text bild karta   info, a-ö

Paviken

Gotland | Västergarn socken | Naturreservat
Paviken
Paviken, foto Björn Pettersson
Paviken var en gång i tiden en vik av havet men är numera en grund, delvis igenväxt insjö. Framför allt den norra delen av sjön täcks nästan helt av vass, säv och bredkaveldun. Sjöns undervattensvegetation domineras av vårtsärv, en växt som i övrigt är mycket ovanlig i Sverige. Vid Idåns mynning i sjön har bildats ett delta som är beväxt med ett tätt bestånd av högresta grönpilar.Pavikens viktigaste tillflöde är Idån, som avvattnar ett ca 134 km2 stort område som norrut sträcker sig ända upp till Follingbo socken sydost om Visby. Från Paviken rinner vattnet via den ca 1 km långa och av grönpilar kantade Västergarnsån ut i Västergarnsviken.

Paviken är en av Gotlands fågelrikaste sjöar. Till häckfåglarna hör bl.a. smådopping, skäggdopping, rördrom, knölsvan, grågås, snatterand, skedand, årta, brun kärrhök, sothöna, rörhöna och vattenrall.

Hägrar ses nästan året runt fiska i sjön, och under sommaren även tärnor som småtärna, fisktärna, silvertärna och skräntärna.

Vår och höst rastar en mängd olika arter flyttfåglar i och vid sjön, och totalt har mer än 240 olika fågelarter observerats i området.

Bäst överblick över sjön har man från det fågeltorn som står alldeles invid den östra stranden. Ytterligare ett fågeltorn står i kanten av en talldunge ca 200 m väster om sjön.

För drygt 1000 år sedan, under vikingatiden, var Paviken en lagunartad havsvik som förbands med havet genom ett smalt sund. Det skyddade läget gjorde viken till en idealisk naturhamn.


Foto Bernt Enderborg

I början av 1960-talet påträffades också lämningarna av en forntida hamnanläggning intill Idåns utlopp i Paviken. Senare arkeologiska undersökningar har visat att det rör sig om en vikingatida hamn- och handelsplats. Den har anlagts under 700-talet och kom att existera i ca 300 år, innan viken grundades upp, och hamn- och handelsverksamheten flyttades till Västergarn.


Foto Bernt Enderborg

Öster om Paviken – både i anslutning till handelsplatsen och längre söderut – finns ett flertal gravfält som är mer eller mindre synliga i terrängen. Intill Västergarnsån har arkeologiska undersökningar under 1990-talet visat på förekomsten av flera mycket välbevarade bryggor i trä samt en pålspärr som har spärrat av inloppet till Paviken. Anläggningarna är uppförda i början av 1000-talet.

Areal: 74 hektar varav 35 hektar land och 39 hektar vatten. Fågelrik sjö belägen ca 1 km N Västergarns samhälle och ca 25 km S Visby.

Gillar du att fiska, kolla paviken.se.
/text Länsstyrelsen i Gotlands län, foto Björn Pettersson
Västergarn socken

Paviken

kartan.

Västergarn socken

är markerad på kartan, klicka och socknen med utflyktsmål visas.

Mer info

Här finns mer om Naturreservat.

Länk till sidan: http://www.guteinfo.com?id=2439


Fler evenemang i Kalendern

Stugor västra Gotland

2 bäddar - Bysen
3 bäddar - Blåhammar Uppe
3 bäddar - Lillstugan
4 bäddar - Skogs
4 bäddar - Lilla huset Kovik
4 bäddar - Kroks Tofta, Kastanjegården
4 bäddar - Blåhammar S
4 bäddar - Röda stugan
5 bäddar - Grytet
5 bäddar - Lyan
5 bäddar - Nästet
5 bäddar - Blåhammar N
5 bäddar - Ingenjörsvillan
6 bäddar - Strandänget Kovik
10 bäddar - Matsalen


Se vidare Boendesidan