text bild karta   info, a-ö

Båt med likadana ändar

Gotland | Bro socken | Historia | Utskrift | Mobilsida
Båt med likadana ändar
Båt med likadana ändar, foto Bernt Enderborg

Var det en sån båt Tacitus tänkte på när han skrev om svioner


I Bro medeltida kyrka på Gotland sitter en bildsten från 400-talet inmurad (här är hela stenen) och visar bl a en stor båt med likadana ändar som drivs med åror.

Bildsten med gammal båt
En annan båt från en bildsten, 400-600-tal.

År 98 skrev romaren Tacitus om en mäktig stam i Mare Suebicum. Efter att ha anlänt till den Codanska bukten säger han i N.E. Hammerstedts översättning (Hugo Gebers förlag 1916):

"Härefter komma ute i själva oceanen svionernas folkområden, vilka äro mäktiga icke allenast genom manskap och vapen utan även genom flottor. Skeppens byggnad är därigenom egenartad, att icke allenast fram utan även bakstammen bildar en för landning lämplig stäv. Varken föra de segel eller fastgöra årorna i rad längs skeppsborden. Lösa, såsom det brukas på åtskilliga floder och flyttbara allt efter förhållandenas krav, lika användbara åt ömse håll, anbringas årorna."

Många vill göra Tacitus "suionum civitates" till svear men det kan gott ifrågasättas. Han säger att detta folk bor på en ö som ligger rakt utanför Weichsel i Mare Suebicum.

Bildsten, båt med likadana ändar
Båt från ytterligare en annan bildsten, också 400-600-tal.

Det är inte gott att veta vilket folk Tacitus tänkte på, men kanhända är det såna båtar som på bilderna ovan.

Lite till
Gutarna hade flängt omkring på havet långt innan bildstenarna ristades. Snäckor från Medelhavet har hittats i stenåldersgravar i Gothem, det finns hela flottor av stenskepp (se också översikten) och gammal bild av en kogg finns på Fide kyrka, se också en annan kogg på sidan om Vikingarnas Västergarn. Och hur många skepp som avbildas på de vikingatida bildstenarna vet jag inte, många, se t ex Var de fredliga handelsmän och Ut ur stenarna kommer dom - det finns en översiktssida för bildstenar. Och vi kan väl också nämna att på stenen där världens äldsta runalfabet knackats in, Kylverstenen, står det 'sueus'.
/text och foto Bernt Enderborg

Platsguide

Guteknappen - platsguide

Genom att trycka på en knapp på mobilen med gps får du gudning. Står du t ex nära en kyrka får du information om kyrkan och en lista på vad som finns i närheten.

Platsguiden fungerar förstås bara när du är på Gotland. Mobilanpassat finns på Visit Hemse - klicka på hjärtanet.

I närheten - fågelvägen


Stugor norra Gotland

3 bäddar - lägenhet
4 bäddar - lägenheter
4 bäddar - 4-bädd
4 bäddar - Parstuga
5 bäddar - 5-bädd
6 bäddar - lägenheter
6 bäddar - 6-bädd
6 bäddar - Parhus 6 bädd
8 bäddar - Parhus 8 bädd


Se vidare Boendesidan