text bild karta   info, a-ö

Fornborgar Gotland
Guide till fornborgar »
Arängsbacke »VängeHitta
Bendesborg »EtelhemHitta
Binge slott »VäteHitta
 
Borgen vid Hallegårda »HallaHitta
Botvidebackar - Walbierg »LauHitta
Bulverket »TingstädeHitta
 
Bygdeborg i Väskinde »VäskindeHitta
Ekeskogs fornborg »NorrlandaHitta
Folegrana, fornborgen vid Fole granar »FoleHitta
 
Fornborg i Hörsne »HörsneHitta
Fornborgen Burgen i Ljugarn »ArdreHitta
Fornborgen i Väte »VäteHitta
 
Fornborgen på Klinteberget »KlinteHitta
Fornborgen vid Tings backe »KräklingboHitta
Gammelslott »HangvarHitta
 
Gothemhammar »GothemHitta
Grogarnsberget »ÖstergarnHitta
Gudings slott »EkeHitta
 
Guldrupe fornborg »GuldrupeHitta
Gyle fornborg »AlaHitta
Hallbro slott »VästerhejdeHitta
 
Herrgårdsklint »GammelgarnHitta
Kaupungs slott »ArdreHitta
Killinga - fornborgarna »BogeHitta
 
Kräklings fornborg »KräklingboHitta
Lickershamn fornborg »StenkyrkaHitta
Lindebergets fornborgar »LindeHitta
 
Lojsta slott »LojstaHitta
Långmyrsborg »MästerbyHitta
Mulde fornborg »FröjelHitta
 
Smiss slott »AlvaHitta
Stora Havor »HablingboHitta
Styrmansberget »FröjelHitta
 
Tomase fornborg »GanthemHitta
Torsburgen - þors borg, Tors borg »KräklingboHitta
Tuna i Viklau »ViklauHitta
 
Varden - ringborgen »FåröHitta
Viklau fornborg »ViklauHitta
Västergarnsvallen »VästergarnHitta
 
- Är det svårt att bestämma sig? Klicka på illustrationen ovan till vänster.