text bild karta   info, a-ö

Träskmyr och Vasteån

Gotland | Hangvar socken | Naturreservat | Utskrift | Mobilsida
Träskmyr och Vasteån
Träskmyr och Vasteån, foto Bernt Enderborg
Med sin yta av 180 hektar är Träskmyr Gotlands största kvarlevande agmyr. Omedelbart söder om Träskmyr ligger dessutom den 17 hektar stora Stajnstumyr.

Vasteån

Växtligheten på myrvidden domineras helt av ag, men i myrens utkanter växer också rikligt med knappag och olika arter starr. Det är i detta knappagbälte som man i juli kan finna den sällsynta kärrnyckeln, en orkidé som i Norden bara förekommer på Gotland.I Träskmyrs nordvästra del samt norr om Gardträsk, den största av myrens många klarvattenytor, finns större vassfält.

Till de häckande fåglarna i myren hör bl a sävsparv (vanlig), rörsångare och skäggmes (i vassarna), enkelbeckasin, vattenrall, småfläckig sumphöna, kornknarr (vissa år), brun kärrhök och trana.


God utsikt över myren har man från det fågeltorn som står strax öster om Gardträsk. Från en dammvall i nordost leder en delvis spångad stig fram till fågeltornet.

Träskmyr avvattnas genom den ca 3 km långa Vasteån, som är ett av de få vattendrag på Gotland som inte har fått sitt lopp förändrat av dikningar och uträtningar.

Areal: 285 hektar varav 267 hektar land och 18 hektar vatten. Agmyr belägen ca 2 km SV Kappelshamn på nordvästra Gotland.
/text Länsstyrelsen i Gotlands län, foto Bernt Enderborg

Platsguide

Guteknappen - platsguide

Genom att trycka på en knapp på mobilen med gps får du gudning. Står du t ex nära en kyrka får du information om kyrkan och en lista på vad som finns i närheten.

Platsguiden fungerar förstås bara när du är på Gotland. Mobilanpassat finns på Visit Hemse - klicka på hjärtanet.
Hangvar socken

Vägbeskrivning


Hangvar socken är gulmarkerad på kartan, klicka och socknen med utflyktsmål visas.

Mer info

Här finns mer om Naturreservat.

I närheten - fågelvägen


Stugor västra Gotland

2 bäddar - Bysen
3 bäddar - Blåhammar Uppe
3 bäddar - Lillstugan
4 bäddar - Skogs
4 bäddar - Lilla huset Kovik
4 bäddar - Kroks Tofta, Kastanjegården
4 bäddar - Blåhammar S
4 bäddar - Röda stugan
5 bäddar - Grytet
5 bäddar - Lyan
5 bäddar - Nästet
5 bäddar - Blåhammar N
5 bäddar - Ingenjörsvillan
6 bäddar - Strandänget Kovik
10 bäddar - Matsalen


Se vidare Boendesidan