Layoutelement

text bild karta   info, a-ö
Illustration
Hem

Boende
Företag
Annonser

Kartor - bad
Information

Guide Gotland
Bra att veta
Nyheter

Historia
Fakta
Socknar

Kultur
Natur

Nöje/göra
Utflykter

Fårö
Visby ringmur
Visby ruiner

Vykort

Bilder
Uppdaterat/nytt
Kommentarer
Först, störst

Torsburgen

Gotland - Kräklingbo - Naturreservat
Torsburgen
Torsburgen, foto Björn Pettersson
Areal: 158 hektar. Nås lättast från vägen Kräklingbo-Östergarn, varifrån en avtagsväg 2 km O Kräklingbo k:a leder fram till Torsburgen.

Torsburgen är en av Gotlands mäktigaste inlandsklintar – platån uppe på burgen har en yta av ca 1,2 km2, och den högsta punkten ligger drygt 71 m över havet. Mot väster, norr och öster avgränsas Torsburgen av 10-25 m höga stup. I den nordvästra branten finns flera grottor, av vilka 'Burglädu' är den djupaste (16 m).

Stora delar av platån upptas av hällmarker eller marker med bara ett tunt jordlager. Den sydvästra delen täcks dock av ett system av strandvallar som är uppbyggda av grus och klappersten. Dessa strandvallar bildades för 10 800-10 300 år sedan, då Torsburgen stack upp som en låg, flack ö i den Baltiska issjön. Strandvallarna dämmer upp en mindre myr, Torsburgsmyr, som har ett nästan 10 m tjockt lager av torv.

År 1992 drabbades stora delar av Torsburgen av en omfattade skogsbrand: Tidigt på morgonen den 9 juli började det att brinna i skogen på den södra delen av Torsburgen, ett par hundra meter norr om Ardre luke. Försommaren hade varit ovanligt varm och regnfattig, och marken var knastertorr. Den här dagen blåste det dessutom en frisk sydlig vind. Branden spred sig därför snabbt norrut över Torsburgen och vidare mot Hajdeby gård och Kräklingbo kyrka.

Trots omfattande insatser av räddningstjänst, militär och frivilliga tog det flera dagar innan branden kunde hejdas. Vid det laget hade ett 10 km2 stort skogsområde bränts av. På själva Torsburgen berördes nästan all skog på den centrala och norra delen av branden.

Många skogsägare drabbades naturligtvis hårt av branden. Men från naturvårdssynpunkt var den inte enbart av ondo. Många djur, växter och svampar gynnas nämligen av skogsbränder, och vissa arter bark- och vedlevande insekter lever nästan uteslutande på brända träd.

Som ett resultat av 1992 års brand kommer Torsburgen därför under åtskilliga decennier framåt att utgöra en på Gotland unik livsmiljö för dessa brandberoende och i flera fall hotade arter.

Skogsbranden 1992 var dock inte den första på Torsburgen. När Linné besökte Torsburgen sommaren 1741 noterade han att platån nästan helt saknade skog, 'ty vådeld hade länge sedan förtagit honom'. Den 'vådeld' som Linné syftar på är troligen den stora skogsbrand som sommaren 1655 härjade betydande delar av Alskog, Ala, Ardre och Kräklingbo socknar.

Före 1992 års brand täcktes nästan hela Torsburgen av barrskog. Inom de områden där branden drog fram dödades dock en stor del av träden av hettan. På andra brändes rötterna av, och dessa träd har därefter fällts av vinden. Bäst klarade sig granskogen nedanför burgens nordbrant.

Torsburgen är sedan länge känd som växtplats för flera i vårt land sällsynta växter som uddbräken, gulkronill, gotlandssippa och timjansnyltrot samt flera ovanliga arter mossor och lavar. Samtliga dessa överlevde branden.

Andra intressanta växter på Torsburgen är kryddväxten kungsmynta, som här har en av sina rikaste förekomster på Gotland, samt orkidéerna röd skogslilja och knärot.

I den södra delen av Torsburgsmyr har ett gungfly börjat att utbildas. Här förekommer en del kalkskyende och därmed på Gotland ovanliga växter som tranbär, rundsileshår, ullsäv och dystarr.
/text Länsstyrelsen i Gotlands län, foto Björn Pettersson

Mer information

Mer om Naturreservat: länkar, bilder, karta - för annat se Information.
Mer om Kräklingbo: länkar, bilder, karta.


Guide till Gotland

Guider till Gotland - över 30 översikter inom olika områden.

Länk till den här sidan: http://www.guteinfo.com?id=2456

Kräklingbo

Kräklingbo socken Hitta Torsburgen på kartan, klicka här, där du också kan flytta resans startpunkt genom att dra i A:et. Du kan också skicka denna med epost till en vän, och därtill få en vägbeskrivning hem.

Kräklingbo socken är gulmarkerad på kartan, klicka på den och en karta över socknen med utflyktsmål visas.

"Torsburgen" är en del av vår information om Naturreservat på Gotland, som du kan få mer information om genom att klicka här.

Kommentarer till denna sida


Vill du fråga om, kommentera eller diskutera något på denna sida - klicka här.

Stugor på östra Gotland

Solstugan, 2 bäddar, Alskog socken »»»
Rum i Sjonhem, 2 bäddar, Sjonhem socken »»»
Kalkstenshuset, 4 bäddar, Alskog socken »»»
Lövängen, 4 bäddar, Ardre socken »»»
Bulhus 1, 4 bäddar, Gammelgarn socken »»»
Bulhus 2, 4 bäddar, Gammelgarn socken »»»
Campingstuga, 4 bäddar, Gothem socken »»»
Combistuga, 4 bäddar, Gothem socken »»»
Präriehuset, 4 bäddar, Sjonhem socken »»»
Rum i Sjonhem, 4 bäddar, Sjonhem socken »»»
kalkstenshus, 4 bäddar, Östergarn socken »»»
Familjestuga 1, 5 bäddar, Gothem socken »»»
Familjestuga 2, 5 bäddar, Gothem socken »»»
Ljugarn, 6 bäddar, Ardre socken »»»
Kräklingbo, 6 bäddar, Kräklingbo socken »»»
Flygeln, 6 bäddar, Sjonhem socken »»»
Nunneborgen, 6 bäddar, Sjonhem socken »»»
Bastun, 8 bäddar, Sjonhem socken »»»
Skolan, 10 bäddar, Sjonhem socken »»»
Prästgården, 12 bäddar, Sjonhem socken »»»

* Du kan fråga många på en gång i ett mail, se Guteinfo Offert.

Länstyrelsen i Gotlands län

Länsstyrelsen värnar om Gotlands unika natur- och kulturmiljöer. Upplev dem!

Skyddad natur, Naturreservat, Natura 2000, Friluftsliv, Fiske, Jakt och vilt,
Hotade växter och djur, Motortrafik i naturen

Företag i Kräklingbo

Konsthantverk Kräklingbo

Leonettes Konst & Keramik »»»

I närheten av Torsburgen

Under flikarna överst i spalten till höger finns mer information om Kräklingbo socken, listan nedan baseras på latitud och longitud.

Artiklar

Kräklingbo marknad 2004, Kräklingbo socken »»»
Miljöfunderingar, Gotland socken »»»
Minneskors i Kräklingbo, Kräklingbo socken »»»

Bilder

Vi är törstiga alla, Kräklingbo socken »»»

Fiskeläge

Baju fiskeläge, Anga socken »»»

Fornborgar

Torsburgen - þors borg, Tors borg, Kräklingbo socken »»»

Kuriosa

Östra skeppsgången, Kräklingbo socken »»»

Kyrka

Anga kyrka, Anga socken »»»
Kräklingbo kyrka, Kräklingbo socken »»»

Kåseri

Flyttblock, Kräklingbo socken »»»

Kämpgravar

Kämpgrav på Kräklingbo backe, Kräklingbo socken »»»

Magiska Gotland

Tors borg - lite fler bilder, Kräklingbo socken »»»

Målningar

Angakoden, Anga socken »»»
Bernhardinus av Siena, Anga socken »»»
Den stekte Laurentius, Anga socken »»»
Drakdödaren i Anga, Anga socken »»»
S:ta Katarina i Kräklingbo, Kräklingbo socken »»»
Själavägningen i Anga, Anga socken »»»

Naturreservat

Uppstaig, Anga socken »»»

Platser

En gammal kvarn, Kräklingbo socken »»»
Upstaigs urskog, Östergarn socken »»»

Rauk

Gotlands äldsta raukar, Kräklingbo socken »»»

Skulptur

Triumkrucifixet, Anga socken »»»

Slipskåror

Tors slipning, Kräklingbo socken »»»

Stenrösen

Båticke i Anga, Anga socken »»»

Stränder

Skarnviken, Anga socken »»»

Ängen

Anga prästänge, Anga socken »»»
Bajänget, Bendes änge, Anga socken »»»
Kräklingbo änge, Kräklingbo socken »»»

Kräklingbo socken

Karta Kräklingbo »»»
Bilder Kräklingbo »»»

Artiklar

Kräklingbo marknad 2 »»»
Minneskors i Kräklin »»»

Bilder

Vi är törstiga alla »»»

Fornborgar

Torsburgen - þors bo »»»

Kuriosa

Östra skeppsgången »»»

Kyrka

Kräklingbo kyrka »»»

Kåseri

Flyttblock »»»
J-vla skitland »»»

Kämpgravar

Kämpgrav på Kräkling »»»

Magiska Gotland

Tors borg - lite fle »»»

Målningar

S:ta Katarina i Kräk »»»

Naturreservat

Torsburgen »»»

Platser

En gammal kvarn »»»
En torkbastu i Kräkl »»»

Rauk

Gotlands äldsta rauk »»»

Slipskåror

Tors slipning »»»

Ängen

Kräklingbo änge »»»

Länkar Kräklingbo

Fornfynd Kräklingbo »»»
Kräklingbo Prästgård »»»
Kyrkans kontaktuppgifter »»»

Gårdar Kräklingbo

Ekeskogs
Foler
Gurpe
Hajdeby
Hammars La.
Hammars St.
Histilles
Kräklings
Kärrmans
Lambskvie
Nygårds
Prästgården »»»
Rågåkre
Skåne
Smiss
Stenstugu
Sutarve
Tings
Tjängvide
Träske
Vidfälle
Österby

Byggnadsminnen

kräklingbo hajdeby 1:15
kräklingbo hajdeby 1:45
Annonser gårdsbutik
Annonser boende

Strandbacka Stugby

Strandbacka Stugby
Stugbyn vid norra del av den populäraste
stranden. 4–10 bäddar med dusch, WC, kök, kabel-TV och trådlöst internet.

Ihrebaden

Ihrebaden
Restaurang, vandrarhem och utebar vid den sköna
Ihreviken. En fantastisk plats för bad och avkoppling.