text bild karta   info, a-ö

Bendesborg

Gotland | Etelhem socken | Fornborgar | Utskrift | Mobilsida
Bendesborg
Bendesborg, foto Bernt Enderborg

Fornborgen Bendesborg i Etelhem ligger en bit ner i skogen fast i kanten av en myr, och det är nog ån som rinner tvärs över myren som är borgens anledning.


Bendesborg består av två delar, en huvudborg som mäter 200 x 90 meter och en förborg på 110 x 95 meter. Det är en imponerande anläggning, som ligger ovanpå en naturlig backe, och det är lätt att se vilket enormt arbete förfäderna lagt ner på det hela. På bilden ser du en s.k. stätta ("a stetu" säger vi) som finns på den västra sidan, några hundra meter från ett lämplig ställe att parkera bilen; man får promenera för att komma fram.

Bendesborg

Huvudborgen ligger ovanpå backen, eller "burgen", som reser sig 15-20 meter brant upp i en för övrigt platt omgivning. Mot väst, norr och öst finns ett naturligt försvar, det är en brant backe i väster medan i norr och öst så är det stup. Mot söder däremot, eller sydöst är det kanske, är det inte vådligt brant varför vallar har byggts. Vallen på bilden ovan är slutet av huvudborgen, nedanför, åt höger på bilden, ligger förborgen där också stora vallar släpats samman.

Bendesborg

Här är ett kort taget uppe i huvudborgen ungefärligen mot väster för att du skall få en uppfattning om hur hög burgen (backen) är.

Bendesborg

Här är den västra vallen av förborgen, foto inifrån förborgen. Det är ett stort bygge som du ser, men som vanligt är det svårt att visa på bild; det är mer imponerande på plats.

Bendesborg

Kortet är taget från huvudborgen nästan rakt österut, pilen visar Etelhem kyrka. På denna sida av borgen finns inga stora vallar uppstaplade eftersom berget stupar rätt ner 10-15 meter, och dessutom var dagens åkermark en sjö när det begav sig.

Ute på myren (åkrarna) finns en grävd kanal som rinner genom socknarna Stånga, Lau och När och mynnar i Amynde, som i nutid är omdöpt till Närsåker efter en pjäs, Ormkvinnans barn, som sattes upp på en scen i det natursköna område som heter Saigräum. Små bäckar rinner dock också i dag såväl öster som väster om borgen.

Om du kikar på bilden ovan, Tänglings myr, eller "mör" som bönderna i trakten förmodligen säger, så ser du att åkrarna är vita. Det beror på kalkutfällning från vattnet som en gång fanns där, bleke kallar vi sånt i dag - lite om åkrarnas färger på Gotland.

Bendesborg

Ovanpå borgen ser man att det har byggts och funderats. Några riktigt tydliga lämningar av boningar finns det väl inte, borgen är nog inte utgrävd av arkeologer, men att det har gjorts något där under tidernas lopp ser man.

Hur gammal borgen är vet man nog inte, men informationsskylten talar om att det fanns två bygder etablerade i environgerna redan under äldre järnåldern, varför man kan anta att Bendesborg likt många andra borgar på Gotland har byggts vid århundradena kring Kristi födelse. Skylten spekulerar vidare om att borgen kan ha använts som en "kontrollborg" för den vattenled som onekligen leder till havet och som bör ha varit farbar för båtar av hyfsad storlek. Men varför en kontrollborg skulle ha anlagts så gott som i slutet av farleden är väl inte gott att begripa sig på; man får nog paddla på minst ett par mil, kanske tre, för att komma till havet och på den sträckan finns det bra mycket bättre platser att anlägga kontrollborgar på.

Kanhända tanken är att man har exporterat såväl skogsprodukter, som tjära och virke, kanske kalksten men framförallt jordbruksprodukter som kött och skinn, och att det hela på något sätt har varit centralstyrt. Det kan rent av vara så att man tänker sig att en storman i trakterna har kontrollerat handeln från de rika jordbruksområdena i Lojsta (russ kan ha exporterats), Linde och kanske Fardhem, Gerum och Hemse, men några stormän eller centraldirigerande myndigheter som ville ha skatt fanns inte på Gotland under äldre tid. Det är i och för sig inte fullständigt totalt omöjligt att det har förhållit sig så, men om detta, eller något liknande, finns inte ett enda kommatecken nämnt i vår historia, inte en enda arkeolog skulle kunna bevisa detta om han så spadvände hela Gotland. Storherrar och fint folk hör den allra senaste delen av medeltiden till, och inte då heller kan man säga att de lyckades särskilt bra. På 16-, 17- och 18-hundratalen knäcktes dock Gotland.

I mitt tycke är Bendesburg bra mycket häftigare än det närliggande Lojsta slott vars största del nog hör medeltiden till, men alldeles säkert är väl inte det, kanhända fanns något också där under förhistorisk tid.

I stället för kontrollborg, vad nu än det kan vara, förefaller det mig vara lätt att tänka sig att folk i trakten samlade sitt varulager i borgen, som därmed behövde skyddas, för att på våren exportera produkterna. I förbigående bör jag kanske tala om att gutarna hade kolonier i Balticum och Polen redan under Vendeltiden.

Fotbollsskor
Jag vill inte vara respektlös men en utflykt till Bendesburg är inget för pensionärsföreningen, som helt enkelt inte kommer att kunna ta sig upp på borgen - det är branta backar. Också för vanligt folk är förmodligen fotbollsskor det bästa om man vill upp på borgen. Låt inte ungarna springa som de själva vill.

Slutord
I hela Sverige finns omkring 1.000 fornborgar, av dessa finns ungefär 100 st på lilla Gotland, och jag tar mig dessutom friheten att betvivla att ganska få av de där 900 borgarna på fastlandet är av samma magnitud som Bendesborg.
/text och foto Bernt Enderborg

Platsguide

Guteknappen - platsguide

Genom att trycka på en knapp på mobilen med gps får du gudning. Står du t ex nära en kyrka får du information om kyrkan och en lista på vad som finns i närheten.

Platsguiden fungerar förstås bara när du är på Gotland. Mobilanpassat finns på Visit Hemse - klicka på hjärtanet.
Etelhem socken

Vägbeskrivning


Etelhem socken är gulmarkerad på kartan, klicka och socknen med utflyktsmål visas.

Mer info

Här finns mer om Fornborgar.

I närheten - fågelvägen


Stugor östra Gotland

2 bäddar - Solstugan Alskog
2 bäddar - Rum i Sjonhem
4 bäddar - Kalkstenshuset Alskog
4 bäddar - Lövängen
4 bäddar - Bulhus 1
4 bäddar - Bulhus 2
4 bäddar - Campingstuga
4 bäddar - Combistuga
4 bäddar - Präriehuset
4 bäddar - Rum i Sjonhem
4 bäddar - kalkstenshus
5 bäddar - Familjestuga 1
5 bäddar - Familjestuga 2
6 bäddar - Ljugarn
6 bäddar - Flygeln
6 bäddar - Nunneborgen
12 bäddar - Prästgården


Se vidare Boendesidan