text bild karta   info, a-ö

Korsfästelse på dopfunten

På dopfunten från 1100-talet i Stenkyrka finns en scen som inte förekommer så ofta. Vi ser Longinus, den romerske soldaten, som sticker spjutet i sidan på Jesus.

Eftersom det snart var sabbat ville man inte att kropparna skulle bli kvar på korsen och man bad därför Pilatus att krossa benen på alla tre, vilket var sättet att snabbare avliva korsfäst folk.

Johannes berättar i sitt evangelium 1917: "så kommo då krigsmännen och slogo sönder den förstes ben och sedan den andres, som var korsfäst med honom. När de därefter kommo till Jesus och sågo honom redan vara död, slogo de icke sönder hans ben; men en av krigsmännen stack upp hans sida med ett spjut, och strax kom därifrån ut blod och vatten."

Och som du ser på bilden överst så står en soldat med en försvarlig påk som "klär i alla väder och talar ett tydligt språk" och gör sig beredd att dra till honom över smalbenen.

- Tänk om det var du, eller jag, som hängde där på korset när soldaterna likmätigt sin plikt kom med en påk i handen. Vi är förstås inte Jesus, du och jag, utan helt vanliga rövare som enligt tiden förtjänade vårt straff.

- "Öh, öh, tänk på Nürnbergerrättegångarna du. Vad gör du? Aj aj, nej, lägg av, sluta! Vad är det där för dumheter?"

- Eller skulle man vilja ha benen sönderslagna när man slutat tro?

/text och foto Bernt Enderborg