text bild karta   info, a-ö

Russvätar

Gotland | Ardre socken | Naturreservat | Utskrift | Mobilsida
Russvätar
Russvätar, foto Bernt Enderborg

Väten ovan är uttorkad, kortet taget den 8 juni 2014


Russvätar är ett ovanligt frodigt vätområde. Här finner man Gotlands största förekomst av Gotlandssippan, en underart till den "vanliga" backsippan.

På den gotländska hällmarken är vad vi kallar "vätar" vanliga. En vät är en naturlig fördjupning där tillfälliga vattensamlingar uppstår, men de torkar vanligtvis ut under sommarhalvåret.Här är den lilla bäck som flanerar den närliggande skogen alldeles såsom bäckar skall - kroksnodar i stället för snörrät avvattnare.Länsstyrelsen säger att "Bergrunden består av lagrad kalksten, som inom större delen av området bildar kala, delvis uppspruckna hällmarker eller bara täcks av ett mycket tunt jordtäcke. Till de vanligaste växterna på hällmarkerna hör bl.a. grusslok, alvargräslök, liten sandlilja, getrams, blodnäva, vitmåra, bergsskrabba, fältmalört och tulkört. På några platser växer alvarglim och stenmalört."

Från parkering vid vägens kant är det en promenad på nära nog en kilometer innan du kommer fram till den hällmark som kallas Russvätar, en skön promenad dock.
/text och foto Bernt Enderborg

Platsguide

Guteknappen - platsguide

Genom att trycka på en knapp på mobilen med gps får du gudning. Står du t ex nära en kyrka får du information om kyrkan och en lista på vad som finns i närheten.

Platsguiden fungerar förstås bara när du är på Gotland. Mobilanpassat finns på Visit Hemse - klicka på hjärtanet.
Ardre socken

Vägbeskrivning


Ardre socken är gulmarkerad på kartan, klicka och socknen med utflyktsmål visas.

Mer info

Här finns mer om Naturreservat.

I närheten - fågelvägen


Stugor östra Gotland

2 bäddar - Solstugan Alskog
2 bäddar - Rum i Sjonhem
4 bäddar - Kalkstenshuset Alskog
4 bäddar - Lövängen
4 bäddar - Bulhus 1
4 bäddar - Bulhus 2
4 bäddar - Campingstuga
4 bäddar - Combistuga
4 bäddar - Präriehuset
4 bäddar - Rum i Sjonhem
4 bäddar - kalkstenshus
5 bäddar - Familjestuga 1
5 bäddar - Familjestuga 2
6 bäddar - Ljugarn
6 bäddar - Flygeln
6 bäddar - Nunneborgen
12 bäddar - Prästgården


Se vidare Boendesidan