text bild karta   info, a-ö

En torkbastu i Kräklingbo

Gotland | Kräklingbo socken | Platser
En
En torkbastu i Kräklingbo , foto Bernt Enderborg

Restaurerad torkbastu i Kräklingbo


Torsburgs Hembygdsförening hägnade in och restaurerade 1981-82 den gamla torkbastun vid Suderbys i Kräklingbo. Den var gemensam för gårdarna vid Suderbys, som i bastun torkade malt och beredde lin.

Egentligen var jag på plats för att se om jag snabbt kunde hitta ryssgraven, där Surbi-Lasse skjauted (sköt) en av de ryssar som hade gjort strandhugg anno 1707 ei Austagan. Den hittar jag väl så småningom. Nu fick jag i alla fall syn på den lilla torkbastun varöver något fruktträd blommade för full hals. Vykortsvackert!


Den lilla vägen ner till Suderbys bjuder på en överraskande kort sträcka en övergång från hällmark till bördigare områden. För dem som sitter och kikar sig kring så kan man gott säga att det är ett sorts skådespel, ett vackert sådant. Och om du kikar efter längs vägkanterna i början av vägen så står där bergskrabbor i blå frisyrer.
/text och foto Bernt Enderborg
Kräklingbo socken

En torkbastu i Kräklingbo

kartan.

Kräklingbo socken

är markerad på kartan, klicka och socknen med utflyktsmål visas.

Mer info

Här finns mer om Platser.

Länk till sidan: http://www.guteinfo.com?id=1960

Stugor östra Gotland

2 bäddar - Solstugan Alskog
2 bäddar - Rum i Sjonhem
4 bäddar - Kalkstenshuset Alskog
4 bäddar - Lövängen
4 bäddar - Bulhus 1
4 bäddar - Bulhus 2
4 bäddar - Campingstuga
4 bäddar - Combistuga
4 bäddar - Präriehuset
4 bäddar - Rum i Sjonhem
4 bäddar - kalkstenshus
5 bäddar - Familjestuga 1
5 bäddar - Familjestuga 2
6 bäddar - Ljugarn
6 bäddar - Flygeln
6 bäddar - Nunneborgen
12 bäddar - Prästgården


Se vidare Boendesidan