text bild karta   info, a-ö

Björkume naturreservat

Gotland | Lummelunda socken | Naturreservat | Utskrift | Mobilsida
Björkume naturreservat
Björkume naturreservat, foto Bernt Enderborg

Ett stort reservat med en stig alldeles vid en hisnande klippkant


Gråvädersonsdagen den 16 oktober 2013 promenerade jag en timma längs klippkanten vid Björkume i Lummelunda. Bilden ovan är tagen från stigen ut mot havet, alldeles bakom buskarna, ett par meter, finns den 30 meter höga klippkanten som stupar rätt ner till en liten strandremsa.

Björkume naturreservat

Det är rätt gott om rotbain (rötter) på stigen varför den är direkt olämplig för rullstol och för dem som har svårt att promenera.

Reservatet är stort och omfattar närmare 240 hektar skogs- och myrmark - det sträcker sig från väg 149 ned till stranden mellan Stenkyrkehuk och Burge men det häftiga, om du inte är biolog eller så, är nog stigen strax bredvid klintkanten.

Björkume naturreservat

Skogen inom reservatet består huvudsakligen av en gles och örtrik tallskog, men närmast havet är skogen tätare, och här finns också ett betydande inslag av gran.

Skogens ört- och gräsflora domineras av arter som örnbräken, lingon, mjölon, liljekonvalj, blåsippa, vit- och gulmåra, liten blåklocka, käringtand, piggrör, kruståtel och lundskafting. På strandsluttningen söder om strandbodarna vid Allstädar förekommer rikligt med idegran.

Områdets talrika våtmarker utgörs dels av vegetationsfattiga blekevätar, som normalt torkar ut på sommaren, dels av botaniskt rika källkärr, som bevattnas av framträngande grundvatten och är blöta året runt.

Björkume naturreservat
Det är högt från klinten ned till strandkanten, håll reda på ungarna!

Vegetationen i blekevätarna domineras av gräs och halvgräs som blåtåtel, ryltåg, ärt-, ängs- och slankstarr samt örter som krissla, blodrot, rödklint, revfingerört, gåsört, vattenmåra och vattenmynta. I vätarna finns ofta helt vegetationsfria områden med bleke, d.v.s. kalkgyttja.

Björkume naturreservat

I källkärren har vegetationen en helt annan sammansättning. Karaktärsväxten framför andra är halvgräset axag, men bland axagtuvorna växer också arter som hirs- och ängsstarr, blodrot, slåtterblomma, vildlin, ängsvädd, majviva, kärrlilja, tätört, storsileshår, kustarun, sumpgentiana, brunört, brun ögontröst, brudsporre, luktsporre, kärrknipprot och sumpnycklar.

Björkume naturreservat

Från naturreservatets södra gräns till Rönnklint (Skarklint) löper en ca 30 m hög kustklint parallellt med och några tiotal meter innanför stranden.

Björkume naturreservat
Bilden visas utsikten söderut från Rönnklint.

Strax norr om Rönnklint viker klinten av inåt land och får ett uppsplittrat utseende. I klinten finns flera grottor.

Björkume naturreservat

På sluttningen ned mot stranden vid Allstädar ligger ett strandgrusområde med markanta strandvallar.

Texten ovan är en lättare bearbetning av en text vi fick av Länsstyrelsen för många år sen varför vi tackar så fint vi kan.
/text och foto Bernt Enderborg

Platsguide

Guteknappen - platsguide

Genom att trycka på en knapp på mobilen med gps får du gudning. Står du t ex nära en kyrka får du information om kyrkan och en lista på vad som finns i närheten.

Platsguiden fungerar förstås bara när du är på Gotland. Mobilanpassat finns på Visit Hemse - klicka på hjärtanet.
Lummelunda socken

Vägbeskrivning


Lummelunda socken är gulmarkerad på kartan, klicka och socknen med utflyktsmål visas.

Mer info

Här finns mer om Naturreservat.

I närheten - fågelvägen


Stugor västra Gotland

2 bäddar - Bysen
3 bäddar - Blåhammar Uppe
3 bäddar - Lillstugan
4 bäddar - Skogs
4 bäddar - Lilla huset Kovik
4 bäddar - Kroks Tofta, Kastanjegården
4 bäddar - Blåhammar S
4 bäddar - Röda stugan
5 bäddar - Grytet
5 bäddar - Lyan
5 bäddar - Nästet
5 bäddar - Blåhammar N
5 bäddar - Ingenjörsvillan
6 bäddar - Strandänget Kovik
10 bäddar - Matsalen


Se vidare Boendesidan