text bild karta   info, a-ö

Laikarhaids kämpgrav

Gotland | Lärbro socken | Kämpgravar | Utskrift | Mobilsida
Laikarhaids kämpgrav
Laikarhaids kämpgrav, foto Bernt Enderborg

Heden i Lärbro sägs ha fått namn efter krigslek (leik), men så heter också lik på vårt mål. Obestyrkta sägner från 1600-talet säger att slag om kristnandet har stått på platsen. Den svenske kungen Birger Magnusson blev dock slagen i trakterna 1313.


Lekare hed i Lärbro hyser åtminstone en av Gotlands nästan 2000 kämpgravar (uttalas med hårt k). Hur länge Laikarhaid (Lekare hed) varit bebodd eller nyttjad är inte gott att veta men det stora stenröset bör räcka nästan till 2000 år före Kristus (det numer avskalade röset vid Kauparve ligger inte så värst långt därifrån heller).

Laikarhaid har varit använd sen urminnes tider men den historia som finns bevarad i sägnerna är mestadels strunt från 1600-talet. Strelow säger nämligen att Olof den helige tvångskristnade hela Gotland genom att slå nordergutarna i ett slag på heden då han var här 1029 (se också om Ulmer Manegaard 1029).


Sangelstenen som ligger på Laikarhaid har, förutom att den ljuder (sanglar) när man knackar på den, något som modern arkeologi kallar skålgropar. Vi vet inte vad de små skålarna har använts till - det vanligaste är att man tippar något med hednisk dyrkan, bronslurar, offerblod och annat sånt - men sägnen har tagit hand om dem och säger att det är avtryck av Olof den heliges knän och armbågar när han inför slaget mot de hedniska nordergutarna bad Gud om bistånd på ett eller annat sätt. Han hade gott om knän och armbågar.


Nuförtin visar Medeltidsveckan - alltid vecka 32 - upp slaget mot Birger Magnusson 1313 på Laikarhaid. På bilden ser du hur den svenske kungen just infångats efter att hans armé besegrats i ett fältslag och leds fram för att tas av daga. Det bör nämnas att den riksbekante historikern Dick Harrison brukar vara med, 2006 som svenskarnas marsk, och han är utomordenligt roande att lyssna på. Här får han applåder av guteinfo.
/text och foto Bernt Enderborg

Platsguide

Guteknappen - platsguide

Genom att trycka på en knapp på mobilen med gps får du gudning. Står du t ex nära en kyrka får du information om kyrkan och en lista på vad som finns i närheten.

Platsguiden fungerar förstås bara när du är på Gotland. Mobilanpassat finns på Visit Hemse - klicka på hjärtanet.
Lärbro socken

Vägbeskrivning


Lärbro socken är gulmarkerad på kartan, klicka och socknen med utflyktsmål visas.

Mer info

Här finns mer om Kämpgravar.

I närheten - fågelvägen


Stugor norra Gotland

3 bäddar - lägenhet
4 bäddar - lägenheter
4 bäddar - 4-bädd
4 bäddar - Parstuga
5 bäddar - 5-bädd
6 bäddar - lägenheter
6 bäddar - 6-bädd
6 bäddar - Parhus 6 bädd
8 bäddar - Parhus 8 bädd


Se vidare Boendesidan