text bild karta   info, a-ö

Bandeläins täppu

Gotland | Lau socken | Skeppssättningar | Utskrift | Mobilsida
Bandeläins täppu
Bandeläins täppu, foto Bernt Enderborg

Täppan på den västra kanten av Laubackar har fortfarande kvar några skeppssättningar, bei Masare, från bronsåldern


På Litorinavallen på kanten av Lausbackar ligger Bandeläins täppu med fornlämningar från omkring 900 f. Kr - två skeppssättningar och en rund grav.



Den runda graven, stensättningen, var plundrad vid den arkeologiska undersökningen och återstoden var bara spridda rester av brända ben.



Ofta ligger skeppssättningarna i nord-sydlig riktning, men som syns på bilden tör man inte ha varit särskilt noga härvidlag - i vart fall brydde man sig inte om det här med öst och väst som vi gör i våra dagar.



Den nordligaste skeppssättningen undersöktes arkeologiskt redan 1925, varvid man hittade en kista med såväl lock som golv innehållande en kruka med brända människoben samt en pilspets, en pincett och en rakkniv av brons.

Den andra skeppssättningen undersöktes arkeologiskt vid en kurs 1990 och man hittade ungefär samma saker. Fynden daterar gravarna till 900 f.Kr. och låter oss veta att de båda skeppssättningarna är mansgravar.

För läsande damer kan vi tala om att inte särskilt långt därifrån har man nyligen undersökt gravar som inte syntes ovan jord från samma tidsålder, varvid man fann kvinnor och barn med rikliga gåvor i form av spännen, halsband och annat sånt.




100 meter söder om skeppssättningarna står Mattsarve bautastain och meddelar någonting. Det antas ibland att dessa bautastainar kanske är vad som återstår av en skeppssättning, och så är det säkert i en del fall, men att det också kan vara mera ordinära gravstenar.

Dei kan ga kveindar bei Bandeläins täppu, men di jär int nå falue naj. Ränna di etta di, da jär dei ba ti u keike pa daim da stanna di.

- Jaga däu, da jaga di u da.
/text och foto Bernt Enderborg

Platsguide

Guteknappen - platsguide

Genom att trycka på en knapp på mobilen med gps får du gudning. Står du t ex nära en kyrka får du information om kyrkan och en lista på vad som finns i närheten.

Platsguiden fungerar förstås bara när du är på Gotland. Mobilanpassat finns på Visit Hemse - klicka på hjärtanet.
Lau socken

Vägbeskrivning


Lau socken är gulmarkerad på kartan, klicka och socknen med utflyktsmål visas.

Mer info

Här finns mer om Skeppssättningar.

I närheten - fågelvägen

Artiklar

Bieffekten, 4,4 km
Ljugarns förskola - Bikupan, 6,5 km
Ormkvinnans barn 2006, 3,6 km
På vandring i Garde den 24/7-2003, 3,0 km

Evenemang

Motormarknad & Loppis, 3,4 km

Fiskeläge

Brändu fiskeläge (Bränndu), 4,8 km
Svajde fiskeläge, 4,1 km
Tutens eller Masrebodar fiskeläge, 2,7 km

Fornborgar

Botvidebackar - Walbierg, 1,2 km
Fornborgen Burgen eller Burgvallen, 6,1 km

Företag

Ljugarns Bygg, 6,0 km

Gravfält

Stensättningar, bronsålder, 3,7 km

Historia

1100-talstaket i Garde kyrka, 3,9 km
Anckarströms änka, 3,4 km
En sojde i Garde, 6,1 km
Kalkstensbrytning i Garde, 3,9 km
Kyrkan som står barfota, 3,9 km
Lite mer om Garde kyrka, 3,9 km
Medeltida gårdsport i Garde, 3,9 km
Offerkast av sten, 6,2 km
Portklappen i Alskog, 4,2 km
Sockennamnet När, 4,0 km
Visbjerg - promenadguiden, 3,1 km

Kastaler

Lau kastal, 1,2 km

Kuriosa

Västra kyrkogårdsmuren i Lau, 1,2 km

Kyrka

Alskog kyrka, 4,2 km
Garde kyrka, 3,9 km
Lau kyrka, 1,3 km
När kyrka, 4,0 km

Kåseri

Nog ser det ut som, 3,9 km
Säsongsförlängare, 4,1 km

Kämpgravar

Graips hus, 4,2 km
Käldänge, 2,7 km
Kämpgravar i Juves änge, 2,2 km

Magiska Gotland

Hur mycket magi tål du, 2,8 km
Månen, 4,3 km
Några bilder på Lau, 1,2 km
Vinter i världens vackraste land, 4,0 km
Älvorna dansar, 848 m

Målningar

Alskogaren - glasmålare, 4,2 km
Aposteln Petrus i Lau, 1,3 km
Boris och Gleb, 3,8 km
Den unge Jesus, 1,3 km
Kyrkbänkarna i När, 3,9 km
Mariabilder - Maria med skyddsmantel, 4,2 km

Naturreservat

Ollajvs naturreservat, 4,4 km

Platser

Godugn - stenåldersgrotta, 1,1 km
Lau käldu, 1,1 km
Visbjerg, 3,0 km

Reklam

Husbyggarna, 5,3 km

Runor

En av våra kyrkor, 3,9 km

Saga

Fålltare fylling, 1,8 km

Skeppssättningar

Gålrum gravfält, 4,3 km
Bandeläins täppu, 0 m
Skeppssättningar vid Digerrojr, 1,9 km

Skulptur

Altartavlan i Lau kyrka, 1,3 km
Globus, stenkonstnär, 4,3 km
Josefs första dröm, 4,2 km
Medeltida föreställningar, 1,2 km
Skördeundret i När, 4,0 km
Triumfkrucifixet i Lau, 1,3 km
Tvivlaren i Lau, 1,3 km

Socken

Alskog, 4,2 km

Stenrösen

Digerrojr, 1,8 km
Dikkarehagens röse, 4,4 km

Stränder

Lausviken, 2,1 km
Svajde, 4,0 km

Ängen

Käldänge, 2,7 km

Stugor östra Gotland

2 bäddar - Solstugan Alskog
2 bäddar - Rum i Sjonhem
4 bäddar - Kalkstenshuset Alskog
4 bäddar - Lövängen
4 bäddar - Bulhus 1
4 bäddar - Bulhus 2
4 bäddar - Campingstuga
4 bäddar - Combistuga
4 bäddar - Präriehuset
4 bäddar - Rum i Sjonhem
4 bäddar - kalkstenshus
5 bäddar - Familjestuga 1
5 bäddar - Familjestuga 2
6 bäddar - Ljugarn
6 bäddar - Flygeln
6 bäddar - Nunneborgen
12 bäddar - Prästgården


Se vidare Boendesidan