor vill vi ge förutsättningar för ett livslångt lärande, där grundinställningen är att alla skall ha möjlighet att lyckas. Trygghet är ett ledord i verksamheterna då vi ser det som en grundförutsättning för barns utveckling och lärande. Särskilt fokus är att ge alla barn och elever en god läsförmåga. Vi hoppas att du delar vår vision och vill bli en av oss!

ARBETSUPPGIFTER
Nu behöver vi förstärka vår förskola Solklinten i Slite med två förskollärare. Arbetet består av att, tillsammans med arbetslag och övrig personal, planera och utveckla det pedagogiska arbetet utifrån barngruppens behov och förskolans läroplan.

KVALIFIKATIONER
På Solklintens förskola har vi börjat inspireras och influeras av Reggio Emilia; ett pedagogiskt arbetssätt som bygger på en stark tro på människans utvecklingsmöjligheter. Utgångspunkten är en djup respekt för barnet, dess unika intelligens och drivkraft att utforska världen. Vi ser gärna att du som söker vill vara med och utveckla verksamheten i denna anda.

Du är förskollärare eller lärare mot de lägre åldrarna, med inriktning mot förskolan. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet: På Solklintens förskola jobbar vi för att alla barn ska känna sig sedda, hörda och uppmärksammade på ett positivt sätt. Du behöver därför vara bra på att skapa goda relationer med såväl barn som vårdnadshavare och kollegor.

Bifoga legitimation alternativt examenshandlingar om du är nyexaminerad.

ÖVRIGT
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för lärare med företrädesrätt samt att tjänsteunderlaget kvarstår.

Inför rekryteringsarbetet har vi på Region Gotland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter och liknande... läs mer »»»

Musiklärare

Gotland är en fantastisk plats att bo och leva på med ett rikt kulturliv, unik natur och en arbetsmarknad som präglas av entreprenörsanda. Idag är vi 57 000 invånare och vår förhoppning är att det i framtiden är ännu fler som valt att leva och bo här. På Gotland ansvarar Region Gotland för kommun- och landstingsuppgifter och har även det regionala utvecklingsansvaret. Inom Region Gotland arbetar ungefär 6000 engagerade medarbetare inom ca 240 olika yrken med att ge vård, omsorg, utbildning samt service till våra invånare. Arbetet inom Region Gotland baseras på vår värdegrund som är förtroende, omtanke och delaktighet.

Välkommen att bli en av oss!

Gotland har ett stort utbildningsutbud med förskola, förskoleklass, skolbarnsomsorg, grundskola, särskola, gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning och Kulturskola. Den regionala verksamheten har en god geografisk spridning över ön med 44 förskolor och 31 grundskolor. På Gotlands förskolor, fritidshem och skolor vill vi ge förutsättningar för ett livslångt lärande, där grundinställningen är att alla skall ha möjlighet att lyckas. Trygghet är ett ledord i verksamheterna då vi ser det som en grundförutsättning för barns utveckling och lärande. Särskilt fokus är att ge alla barn och elever en god läsförmåga. Vi hoppas att du delar vår vision och vill bli en av oss!

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker nu en musiklärare till Högbyskolan i Hemse.

KVALIFIKATIONER
Du som söker är behörig att undervisa i musik i grundskolan åk 4-9. Bifoga legitimation i din ansökan.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet: Du är bra på att skapa goda relationer med vårdnadshavare och elever. Du har också förmågan att arbeta självständigt och målinriktat utifrån grundskolans läroplan samt ämnesöverskridande, i team tillsammans med övriga kollegor.

ÖVRIGT
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för lärare med företrädesrätt samt att tjänsteunderlaget kvarstår.

Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på www.gotland.com/leva

Inför rekryteringsarbetet har vi på Region Gotland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter och liknande... läs mer »»»

ST-läkare allmänkirurgi

Gotland är en fantastisk plats att bo och leva på med ett rikt kulturliv, unik natur och en arbetsmarknad som präglas av entreprenörsanda. Idag är vi 57 000 invånare och vår förhoppning är att det i framtiden är ännu fler som väljer att leva och bo här. På Gotland ansvarar Region Gotland för kommun- och landstingsuppgifter och har även det regionala utvecklingsansvaret. Inom Region Gotland arbetar ungefär 6000 engagerade medarbetare inom ca 240 olika yrken med att ge vård, omsorg, utbildning samt service till våra invånare. Arbetet inom Region Gotland baseras på vår värdegrund som är förtroende, omtanke och delaktighet.

Välkommen att bli en av oss!

Visby lasarett har ett brett sjukvårdsuppdrag och försörjer Gotland med akut och elektiv specialistvård. Ett stort antal specialiteter finns representerade, såsom ett länssjukhus, inom både de opererande och de medicinska områdena. Verksamheten präglas av stort akut patientflöde, framförallt sommarhalvåret, i nära samarbete med övriga specialiteter samt med ett välfungerande kompetensutbyte med Karolinska Universitetssjukhuset. På Visby lasarett finns central- och dagkirurgisk operationsavdelning samt endoskopiavdelning. En stor del av verksamheten är akuta patienter, men vi bedriver även elektiv vård inom endoskopi, övre/nedre GI, kärl, bröst och urologi. Vi har gemensam primärjourslinje med ortopeden.

ARBETSUPPGIFTER
ST-tjänst i allmänkirurgi enligt med Svensk Kirurgisk Förenings målbeskrivning. Utbildningsplan kommer att upprättas och handledare tilldelas. Randutbildning på fastlandet kommer att bli aktuell. Sjukvårdsuppdraget på Gotland präglas av stor klinisk bredd och hög proportion akuta patienter. Det ställer särskilda krav på samarbete med övriga specialiteter och yrkesgrupper för att ge patienterna optimalt omhändertagande.

KVALIFIKATIONER
Leg läkare.

ÖVRIGT
Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på www.gotland.com/leva

Inför rekryteringsarbetet har vi på Region Gotland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter och liknande... läs mer »»»

Barnsjuksköterska

Gotland är en fantastisk plats att bo och leva på med ett rikt kulturliv, unik natur och en arbetsmarknad som präglas av entreprenörsanda. Idag är vi 57 000 invånare och vår förhoppning är att vi i framtiden är ännu fler som valt att leva här. På Gotland ansvarar Region Gotland för kommun- och landstingsuppgifter och har även det regionala utvecklingsansvaret. Inom Region Gotland arbetar ungefär 6000 engagerade medarbetare inom ca 240 olika yrken med att ge vård, omsorg, utbildning samt service till våra innevånare. Arbetet inom Region Gotland baseras på vår värdegrund som är förtroende, omtanke och delaktighet.

Välkommen att bli en av oss!

Vill du ha ett varierande arbete med stora utmaningar som ger dig en chans att få en bred kompetens? Då är du välkommen att söka arbete hos oss på Visby lasarett!

Visby lasarett ligger alldeles vid havet med närhet till stadskärnan och rekreationsområden. På grund av vårt speciella ö-läge är det organiserat som ett länssjukhus, utrustat med många specialistfunktioner, trots det relativs låga befolkningstalet. Vi har väl upparbetade samarbeten på andra enheter för högspecialiserad vård, bland annat KI.

På Visby lasarett arbetar vi ständigt med att hitta förbättringsområden och vi vill att du, precis som vi, värdesätter eget ansvar och ett gott samarbete. Våra värderingar är förtroende, omtanke och delaktighet.

ARBETSUPPGIFTER
Visby lasaretts barn- och ungdomsavdelning tar hand om patienter i åldrarna 0-20 år. Det är en allvårdsavdelning med sjukdomar inom medicin, kirurgi, neonatologi, öron, ögon samt psykiatri. Avdelningen har elva platser varav fyra är speciellt anpassade för nyföddhetsvård. Uppdraget som sjuksköterska på barn- och ungdomsavdelningen omfattar uppgifter inom omvårdnad, medicin, administration och arbetsledning av undersköterskor och barnsköterskor.

Som barnsjuksköterska kommer du att ha breda kontaktytor, både gentemot andra delar av organisationen samt patient och anhöriga. Du får också möjlighet att bidra till utvecklingen av den egna verksamheten.

KVALIFIKATIONER
Vi ser det som en självklarhet att du har förmåga och vilja att vara med och utveckla verksamheten och att du gärna bidrar med nya idéer. Du är förtroendeingivande och empatisk i dina kontakter med barnen och deras anhöriga, samt har förmågan att anpassa din kommunikation utifrån deras behov. I akuta situationer behåller du ditt lugn och fokuserar på rätt saker och kan hantera en hög arbetsbelastning.

Du har sjuksköterskelegitimation och några års erfarenhet av arbete som sjuksköterska. Vi kommer i första hand att prioritera de med påbyggnadsutbildning Barn och ungdom, men även se till de sökande som har erfarenhet av sjuksköterskeuppgifter inom barn- och ungdomsvård.

ÖVRIGT
Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på www.gotland.com/leva

Inför rekryteringsarbetet har vi på Region Gotland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter och liknande... läs mer »»»

Sjuksköterska natt

Gotland är en fantastisk plats att bo och leva på med ett rikt kulturliv, unik natur och en arbetsmarknad som präglas av entreprenörsanda. Idag är vi 57 000 invånare och vår förhoppning är att det i framtiden är ännu fler som valt att leva och bo här. På Gotland ansvarar Region Gotland för kommun- och landstingsuppgifter och har även det regionala utvecklingsansvaret. Inom Region Gotland arbetar ungefär 6000 engagerade medarbetare inom ca 240 olika yrken med att ge vård, omsorg, utbildning samt service till våra invånare. Arbetet inom Region Gotland baseras på vår värdegrund som är förtroende, omtanke och delaktighet.

Välkommen att bli en av oss!ARBETSUPPGIFTER
Rehabcentrum slutenvård har 14 vårdplatser med inriktning rehabilitering främst mot ortopedi och stroke. Sedvanliga sjuksköterskeuppgifter.

Sjuksköterska har arbetsledaransvar i omvårdnadsarbetet och ska säkra att det anpassas efter varje patients behov. Nattetid tjänstgör två personal, vissa nätter två sjuksköterskor, övriga nätter en sjuksköterska samt en undersköterska. Som sjuksköterska på natten förväntas du kunna arbeta självständigt och ta egna beslut.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. God samarbetsförmåga.
Schemalagd arbetstid natt, några dagpass per månad.

KVALIFIKATIONER
Leg sjuksköterska. Minst 2 års erfarenhet inom yrket.

ÖVRIGT
Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på www.gotland.com/leva

Inför rekryteringsarbetet har vi på Region Gotland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter och liknande... läs mer »»»

Djurskötare/Ladugårdsförman

Beskrivning av arbetsuppgifter:
Daglig skötsel av mjölkkor, kalvar och rekryteringsdjur. Enklare traktorkörning

Beskrivning av kvalifikationer:
Vi söker dig som har ett gott djuröga och är positiv och framåt. Du bör även ha ett visst intresse för data/teknik. Du ska ha förmåga att samarbeta med dina kollegor men även klara av att arbeta självständigt. Vi ser gärna att du har utbildning/erfarenhet av liknande arbete. Seminutbildning uppskattas men är inget krav. B-körkort är ett krav.. läs mer »»»

Personliga assistenter till 40-årig man

Henrique Romba är 40 år och har ett stort omvårdnadsbehov. Man arbetar alltid dubbla assistenter under dagtid och kvällstid när han gör sina aktiviteter. Brukaren är gående men använder rullstol vid resor och shopping. Henrique har insulinkrävande diabetes, är blind och autistisk sedan födelsen.

Arbetstider: 08.30-16.30,16.00-23.00.

Henrique är egen arbetsgivare och har kollektivavtal med SKAF-KFO.

Du måste vara utbildad undersköterska eller ha likvärdig utbildning, körkort är ett krav och vi är en rökfri arbetsplats. Vi kräver utdrag från belastningsregistret.

Vi ser gärna manliga sökanden.

Körkort B fordras. Henrique har egen bil... läs mer »»»

Demo / Event

Demo / Event; Inzpiration - affärspartner AB
Extra arbete


Event personal ; Inzpiration - affärspartner AB;

Inzpiration affärspartner AB har varit verksamt inom action marketing och bemanning sedan 2004. Företaget arbetar med riktad affärsverksamhet och har flera verksamhetsområden med Norden som marknad. Ambitionen är att skapa en strukturell röd tråd för kundens verksamhet. På detta vis hjälper vi våra samarbetspartners att aktivt stärka sina varumärken och produkter baseras på ett arbetssätt som präglas av våra 4 ledord:

Kreativitet, Struktur, Kvalité och Lönsamhet.


EVENTPERSONAL


Är du pigg och glad med ett brinnande intresse för försäljning .

I så fall söker vi just dig som kan arbeta åt ett av Sveriges snabbast växande Event företag.

Du skall vara utåtriktad och kunna klara av att stå i centrum med en känsla för helheten.

Tillgång till dator, då all vår information till dig samt all rapportering, sker den vägen.

Vi behöver dig NU.. läs mer »»»

Sjuksköterska psykiatrisk vård dag/natt

Gotland är en fantastisk plats att bo och leva på med ett rikt kulturliv, unik natur och en arbetsmarknad som präglas av entreprenörsanda. Idag är vi 57 000 invånare och vår förhoppning är att det i framtiden är ännu fler som väljer att leva och bo här. På Gotland ansvarar Region Gotland för kommun- och landstingsuppgifter och har även det regionala utvecklingsansvaret. Inom Region Gotland arbetar ungefär 6000 engagerade medarbetare inom ca 240 olika yrken med att ge vård, omsorg, utbildning samt service till våra invånare. Arbetet inom Region Gotland baseras på vår värdegrund som är förtroende, omtanke och delaktighet.

Välkommen att bli en av oss!

Psykiatriska kliniken på Gotland ingår i Hälso- och sjukvårdsförvaltningen inom Region Gotland och är belägen i Visby. Kliniken har hela ön som sitt upptagningsområde. Upptagningsområdet är relativt litet, både till ytan och invånarantalet, men samtidigt medför ö-läget att kliniken måste kunna erbjuda en bredd vad gäller såväl kompetens som utbud. Kliniken tillhandahåller psykiatrisk heldygnsvård, vuxenpsykiatrisk öppenvård, medicinsk beroendevård samt en barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning och har sammantaget drygt 100 medarbetare.

Vi söker nu sjuksköterskor till vår heldygnsvård, en enhet som är organiserad i två avdelningar med sammanlagt 15 vårdplatser. På avdelningarna vårdas främst patienter i behov av psykiatrisk specialistvård, såväl på frivillig basis som enligt LPT (lagen om psykiatrisk tvångsvård).

ARBETSUPPGIFTER
Som sjuksköterska på heldygnsvården har man ansvar för den psykiatriska omvårdnaden av inneliggande patienter. Sedvanliga sjuksköterskeuppgifter ingår, såsom rond, läkemedelsdelning, injektionsgivning, samtal och dokumentering. I heldygnsvårdens uppdrag ingår också vår akutmottagning som dagtid är bemannad av sjuksköterska men som kvällar/helger och nätter ingår i avdelningsarbetet. Det innebär främst telefonrådgivning samt akuta bedömningar. Dokumentationen sker i datajournalsystemet Take Care.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, gärna med specialistutbildning i psykiatri. Har du tidigare erfarenhet av arbete inom psykiatrisk omvårdnad ser vi det som meriterande. Meriterande är också kunskaper inom MI (Motiverande samtal) och ESL (Ett Självständigt Liv). Som person söker vi dig som är empatisk med ett professionellt förhållningssätt, har en god samarbetsförmåga och kan hantera stressade situationer. Körkort är önskvärt men ej krav.

Vi projekterar för närvarande en ombyggnation och total renovering av vår heldygnsvård, ett arbete som innebär att vi ser över såväl den fysiska vårdmiljön som vårdens innehåll. Så för den sjuksköterska som är intresserad av förändringsarbete och av att vara med och påverka hur framtidens psykiatri på Gotland ska se ut och bedrivas så är detta en möjlighet.

ÖVRIGT
Intervjuer kommer ske fortlöpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.

Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på www.gotland.com/leva

Inför rekryteringsarbetet har vi på Region Gotland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter och liknande... läs mer »»»