text bild karta   info, a-ö

Nyheter Gotland

North East West South

Dagens Nyheter - Debatt 

”Även LO:s sätt att räkna visar förbättrad träffsäkerhet”

Innan reformen 2008 gick ungefär en tredjedel av arbetstillstånden till yrken med bekräftad brist.... läs mer »

”Vi lägger fram nya reformer för 30 miljarder kronor”

Magdalena Andersson (S) och Per Bolund (MP): Vi tar oss an arbetslöshet, klimatförändringar, behov i välfärden, klyftan stad/land och grova brottsligheten.... läs mer »

”Debattörerna visar en bristande förståelse för rättssäkerhet”

REPLIK DN DEBATT 14/9. Enskilda medborgare ska känna trygghet i att myndighetsutövningen är rättssäker.... läs mer »

”Jag blev förbjuden att bruka min skog på grund av lavskrikor”

REPLIK DN DEBATT 14/9. Jag hade sparat ihop skog för att de sista åren fram till pensionen kunna arbeta med mitt…... läs mer »

”Timbro räknar fel - nästan hälften av tillstånden går till yrken med arbetskraftsöverskott”

REPLIK DN DEBATT 8/9. När vi i räknar med samtliga yrken där arbetstillstånd beviljats – alltså till exempel även…... läs mer »

”Med nuvarande lagstiftning är tillståndsplikt för elsparkcyklar inte möjlig”

SLUTREPLIK DN DEBATT 11/9. Vi har konstruktivt och pragmatiskt försökt hitta bra lösningar för stockholmarna, men för…... läs mer »

”Nya friåret kan slösa miljarder – fokusera på att fylla bristyrken”

Akademikerförbundet SSR, Lärarnas riksförbund och Sveriges läkarförbund: Vi vill att förslaget om Utvecklingstid vässas så att det fyller på i bristyrken.... läs mer »

”Mark- och miljödomstolen framstår som okunnig och fördomsfull”

REPLIK DN DEBATT 14/9. Metodik för ”citizen science” är internationellt ett dynamiskt område för vetenskaplig…... läs mer »

”Ändrat ramverk ger grönare budget med minskade klyftor”

S-föreningen Reformisterna: Separera statens löpande driftkostnader för välfärden från statens utgifter för investeringar.... läs mer »

”Kriminalpolitisk kapprustning bortser från forskningsresultat”

Fyra kriminologer: Politiker föreslår åtgärder som i bästa fall är symboliska och i värsta fall direkt kontraproduktiva.... läs mer »

”Domstol underkänner ideella naturvårdens trovärdighet”

SLU Artdatabanken: Ologiskt nog sätter domstolen full tilltro till markägarens information, insamlad av det lokala jaktlaget.... läs mer »

”Sjukvårdsförsäkringar hör inte hemma i den svenska välfärdsmodellen”

SLUTREPLIK DN DEBATT 6/9. Den snabba framväxten av privata sjukvårdsförsäkringar är oförenlig med den svenska…... läs mer »

”Med stöd kan vi tidigarelägga satsningen på fossilfritt stål”

Vd:arna för SSAB, LKAB och Vattenfall: Vi är redo att öka insatserna från vår sida, men för att lyckas måste samhället och politiken göra detsamma.... läs mer »

”Ibn Rushd har agerat inom ramen för folkbildningens villkor”

SLUTREPLIK DN DEBATT 5/9. Utifrån Erik Amnås rapport och våra egna uppföljningar gör vi bedömningen att Ibn Rushd har…... läs mer »

”Daniel Helldén kan stoppa elskoterkaoset om han vill”

REPLIK DN DEBATT 11/9. Att utsätta stockholmarna för detta gigekonomiska experiment är ovärdigt.... läs mer »

”Rättssäkerheten hotas av de nya reglerna om företagsbot”

Johan Eriksson och Mia Falk: Företagen saknar reglerad rätt att underrättas om brottsmisstanken och om grunden för företagets straffrättsliga ansvar.... läs mer »

”Många arbetskraftsinvandrare far fortfarande illa”

REPLIK DN DEBATT 8/9. Att arbetskraftsinvandringen i många fall fungerar bra kan inte skyla över det faktum att många…... läs mer »