text bild karta   info, a-ö

Gutnaltinget - marknadsplats, varv

Gotland | Roma socken | Historia | Utskrift | Mobilsida
Gutnaltinget  - marknadsplats, varv
Gutnaltinget - marknadsplats, varv, foto Bernt Enderborg

En promenad från Gothemsån till Gutnaltinget i Roma, 300 vikingatida viktlod har hittats i environgerna


Somliga ställen känns underliga på något sätt. Efter att ha vandrat från Romakloster, förbi fiskdammarna, över andra världskrigets flygfält, genom Norderäng, tvärs över åkerkanten, konstaterat att Gothemsån ligger där den skall, vänder jag om och tar kortet ovan 150 meter framför ån.

Det är inte en forntida väg du ser, det är något annat, kanske upphovet till att platsen har benämnts varvet. Norderäng i bakgrunden, kortet är taget mot väster.Ungefär i mitten av Norderäng tar jag ett kort, fortfarande västerut, på den öppna ytan i änget alldeles före flygfältet. Området har i folkmun hetat Varvet, ty det står på en 1800-talskarta sa arkeolog Majvor Östergren vid ett samtal den 25/11-2013.Bilden visar Norderäng från andra hållet, mot öster, från början av flygfältet, korten är tagna den 24 oktober 2013. Den märkliga fornlämningen på första bilden ovan ligger i åkerkanten bakom änget, vad stenbumlingarna till höger gör för nåt vet jag inte.

Gutnaltinget, Gotlands allting, hölls ända sen forntiden 500 meter bakom kortet ovan. Det slår mig att Gothemsån, som mynnar i Åminne och avvattnar långt över halva mittersta Gotland, bör har varit en alldeles utomordentlig kommunikationsled under vattenrikare tider, innan de stora myrarna dikades ut under 1800-talet. Men det går nog inte att segla ett köpmanskepp på ån till Gutnaltinget, sådant det definieras i Gutalagen, se Om vård av skepp, men kanhända en börding och i vart fall en myndricka (flatäske).

Vill man åka båt, frakta mindre laster, så är Roma det bästa samlingsstället som finns på Gotland. Det är nog ingen tillfällighet.Alldeles till vänster om den öppna ytan i Norderäng på föregående bild ligger fortfarande en av de dammar som munkarna i Roma kloster, Monasterium Beatae Mariae Gutnaliae, använde för att odla fisk. Den märkligt smala allén bredvid dammen är ett par hundra meter lång. Jag vet inte heller hur gamla ekarna är som står där, men det känns magiskt att gå där, allting hör ihop, allra helst om man vet lite mer.Alldeles före Norderäng, kortet är taget mot öster, ligger ett alldeles platt område om ett par hundra meter. När jag kikade på fiskdammarna vid Roma kloster för snart tio år sen såg jag uppifrån ruinen att området bakom dammarna nog var åker, varför jag aldrig gick vidare ner mot Norderäng. Men då jag hade anledning 2013 att tala med den kunnige kyrkoherden Staffan Beijer i Roma församling så upplyste han mig om att det platta området är tillkommet under andra världskriget då man anlade ett flygfält tvärs över munkarnas fiskdammar. I förbigående kan sägas att jag inte tror att ungarna i Romaskolan någon kilometer bort får lära sig att lämningar från andra världskriget ligger här när de studerar kriget.Detta kort är taget mot väster, i förhållande till föregående foto har jag i princip vänt mig om och tar en bild ner mot ruinen vid Roma kloster. Bilden visar en av munkarnas fiskdammar, som ligger i en naturlig ränna (som munkarna förbättrat) efter den djupare dammen som nog alltid håller vatten strax bredvid klostret.

Evert Melefors, ortnamnsforskaren, har kommit eller kommer snart med något om varför Gutnaltinget heter som det gör - jag skall redogöra för hans slutsatser när jag vet säkert att han har publicerat detta, men du ser viktiga saker på bilden ovan.Här står jag på ruinen och tar kortet åt öster. Du ser rännan där den djupare dammen ligger först och sen början på fiskdammen från det föregående kortet, Norderäng i bakgrunden.

Om det inte varit för fiskdammarna hade du ända fram till medeltiden, kanske 1800-talets mitt, kunnat ta dig vattenvägen till 50 meter öster om ruinen och den förmodade platsen för Gutnaltinget, som också var en stor marknad när det begav sig.Några tankar och en varning

Området kring Roma kloster är intressant, inte bara för själva klostrets skull utan också för att vi vet att gutarna har samlats här under långliga tider och hållit allting, vilket också är ett bra tillfälle för en stor marknad.

På promenaden från Gothemsån till klosterruinen, nästan en kilometer, har vi passerat varvet (visste du att Roma kloster ägde nästan en femtedel av dagens Estland och hade ett eget handelshus i Riga, se också Kolonierna), vi har gått alldeles i närheten av något som arkeologerna kallar Guldåkern på grund av de fynd som har gjorts där, bl a mängder av vikter till vågar, och man vet numera att det har förekommit tillverkning av allehanda slag i environgerna, t ex svärdsknappar, samt att det har varit en stor marknadsplats. Strax väster om platsen för Gutnaltinget ligger förresten en socken vars namn på gamla kartor är Birka; strax bredvid klostret ligger en liten plats som kallas Björkö. En arkeolog har stuckit ut hakan och sagt att kanhända låg Ansgars Birka i trakterna, se artikeln i lokaltidningen från 2005. Han säger bl a att han tror att man seglade in till Gutnaltinget från den västra sidan av Gotland, något som är svårt, däremot kan det inte ha varit några större problem att ta sig dit via Åminne från den östra sidan där det halvannan mil inåt land låg en sjö, se Fågelsjön och Birka.

Området för Gutnaltinget är riktigt spännande - och man liksom känner det när man går där - och därtill leder alla vattenvägar till Roma. Det har hänt grejer där!

Bäste läsare! Jag påstår inte att Ansgars Birka låg på Gotland och är detsamma som marknaden vid Gutnaltinget så busseligen skicka inga kommentarer om just detta.

Varningen

Den bonde som arrenderar kungsgården har djur på markerna, lamm och nötboskap, och det finns ingen som helst anledning för djuren att vara snälla mot dig. Vet du inte vad du gör, eller är väldigt spänstig, så gå inte där.

Lite mer om vikingar

Roma är förstås långt äldre än själva klostret, som anlades 1164, och år 2015 skall man försöka fastställa exakt var alltinget och marknadsplatsen egentligen låg, som sagt 300 vikingatida viktlod har hittats, lämningar efter tillverkning av svärd, svärdsknappar, guld, och mynt från 1000-talet, varför undersökningar kommer att göras. Vi återkommer om detta när information finns.

En lika spännande plats ur vikingasynpunkt är nog Västergarn med det Vendeltida skeppsvarvet, Västergarnsvallen, vikingatida hamnen och se för allt i världen sidan om Vikingarnas Västergarn.

Gotland är också världens skattrikaste ställe, omkring 80% av skatterna från såväl århundradena efter Kristi födelse, romerska pengar, som vikingatida silverskatter från araberna har hittats på denna ö. Är du intresserad av vikingatiden så är Gotland det bästa stället du kan vara på. Och råkar du undra vad sockennamnet Roma kan tänkas betyda så finns en sida om också detta.
/text och foto Bernt Enderborg

Platsguide

Guteknappen - platsguide

Genom att trycka på en knapp på mobilen med gps får du gudning. Står du t ex nära en kyrka får du information om kyrkan och en lista på vad som finns i närheten.

Platsguiden fungerar förstås bara när du är på Gotland. Mobilanpassat finns på Visit Hemse - klicka på hjärtanet.

I närheten - fågelvägen

Artiklar

Arkeologins dag 2017, 878 m
Gotland Whisky AB, 2,1 km
Hästtjuvar, 5,4 km
Invigningen av Barlingbo Bryggeri, 4,6 km
Åkerlandskap, 5,0 km

Bilder

Dr Hans Karrillon, 3,3 km

Fornborgar

Borgen vid Hallegårda, 1,7 km
Viklau fornborg, 4,7 km

Fritid

Vandringsled i Dalhem, 4,6 km

Företag

Gervide gård, 5,3 km

Gravfält

Broa gravfält, 2,4 km

Historia

Allén till kyrkan från Kungsgården, 1,0 km
Domarringen vid Sojvide i Sjonhem, 5,1 km
En portal i Halla kyrka, 1,5 km
En svärdslipningssten vid ån, 3,5 km
Guteriddaren, 1,5 km
Gutnaltinget - marknadsplats, varv, 0 m
Hans Kroks kors i Dalhem, 5,2 km
Inbördeskriget 1288, 2,2 km
Nordens största gravklot, 2,3 km
Skyltinformation vid Roma kloster, 811 m

Kuriosa

Diskarve, 3,6 km
Eisläggar, 2,0 km
Jag såg rus, 4,8 km
Många böcker i Gutnalia, 953 m
Vad betyder ortnamnet Roma, 1,8 km
Var har du skallen, 5,2 km
Wigarius i Romakloster, 861 m
Vikingakläder, 4,8 km

Kyrka

Björke kyrka, 3,4 km
Dalhem kyrka, 5,2 km
Halla kyrka, 1,5 km
Roma kloster, 884 m
Roma kyrka, 2,3 km
Sjonhem kyrka, 4,5 km

Kämpgravar

Gervide, Sojvide, 4,8 km

Magiska Gotland

Jag börjar gilla Kungsgårn, 959 m
Skelett i vindarna, 879 m

Medeltida hus

Klosterbyggnad, 968 m
Munkhuset vid Möllebos eller Möllbos, 3,5 km
S:ta Katarinas gilleshus, 3,9 km

Museer

Lapidarium i Björke, 3,4 km
Russmuseum, 4,5 km

Målningar

Paradiset i Dalhem, 5,2 km

Naturreservat

Klosteränget, 2,5 km

Platser

Ett litet stycke landskap, 5,0 km
Fiskdammar i Roma, 830 m

Romateatern

En Midsommarnattsdröm spelades 2002, 946 m

Runor

Dräpte lübeckare, 1,5 km
Rodfos sveks i Rumänien, 4,9 km

Skulptur

Prosten Nicolaus i Dalhem, 5,2 km
Salomes hand, 1,5 km
Vem - Josef, Tor eller Hägwald, 4,5 km
Världens syndfulla liv, 5,2 km

Stugor östra Gotland

2 bäddar - Solstugan Alskog
2 bäddar - Rum i Sjonhem
4 bäddar - Kalkstenshuset Alskog
4 bäddar - Lövängen
4 bäddar - Bulhus 1
4 bäddar - Bulhus 2
4 bäddar - Campingstuga
4 bäddar - Combistuga
4 bäddar - Präriehuset
4 bäddar - Rum i Sjonhem
4 bäddar - kalkstenshus
5 bäddar - Familjestuga 1
5 bäddar - Familjestuga 2
6 bäddar - Ljugarn
6 bäddar - Flygeln
6 bäddar - Nunneborgen
12 bäddar - Prästgården


Se vidare Boendesidan