text bild karta   info, a-ö

Nyheter Gotland

North East West South

Dagens Nyheter - Debatt 

”Färre träd måste fällas om Sverige ska klara EU-kraven”

Svårt att klara kraven utan vare sig höjda drivmedelsskatter eller skärpt reduktionsplikt, skriver Magnus Nilsson i en ny ESO-rapport.... läs mer »

”Svenskar har en hel del att skryta med inför nationaldagen – eller?”

Inger Jägerhorn, medborgare i både Sverige och Finland: I det här landet hålls nationalismen gärna på avstånd. Men visst finns det godsaker att flagga för.... läs mer »

”Regeringens kriminalpolitik är en oriktad hagelsvärm”

Politiken är naiv och ineffektiv, med höga nivåer av repression, skriver f d rikspolischef Sten Heckscher och professor Jerzy Sarnecki.... läs mer »

”Samer med jakträtt kan inte särbehandlas”

Varken diskussioner eller lagar blir bra om de bygger på fantasier och fördomar, skriver Renmarkskommitténs ordförande Eric M Runesson.... läs mer »

”Många i utsatta områden ser medierna som obalanserade”

Här är tre idéer för att mediebranschen ska kunna möta denna demokratiska utmaning, skriver Järvaveckans Ahmed Abdirahman och Agnes Stenbom, In/Lab.... läs mer »

”Både regeringen och S måste erbjuda mer än pessimism”

Pessimismen är störst bland de stora partiernas anhängare, skriver Markus Uvell och Sandro Wennberg.... läs mer »

”Chattjänster bör lagra data i kampen mot kriminella”

Våra förslag om datalagring går inte så långt som de brottsbekämpande myndigheterna hade önskat, skriver regeringens särskilda utredare.... läs mer »

”Svenskarna tror på försvaret – men inte på att det kan skydda oss”

Tre forskare: En ny studie visar att vi litar mer på försvaret efter Rysslands anfall på Ukraina. Men över hälften tvivlar på att Sverige skulle klara ett militärt angrepp.... läs mer »

”Så ska du inte bemöta en våldsam man som anhörig”

Vänner och familj går en svår balansgång, skriver två forskare i socialt arbete.... läs mer »

”Det lär bli kaos på iva även vid nästa katastrof”

Beslut om vilka som måste väljas bort kräver fungerande system för prioriteringar, skriver sju vårdexperter. ... läs mer »

”Köp SBB:s fastigheter – men utan att berika profitörerna”

Regeringen måste snabbutreda en statlig förköpsrätt som är applicerbar på fallet SBB, skriver Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar och Ali Esbati.... läs mer »

DN Debatt. ”Dagens system är byggt för att skapa orättvisa betyg”

Betyg har stora fördelar som urvalsprincip för högre studier. Men svenska betyg är inte likvärdiga, och marknadsmekanismer är bara en liten…... läs mer »

”Polisen måste växa med rätt kompetens”

Fredrik Modigh, Polismyndigheten: Påståendet att vi är beredda att offra kvaliteten för att nå ökad polistäthet stämmer inte.... läs mer »

”Svenska modellen ökade inkomstskillnader under pandemin”

Ny ESO-rapport om stödåtgärder under coronapandemin.... läs mer »

”Livsmedelsverket måste ta socker på större allvar”

Ann Fernholm, vetenskapsskribent: Livsmedelsverkets prioriteringar genomsyrar Sveriges folkhälsoarbete – då måste sockerkonsumtionen lyftas…... läs mer »

"Att sänka våra arvoden hotar rättssäkerheten”

Möjligheten till ett bra försvar i brottmål kan bli en klassfråga, skriver 36 advokater. ... läs mer »

”Miljöprövningar tar tid – men den tiden ska inte överdrivas”

Johanna Sandahl och Oscar Alarik, Naturskyddsföreningen: Miljölagarna ger oss mindre klimatpåverkan, bättre hälsa och skyddar värdefulla…... läs mer »