text bild karta   info, a-ö

Gammelslott

Gotland | Hangvar socken | Fornborgar
Gammelslott
Gammelslott, foto Bernt Enderborg
På skattläggningskartan 1752 sägs: "Ett gammalt rudera ligger på Kasa klint kallas gammell slott”. Den nutida informationsskylten kallar borgen bara för "Ire södra fornborg" eftersom det ligger en fornborg också på vikens norra sida.

Ire södra fornborg

Fornborgen Gammelslott mäter cirka 110 x 80 meter. Den begränsas av branta stup och av en stenvall, som är ungefär 115 meter lång, 3-8 meter bred men i nutid bara upp till en meter hög; på södra sidan finns en kallmur bevarad, 3,5 meter bred.

Gammelslott

Borgens inre är inte slätt som ett salsgolv utan ojämnheterna kan komma från den stenbrytning som var nödvändig då muren byggdes. Stupet är nog omkring 30 meter.

Gammelslott, fornborgen vid Ihreviken

Bevarad kallmur, men vi vet inte hur gammal den är. En och halv kilometer från fornborgen ligger bevarande ruiner av järnåldersgården Höglundar, och det är väl att gissa att fornborgen kommer från samma tid, århundradena kring Kristi födelse.

Den södra fornborgen vid Ihreviken

Borgområdet är numera bevuxet med barrskog men går du fram till klintkanten så har du en särdeles knaprig utsikt över Ihreviken. Platsen för borgen är således väldigt bra vald ty det är enkelt att övervaka hela viken. Och det har sina randiga. I sandstranden längst bort på bilden kommer nämligen Ihreån ner från Elinghems myr och som är kanalen till havet för Tingstäde träsk där man hittade den båt vars kopia kallas Krampmacken (se också Kutkäldu).

Kasa klint

Mot väster från Gammelslott finns klinten och ett hav utan synbart slut.

Fornborgen är väl värd ett besök bl a för den anslående utsikten. Man kan fortsätta att promenera längs stigarna men det är ett stycke till Höglundar och är väl kanske inte värd promenaden om man har sett kämpgravar förut.

Kasa klint

Den södra fornborgen vid Ihreviken, borgen Gammelslott, är avsedd att övervaka hela viken och lämpar sig nog inte för att skydda Ihreån och farleden inåt land. Till den ändan finns fornborgen på norra sidan, som inte ligger ute på klinten, Häftingsklint, utan en bit inåt land. Den har vi inte hunnit besöka än, men mer information kommer så småningom.

Ihreviken med sin badstrand, fornborgen, dramatiska och höga klintar och grottor är verkligen ett stimulerande område. Men håll reda på ungarna, klintarna är höga! Det heter i och för sig Kasa klint med det finns 30 meter höga stup också.
/text och foto Bernt Enderborg
Hangvar socken

Gammelslott

kartan.

Hangvar socken

är markerad på kartan, klicka och socknen med utflyktsmål visas.

Mer info

Här finns mer om Fornborgar.

Länk till sidan: http://www.guteinfo.com?id=3168


Fler evenemang i Kalendern

Stugor västra Gotland

2 bäddar - Bysen
3 bäddar - Blåhammar Uppe
3 bäddar - Lillstugan
4 bäddar - Skogs
4 bäddar - Lilla huset Kovik
4 bäddar - Kroks Tofta, Kastanjegården
4 bäddar - Blåhammar S
4 bäddar - Röda stugan
5 bäddar - Grytet
5 bäddar - Lyan
5 bäddar - Nästet
5 bäddar - Blåhammar N
5 bäddar - Ingenjörsvillan
6 bäddar - Strandänget Kovik
10 bäddar - Matsalen


Se vidare Boendesidan